Annons:
Etikettot-allmänt
Läst 6937 ggr
Farwuq
2012-05-28, 07:20

Astrologins ursprung

Astrologin är inget nytt påfund och definitivt inget som har sitt ursprung på någon veckotidnings redaktion. Astrologi som företeelse är urgammal, faktiskt lika gammal som tideräkningen själv.

I begynnelsen var den till för man skulle veta när det var dag för att så utsäde och plantera, är man skulle på börja jakt och större fiskafänge.

Vart efter tiden gick sär blev den allt mer till för att vägleda stadsmakterna i deras utövande med att styra sina riken. Vart efter tiden fortskred så blev det allt mer vanligt att även vanliga individer började nyttja astrologin, detta var satt i system i det antika Grekland. De sökte kunskap och förståelse om sina liv och livsvägar. Astrologin blev vartefter allt viktigare Hippokrates, som är fader till den västerländska medicin, sade: utan kunskap om astrologi kan man inte kalla sig för läkare.

På denna väg fortsatte det, astrologi studerades på universiteten och begagnades av påvar, kejsare, läkare och forskare. Man kan säga att astrologi allt mer vävdes in i studiet av historia, vetenskap, konst och religion. Under 1600-talet så började den materialistiska världsbilden skjuta astrologin allt mer åt sidan. Astrologin försvann nu från universiteten i Europa.  Den nya "rationella" synen på tingen såg inte längre människan och naturen som vävda av samma tyg, som något som härrör av samma ande. Men, astrologin fortsatte att studeras av de människor som såg ett behov av att hålla förbindelsen mellan himmel och jord öppen.

På 1960-talet astrologi började astrologin att få en comeback, som fortsätter ännu i dag. Detta eftersom allt fler och fler människor började söka efter svar via astrologin. Idag finns levande astrologiska föreningar, många publikationer, företag och tusentals rådgivare. Liksom i forna dagar, är astrologi respekterad och används av människor på alla nivåer i samhället.

Värd: för Astrologi. Medis: för Astronomi, Filosofi & Finland

Annons:
Upp till toppen
Annons: