Annons:
Etikett1-allmän-astrologi
Läst 4723 ggr
Amon
2013-02-09, 13:54

Nyckelord för stjärntecknen

**Nyckelord och relationer för stjärntecknen
**

Nummer - Tecken - Kvalité - Element - Princip

1.   Vädur:        Ledande Eld - starta
2.   Oxe:           Fast Jord - stabilisera
3.   Tvilling:     Flexibel Luft - kommunicera
4.   Kräfta:       Ledande Vatten - vårda
5.   Lejon:        Fast Eld - bejaka
6.   Jungfru:    Flexibel Jord - granska
7.   Våg:           Ledande Luft - harmonisera
8.   Skorpion:  Fast Vatten - genomskåda
9.   Skytt:         Flexibel Eld - överblicka
10. Stenbock:  Ledande Jord - organisera
11. Vattuman:  Fast Luft - reformera
12.  Fisk:          Flexibel Vatten - fantisera

Annons:
Amon
2013-02-09, 13:55
#1

**1. Vädur
**

En utvecklad Vädur är rak, orädd, öppen, initiativrik, självständig, handlingskraftig, självsäker, ivrig, engagerad, okonstlad, ärlig, stridbar, spontan, med ledaregenskaper och mod.

En outvecklad Vädur är bråkig, provokativ, påstridig, otålig, egoistisk, impulsiv, gapig, dumdristig, aggressiv, ohyfsad, osaklig, omogen, enkelspårig och simpel, med samarbetssvårigheter.

Kort om relationer
1. En Vädur passar ofta ihop med de andra eldtecknen, Lejon och Skytt.
2. Ett annat förslag är de med Ascendenten (uppträdandet) i Väduren.
3. De som har Månen (känslorna) i Väduren påverkas ofta känsomässigt.

Amon
2013-02-09, 13:56
#2

**2. Oxe
**

En utvecklad Oxe är verklighetsförankrad, lugn, stabil, pålitlig, förtroendeingivande, trygg, sensuell, fridsam, praktisk, jordnära, grundlig, ihärdig, eftertänksam, tålmodig och rejäl.

En outvecklad Oxe är envis, orubblig, tjurskallig, oflexibel, lat, långsam, rutinfixerad, omständlig, trög, likgiltig, materialistisk, snål, tråkig, reaktionär och förstockad.

Kort om relationer
1. En Oxe passar ofta ihop med de andra jordtecknen, Jungfru och Stenbock.
2. Ett annat förslag är de med Ascendenten (uppträdandet) i Oxen.
3. De som har Månen (känslorna) i Oxen påverkas ofta känsomässigt.

Amon
2013-02-09, 13:57
#3

**3. Tvilling
**

En utvecklad Tvilling är kontaktsökande, snabbtänkt, verbal, kvick, övertalande, pratsam, nyfiken, kunnig, rolig, idérik, flexibel, ungdomlig, lekfull, dualistisk, mångsysslare.

En outvecklad Tvilling är ytlig, skvallrig, ombytlig, inkonsekvent, rastlös, okoncentrerad, splittrad, lögnaktig, hal, illojal, amoralisk, lättsinnig, otrogen, fräck och retsam.

Kort om relationer
1. En Tvilling passar ofta ihop med de andra lufttecknen, Våg och Vattuman.
2. Ett annat förslag är de med Ascendenten (uppträdandet) i Tvillingarna.
3. De som har Månen (känslorna) i Tvillingarna påverkas ofta känsomässigt

Amon
2013-02-09, 13:58
#4

**4. Kräfta
**

En utvecklad Kräfta är vårdande, beskyddande, omtänksam, förstående, medkännande, finkänslig, försiktig, förtrolig, känslig, trofast, hemkär, gammaldags, observerande, sparsam, med gott minne.

**En outvecklad Kräfta är daltande, överbeskyddande, efterhängsen, osjälvständig, osäker, lättsårad, sentimental, blödig, gnällig, lynnig, vresig, självömkande, sluten, nedstämd, lumpsamlare.
**

Kort om relationer 1. En Kräfta passar ofta ihop med de andra vattentecknen, Skorpion och Fisk 2. Ett annat förslag är de med Ascendenten (uppträdandet) i Kräftan. 3. De som har Månen (känslorna) i Kräftan påverkas ofta känsomässigt.

Amon
2013-02-09, 13:59
#5

**5. Lejon
**

Ett utvecklat Lejon är självmedveten, stolt, öppenhjärtig, generös, storsint, varmhjärtad, hederlig, lojal, levnadsglad, livsbejakande, viljestark, ärelysten, världsvan, artistisk, med stort självförtroende.

Ett outvecklat Lejon är nedlåtande, intolerant, egocentrisk, självgod, inbilsk, teatralisk, lättsmickrad, anspråksfull, dryg, snobbig, uppblåst, maktlysten, domderande, oresonabel och krävande.

Kort om relationer
1. Ett Lejon passar ofta ihop med de andra eldtecknen, Vädur och Skytt.
2. Ett annat förslag är de med Ascendenten (uppträdandet) i Lejonet.
3. De som har Månen (känslorna) i Lejonet påverkas ofta känsomässigt.

Amon
2013-02-09, 14:01
#6

6. Jungfru

En utvecklad Jungfru är tjänstvillig, iakttagande, uppmärksam, noggrann, systematisk, analytisk, klarsynt, omdömesgill, sanningsenlig, flitig, händig, renhjärtad, anspråkslös, förfinad, hälsomedveten och välvårdad.

En outvecklad Jungfru är orolig, petig, tjatig, gnatig, missnöjd, småaktig, pedantisk, beskäftig, fantasilös, hypokondrisk, jäktad, pryd, moraliserande och sur med dåligt självförtroende.

**Kort om relationer
1. En Jungfru passar ofta ihop med de andra jordtecknen, Oxe och Stenbock.
2. Ett annat förslag är de med Ascendenten (uppträdandet) i Jungfrun.
3. De som har Månen (känslorna) i Jungfrun påverkas ofta känsomässigt.
**

Annons:
Amon
2013-02-09, 14:02
#7

**7. Våg
**

En utvecklad Våg är trevlig, tillmötesgående, sällskaplig, artig, gästfri, samarbetsvillig, medlande, diplomatisk, försonlig, rättvis, logisk, objektiv, resonerande, tolerant och elegant med god smak.

En outvecklad Våg är obeslutsam, velig, bekväm, maskande, lättledd, nöjeslysten, kärlekskrank, lättfärdig, förförisk, fåfäng, behagsjuk, inställsam, hycklande och tillgjord.

Kort om relationer
1. En Våg passar ofta ihop med de andra luft-tecknen, Tvilling och Vattuman.
2. Ett annat förslag är de med Ascendenten (uppträdandet) i Vågen.
3. De som har Månen (känslorna) i Vågen påverkas ofta känsomässigt.

Amon
2013-02-09, 14:03
#8

**8. Skorpion
**

En utvecklad Skorpion är intuitiv, genomskådande, intensiv, gåtfull, magnetisk, fascinerande, kontrollerad, respektingivande, okuvlig, kompromisslös, lidelsefull, erotisk, djupsinnig, med stor människokännedom och integritet.

En outvecklad Skorpion är hänsynslös, grym, sadistisk, elak, hatfylld, oförsonlig, långsint, hämndlysten, misstänksam, kontrollerande, obarmhärtig, lömsk, skrämmande, destruktiv, svartsjuk, snuskig och pervers.

**Kort om relationer
1. En Skorpion passar ofta ihop med de andra vattentecknen, Kräfta och Fisk.
2. Ett annat förslag är de med Ascendenten (uppträdandet) i Skorpionen.
3. De som har Månen (känslorna) i Skorpionen påverkas ofta känsomässigt.
**

Amon
2013-02-09, 14:03
#9

**9. Skytt
**

En utvecklad Skytt är optimistisk, entusiastisk, välvillig, generös, filosofisk, visionär, sorglös, frispråkig, uppriktig, otvungen, moralisk, eldsjäl, naturbarn, äventyrare och friluftsmänniska.

En outvecklad Skytt är taktlös, sårande, okänslig, odiplomatisk, tvärsäker, fanatisk, ansvarslös, vårdslös, slarvig, disträ, bångstyrig, bullersam, klumpig, överdriven, slösaktig, fånig och larvig.

Kort om relationer
1. En Skytt passar ofta ihop med de andra eldtecknen, Lejon och Vädur.
2. Ett annat förslag är de med Ascendenten (uppträdandet) i Skytten.
3. De som har Månen (känslorna) i Skytten påverkas ofta känsomässigt.

Amon
2013-02-09, 14:04
#10

**10. Stenbock
**

En utvecklad Stenbock är ambitiös, målmedveten, effektiv, organiserad, ansvarsfull, disciplinerad, koncentrerad, självständig, konsekvent, realistisk, återhållsam, lidelsefri, traditionsbevarande, saklig, mogen och klok.

En outvecklad Stenbock är prestigefylld, streber, hierarkisk, schemabunden, pessimistisk, tungsint, misstrogen, glädjedödare, cynisk, känslokall, stel, torr, bister, snål, hämmad, gammalmodig och ensam paragrafryttare.

Kort om relationer
1. En Stenbock passar ofta ihop med de andra jordtecknen, Oxe och Jungfru.
2. Ett annat förslag är de med Ascendenten (uppträdandet) i Stenbocken.
3. De som har Månen (känslorna) i Stenbocken påverkas ofta känsomässig.

Amon
2013-02-09, 14:05
#11

**11. Vattuman
**

En utvecklad Vattuman är okonventionell, originell, fördomsfri, oberoende, osentimental, humanistisk, kamratlig, idealistisk, vetenskaplig, insiktsfull, radikal, reformvänlig, progressiv, smått genialisk och före sin tid.

En outvecklad Vattuman är excentrisk, kufisk, asocial, bohemisk, opåverkbar, rebellisk, anarkistisk, uppviglande, demagogisk, opersonlig, känslokall, tankspridd och halvknäpp.

Kort om relationer
1. En Vattuman passar ofta ihop med de andra luft-tecknen, Tvilling och Våg.
2. Ett annat förslag är de med Ascendenten (uppträdandet) i Vattumannen.
3. De som har Månen (känslorna) i Vattumannen påverkas ofta känsomässigt.

Amon
2013-02-09, 14:06
#12

**12. Fisk
**

En utvecklad Fisk är osjälvisk, uppoffrande, snäll, medlidsam, fördragsam, hängiven, följsam, sensibel, fantasirik, meditativ, romantisk, poetisk, fatalistisk, mystisk och trosviss.

En outvecklad Fisk är orealistisk, lättpåverkad, godtrogen, eftergiven, viljesvag, hjälplös, vilsen, virrig, irrationell, opraktisk, odisciplinerad, passiv, resignerad, otillförlitlig och verklighetsfrämmande.

Kort om relationer
1. En Fisk passar ofta ihop med de andra vattentecknen, Kräfta och Skorpion.
2. Ett annat förslag är de med Ascendenten (uppträdandet) i Fiskarna.
3. De som har Månen (känslorna) i Fiskarna påverkas ofta känsomässigt.

Farwuq
2013-02-10, 15:35
#13

Man tackar, för en väldigt praktisk sammanställning.

Värd: för Astrologi. Medis: för Astronomi, Filosofi & Finland

Annons:
Amon
2013-02-10, 22:30
#14

Ja, jag tyckte också den var bra!

Fann den på nätet.. närmare bestämt här:  http://personkemi.webs.com/nyckelord.htm

.. här finns också mycket annat intressant man kan läsa..

Magi-cat
2013-02-14, 20:57
#15

Så bra! Tack! 😇


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

[Sol69]
2013-04-03, 20:04
#16

Denna länk hade jag missat. va intressant.. 😃

Farwuq
2013-04-04, 06:25
#17

Ja, jag gräver i arkivet och putta lite när jag finner trådarna intressanta.

🙂

Värd: för Astrologi. Medis: för Astronomi, Filosofi & Finland

Terra Australis
2013-04-08, 08:55
#18

Bra att veta.

Putta på draken så att mer av det glömda kommer upp.

Terra Australis
Den okända sydkontinenten
Landet som man antog fanns långt där nere

Farwuq
2013-04-08, 10:27
#19

😉

Värd: för Astrologi. Medis: för Astronomi, Filosofi & Finland

Upp till toppen
Annons: