Annons:
Etikett2-personliga-horoskop
Läst 861 ggr
Yuki
2008-10-16, 10:55

Yuki-tolkning

Vill gärna ha en tolkning. Glad

Annons:
[MargaretaA]
2008-10-16, 11:00
#1

Det ska du få - men jag ser gärna att du registrerar dig som medlem först Glad

Yuki
2008-10-16, 19:13
#2

Så där, ja. Skrattande

[MargaretaA]
2008-10-17, 10:01
#3

Hej Yuki

I ditt horoskop har jag valt att tolka ASC i Lejonet, horoskopshärskaren Solens placering i det tionde huset (Solen i Tvillingarna kan du säkert redan) och Solteckenshärskaren Merkurius i det tionde huset.

Din Ascendent i Lejonet

Med det kungliga, eldiga Lejonets tecken stigande över horisonten vid tidpunkten för din födelse, har du en generös och öppen inställning till livet. Du är inte intresserad av de små detaljerna när du målar på livets stora duk och du älskar det storvulna, även om det skulle anstränga dina finanser. Du har en kraftfull föreställningsförmåga, vilket betyder att allt som är möjligt, inte bara i verkligheten, är det som upptar ditt intresse. Du har också ett naturligt sinne för det dramatiska och du står gärna i centrum på scenen.

Med Lejonet i stigande, styrs du av den mäktiga och livgivande Solen. Det tecken och husposition - såväl som de aspekter Solen gör till andra planeter i ditt födelsehoroskop är nyckelaspekter i ditt horoskop.

Din Sol i tionde huset

Det tionde huset representerar vår sociala image, vår karriär och position i världen. Det tecken som huset står i, liksom eventuella planeter här, visar hur vi projicerar oss själva gentemot andra och den roll vi spelar på livets scen. Detta hus visar också vår attityd gentemot auktoriteter och är knutet till våra föräldrar, då det är från dem vi får vårt första intryck av världen och lär oss hur vi ska fungera i den. Det är här vi ger konkret form åt den vision av världen vi utvecklade i det nionde huset, som styr vår livsfilosofi.

Me din Sol i hus tio, Kommer du att finna din självkänsla och verkliga identitet genom din karriär och position i världen. Det är genom att se dig själv med andras ögon och genom att få ett allmänt erkännande du upptäcker ditt sanna jag. Med Solen här, spelade din far, och spelar fortfarande, en mycket viktig roll i hur du fungerar i världen och du kan mycket väl ha blivit uppmuntrad att lysa och bli någon han kunde vara stolt över. Du kan försöka att utmärka dig på ett sätt som reflekterar kvalitéerna i ditt soltecken. Det är vanligt att personer med Solen här klättrar högt på karriärsstegen, men de bör se upp så att deras ambitioner inte hindrar dem från att uttrycka sig även på andra områden.

Din Merkurius i det Tionde Huset

Med den snabbtänkte Merkurius här, ser andra dig som lysande, livlig och kommunikativ. Du skulle bli framgångsrik i en karriär anknuten till media, utbildning eller reklam, då du är bra med ord och för fram dina budskap med vältalighet och lättsamhet. Du har ett klart rationellt sinne, och är kapabel till snabba beslut, vilket gör dig till en värdefull person i vilken grupp som helst. Du har förmodligen fått en bra utbildning, och en, eller båda, dina föräldrar kan ha varit artikulerade och snabbtänkta också. Det betyder också att dina mentala förmågor får erkännande från dem du möter professionellt.

Yuki
2008-11-13, 09:52
#4

Tack så mycket!

Det mesta stämde fakiskt. Intressant.

Upp till toppen
Annons: