Annons:
Etikettde-astrologiska-husen
Läst 16450 ggr
Farwuq
2016-07-31, 20:08

Det 7:e huset - Relationer

Det 7:e huset - motsvaras av Vågen Det sjunde huset väcker ofta nyfikenhet för flertalet. Det 7:e huset handlar om partnerskap och vänskap.

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }

Det 7:e huset har således att göra med alla former av de seriösa sociala, intimare relationer, samt de dagliga kontakterna med andra, på en intim nivå. Här ingår även affärsrelationer och samarbetspartners. I det 7:e huset härskar Venus. Därutöver sägs Merkurius vara förstärkt här. Detta hus har även att göra med möjliga fiender och juridiska processer, det är således relationer både på gott och ont. Så… Det är inte bara de vi älskar, utan också våra ovänner, som finns i detta hus, då båda dessa typer av personer spelar en viktig roll för fenomenet ”projektion”.

Förtydligas bör: Att det 7:e huset, sett från ett kärleksparterperspektiv, berättar om betydligt mer seriösa och längre förhållanden. Det säger något om vad man har för syn på äktenskapet/samboskapet som sådant. 5:e huset handlar om kärleksförhållanden som inte är lika seriösa som de i det 7:e huset. Makan/maken är synlig i det 7:e huset och älskarinnan/älskaren, finns det 5:e huset.

Tecknet på 7:e husspetsen är viktig information om vad du söker för slags partner. så vid synastriastrologi är Descendenten av högsta vikt.

Planeter i detta hus - eller aspekter till husspetsen - specificerar vilken sorts människor vi vill ingå en fast relation med, och särskilt då vår ”långtids kärlekspartner”; den som ska komplettera oss under en längre tid. Dessa planeter beskriver många av de egenskaper vi inte ser hos oss själva, men projicerar på andra.

Detta hus har som nämnts Descendenten som sin husspets, som ligger diametralt mot Ascendenten, d.v.s. 180° i full opposition.

Medan det första huset som inleds med Ascendenten och representerar självet (jaget), så representerar det sjunde huset som började med Descendenten den andra (duet).

× × ×

"Planeterna" i eller aspekterade till det 7:e huset
(Artikeln är under ständig uppbyggnad och komplettering, kommentera och anger gärna synpunkter och tillägg nedan)

Solen: står för de själsliga, inre behoven och för karaktärsdragen. Det är därför centralt för människan att partnerlivet på något vis gynnar solens karaktär och strävan, eller åtminstone inte motarbetar den. Det är em människa som verkligen lever för sin medspelare och för deras förhållande. En maka/make i ordets fullaste bemärkelse. Solen i sjunde huset berättar att du har ett stort behov av att ha nära kontakter med andra människor. Som vuxen är det viktigt för dig att ha en nära relation med partner.

Månen: står för det själiska och för det känslomässiga, de undermedvetna och medfödda behoven. Den som har månen i sjunde huset är innerligt och djupt engagerad i sin medspelare. Här flödar känslorna och kontakten dem emellan är väldigt djup. Besvärliga aspekter till det egna sjunde huset påpeka en frustration i partnerskapet som som är svår att bli av med, den vill helt enkelt inte dö helt. Aspekt- och kontaktlöshet mellan månen och sjunde huset visar på att människan delvis är ointresserad i relationen. Det visar på att relationen inte betyder så mycket, trots allt. Är aspekterna goda visar på stor innerlighet.

Merkurius: står för de kommunikativa sidorna, d.v.s. vad individen lyckas med att förmedla och ge uttryck för. Merkurius i sjunde huset indikerar att man tar sina förhållanden något mera lättsamt, och man har partnern mera som ett sällskap eller umgänge; det visar att man önskar att prata och utbyta tankar med partnern. En dålig aspekt, eller en obefintlig, aspekt till Merkurius i det sjunde huset, visar att de bägge i förhållandet kommer att ha svårt att tala ut och att de inte får något särskilt givande utbyte av varandra. De förblir i hög grad såsom främlingar och oförstående inför varandra. Goda aspekter till Merkurius i sjunde huset indikerar det omvända.

Venus: står för den kreativa och kärleksfulla kraften. Venus visar vad människan njuter av och har talang för, var någonstans välviljan helst uttrycker sig, och på vilket sätt den gör det. Venus är sedan länge känd som erotikens planet, och en symbol för vad man njuter av; både kärlekens sorglösa och lättsammare frukter, men även av den allvarligare och djupare kärleken. Är Venus negativt aspekterad så kan dess kraft bli inriktad på helt andra ting än vad en kärleksrelationen kan erbjuda, då kan man räkna med att personens kärlek blir aningen torr, ytlig och tjusningsfri. Eftersom sjunde huset är associerat till vågen är det länkat till luftens märke. Av det kan vi se att Venus i ett lufttecken indikerar på en lättsam, snabb och flyktig, och en inte särskilt allvarlig kärlek. Generellt och sammanfattande tyder en gott aspekterad Venus i sjunde huset på att man älskar sin partner så mycket det bara går och får man kärlek tillbaka. Venus i sjunde huset tyder på den perfekte älskarinnan/älskaren. Mycket gott kan komma av detta.

_Mars: visar på temperament, vilja och aggressivitet. Dess betydelse i relationen till partnern är ungefär densamma som för omgivningen i stort, med den distinktionen att det gäller för partnern att fördra eller kunna hantera de nycker och svåra sidor som personens placering av Mars visar på. En dåligt aspekterad Mars är inte av godo i en relation till vem det än må vara. ”Mars” är den som kivas och grälar mycket med sin partner, och har svårt att hålla sams. ”Mars-individen” vill själv vara den som bestämmer. Denna olyckliga aspektering av Mars berättar också att du har svårt att förena ditt behov av att visa upp din duktighet och hävda dina egna högst personliga behov, i de nära kontakterna med andra människor. Mars är också knuten till sexualiteten, till de konkreta målen med en relation, till förförelse, erövring och det ömsesidiga ägandet av varandra. En Mars i besvärligt förhållande till 7:e huset brukar föra med sig många slitningar och konflikter, men goda aspekter visar på arbetsamhet med optimistisk anda, många tydliga och goda framsteg i relationen och värdefulla följder av detta
_

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }

Jupiter: visar på vår välgång och vår lycka, liksom de rika erfarenheter som möter människan. En bra aspekterad Jupiter i förhållande till 7:e huset, visar på att att saker och ting som har med relationer att göra, löper smidigt och blir berikande. En dåligt aspekterad Jupiter tyder på bekymmer och svårigheter i relationen, den visar på motgångar och ren och skär otur.

Saturnus: är plikten och ansvaret personifierat. Saturnus i besvärliga aspekter till sjunde huset antyder på samvetskval och på självdisciplin, i personens förhållande till sin relation. Saturnus i goda aspekter, visar att man får partnerskapet att fungera väl med alla sina olika plikter. En svagt placerad Saturnus visar på ansvarslöshet i förhållandet, vilket kan vara vanskligt i ett partnerskap. En starkt placerad Saturnus avslöjar ett allvar, som kan vara svårt för partnern att tåla. Saturnus i 7:e huset är den som gifter sig och håller hårt på formerna. Individen är trogen sin partner ”av princip” och kräver absolut detsamma av sin motpart. Äktenskap är någonting väldigt allvarligt och innebär ett stort ansvar och en förpliktelse.
p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }

_Uranus: står för det högre tänkandet och de högsta av insikter. En gott aspekterad Uranus till 7:e huset vill att samvaron med partnern ska nå höga höjder, i fråga om kommunikation. De vill samverka på ett i det närmaste astralt plan och de vill tränga ner i djupet i sin partners väsen och själ, vilket givetvis innebär att personens intresse för relationen ligger djupare än bara de normala behoven. Då har de två goda chanser att ha verkligt mycket gemen­samt, i intressen och i tänkande. Är inte Uranus relaterad till 7.e huset så spelar dess position inte alltför stor roll i förhållandet. Annat än ovanstående kan gå förlorat.
_

_Neptunus: är fantasins och det undermedvetnas planet, planeten för drömmar och inspiration. I dåligt aspekt till det 7:e huset så visar Neptunus på små chanser för partnern att lära känna personens inre och dennes mer outtalade sidor. Vi goda aspekter, så finns det i stället stora möjligheter att de tillsammans kan glänta på luckan till varandras allra innersta och fördolda. Att de tillsammans kan göra storslagna upptäcktsfärder i de mest dolska och obskyra marker. De kan uppleva en stor och givande fascination tillsammans. Neptunus har även originella förhållanden, med dragning åt det något mera avvikande och kanske i vissas ögon opassande. Här letar man efter annorlunda upplevelser och man dras särskilt mot lite säregna, kanske aningen annorlunda människor.
_

Pluto: är metamorfoserna och dramatikens planet. Saknar Pluto aspekter i förhållande till 7:e huset så bör partnerlivet för denne inte bli alltför äventyrligt eller särskilt händelserikt. Det kommer att känns mer vanemässigt än unikt. En Pluto som har aspekter till det 7:e huset gör att relationen får ett stänk av dramatik och spänning, både till det positiva och det negativa. De ger liksom en känsla av betydelse utöver det som är lättförklarligt. Här kan man finna det magiska och mystiska något som är mer än den vanliga vardagen. Med uttalad negativ aspekt, blir det tal om häftiga omvälvningar i relationerna. De bryts då plötsligt, oförutsett och ibland mer eller mindre våldsamt. Hur som så sker det med mer eller mindre uttalad dramatik.

Chiron: brukar allmänt förknippas med olika känslomässiga sår och skador som vi får tidigt i livet. Detta kan få som följd att du kan bli rädd för relationer och partnerskap d.f.a. du är rädd för att bli avvisad i kärlek. Personer med Chiron i det sjunde huset eller dåligt aspekterad med detta att gifta sig tidigt, men med kortvarigt äktenskap/partnerskap. Detta kan upprepas med ”skilsmässor” flera gånger under livet. Detta tyder på att du behöver ta mer ansvar och disciplin på arbetet speciellt i relation till hur du uttrycker dig, du får hela relationen.

h4.cjk { font-family: "Noto Sans CJK SC Regular"; }h4.ctl { font-family: "FreeSans"; }p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }

Norra noden: står för öde, gruppengagemang, framtida potential; kort sagt din livsväg vart du är på väg, ditt mål i denna inkarnation. Norra Noden i 7:e huset visar att man lär sig av relationerna i livet. Är aspekterna positiva så räkna med bli framgångsrikt genom relationen och samarbetet inom detta. Det hela är en viktig del i din utvecklingsprocess.

Värd: för Astrologi. Medis: för Astronomi, Filosofi & Finland

Annons:
[Borttaget]
[Borttaget]
2016-08-01, 10:32
#1

Inlägget är borttaget

[Borttaget]
[Borttaget]
2016-08-01, 12:05
#2

Inlägget är borttaget

[Borttaget]
[Borttaget]
2016-08-01, 12:53
#3

Inlägget är borttaget

[Borttaget]
[Borttaget]
2016-08-01, 13:23
#4

Inlägget är borttaget

Astrologos
2016-08-16, 04:21
#5

Descendentens tecken kan ha viss betydelse eftersom det visar vilka egenskaper man söker. En våg-ascendent kan alltså tänkas uppskatta vädurs-energier.  

Finns en planet nära är den automatiskt viktig. Den är inte bara i apposition till ascendenten utan även i konjunktion med descendenten, anser jag. Motsvarande gäller övriga aspekter också, som inte bara visar vad man skickar ut, utan också drar till sig.

Lycka är att få göra det man vill göra - och slippa göra det man inte vill göra.

Kyllan56
2016-08-16, 10:57
#6

Läste din artikel Draken med stor behållning. Den är lättförståelig och konkret för alla att ta till sig. Den är essensen av 7:de huset.🙂

Decendentes tecken till sambans med Solen och Mars i en kvinnas horoskop och Månen och Venus i en mans, säger vad man söker hos en partner.

”När Hjärtat och Sinnet är i balans… Då är allt möjligt”

Annons:
Farwuq
2016-08-16, 11:28
#7

Tack.
Nu har jag bara 11 hus kvar att sammanställa.
Ork får jag nog vartefter.
Det var en ren slump att det blev det 7:e huset som kom först.

😉

Värd: för Astrologi. Medis: för Astronomi, Filosofi & Finland

Kyllan56
2019-04-14, 19:02
#8

Puttar huset för nära relationer. Alla relationer som är nära hamnar här. Inte bara ens kärlekspartner, utan alla former av partnerskap.

”När Hjärtat och Sinnet är i balans… Då är allt möjligt”

Tarotstollan
2019-04-14, 22:04
#9

Jag har inga planeter i 7:de huset alls.

Igår gjorde jag ingenting och blev inte klar, så jag fortsätter idag!

Kyllan56
2019-04-14, 22:23
#10

#9 Då får du se vilken planet som styr ditt 7:e hus och var den befinner sig. Tex om 7:e husspetsen är i Lejonet, som Solen härskar över visar hur du bemöter dina partners. Det huset Solen befinner sig i visar var i livet facetter du möter.

”När Hjärtat och Sinnet är i balans… Då är allt möjligt”

Tarotstollan
2019-04-15, 00:29
#11

Jag vet inte hur man ser det. Jag har Solen i Vågens tecken, Månen i Vattumannen och Ascedenten i Lejonet.

Igår gjorde jag ingenting och blev inte klar, så jag fortsätter idag!

Kyllan56
2019-04-15, 10:00
#12

Om du har Ascendenten(hus 1) i Lejonet, så ligger  ligger hus 2, som även kallas Decendenten i Vattumanen, som styrs av traditionellt  av Saturnus och modernt av Uranus. 

Då behöver jag veta vilka hus Saturnus och Uranus befinner sig. 

Men om Vattumannen visar att du gillar frihet, kanske hittar partners i intressegrupper som du är intresserad av, eller bland vänner och att du tar på partners seriös och ärligt. Kan också vara så att man isolerar sig emellanåt från partners överhuvudtaget. 

Med Uranus gillar man okonventionella partners och  det  kan plötsliga förändringar i partnerskap, som du inte var beredd på. 

Saturnus står för lite att man har lätt att isolerar sig och Uranus för plötsliga förändringar. Men framförallt är Saturnus allvarlig och seriös. Så du tar inte lättsamt på partnerskap.

Det är också viktigt att Saturnus inte har tunga aspekter till sig.

Jag har själv som du Asc. i Lejonet och 7:e husspetsen i Vattumannen.

”När Hjärtat och Sinnet är i balans… Då är allt möjligt”

Tarotstollan
2019-04-15, 23:48
#13

Saturnus är i hus 5 och Uranus i hus 4.
Har inga planeter alls i hus 6, 7, 9 och hus 12.
Däremot Solen, Merkurius och Venus  i hus 3.

Igår gjorde jag ingenting och blev inte klar, så jag fortsätter idag!

Annons:
Kyllan56
2019-04-16, 10:08
#14

# 13 Det är bättre om du laddar upp ditt horoskop, vill du inte lägga det här, så kan du om du vill skicka pm till mig. Det är mycket lättare för mig att få en uppfattning.

Kan säga allmänt med hus fem, sär de korta kärleksaffärernas hus, där passionerade förhållande ligger. Det är "Lejonets" hus, så här trivs Solen bäst. Lek, barn och tävling tillhör detta hus. Med Saturnus här kan det bli lite väl mycket allvarligt och seriöst . Allvarets planet trivs som sagt vad inte i 5:e. huset.

Nu har jag inte sett hela ditt horoskop så det finns stora reservationer, om saker jag inte sett och därför kan väva in.

Men det kan betyda att du har haft fler korta relationer än långa om vi pratar om kärlekspartners. Sedan med fjärde huset inblandat så kan du det vara möjligt att ha partnerskap med familjemedlemmar, eller barn om du har det. Att man äger något tillsammans eller har affärer ihop. 

Nu vet jag inte exakt vilket tecken Uranus ligger i, men fjärde huset har med din familj att göra. Uranus är som jag skrev okonventionell, vill ha frihet och står för plötsliga förändringar som man inte räknat med. Kanske inget man vill ha i sin barndom. Att familjen inte är som alla andra och förändringar inom den som sker utan man är beredd. Kan vara att man flyttar ofta. 

Ta allt jag skrivit med en nypa salt, eftersom jag inte har bilden av hela ditt horoskop.

”När Hjärtat och Sinnet är i balans… Då är allt möjligt”

Tarotstollan
2019-04-16, 21:08
#15

Så här ser det ut:

Igår gjorde jag ingenting och blev inte klar, så jag fortsätter idag!

Kyllan56
2019-04-17, 13:35
#16

#15 Jag återkommer så fort jag har mer tid över. Håller på med min deklarationer och en hel del annat. Jag vill titta på det i lugn. Jag har inte glömt.

”När Hjärtat och Sinnet är i balans… Då är allt möjligt”

Tarotstollan
2019-04-17, 22:41
#17

👍

Igår gjorde jag ingenting och blev inte klar, så jag fortsätter idag!

Kyllan56
2019-04-18, 14:56
#18

#15. Här befinner sig Saturnus i Skytten och i 5:e huset. Skytten gillar frihet, andra kulturer, att gå på djupet av det man är intresserad av, Filosofi/religion. Så du söker en partner som har dessa intressen. Det kan vara mer eller mindre.

Uranus ligger i Lejonet precis på 2:a husets spets, varför Uranus tolka där. Uranus i 2:a huset visar att du inte är intresserad av en rik partner. Uranus här är inte precis intresserad av någon förmögenhet. Man har ett rätt okonventionellt sätt att se på pengar. Pengar kan komma in och lika plötsligt försvinna. Dels för dig själv men även hos den partnern du har. 

Det som är mest framträdande i när jag räknar in alla parametrar det är behovet av frihet. Både Vattumannen och Skytten står för frihet. Så frihet är viktigt för dig. Du vill inte ha någon som bestämmer över dig eller håller dig "på mattan". Dessutom har du stort behov av att dra dig undan. Det är då du är kreativ, studerar ämnen som religion, andlighet m.m. Det som är typiskt För Skytten.

Du har även Månen i Vattumannen, vilket är sättet du söker trygghet på, så frihet rättvisa och att bry sig om någon typ av ideell förening. Kan vara allt från Världsnaturfonden, rädda djuren, rättvisa för människor. Det är Vattuman-energin man hittar på barrikaderna, som "slåss" för en rättvisare värld. Föreningslivet hör till. Så man kan te.x hitta en partner i någon form av förening med delade intressen.

Sedan säger Solen och Mars också något om vilken partner du söker. Mars i tvillingarn visar att du vill ha en kommunikativ och rörlig partner. Solen i Jungfrun att din partner ska ha sinne för praktisk med sinne för detaljer och i dina ögon "genialisk".

Du har kvadtraturer till din Sol, Merkurius och Venus. Så jag tror att du ibland har haft svårt att kommunicera med din partner. Hängt upp dig på detaljer. Kärleken har inte varit lätt och ju äldre du blir desto mer kanske du isolerar dig.  du kan ha varit ensam i långa perioder av ditt liv. Antingen  rent fysiskt eller nsam med en partner.

Sedan har du en fin Trigon mellan dina planeter Saturnus och Uranus, som styr ditt sjunde hus, det visar att okonventionella förhållanden är bättre och att.

Saturnus Solen kvadraturen är tung och visar att du med all sannolikhet haft ett tungt förhållande till fadern/fadersgestalten, som påverkat dig i partnerskap.  Förmodligen hade ni helt olika sätt att kommunicera på. Han har nog även varit sträng och du har fått lägga band på dig. Även med dina syskon kan det varit svårigheter Solen i tredje huset i konjunktion Merkurius och Venus i kvadratur din Saturnus. Olika syn på ansvar och struktur. Din mamma och pappa har nog bråkat en hel del. men din förmåga att gå in i dig själv har varit en stor gåva. För där har du hittat det du behöver. Allt detta handlar ju om hur man litar på andra människor och vad man söker i partnerskap.

Nu har jag mest tittat på partnerskap och det kanske känns tungt. Detta horoskop föddes du med, men du utvecklas också med det! Så idag kan vara en annan sak än när du var ung. Men det var de utmaningar du föddes med för partnerskap.

Nu är det här långt ifrån hela ditt horoskop! Du har planeter som visar att du växer med andlighet och att du tagit till dagdrömmar/fantasi för att klara dig igen om det tunga i din barndom. Den fantasifullhet, kreativitet och förmågan att se det, de flesta inte ser har hjälpt dig att växa som människa! När du får hålla på med det trivs du som bäst.

”När Hjärtat och Sinnet är i balans… Då är allt möjligt”

Tarotstollan
2019-04-18, 23:47
#19

Oj, det var mycket som stämde men också mycket som jag inte vet hur det hade blivit om personerna funnits i mitt liv. Både far och syskon försvann tidigt ur mitt liv, så där finns tyvärr inget jag kan ta till mig.

Friheten stämmer och även att jag vill vara ifred.
Partners har jag ingen aning om men tyvärr pengar måste finnas.

Det här får jag fundera på men jättetack för att du tog dig tid att tolka detta för mig!🏆🌺

Igår gjorde jag ingenting och blev inte klar, så jag fortsätter idag!

Kyllan56
2019-04-19, 00:12
#20

Tack själv Stollan!🌺Ibland tolka man fel. Saturnus står ju också för avstånd och det är det du har med din pappa och syskon, men att något inte stämde inför ramarna med Saturnus och Solen, det syns.

”När Hjärtat och Sinnet är i balans… Då är allt möjligt”

Annons:
Tarotstollan
2019-04-19, 00:24
#21

Vår pappa  stack ifrån oss tidigt och min syster dog väldigt ung. Min pappas  barn i det nya förhållandet har jag ingen kontakt med.

Igår gjorde jag ingenting och blev inte klar, så jag fortsätter idag!

Kyllan56
2019-04-19, 10:52
#22

#21 Så ledsamt och tråkigt!❤️

”När Hjärtat och Sinnet är i balans… Då är allt möjligt”

Upp till toppen
Annons: