Annons:
Etikett1-allmänt-om-framtidshoroskop
Läst 1823 ggr
Bengt-Olov
2008-08-06, 00:20

astrologi och kosmisk energi

Jag har väl aldrig trott på astrologi. Ja, och jag skulle väl hellre aldrig tro på något presenterat horoskop eller så heller - såvida jag en gång för alla också får någon bra förklaring presenterad till hur olika himlakroppar faktiskt KAN påverka livet på jorden (om de nu kan detta). Samtidigt som jag säger detta, måste jag dock säga att jag inte alls är främmande för möjligheten att vi ÄR påverkade av planeter och stjärnor (långt ifrån). Fast vad jag gärna VILL, är alltså att få veta hur ni menar att vi KONKRET faktiskt påverkas. Vilka krafter talar vi om!? Ja, och därför undrar jag:  

Är det den kosmiska energin (den som t.ex. slagrutefantaster känner av, som ett resultat av att även jordenergin - till största del!? - är påverkad av den kosmiska energi som våra planeter och stjärnor m.m. sänder ut)!? Ja, eller konkret vilka fysiska krafter menar ni att det är som planeter och andra himlakroppar sänder ut, och som så starkt påverkar livet på bl.a. vår planet!?

Annons:
[MargaretaA]
2008-08-06, 01:03
#1

Tyvärr kan du nog inte få någon bra förklaring eftersom ingen astrolog (såvitt jag känner till) vet vad för slags krafter som är inblandade. Vad astrologer däremot har observerat i flera tusen år är hur vi påverkas av dessa "strålar" eller vad vi ska kalla dem för från himlakropparna.

Men rent konkret kan du titta på Månen och dess inflytande - den är alltid bra att ta upp som exempel. Den påverkar tidvattnet t ex och eftersom människokroppen består av 80-90% vatten så vore det märkligt om vi inte påverkades. Polisen och akutavdelningarna på sjukhusen kan rapportera óm extra hög arbetsbelastning vid fullmåne. Bara för att nämna något.

Men Månen ligger nära - man kan givetvis undra hur så avlägsna planeter som Pluto och Neptunus kan påverka oss och våra liv - jag funderar också på det ibland. Men för min del är det som med bilkörning eller datorn. jag nöjer mig med att de fungerar - jag behöver inte veta hur och varför Flört

Jag hoppas verkligen att fler astrologikunniga vill komma in och ge sina svar på denna mycket välmotiverade fråga!

Maggan

Denna kommentar har tagits bort.
Bengt-Olov
2008-08-06, 02:18
#3

Tack Maggan!

För mig förefaller det helt säkert att världens religioner (möjligen "naturfolks" undantagna) - som har HUR mycket som helst gemensamt - har ett gemensamt ursprung - i ASTROLOGIN. Astrologin var nog religionen (i alla fall för många folkgrupper) innan människan gick sta å bli "civiliserad" (och dessa utvecklades åt olika håll, men med det NYA gemensamma, att de mer och mer kom att modifieras till MAKTINSTRUMENT). Ja, men frågan är om urreligionen astrologin ska betraktas som en religion i vår mening. Om vi verkligen STYRS av himlakropparna, och om en del av våra förfäder också både var så otroligt intelligenta och så fantastiskt kunniga om stjärnor och planeter, som det (i alla fall för mig) verkar, så är det väl mera korrekt att betrakta astrologin som en VETENSKAP för våra förfäder (även om himlakropparnas ev. styrsel av livet på jorden samtidigt skulle kunna betraktas som högst gudalikt)!?

Ja, och om inte bara ni astrologfantaster godtroget har fantiserat, utan att inte heller alla människor som rapporterar PARANORMALA förmågor, vare sig hallucinerar eller gäckar med oss, så har förstås inte heller våra förfäder haft några "vidskepligheter" för sig när de tillbett sina förfäders ANDAR, utan att också detta s.a.s. helt är ÄKTA vara…

När man beaktar olika sorters forntida helgedomar, och tar sig en titt på dessa från luften, och ser att dessa ingalunda är placerade slumpmässigt, utan i helt fantastiska mönster (liksidiga trianglar, kvadrater och andra mer avancerade geometriska mönster, baserade på bl.a. gyllene snittet), precis som uppbyggnaden av pyramiderna i Giza (som förutsätter ett matematiskt kunnande som ytterst få människor idag kan uppvisa), och om dessa placeringar faktiskt ändå bl.a. gjorts utifrån de currylinjer, hartsmanlinjer och hundratals andra energilinjer som slagruteentusiaster så länge hävdat (och för döva öron skrikit sig hesa), så talar väl detta för att gravarna hade syftet att på bästa sätt försäkra sig om en lyckosam övergång till andelivet för deras åldermän och ålderkvinnor, och att övriga helgedomar inte minst hade syftet att underlätta för dem SJÄLVA att faktiskt KOMMUNICERA med dessa dyrkade förfäders och förmödrars andar!?  

Ja, och om den jordenergi som alla olika slags energier som våra med naturen levande förfäder troligast så väl kännt av är kommen till största del (?) från KOSMISK energi, och om/när våra intelligenta förfäder nu hade en sådan enorm kunskap om planeters vandringar, stjärnors förhållande till varandra etc., så kan väl detta - för att återkomma där jag började - ses som ytterligare ett indicium som stödjer "idén" att vi faktiskt - bokstavligen talat - ÄR HIMLA styrda!?

Ja, för att bidra till en liten annan ingång till astrologin här…  Frågan är nu bara också - FUNGERAR den!? :-)

[MargaretaA]
2008-08-06, 16:17
#4

Hej Bengt-Olov

 _För mig förefaller det helt säkert att världens religioner (möjligen "naturfolks" undantagna) - som har HUR mycket som helst gemensamt - har ett gemensamt ursprung - i ASTROLOGIN. Astrologin var nog religionen (i alla fall för många folkgrupper) innan människan gick sta å bli "civiliserad" (och dessa utvecklades åt olika håll, men med det NYA gemensamma, att de mer och mer kom att modifieras till MAKTINSTRUMENT). Ja, men frågan är om urreligionen astrologin ska betraktas som en religion i vår mening.
_
Jag är ytterst tveksam till om våra förfäder använde astrologi som religion. Okej att stenåldersmänniskorna t ex blickade upp mot skyn och såg solen och månen och den påverkan dessa himlakroppar hade på deras liv, så är det inte underligt om de blev upphöjda till gudar  hos många foikslag, men solen, månen och planeterna som alltid observerats av människan, blev inte "astrologi" förrän någon började se samband mellan händelser därute i rymden och här nere på jorden (så som i himmelen så och på jorden). Alltså först kom solguden och alla de gudar som planeterna blev  döpta efter - sedan kom astrologin - som jag inte skulle kalla religion.

_Om vi verkligen STYRS av himlakropparna, och om en del av våra förfäder också både var så otroligt intelligenta och så fantastiskt kunniga om stjärnor och planeter, som det (i alla fall för mig) verkar, så är det väl mera korrekt att betrakta astrologin som en VETENSKAP för våra förfäder (även om himlakropparnas ev. styrsel av livet på jorden samtidigt skulle kunna betraktas som högst gudalikt)!?
_
Jag vet inte om människor förr trodde att himlakropparna STYRDE deras liv. Vad astrologer menar idag är det finns en påverkan från stjärnorna, men vi har alltid en fri vilja att sätta oss över astrologen  om vi väljer det. Vad beträffar intelligenta förfäder så var det bara en elit (som vanligt) som kunde astrologi och var sannolikt bara välbärgade personer som hade möjlghet att anlita en - som kungar som ville veta när det var dags att slå till mot fienden t ex (Maggan spekulerar här). Astrologer blev senare astronomer om länge vara det samma personer som studerade båda ämnena. Som senare skulle separeras helt, som vi alla känner till. Jag håller med dig om att det nog är mera korrekt att våra förfäder betraktade astrologi som en vetenskap snarare än en religion.

Ja, och om inte bara ni astrologfantaster godtroget har fantiserat,
Nej vi fantiserar inte - vi förmedlar en gammal kunskap - kalla oss gärna kulturbärare ;-)

utan att inte heller alla människor som rapporterar PARANORMALA förmågor, vare sig hallucinerar eller gäckar med oss, så har förstås inte heller våra förfäder haft några "vidskepligheter" för sig när de tillbett sina förfäders ANDAR, utan att också detta s.a.s. helt är ÄKTA vara…

Det finns skojare i alla branscher - det är upp till var och en att lära sig känna igen "äkta vara".

När man beaktar olika sorters forntida helgedomar, och tar sig en titt på dessa från luften, och ser att dessa ingalunda är placerade slumpmässigt, utan i helt fantastiska mönster (liksidiga trianglar, kvadrater och andra mer avancerade geometriska mönster, baserade på bl.a. gyllene snittet), precis som uppbyggnaden av pyramiderna i Giza (som förutsätter ett matematiskt kunnande som ytterst få människor idag kan uppvisa), och om dessa placeringar faktiskt ändå bl.a. gjorts utifrån de currylinjer, hartsmanlinjer och hundratals andra energilinjer som slagruteentusiaster så länge hävdat (och för döva öron skrikit sig hesa), så talar väl detta för att gravarna hade syftet att på bästa sätt försäkra sig om en lyckosam övergång till andelivet för deras åldermän och ålderkvinnor, och att övriga helgedomar inte minst hade syftet att underlätta för dem SJÄLVA att faktiskt KOMMUNICERA med dessa dyrkade förfäders och förmödrars andar!?  

Det är inte omöjligt

Ja, och om den jordenergi som alla olika slags energier som våra med naturen levande förfäder troligast så väl kännt av är kommen till största del (?) från KOSMISK energi, och om/när våra intelligenta förfäder nu hade en sådan enorm kunskap om planeters vandringar, stjärnors förhållande till varandra etc., så kan väl detta - för att återkomma där jag började - ses som ytterligare ett indicium som stödjer "idén" att vi faktiskt - bokstavligen talat - ÄR HIMLA styrda!?

Ja, för att bidra till en liten annan ingång till astrologin här…  Frågan är nu bara också - FUNGERAR den!? :-)

De flesta astrologer i dag är nog överens om att vi inte styrs av astrologin. Snarare ser vi den som ett verktyg och hjälpmedel. Många som studerat sitt eget personliga horoskop är av uppfattningen att det stämmer ganska bra. De grenar av astrologin jag fördjupat mig i, personliga horoskop och förutsägelser har visar sig "fungera" tillräckligt ofta för att jag ska fortsätta att lägga tid och energi på det . På grund av egna erfarenheter och observationer tror jag på det.
Se astrologin som en väderleksrapport. Du får veta vart det sannolikt kommer att regna och vart de största solchanserna finns - samtidigt vet du att inga prognoser är 100% - men du är åtminstone bättre  förberedd och därmed i ett bättre läge än den som inte kollade vädret först J

Maggan

Bengt-Olov
2008-08-07, 14:08
#5

Tack för responsen! Då skriver man av sig inte bara för sig själv… Glad

"Jag vet inte om människor förr trodde att himlakropparna STYRDE deras liv. Vad astrologer menar idag är det finns en påverkan från stjärnorna, men vi har alltid en fri vilja att sätta oss över astrologen om vi väljer det."

Jag ändrar gärna snabbt "styrs". till "påverkas" av… :-) Fast är vi i alla fall ändå inte "överens" :-) om att världsreligionerna och en hel del till - inte minst många utdöda - EMANERAT från astrologin!?

"Jag är ytterst tveksam till om våra förfäder använde astrologi som religion."

Ja, sen är det förstås frågan vad våra förfäder SÅG astrologin SOM. Är ju SJÄLV inne på att astrologin kanske inte sågs som en religion, såsom VI ser på religioner. Om det verkligen förhåller sig så att vi PÅVERKAS av planeter och stjärnor m.m., så kan man väl absolut tänka sig att detta - i våra förfäders ögon - enbart var ett FAKTUM, s.a.s., och något de därför i sina liv och sitt leverne lade stor vikt vid att försöka dra nytta av!? Vi är nog inte helt oense där heller… Fast:

"… solen, månen och planeterna som alltid observerats av människan, blev inte "astrologi" förrän någon började se samband mellan händelser därute i rymden och här nere på jorden".

Hm, visst KAN det vara så - fast har vi tillräckligt stora skäl att vara så säkra på att det var själva SAMBANDEN - himlakroppars förhållande till varandra vid olika tidpunkter och händelser i människornas liv, som fick dem att "UPPTÄCKA" astrologin!?

När man ska spekulera om sådana här saker som människans utveckling, tror JAG att man verkligen måste försöka undvika att hålla fast sig vid tidigare gjorda föreställningar, och verkligen vara öppen. (Om saker och ting i människans förflutna förhöll sig såsom vi HITTILLS har ANTAGIT, så skulle vi ju inte behöva sitta och klura på det här. Ja, då skulle vi ju redan ha vårt förflutna helt klart för oss.) Anledningen till att vi inte har det, har väl med stor sannolikhet till väldigt stor del att göra med att vi just GJORT ett antal felaktiga grundantaganden (säkert inte minst "tack vare" makten/etablissemanget, men också som ett resultat av människans natur i form av vår ofullkomlighet och inneboende subjektivitet och därigenom vår tendens att övervärdera oss nuvarande levande människor), och bl.a. DJUPT underskattat våra förfäder!?

Om det nu skulle förhålla sig så som jag antagit en liten hypotes om, att himlakropparnas påverkan av livet genom det som vi kallar astrologi, har att göra med precis samma kosmiska- och jordiska energier som våra förfäder - enligt "kosmos- och jordenergimedvetna människor (om det nu också skulle förhålla sig att INTE heller DESSA lider av hallucinationer m.m. eller de bara gäckar oss) - sedan förslagsvis urminnes tider varit medvetna om (och möjligen också långt dessförinnan - som kanske väldigt många djur - KÄNSLO- eller INSTINKTmässigt varit "medvetna" om), vad säger då att förståelsen för betydelsen av himlakropparnas förhållande till varandra när man föds in i "livscykeln", inte har uppstått på ett helt annat sätt, än vad du nu föreställer dig!?

"Vad beträffar intelligenta förfäder så var det bara en elit (som vanligt) som kunde astrologi och var sannolikt bara välbärgade personer som hade möjlighet att anlita en - som kungar som ville veta när det var dags att slå till mot fienden t ex (Maggan spekulerar här)."

Klart man måste få spekulera! :-) Folklig spekulation, har väl då mycket större chans att träffa rätt, än maktens styrda s.k. vetenskapliga forskning… Nu verkar du ta fokus på förhållanden under en viss bestämd tid i världshistorien, och en sådan säkert inte allt för långt tillbaka… Det förefaller också som att du tar för givet att om våra förfäder nyttjat astrologin som en vetenskap, så är deras väg till förståelse runt detta, verkligen kommen på den väg du beskrev ovan.

Även om vi förutsätter att någon del av våra förfäder inte har begåvats med intelligens "utifrån", och att det är den rena evolutionen som så sakteliga gjort dem "medvetna", så kan väl deras medvetenhet för himlakropparnas inverkan av livet på jorden och dem själva, uppstått via annan förståelse, t.ex. då just såsom jag själv var inne på alldeles nyss. Om nu såväl människors (och djurs?) paranormala förmågor och himlakropparnas inverkan på livet på jorden har i stort sett samma ursprung, och samtliga våra förfäder av en viss art/ras haft paranormala förmågor väl i nivå med de mest mediala nu levande människorna (eller kanske troligare i ÄN högra grad än så), så är det väl rimligt att anta att astrologin "uppfanns" LÅNGT innan de senaste tiotusentalsårens "civilisation" med utpräglade hierarkier!? Innan människan så smått började överge nomadlivet, och födoanskaffandet framförallt skedde genom jakt, kan man väl anta att människans "samhälls"organisation (stammar och klaner) inte var byggt på sådana hierarkier som de är idag. (Jakttiden medförde väl troligast ett behov av att alla hjälpte till i jakten, som i så fall nog förutsätter att realkapitalet i samhället - köttet - fördelades på ett helt annat sätt, än idag…) Ja, så vi ska nog heller inte vara för säkra på att astrologin är en produkt av den "civilisation" så som vi känner "civilisation". Är den betydligt äldre än några tiotusentals år, så kan vi nog heller inte vara så säkra på att den "upptäcktes" av- och i begynnelsen var förbehållen någon elit… Ja, eller vad säger du!?

Jag vill inte tvinga folk att anta min hypotes här :-) - utan bara FÖRKLARA den här hypotesen…

"Det finns skojare i alla branscher - det är upp till var och en att lära sig känna igen 'äkta var'." (Med syftande på människor med påstådda paranormala förmågor, antar jag…)

Det finns det säkert. Fast jag säger OM det är så att de flesta med påstådda paranormala förmågor inte lider av vare sig hallucinationer eller ett överdrivet behov att skoja med folk s.a.s., som ju är en del av min hypotes, så är det väl helt uppenbart att dessa ärvt sina förmågor att kommunisera med andar m.m. i andra dimensioner från en del av våra FÖRFÄDER!? Om inte det heller är "något fel på" alla som "springer omkring med slagruta", och att kosmisk- och jordisk energi är orsaken till att våra förfäder anlade gravar och andra helgedomar / vetenskapliga forntida energigeneratorer (eller hur de kanske borde betraktas som), såsom "slagrutenördarna" tydligen väldigt länge nu försökt få allmänheten att förstå, är orsaken till alla gravars och andra fornlämningars placeringar i olika (för oss helt fantastiska) geometriska mönster, så…

Ja, tycker du - eller NI ANDRA - inte att det finns mycket som VERKLIGEN gör det värt att åtminstone FUNDERA VIDARE i dessa banor!? Ja, d.v.s. i att en ev. kosmisk- och jordisk energi (utöver de som den s.k. vetenskapen erkänt) är orsaken till såväl så många människors paranormala upplevelser, som att vi människor (och kanske också djur då?) är påverkade av himlakropparna (och mer precist då den tidpunkt vi är födda i dessas himlakroppars vandringscykler)!? Ja, och egentligen i så fall så betydligt mycket mer ("klyktattarna" verkar ha VÄLDIGT många strängar på sin lyra, s.a.s.)…

Ta gärna del av en sammanställning av de rön som finns inom "pseudo"vetenskapen runt jordenergi, i följande B-uppsats:

http://www.jordstralningscentrum.se/lina.htm

[MargaretaA]
2008-08-07, 18:46
#6

_Fast är vi i alla fall ändå inte "överens" :-) om att världsreligionerna och en hel del till - inte minst många utdöda - EMANERAT från astrologin!?
_
Inte en susning…  för att vara ärlig har jag aldrig funderat i dessa banor.

Ja, sen är det förstås frågan vad våra förfäder SÅG astrologin SOM. Är ju SJÄLV inne på att astrologin kanske inte sågs som en religion, såsom VI ser på religioner. Om det verkligen förhåller sig så att vi PÅVERKAS av planeter och stjärnor m.m., så kan man väl absolut tänka sig att detta - i våra förfäders ögon - enbart var ett FAKTUM, s.a.s., och något de därför i sina liv och sitt leverne lade stor vikt vid att försöka dra nytta av!? Vi är nog inte helt oense där heller… Fast:

**Se länk till astrologins historia, *Stefan Stenudd kan det bättre än mig :-)*
**http://www.astrologi.nu/horoskop/26-astrologins-utveckling.html  

fast har vi tillräckligt stora skäl att vara så säkra på att det var själva SAMBANDEN - himlakroppars förhållande till varandra vid olika tidpunkter och händelser i människornas liv, som fick dem att "UPPTÄCKA" astrologin!?

Hmm… när man är och rotar så långt bakåt i tiden att det krävs arkeologi för att få kunskap tror jag inte det finns mycket man kan vara säker på.

_När man ska spekulera om sådana här saker som människans utveckling, tror JAG att man verkligen måste försöka undvika att hålla fast sig vid tidigare gjorda föreställningar, och verkligen vara öppen. (Om saker och ting i människans förflutna förhöll sig såsom vi HITTILLS har ANTAGIT, så skulle vi ju inte behöva sitta och klura på det här. Ja, då skulle vi ju redan ha vårt förflutna helt klart för oss.)
_
instämmer till 100%

Anledningen till att vi inte har det, har väl med stor sannolikhet till väldigt stor del att göra med att vi just GJORT ett antal felaktiga grundantaganden (säkert inte minst "tack vare" makten/etablissemanget, men också som ett resultat av människans natur i form av vår ofullkomlighet och inneboende subjektivitet och därigenom vår tendens att övervärdera oss nuvarande levande människor), och bl.a. DJUPT underskattat våra förfäder!?

Problemet är att veta vad som är rätt och fel - vem sitter med facit?

_Om det nu skulle förhålla sig så som jag antagit en liten hypotes om, att himlakropparnas påverkan av livet genom det som vi kallar astrologi, har att göra med precis samma kosmiska- och jordiska energier som våra förfäder - enligt "kosmos- och jordenergimedvetna människor (om det nu också skulle förhålla sig att INTE heller DESSA lider av hallucinationer m.m. eller de bara gäckar oss) - sedan förslagsvis urminnes tider varit medvetna om (och möjligen också långt dessförinnan - som kanske väldigt många djur - KÄNSLO- eller INSTINKTmässigt varit "medvetna" om), vad säger då att förståelsen för betydelsen av himlakropparnas förhållande till varandra när man föds in i "livscykeln", inte har uppstått på ett helt annat sätt, än vad du nu föreställer dig!?
_
kan du omformulera ovanstående - hänger inte riktig med här :-/

_Klart man måste få spekulera! :-) Folklig spekulation, har väl då mycket större chans att träffa rätt, än maktens styrda s.k. vetenskapliga forskning…
_
håller inte med dig där

_Även om vi förutsätter att någon del av våra förfäder inte har begåvats med intelligens "utifrån", och att det är den rena evolutionen som så sakteliga gjort dem "medvetna", så kan väl deras medvetenhet för himlakropparnas inverkan av livet på jorden och dem själva, uppstått via annan förståelse, t.ex. då just såsom jag själv var inne på alldeles nyss. Om nu såväl människors (och djurs?) paranormala förmågor och himlakropparnas inverkan på livet på jorden har i stort sett samma ursprung, och samtliga våra förfäder av en viss art/ras haft paranormala förmågor väl i nivå med de mest mediala nu levande människorna (eller kanske troligare i ÄN högra grad än så), så är det väl rimligt att anta att astrologin "uppfanns" LÅNGT innan de senaste tiotusentalsårens "civilisation" med utpräglade hierarkier!? Innan människan så smått började överge nomadlivet, och födoanskaffandet framförallt skedde genom jakt, kan man väl anta att människans "samhälls"organisation (stammar och klaner) inte var byggt på sådana hierarkier som de är idag. (Jakttiden medförde väl troligast ett behov av att alla hjälpte till i jakten, som i så fall nog förutsätter att realkapitalet i samhället - köttet - fördelades på ett helt annat sätt, än idag…) Ja, så vi ska nog heller inte vara för säkra på att astrologin är en produkt av den "civilisation" så som vi känner "civilisation". Är den betydligt äldre än några tiotusentals år, så kan vi nog heller inte vara så säkra på att den "upptäcktes" av- och i begynnelsen var förbehållen någon elit… Ja, eller vad säger du!?

_Du måste nog förklara vad du menar med begreppet astrologi. Det vi i dagligt tal kallar för astrologi är en lära. De som jobbar med det förr och nu kallas astrologer och de utgår alla från samma "skola" det betyder (i den bästa av världar) att det inte spelar någon roll vilken astrolog som svarar på dina frågor, alla kommer att ge dig likvärdiga svar (nu ser verkligheten inte riktigt ut så men det kan vi diskutera en annan gång ;) Det faller på sin egen orimlighet att civilisationer som ännu inte har uppfunnit skolor kan ha läror där alla får  samma kunskap. Men du kanske vet mer än jag om hur kunskaper spreds mellan olika människogrupper när de levde som nomader?

Jag vill inte tvinga folk att anta min hypotes här :-) - utan bara FÖRKLARA den här hypotesen…

Jag försöker förtvivlat att hänga med i dina tankegångar, men det är inte helt lätt… :-)

"Det finns skojare i alla branscher - det är upp till var och en att lära sig känna igen 'äkta var'." (Med syftande på människor med påstådda paranormala förmågor, antar jag…)

yepp

Det finns det säkert. Fast jag säger OM det är så att de flesta med påstådda paranormala förmågor inte lider av vare sig hallucinationer eller ett överdrivet behov att skoja med folk s.a.s., som ju är en del av min hypotes, så är det väl helt uppenbart att dessa ärvt sina förmågor att kommunisera med andar m.m. i andra dimensioner från en del av våra FÖRFÄDER!?

jag ansluter mig till skaran som tror att vi alla har dessa förmågor medfött - alltså inget vissa ärvt. Kruxet ligger i att alla inte har utvecklat sina gåvor.

Om inte det heller är "något fel på" alla som "springer omkring med slagruta", och att kosmisk- och jordisk energi är orsaken till att våra förfäder anlade gravar och andra helgedomar / vetenskapliga forntida energigeneratorer (eller hur de kanske borde betraktas som), såsom "slagrutenördarna" tydligen väldigt länge nu försökt få allmänheten att förstå, är orsaken till alla gravars och andra fornlämningars placeringar i olika (för oss helt fantastiska) geometriska mönster, så…

Ja, tycker du - eller NI ANDRA - inte att det finns mycket som VERKLIGEN gör det värt att åtminstone FUNDERA VIDARE i dessa banor!? Ja, d.v.s. i att en ev. kosmisk- och jordisk energi (utöver de som den s.k. vetenskapen erkänt) är orsaken till såväl så många människors paranormala upplevelser, som att vi människor (och kanske också djur då?) är påverkade av himlakropparna (och mer precist då den tidpunkt vi är födda i dessas himlakroppars vandringscykler)!? Ja, och egentligen i så fall så betydligt mycket mer ("klyktattarna" verkar ha VÄLDIGT många strängar på sin lyra, s.a.s.)…

**Det du säger är mycket tänkvärt . jag är själv övertygad om att det finns både kosmisk och jordisk energi som vi människor kunde använda oss av om vi bara visste hur. Huruvida våra förfäder kände till dessa och t.o.m kunde utnyttja dem vet vi ju inte. Men om det är så att de faktiskt hade dessa kunskaper så är det obegripligt att de glömde bort dem innan de han föra dem vidare till kommande generationer :-/ så mycket annan viktig kunskap har förts vidare från generation till generation…

Maggan**

Annons:
Bengt-Olov
2008-08-07, 22:33
#7

Tack för hänvisningen till bl.a. Stenudds sammanfattning av astrologins DOKUMENTERADE historia…

Säger bara att - om det verkligen ligger någonting i att vi är påverkade av himlakropparna såsom astrologin gör gällande, så är det väl rimligt att anta att människan varit medvetna om detta långt mer än för bara några tusen år sedan!? Evolutionen går ju inte så skyndsamt fort att några tiotusentals år har någon som helst betydelse i sammanhanget. Ja, och om man dessutom levt ett med naturen i så mycket högre utsträckning än vad vi gör, och varit så medvetna om- och känsliga för andra dimensioner av verkligheten än den vi "paranormalt otränade" är, så…

_Fast är vi i alla fall ändå inte "överens" :-) om att världsreligionerna och en hel del till - inte minst många utdöda - EMANERAT från astrologin!?
_
Inte en susning…  för att vara ärlig har jag aldrig funderat i dessa banor.

Låt MIG bjuda på en hänvisning här då:

Ja, för en riktigt bra redogörelse över våra olika religioners alla gemensamma nämnare, och allt som visar på att orsaken till dessa står att finna i dess gemensamma URSPRUNG - astrologin: Se Zeitgeist - the Movie;

http://zeitgeistmovie.com/main.htm

Filmen är över två timmar lång, och kan sägas vara uppdelad i tre delar. Se gärna hela filmen. Min hänvisning till religionerna avser dock bara dess första del. Om du endast ska se denna del (c:a 27 min.), hoppar du lämpligen också över filmens inledning, och starta upp från minut 13.30, och spelar upp filmen till minut 40.20. Se som sagt var ändå gärna hela filmen - fast bortse då gärna ifrån filmens övriga delar om du finner filmen konspiratorisk i överkant, när du bedömer trovärdigheten av delen om religionerna. Det får vara hur de vill med filmens del 2 och 3 - det GÅR INTE att bortse ifrån de uppgifter som redogörs i delen om världsreligionerna, och dess anknytning till å ena sidan varandra, och å andra sidan astrologin… De flesta av dessa kan ju dessutom var och en KONTROLLERA genom egen forskning hemma på kammaren…

Det slår mig nu att ni anhängare av astrologi kanske snarare skulle se det som att religionerna emanerat från astroNOMIN. Ok, kanhända är det riktigare att säga så. Dock förhåller det väl sig som så att astronomomin och astrologin på den "gamla goda tiden" var en och samma vetenskap!?

Återkommer med respons på det övriga…

[MargaretaA]
2008-08-08, 11:38
#8

Tack för länken till filmen Bengt-Olov. jag ska titta på den när jag får tid och då kanske jag förstår lite mer av dina tankegångar.

Jag hör av mig

Maggan

Bengt-Olov
2008-08-10, 22:17
#9

Som ytterligare svar till ditt inlägg # 6, Maggan:

"Problemet är att veta vad som är rätt och fel - vem sitter med facit?"

Visst, absolut!

”Håller inte med dig där” (om mitt påstående om att "folklig spekulation, har väl då mycket större chans att träffa rätt, än maktens styrda s.k. vetenskapliga forskning"…)

JAG tror då att man bör akta sig för att sätta allt för stor tilltro till etablissemangets "vetenskap". Nästan all forskning finansieras av olika "ekonomiska" intressen. Den forskning som inte genererar pengar till dess investorer, bedrivs ju inte i så hög grad. När någon eller några forskare gör upptäckter som bedöms vara till nackdel för vissa andra ekonomiska intressen i samhället (sånt händer ändå), kan man dessutom räkna med att det snart bekostas extra mycket forskning för att motbevisa det första. Även om många, ja rent av möjligen de flesta individer inom forskarvärlden i sig kanske arbetar med ett relativt äkta vetenskapligt objektivt förhållningssätt, så medför ju det faktum att pengar i stort sett endast satsas på den forskning som skulle kunna vara till gagn för de intressen som finansierar forskningen ifråga, att upptäckter som skulle kunna medföra fantastiska saker för mänskligheten, men vara till nackdel för samhällssystemet (läs mindre pengagenererande för dess kapitalägare) aldrig eller sällan får se dagens ljus. Om vetenskapen var en vetenskap i ordets rätta bemärkelse, skulle ju forskningen förstås slå fast att man blir frisk av en föda som vi människor anpassats för under vår evolution, och sjuk med den som vi de facto rekommenderas. Skulle krav på att lägga om stor del av världens matförsörjning från odling till djuruppfödning med rangedrift inte bara resas, utan även förverkligas, så skulle ju inte bara stor del av industrin på matområdet krascha, utan också en stor del av världens pillerindustri, och många andra med dessa… Ja, bara som ett exempel… Om det fanns något ekonomiskt intresse som skulle gynnas av att jordstrålning kunde bevisas, så skulle detta förstås redan VARA bevisat. Det kanske det föresten ändå redan HAR ( i det dolda)!? Om detta skulle vara till nackdel för industrierna inom världens energiförsörjning, så kan man nog vara säker på att "vetenskapen" inte bara förnekar förekomsten av jordstrålning, utan även förekomsten av främmande civilisationer på jorden, om sådana skulle förekomma och nyttja denna energi. Ja, och kanske förhållder det sig likadant när det gäller paranormala förmågor och mycket annat…

Ja, därför hävdar jag som sagt var, att folklig spekulation, nog är bättre än s.k. vetenskaplig forskning. Olika forum på internet, där folk utbyter erfarenheter med varandra ("FOLKUNIVERSITET"), t.ex. Kolhydrater iFokus, men för all del förstås även andra forum såsom Övernaturligt iFokus, Astrologi iFokus ;-) - om folkets erfarenheter nu är riktiga även på dessa områden, där kan ALLA sorts teorier komma fram (inte bara sådana som gynnar vissa intressen), och varav många kan prövas av vara och en hemma på kammaren… Håller du inte med mig i mina resonemang!?

"Jag ansluter mig till skaran som tror att vi alla har dessa förmågor medfött - alltså inget vissa ärvt. Kruxet ligger i att alla inte har utvecklat sina gåvor."

Jag tror dig…

Formulerar här om den text jag var lite väl omständlig i formuleringarna om ovan:

Om det nu skulle förhålla sig så som jag antagit en liten hypotes om, att himlakropparnas påverkan av livet genom det som vi kallar astrologi, har att göra med precis samma kosmiska- och jordiska energier som våra förfäder - enligt "kosmos- och jordenergimedvetna" människor sedan förslagsvis urminnes tider varit medvetna om*, vad säger då att förståelsen för betydelsen av himlakropparnas förhållande till varandra när man föds in i "livscykeln", inte har uppstått på ett helt annat sätt, än vad du nu föreställer dig!?

*, ja, om det nu också skulle förhålla sig så att INTE heller DESSA lider av hallucinationer m.m., eller de bara gäckar oss.

Var i det stycket tidigare också inne på att våra förfäder kanske var medvetna om de osynliga kosmiska, jordiska och kroppsliga energierna redan innan de fick FÖRNUFTSMÄSSIGT medvetande om dem, genom KÄNSLOMÄSSIGT dito. Ja,  det man kan väl i alla fall lätt föreställa sig, om det också stämmer som jordstrålningsanhängarna påstår, att katter och andra djur gärna söker sig till "Currykryss", och undviker vissa andra osynliga energifält…

Pust! Långa inlägg i den här tråden du… Tror du att det är någon annan än vi själva, som läser igenom dem!? Glad

Bengt-Olov
2008-08-10, 22:39
#10

Ni förstår väl att det är fritt fram även för er andra att ta del av länken om de många religionernas tillkomst - genom den tidigare dyrkan/vetenskapen astronomi/astrologi… :-) Detta är verkligen HUR intressant som helst:

http://zeitgeistmovie.com/main.htm

Kolla in filmen nu, gott folk, eller i varje fall dess del 1 på 27 min., från minut 13,30 till 40.20!

[MargaretaA]
2008-08-11, 01:55
#11

nu har jag tittat på filmen (del 1) och det var verkligen intressant och tankeväckande. Dessutom jublar jag åt allt som drar ner brallorna på kristendomen och låter den stå där med rumpan bar. Mera sånt

Bengt-Olov
2008-08-11, 01:58
#12

Skrattande

Bengt-Olov
2008-08-25, 14:19
#13

För att fortsätta diskussionen utifrån det väl rätt logiska antagandet att våra världsreligioner emanerat från den tidiga astrologin/astronomin…

Ja, om/när förstås även judendomen knappast är något undantag, utan kommen av astrologin även den, så förefaller väl det naturliga vara att de 12 stammarna helt enkelt är en förmänskling av zodiaken - de tolv stjärnbilder som låg på de himmelska gudarnas vägar… Ja, att himlen i den judiska historien, gjorts om till att vara Kanaan, och de tolv konstellationerna alltså kommit att motsvara Israels 12 stammar…

Åsa Kleveland har t.o.m. lyckas härleda vilka stjärnbilder som de olika 12 stammarma/stamfädren motsvarar:

Jungfrun motsvarar Asher, Naftali motsvarar Hinden/Vågen, Gad motsvarar Skorpionen, Benjamin motsvarar Vargen, Dan motsvarar Ormen, Josef motsvarar Skytten, Sebulon motsvarar Vattumannen, Simon motsvarar Fiskarna, isakar motsvarar Väduren, Levis motsvarar Tvillingarna, Ruben motsvarar Kräftan och Juda motsvarar Lejonet. 

Se Klevelands mycket intressanta slutsater hur hon kommit fram till detta (och mycket annat) i sina internetalster "Monoteismen - en omvärdering", och "En annan historia - om monoteismen":

http://64.233.183.104/search?q=cache:dVxUXphDgSYJ:www.kunskapskonsult.com/Monoteismen.htm+israels+stammar+and+zodiaken&hl=sv&ct=clnk&cd=13&gl=se

http://www.kunskapskonsult.com/Historia.htm

Observera att det är till den tidigare BABYLONSKA zodiaken, och en babylonisk be­skrivning som kallades Mul Apin, som Kleveland hänvisar, och som man tydligen måste gå tillbaka till, för att få ihop detta…

På Andlig utveckling iFokus har vi precis gjort en ihopkoppling av Klevelands rön med Peter Casperssons upptäckt - att det mest intressanta med Egyptens pyramider inte är själva konsten att föra upp byggnaderna, utan det geometriska-matematiska-gematriska språk som konstruktörerna med pyramidernas konstruktion, byggt in:

http://www.caspersson.net/ 

Genom att siffror på hebreiska precis som latin, motsvaras av alfabetets bokstäver, har Caspersson med sin matematiska begåvning konkluderat att pyramiderna ifråga genom de geometriska figurer de är uppbyggda av, och dessas motsvarigheter i matematikens tal, och genom dessa tals i sin tur motsvarigheter i bokstäver, har följande namn på detta intelligenta sätt "inbyggda" i sig:

YHVH (Jahve - guds namn), "Jag är den jag är", Moses, Israel - SAMT - de tolv namnen på Israels stammar/stamfäder: Juda,
Gad, Ruben, Dan Asher, Efraim, Manasse, Benjamin, Sebulon, Isasker, Simeon och Naftali.

För att med Casperssons upptäckt få Klevelands dito verifierad, och ev. gemensamt kunna gå vidare i denna ytterst intressanta "pseudo"vetenskapliga forskning, så tror JAG att det skulle vara bra om inte bara FLER ÖGON tar sig an detta, utan allra helst folk som har lite kunskaper om ASTROLOGI… Välkomna därför över till Andlig utveckling iFokus, och tråden Venus och kunskapens frukt:

http://andligutveckling.ifokus.se/Articles/Read.aspx?MessageId=d31845ee-801e-47b3-a729-c5770e8f5008&GroupType=Se.iFokus.Community.Board.ForumGroup

Annons:
Bengt-Olov
2008-09-02, 11:04
#14

Margareta, skulle inte Du kunna vara behjälplig här!? Ja, eller har du av någon anledning blivit avskräckt med tanke på vart alla ledtrådar i övrigt lett oss fram till!? :-) Ja, eller vem som helst är förstås hjältligt välkommen! Om ni har hänt med i tråden ovan, så går det inte bara att se allt detta som annat än FRUKTANSVÄRT intressant…

[MargaretaA]
2008-09-02, 11:11
#15

Jag tycker att det hela är mycket intressant! Dessvärre är jag knappast rätt person att hjälpa till eftersom jag är så okunnig i allt det du tar upp. jag är bara en liten hobbyastrolog med inte sådär jättemycket tid att läsa och lära allt jag skulle vilja Obestämd

Jag är inte avskräckt men jag har inte haft tid att sätta mig in i allt det du presenterat. Den enda religion jag kan är det jag lärde mig i skolan för rätt länge sen - det jag fortfarande minns då…

Bengt-Olov
2008-09-02, 16:58
#16

:-) OK. Fast FÅR du tid över, så är du i alla fall hjärtligt välkommen! Detta gäller förstås även er andra!

Ett bra bidrag, skulle ju också vara att - i det fall ni känner någon lite mer kunnig person inom astrologin - kontakta denne, och höra om inte intresse finns att vara deltaktig i detta.

För er som följd med i den intressanta tråden "Venus och kunskapens frukt" på Andlig utveckling ifokus

http://andligutveckling.ifokus.se/Articles/Read.aspx?MessageId=d31845ee-801e-47b3-a729-c5770e8f5008&GroupType=Se.iFokus.Community.Board.ForumGroup

men tidigare även tråden "Är pyramiderna ett SPRÅK!?" på Övernaturligt ifokus

http://overnaturligt.ifokus.se/Forum/Read.aspx?ThreadId=609ec7d7-5b6a-42f2-8f86-36df76305b82&GroupType=Se.iFokus.Community.Board.ForumGroup&ThreadListPage=6

vet att vi inte bara pratar om de tre stora världsreligionernas ev. ursprung i astrologin, eller stor del av hela vår civilisations ursprung (som vi kanske visste genom våra historiaböcker sedan tidigare), utan faktiskt hela MÄNNISKANS ursprung. 

Om Zecharia Sitchins tolkning av de gamla sumeriska lertravlorna som behandlar frågan om sumernas (alt. en del av deras förfäder) härkomst, stämmer, så är hela släktet homo sapien, tillkommen genom genetisk ingenjörskonst. Ja, då är människan "helt enkelt" tillkommen genom genetisk manipulation mellan gener från våra skapare (som i så fall är utomjordingar), och en eller annan av de hominider som tidigare tydligen rikligt befolkat vår jord. Ja, denna slutsats som även hominidforskaren Lloyd Pye, utifrån sin naturvetenskapliga ingång i allt detta, bekräftar och ivrigt försöker vinna gehör för sin teori om…

Stämmer allt detta, är det väl rimligt att anta att orsaken till att en och annan av oss i grunden annars rätt "världsliga" homo sapiens, har kontakter med andar, kan "tala" med djur, kan heala, är säker på att han eller hon är reinkarnerad från ett tidigare liv m.m., m.m., m.m… Frågan är ju också då vad de intelligenta och kunniga sumererna (eller deras förfäder) visste om den inverkan som våra himlakroppar faktiskt har på oss (med tanke på deras helt fantastiska kunskap om dessa och de enorma studier av detsamma, som de uppenbarligen bedrev). Närmar vi oss också i såfall en förståelse för hur det kan komma sig att inte heller astrologi, är vidskepelse!?

Upp till toppen
Annons: