Annons:
Etikett1-allmän-astrologi
Läst 2933 ggr
TerryGilliam
2010-03-14, 00:43

Viktiga beslut

Ni som är intresserade av astrologi, vad känner ni om det faktum att vissa människor kanske fattar viktiga beslut (om jobb, karriär och relationer) baserat på uttalanden från en astrolog?

När astrologi betecknas som en pseudovetenskaplig lära och saknar alla former av bevis och belägg.

Bör man se astrologi som harmlös underhållning och aldrig fatta viktiga beslut utifrån den? Eller ska den fungera som verklig vägledning i livet?

Hur ser ni på astrologi? Är det ett problem att 23% av alla svenskar tror att astrologi är en vetenskap?

Annons:
AnteMsson
2010-03-14, 01:49
#1

Astrologi, i den form som den framställs i veckotidningar är INTE en vetenskap. Men om du tänker tillbaka på grunden till all vetenskap, som du nu känner den - så kommer den ur astrologiska läror från början.

Astrologi är djupare än horoskopen, vilket jag visat det senaste året, på bekostnad av aktivitet.
Men inte desto mindre intressant egentligen, vad det verkar. Men folk verkar inte så angelägna att diskutera med mig bara läsa det jag skrev, så kommer det något underfundigt inlägg emellanåt.

TerryGilliam
2010-03-14, 01:52
#2

Astrologi är ju idag att betrakta som pseudovetenskap, och att all vetenskap skulle komma från astrologin låter, minst sagt, väldigt långsökt. Du får gärna utveckla det påståendet.

Men annars svarade du tyvärr på så många av de frågor jag ställde? Jag är framför allt intresserad av att höra hur människor resonerar kring min första fråga.

AnteMsson
2010-03-14, 02:02
#3

#2

Jag har utvecklat påståendet i en artikelserie som jag skrev förra året, som du kan läsa igenom.

Samt råder jag dig till att läsa igenom detta.

Detta är främst ett forum för de som är intresserade av astrologi och framför allt, numera, den esoteriska delen av astrologin. Inte de som inte redan är intresserade, av en eller annan orsak.
Med andra ord, så diskuterar vi inte astrologins värde här, för alla olika grupper av människor som finns.

Men återkom gärna med frågor om sådant du eventuellt inte förstår runt det jag skrivit för att förklara vetenskapens vagga, lite löst.
Psuedovetenskap eller inte… det är psykologi, teologi och metafysik också… det sistnämnda är en av grunderna inom astrologi.
Dessutom en hel del före detta pseudovetenskapliga idéer som kvantmekanik och kvantfysik.
Dock inget nytt i det, annat än namnet.

TerryGilliam
2010-03-14, 02:15
#4

# 3

Det var tråkigt att du inte vill besvara några enkla och sakliga frågor, som väcker vissa etiska tankar.

Men vi kan spinna vidare utifrån din artikelserie. Där noterar jag följande:

1) Du benämner felaktigt astrologi som en vetenskap. (Astrologi är inte en vetenskap. Det lever inte upp till de krav som ställs för att något ska få kallas för vetenskap. Det är därmed en pseudovetenskap.)

2) Du skriver: "Vi vet att de flesta kulturers vetenskapsmän hämtat sina grundläggande kunskaper från astrologin." Hur har du kommit fram till det?

(Och psykologi är naturligtvis inte pseudovetenskap. Det är en beteendevetenskap. Det känns som att du slirar lite när det kommer till dessa begrepp. De är viktiga att särskilja från varandra.)

AnteMsson
2010-03-14, 02:38
#5

"Ni som är intresserade av astrologi, vad känner ni om det faktum att vissa människor kanske fattar viktiga beslut (om jobb, karriär och relationer) baserat på uttalanden från en astrolog?"

- Jag anser att man skall fatta viktiga beslut utefter de förutsättningarna som ligger framför en, med hjälp av sin kunskap man fått av erfarenheter genom livet.
Inte efter vad någon annan säger att de skall göra.

"När astrologi betecknas som en pseudovetenskaplig lära och saknar alla former av bevis och belägg."

- Den saknar inte alla former av bevis och belägg, snarare så visar den till områden som ligger utanför de laboratorieexperimenten som förs - vilket inte är konstigt eftersom det är så att jorden är en liten prick och det mesta i universum är utanför.

"Bör man se astrologi som harmlös underhållning och aldrig fatta viktiga beslut utifrån den? Eller ska den fungera som verklig vägledning i livet?"

- De flesta horoskop skall man nog se som en stor portion underhållning, med en liten del av en kärna till verklig grund.
Men fyra rader i Allers, till exempel är inget jag går efter om jag skall köpa et hus, om vi säger så.

"Hur ser ni på astrologi? Är det ett problem att 23% av alla svenskar tror att astrologi är en vetenskap?"

- Jag ser på astrologi, som ett sätt att se på allt som omgärdar jordklotet och ett mönster där i, återkommande och föränderliga. Jag ser det inte som ett problem att 23% av svenskarna anser att det är en vetenskap - de har bara lite högre tolerans än till exempel du.

"Det var tråkigt att du inte vill besvara några enkla och sakliga frågor, som väcker vissa etiska tankar."

- Det väcker inga etiska tankar direkt, eftersom man kan hoppas på att de personer som skall utföra vissa viktiga funktioner eller efterleva ett professionellt kodex har tillräckligt med sinnesnärvaro att agera på erfarenhet och inte andras ord och löften.
Jag förstod inte att alla frågorna var riktade till mig personligen, utan antog att alla som läste skulle få svara på de frågorna de kände att de ville svara på, men då du hade andra avsikter så svarar jag.

"Men vi kan spinna vidare utifrån din artikelserie. Där noterar jag följande:

1) Du benämner felaktigt astrologi som en vetenskap. (Astrologi är inte en vetenskap. Det lever inte upp till de krav som ställs för att något ska få kallas för vetenskap. Det är därmed en pseudovetenskap.)"

- På vilket sätt är det felaktigt att benämna det så som jag gjort?
Jag har inte godkänt de kriterierna som satts upp för vad som är vetenskap och inte, och om vi bara lydde under kriterier som andra satte upp rörande vetenskap, kunskap och naturvetenskap, skulle jorden fortfarande vara platt, USA skulle vara Indien och framför allt så skulle Columbus ha varit den första europé som beträdde mark på andra sidan Atlanten.
Atomen skulle inte finnas och inte kunna klyvas och datoranvändningen som du nu använder skulle vara omöjlig.
Det vill vi väl inte ha tillbaka, eller?

Jag ser inget problem i utveckling - även om den kommer ur gamla erfarenheter. Gör du?

"2) Du skriver: "Vi vet att de flesta kulturers vetenskapsmän hämtat sina grundläggande kunskaper från astrologin." Hur har du kommit fram till det?"

- Genom att ha studerat hela livet, jämfört olika läror och vetenskapliga inriktningar genom historien. Det finns fler böcker på just det området som visar på att det jag säger stämmer, än de som visar på att det inte skulle stämma.
Men det är inte indelat i ramverk, vilket gör det aningen svårbegripligt för vissa personer.
Men det var inte alls svårt att komma fram till det, det föll sig liksom självt, framför allt då man såg det bakomliggande till vad personerna sade och såg förbi deras värderingar och egna tolkningar. Man måste gå på djupet och aldrig nöja sig med "det bara är så".

Du får gärna plugga lite på ämnet själv, faktiskt och inte bar ta mitt ord för sant och riktigt.
Det vore lika illa som att bara ta "skolvetenskapen" för sann och riktig.

"(Och psykologi är naturligtvis inte pseudovetenskap. Det är en beteendevetenskap. Det känns som att du slirar lite när det kommer till dessa begrepp. De är viktiga att särskilja från varandra.)"

- Nej, beteendevetenskap är en vetenskap, där man med upprepade försök och laboratoriestudier kan uppnå referensresultat. Psykiatri är mer medicinskt och går på de beteendemässiga mönstren i en persons liv.

Det kan man inte med psykologi, eftersom en människas psyke är föränderligt.
Drömtydning, själafrågor och andliga ohälsor ligger under psykologi, bland annat. Hur en person känner sig och upplever saker - det är en subjektiv tolkningsfråga och en relation mellan psykologen och patienten som skapas utan någon som helst förankring inom medicinen.
Jag slirar aldrig när jag säger något, det kan vi fastställa direkt. Då säger jag hellre inget alls.

TerryGilliam
2010-03-14, 02:49
#6

5

Vi får naturligtvis utgå från vad vi vet idag, och vad vi vet är att astrologi saknar alla former av empiriskt, vetenskapligt stöd.

Men anser du att det finns bevis och belägg får du gärna redovisa för dessa.

"Jag har inte godkänt de kriterierna som satts upp för vad som är vetenskap och inte,"

Så du menar att det är upp till var och en att avgöra vad som är vetenskap eller inte? Hur ska någon någonsin kunna ta dig på allvar om du hävdar något sådant?

"Genom att ha studerat hela livet, jämfört olika läror och vetenskapliga inriktningar genom historien."

Det var otroligt vagt och luddigt formulerat. Om du vill övertyga någon om att det verkligen är en vetenskap du sysslar med får du nog vara mer konkret än så, gärna med tydliga källhänvisningar.

Nu framstår ditt påstående bara som ett rent påhitt.

Så visst slirar du, och du gör det konstant när du vägrar att erkänna saker för vad de verkligen är. (Och jag hoppas även innerligt att du inser vad det gör för din trovärdighet.)

Annons:
AnteMsson
2010-03-14, 02:55
#7

Nej, givetvis kan inte vem som helst hitta på en sak hur som helst. Man måste ju på något vis kunna lägga fram en tes och försvara den genom en form av disputation för at det skal vara något av värde.

Jag är tillräckligt tagen på allvar, så jag har inget mer att bevisa i den frågan. Vad du tar på allvar eller inte, rör faktiskt inte mig och mitt liv i stort.

Jag söker inte övertyga någon.
Det är inte min metod.
För om jag övertygar någon, så har de bara lite mer information som de fått - men ingen större kunskap.
Att vara övertygad kan vara bra om det verkligen stämmer. Men det kan vara dåligt, om man är övertygad om något som inte stämmer.

Hur du anser att mitt påstående framstår är ovidkommande.
Eftersom du är här och diskuterar på den nivån som du gör, så utgår jag ifrån att du inte läst igenom om sajten.
Det framgår tydligt att det här inte är en diskussion som är önskvärd här.
Detta är et diskussionsforum, inte ett debattforum.
Vilket innebär att det är ointressant vem som "vinner".

TerryGilliam
2010-03-14, 03:00
#8

# 7

Jag anser att vi hade en diskussion och inte en debatt. Och det var också de här frågorna jag var intresserad av att få några svar på.

När man (uppenbarligen efter som du valde att inte svarade på min fråga) inte kan komma med någon bevis eller belägg för att astrologi är verkligt, är det då etiskt korrekt att ta betalt för horoskop? Att ge människor råd som de kanske agerar utefter?

För jag antar att ditt påstående om att all vetenskap kommit ur astrologin var ett rent påhitt? (Annars antar jag att du kunnat källhänvisa till trovärdiga källor.)

Alla människor har naturligtvis en rätt att tro på precis vad man vill. Men när man börjar kalla sin egen tro för "vetenskap", det är då man får problem.

Jag skulle gärna se att man lät bli att göra det.

AnteMsson
2010-03-14, 03:04
#9

Jag anser inte att det är etiskt att ta betalt för någon form av kunskap.
Men det är min åsikt, inte nödvändigtvis så att det är fel att ta betalt för det.

Råd får man ge utifrån kristen tro till och med, så varför inte ur astrologisk synvinkel?

Källhänvisningar finns i artiklarna, det räcker.

TerryGilliam
2010-03-14, 03:11
#10

# 9

Fast astrologi är inte ens kunskap. Det är det som är min poäng. Man kan inte påvisa ett enda belägg eller bevis för att astrologi är på riktigt.

Tvärtom. Var enda gång man har testat astrologi under kontrollerade former så har det misslyckats. Man har aldrig fått ett bättre utfall än vad slumpen skulle generera.

Det är alltså en falsk lära man tar betalt för. Man tar rena påhitt och vilfarelser, som man sedan påstår är vetenskap. Också tar man betalt för det. Barnum-uttalanden som är så vaga att de passar in på precis vem som helst.

AnteMsson
2010-03-14, 03:19
#11

#10

När det kommer till den kontrollen av astrologi är jag ju helt inne på din linje. Har du alls läst vad jag skrivit, med öppna ögon - eller läser du med ögon som utgår från att jag snackar skit?

Astrologi är mer än horoskopen. så om man tar betalt för rena lögner är det bedrägeri - oavsett vilken lära eller vetenskap man hänger sig till, allt från medicinsk sådan till påhittade eller förfalskade statistikresultat.

Det som nu för tiden benämns som astrologi är på sin höjd en underhållning - och visst får man ta betalt för underhållning.
Men man skall akta sig för att säga att en fiktiv historia är verklig.
Oavsett om det är en bok, film, eller en framställning på annat sätt.

Det är inte det samma som det jag talar om och vill föra fram med den här sajten, efter det att jag tog över den.
Jag talar om strålning, gravitation, matematik, fysik, vinklar och geologi.
Alla olika aspekter som används inom andra typer av vetenskaper.
Jag vill alltså förklara hur vissa saker kan påverka levande organismer, med andra vetesnkapliga verktyg.

TerryGilliam
2010-03-14, 03:23
#12

# 11

Naturligtvis får man ta betalt för underhållning. Men då ska det också vara tydligt att det handlar om underhållning. Det ska inte kallas för vetenskap.

I din artikelserie tar du en pseudovetenskaplig lära och kallar den för vetenskap, viket jag alltid kommer att värja mig mot.

AnteMsson
2010-03-14, 03:24
#13

#12

Det är din fullständiga rättighet att värja dig mot det eller tycka att det inte är korrekt.
Jag kommer aldrig någonsin ställa mig och säga att du har fel i vad du tycker.

Annons:
[Hukanson]
2010-03-15, 20:40
#14

Säkerligen är det just de som är skeptiska motståndare till astrologi som förr eller senare ändå kommer till en astrolog och ber om hjälp och vägledning, och då är det nog tryggt för dem att veta att astrologen så bergfast tror på sin tradition och praktik att han eller hon uppfattar den som sanning och vetenskap.

För varför skulle man syssla med esoterisk astrologi om man inte trodde på dess sanning? Och är det sanning så är det en vetenskap. Ingen tvivlar på naturens sanning och därför är det lätt att hålla kurser i naturvetenskap. Men många betvivlar esoteriken och därför kallas det inte esoterisk vetenskap. Men man ska då minnas att många andliga världslärare har ansett det som den fallna människans mörker att inte förstå och inse det sanna i det andliga betraktelsesättet.

TerryGilliam
2010-03-15, 23:56
#15

# 14

Bara för att en människa tror att någonting är sanning blir det inte en vetenskap. Det skulle ju vara smått absurt om det förhöll sig på det viset.

Och astrologi är ju en lära man kunnat falsifiera genom upprepade vetenskapliga tester.

Det finns ju tyvärr inga kontrollerade tester som skänker någon slags trovärdighet åt astrologi.

AnteMsson
2010-03-16, 01:33
#16

Tro och misstro är reserverat för de som inte vet.

Upp till toppen
Annons: