Annons:
Etikettde-astrologiska-husen
Läst 30289 ggr
[MargaretaA]
2008-09-10, 18:54

De astrologiska husen

Horoskopet är förutom att vara indelat i de 12 stjärntecknen också indelad i 12 hus. Det första huset börjar alltid vid Ascendenten och de följande husen går moturs. 
 Det astrologiska tecknet påverkar hur en planet manifesterar sig. Husen visar var en planet arbetar. Inom vilket livsområde de har effekt.

Varje hus har likheter med sitt korresponderande tecken. Till exempel tecken nummer två Oxen, tecknet för ägande i största allmänhet, motsvaras av hus två som i våra horoskop visar bl a på just våra ägodelar.

Det 1:a huset - Självprojektion - motsvaras av Väduren

Det första huset har samband projektionen av den egna karaktären gentemot yttervärlden. Det är också förbundet med den yttre gestalten och huvudet.

Det första huset har att göra med självmedvetandet. Planeter i detta hus spelar också en större roll i vår karaktär och syns tydligt i yttervärlden. Vi strävar på gott och ont efter att identifiera oss med dem.

Detta hus är också nära relaterat till vår faktiska födelse, och husets spets (startgrad) är detsamma som Ascendenten - övergången från att inte vara till att vara.

Man kan beskriva det första huset som ett rent uttryck för identiteten och projektionen av det egna väsendet.

**Det 2:a huset - Egenvärde - motsvaras av Oxen

**Det andra huset har att göra med inställningen till de materiella aspekterna i vår värld. Planeter i detta hus är nära förbundna med våra personliga resurser och vår känsla av egenvärde. Centrala teman är de finansiella och personliga inkomsterna, men också den personliga kapaciteten, som har direkt att göra med vår försörjning och vårt livsuppehälle.

Svåra planetpositioner i detta hus kan underminera vår känsla av egenvärde och ge en fixering vid finansiell säkerhet och ägodelar.

Det 3:e huset - Själslig utveckling - motsvaras av Tvillingarna

Det tredje huset beskriver de själsliga förmågor och erfarenheter vi använder i samband med inlärning och kommunikation. Eventuella syskon hör till detta hus liksom de tidiga skolåren. Allt som rör vår ungdoms utbildning hör hemma här. Även vår närmaste omgivning av grannar, bekanta, bilar, tåg, cyklar, brev, telefoner och alla erfarenheter i samband med olika kommunikationsmedel speglas i detta hus.

Det 4:e huset - den känslomässiga miljön - motsvaras av Kräftan

Det fjärde huset visar vår mest privata och intima omgivning - de känslomässiga stämningarnas hus. Planeter i det fjärde huset beskriver vilket sorts hem vi önskar oss och aktiviteterna där.

Detta hus är också förbundet med vårt ursprung - normalt sett fadern.

Planeter här uttrycker sig på ett familjärt sätt och specificerar våra nära familjeband. Besvärliga planetpositioner berättar om de problem vi kan uppleva i hemmiljön.

Det fjärde huset visar också på vår känslomässiga identifikation och känslan av var vi "hör hemma". Det kan betyda t ex innanför hemmets fyra väggar eller vårt hemlands gränser.

Det 5:e huset - självuttryck - motsvaras av Lejonet

Det femte huset har att göra med det kreativa självuttrycket, uppbyggnaden av självförtroende och en trygg självkänsla.

Planeter i detta hus beskriver utvecklingen i vår ungdom, vår förmåga att leka och att vara spontan, och på vilket sätt vi visar vår personlighet. Senare i livet handlar det om barnen vi får, våra kreativa verksamheter, kärleksaffärer; alla aktiviteter där vi uttrycker vår egen identitet för resten av världen. Detta är hus är också förbundet med vilka risker vi vågar ta av pur livslust.

Det 6:e huset - praktisk integrering - motsvaras av Jungfrun

Det sjätte husets centrala tema är individens integrering i sin arbetsmiljö. Dagliga verksamheter och rutiner och alla nödvändiga plikter i livet beskrivs i detta hus.

Planeter här speglar de fördelar och möjligheter vi erfar genom relationerna på arbetet, vilken sorts arbete vi utför och vilka kollegor vi har. På en mer allmän nivå är det sjätte huset förbundet med arbetsgivare och byråkrati.

Det sjätte huset beskriver också våra kroppsliga funktioner och deras tillstånd; med andra ord det är förbundet med vår fysiska hälsa.

Det 7:e huset - relationer - motsvaras av Vågen

Det sjunde huset har att göra med sociala, intimare relationer - de dagliga kontakterna med andra på en intim nivå. Medan det första huset representerar självet (jaget), representerar det sjunde huset den andra (duet). Planeter i detta hus specificerar vilken sorts människor vi vill ingå en fast relation med, särskilt då vår kärlekspartner. Dessa planeter beskriver många av de egenskaper vi inte ser hos oss själva, men projicerar på andra.

Inte bara de vi älskar utan också våra ovänner finns i detta hus, då båda dessa typer av personer spelar en viktig roll för företeelsen projektion.

Det 8:e huset - dolda krafter - motsvaras av Skorpionen

Det åttonde huset är förbundet med våra intimaste relationer med andra. Detta är sovrummets hus, där vi konfronteras med de outtalade känslorna vi undertrycker på dagtid. Särskilt står det åttonde huset för vår förmåga till sexuell intimitet. Planeter i detta hus visar på om vi har lätt eller svårt att vädra våra känslor inom detta område.

Detta hus är också förbundet med olika sorters trauma och ångest. Planeterna här uttrycker sig på ett hemlighetsfullt sätt och kan visa på olösta känslomässiga frågor. Här beskrivs också de känslor vi släpper loss hos andra och vad vi omedvetet förväntar oss av vår omgivning.

För övrigt är det åttonde huset också förbundet med pengar.  Pengar/resurser som vi delar med andra t ex banklån, skattepengar och arv - även lotterivinster finns med här.

Slutligen har huset också att göra med ockulta och psykologiska förmågor, frågor om liv och död, och livet efter döden.

Det 9:e huset - meningen med livet - motsvaras av Skytten

Med hus nio handlar det om att förvärva insikt om livet. Det berör våra personliga erfarenheter av och eventuella uppbrott från gamla trossystem, och upptäckten av nya livsfilosofier. Huset är också förbundet med högre utbildning, intellektuella övertygelser och det andliga inflytande vi har på andra. Det nionde huset visar driften att vidga våra vyer genom resor eller studier. Planeter i detta hus beskriver arten och formen av insikter vi gör under livets lopp och vår hållning i religiösa, filosofiska och sprirituella frågor.

Det 10:e huset - prestera - motsvaras av Stenbocken

Det tionde huset är huset för konkreta prestationer med tonvikt på vår karriär. I yngre år visar detta hus också på inflytandet från förväntningar och personliga ambitioner från föräldrarna, särskilt modern. Det bygger också åter upp våra egon vid behov. Planeter i detta hus beskriver de relationer vi har med människor i beslutsposition och visar vilka ledaregenskaper vi har. Planeter här lägger tonvikt på det offentliga livet och ambitioner och framgång i karriären.

Det 11:e huset - socialt engagemang - motsvaras av Vattumannen

Det elfte huset är förbundet med vänskap, grupper och andra former av sociala relationer, det beskriver våra behov av en speciell sorts socialt liv. Detta hus har också en förbindelse med våra ideal. Planeter i detta hus visar sig ofta genom ett engagemang inom en socialt eller politiskt inriktad grupp. Elfte huset beskriver våra förhoppningar och drömmar, med tonvikt på framtiden, inte bara för oss själva utan för mänskligheten som helhet. Planeter i detta hus visar på hur vi lätt, eller med svårighet integrerar oss socialt, först i skolan och senare inom de sociala kretsar vi är verksamma. Det elfte huset står också för vänskapliga relationer.

**Det 12:e huset - lösningar - motsvaras av Fiskarna
**

tolfte huset är det subtilaste av alla hus. Planeter här visar sig på ett otydligt och hemlighetsfullt sätt. Det är den inre världens hus. Planeter i tolfte huset är verksamma på en mera spirituell nivå och öser över oss en värld av drömmar, fantasier och föreställningar. Detta är också huset för enighet med naturen eller gud/skaparen. Planeterna har i detta hus en kameleontaktig kvalitet, de färgas av det som passar bäst i en given situation. Här löser sig allt och tingen förlorar sitt världsliga värde. Det är även förbundet med sjukdom och isolerade anstalter som sjukhus och fängelser.

Annons:
Mavios
2008-09-10, 21:16
#1

Vad tyder tomma hus på? Hälften av mina hus är fria från planeter. De har liksom samlat sig i en större klunga i hus 5-8. I och för sig har jag ju MC i 9 också och en ensam stackars planet i hus 2. Men gnaksa tomt är det…
Säger de tomma husen något, eller koncentrerar man sig bara på de hus som har planeter?


Ett vänligt leende kan betyda så mycket för den som själv inte orkar prestera något.

[MargaretaA]
2008-09-11, 10:19
#2

Det vanligaste för de flesta av oss är att vi har många tomma hus. Det kan tolkas som att just inom dessa livsområden flyter livet på utan några större toppar eller dalar.

Man kan se till vilka tecken som är inblandat i huset för en fingervisning om vilka energier som är inblandade inom just det livsområdet.

"Om ett hus inte innehåller några planeter, är det zodiaktecknet som täcker den större delen av huset som har det största inflytandet över husets karaktär. Börjar till exempel andra huset på 10 Lejonet, spelar detta tecken långt större roll än Jungfrun, som bara omfattar en tredjedel av huset, och dessutom i slutet. Man bör minnas att början på ett hus har något större betydelse än slutet."

läs gärna mer på Stenudds sida - skrolla ner en bit till avsnittet Husgränser.

http://www.astrologi.nu/horoskop/61-horoskop-helhet.html

sniwa
2008-11-09, 12:25
#3

Jag har en horoskopkarta som är gjord för 6-7 år sedan. Jag ser att husen är olika stora så t ex hus 4,5,6,10,11 o 12 är väldigt smala och har inga planeter i sig.  I Likahusprincipen blir ju allt annorlunda…

Ett exempel är att Pluto ligger i hus 8, men om man tittar med Likahusprincipen så  hamnar Pluto i hus nio.

Jag är precis ny här och kan inte så mycket, men jag antar att det blir en viss skillnad om planeterna hamnar i olika hus pga olika sorters Hussystem. Är det mycket som skiljer, vad ska man lita på?

[BigMama]
2009-01-11, 01:13
#5

Puttar upp för egen skull… Skäms

[MargaretaA]
2011-08-24, 07:14
#6

Putt

Annons:
Skogshumblan
2011-09-24, 14:18
#7

Spännande värre. Orkar inte läsa så djupt förstående men ska in och lusläsa när huvudet är inkopplat lite bättre;)

/ Skogshumblan

Medarbetare på tarot och healing.

"I am not what happens to me, I am what I choose to be" Carl Jung.

Farwuq
2011-10-05, 14:38
#8

När det gäller Hussystem, så är Placidus det allra vanligaste och mest allmänna, det som kallas "likahussystem", det är jag tveksam till.

Flört

Värd: för Astrologi. Medis: för Astronomi, Filosofi & Finland

Upp till toppen
Annons: