Annons:
Etikett1-allmän-astrologi
Läst 1833 ggr
greenseng
2016-07-13, 18:01

Novil

 
  En Novil. Vad är det?

När man har lämnat tidningshoroskopens trygga värld så märker man snart att astrologi handlar om betydligt mer än Solen och Zodiaken. Helt plötsligt ramlar det in en massa himlakroppar, som exempelvis planeterna, men också ett flertal abstrakta punkter. Och så något som benämns Hus. Men… det räcker inte med detta. Dessutom så tittar man på vinklar mellan dessa himlakroppar och punkter! Visst kan man få spader för mindre. 🤪

Men det är dessa vinklar som faktiskt intresserar de flesta astrologer mest. Och det är egentligen inte så konstigt.
När vinklarna introduceras så får horoskopet faktiskt liv på ett märkligt sätt. Vinklarna benämns Aspekter och det är dessa som får horoskopet, denna runda tallriksformade skiva med en massa konstiga streck och symboler, att börja blomma.

Den grundläggande aspekten är Konjunktion. Det är 0° mellan planeterna i fråga. De står alltså på samma plats i horoskopet. Denna aspekt brukar anses som den viktigaste. Planeterna samarbetar här och deras energier blandas. Med lite fantasi så skulle man nästan kunna se det som att en ny himlakropp temporärt har bildats här och denna fantasiskapelse har då de båda planeternas egenskaper. Eller en slags syntes av dem. Eftersom horoskopet egentligen är en perfekt cirkel så har den 360° runt om. Och på grund av att en cirkels början också är dess slut så blir 360° exakt lika med 0°.
Anledningen att jag talar om detta är att det finns ett annat sätt att beskriva aspekter. Man tittar då på det tal som cirkeln måste delas med för att få det antal grader som aspekten har. När det gäller en Konjunktion så delar man alltså cirkeln med 1. Alltså 360° / 1. Och detta ger 360° vilket ju var lika med 0°.

Delar man cirkeln med 2, alltså 360° / 2 så får man 180°. Planeterna står då på varsin sida på cirkeln eller mitt emot varandra. Denna aspekt kallas Opposition. Man brukar se det som att planeterna har en slags dragkamp här.

Och så kan man hålla på. Om cirkeln delas med 3 så får man 360° / 3 vilket ger 120° och man får en trevlig aspekt som kallas Trigon. Med 4 får man 90° - en Kvadratur och med 6 så blir det 60°. En så kallad Sextil. Detta är då de vanligaste aspekterna som också brukar kallas de stora aspekterna.

Men talet 5 då? Vart tog det vägen? Tja… aspekten existerar men anses inte så viktig så den tillhör då de mindre aspekterna och har en vinkel på 72° och kallas Kvintil. Men jag misstänker att  den egentliga anledningen är att den är betydligt mer svårtolkad. Plus att den är marigare att hitta om man inte har tillgång till en dator. Detsamma gäller talet 7.

En annan sak här är begreppet orbis eller orb. Om en aspekt skulle behöva vara helt exakt så skulle vi inte ha speciellt många horoskop som ens hade några aspekter. Därför tillåter man en grad av felmarginal här. Exempelvis ±5°. Så om någon har Solen i 10° Väduren och Månen i 7° Väduren så är de fortfarande i Konjunktion.

………………………………………..

En Novil är då kopplad till talet 9. Från latinets novem eller novies. 360°/9 ger 40°.
I de mindre aspekternas värld så brukar man också ange ett heltal gånger grundaspekten som en variant av aspekten i fråga. Matematiskt sett så får vi då 40°, 80°, 120° och 160° eller 40*1, 40*2, 40*3 och 40*4.
Dessa benämns Novil, BiNovil, TriNovil eller Trigon och QuadNovil.
Men astrologiskt sett så talar man vanligtvis bara om Novil, BiNovil och QuadNovil. Trigonen låter man tillhöra de stora aspekterna. Och Novil, BiNovil och QuadNovil brukar i allmänhet tolkas på samma sätt. Alltså som en Novil.

Och… hur tolkar man en Novil? Ja… därom råder delade meningar. Man hittar alltså allt från sexuella betydelser till extremt esoteriska och mystiska tolkningar.

Personligen använder jag nyckelordet Harmoni för Noviler. Och här menar jag verkligen Harmoni med stort H.
Detta har jag fått från indisk astrologi där Novilen är en mycket viktig aspekt.
Talet nio ses där inom astrologin nästan som ett heligt tal. Nio är ju uppbyggt av talet 3.
3*3 eller 3+3+3=9 . Faktum är att de ser det nästan som ett slags primtal.
Novilen används där som ett hjälpmedel att kolla hur lyckat ett äktenskap kommer att bli.
Ibland kallar jag den faktiskt för "kärleksaspekten". ( Ok. Jag är som jag är. ) 😴

Så… om man gör ett synastriskt horoskop ( jämförande horoskop mellan två personer ) och kollar aspekterna mellan de båda parternas planeter och hittar många Noviler; innebär då detta automatiskt att de tu omedelbart blir blixtkära när de träffas första gången? Njaaaeee… inte direkt kanske. Det är väl snarare så att om man har två som redan har kärat ner sig, hur kommer förhållandet att fungera när den heta inledande fasen är över och den grå vardagen kommer in i bilden? Hur bra är de på att lösa de konflikter som till sist kommer att uppstå? Hur stor chans har förhållandet att hålla för påfrestningar?

Det är här Novilerna har sin styrka. Noviler har en nästan magisk förmåga att lugna ner konflikter. Att förvandla disharmoni till harmoni Och det gäller inte bara i förhållanden. Det gäller allt.

Om en planet har flera hårda aspekter kopplade till sig men samtidigt en Novil så kommer Novilen att lugna ner situationen och få det hela att flyta mer harmoniskt. Jag misstänker starkt att människor med många Noviler i sitt horoskop egentligen har fått något som kan liknas vid en gudagåva.

Eftersom Novilerna inte alls verkar vara intressanta i den västerländska astrologin så brukar jag kalla den för "den bortglömda aspekten". När jag tittar på ett horoskop initialt så har jag naturligtvis med de vanliga stora aspekterna. Men jag har också med Noviler. Jag upplever att horoskopet blir betydligt mer balanserat då.

Men hur stor orbis skall man använda för Noviler? Ja… normalt sett brukar man ha en orbis på ± 1° till 2°.
Dock brukar jag initialt ha en så stor orbis som ±3°. Varför?
Jo då kan jag fånga upp de horoskop som inte ens har en antydan till en Novil.
Som vi skall se så, åtminstone när det gäller världshoroskop ( mundan astrologi ), kan det vara av extrem betydelse.

Av samma skäl har jag initialt en ganska stor orbis när det gäller de vanliga aspekterna också.
±7° förutom när det gäller Sextiler där jag brukar använda ±5°
Då är det lättare att fånga upp oaspekterade planeter. De är så viktiga att de nästan alltid blir nyckelpunkten i horoskopet.

Sedan sänker jag normalt orbisen stegvis ända ned till ±1° för att få en uppfattning om styrkeförhållandet i horoskopet. Och med små orbisar så framträder de starkaste influenserna samtidigt som antalet aspekter minskar och horoskopet blir mer lättläst. Och till sist går jag tillbaka till de första stora orbisarna igen så jag får en helhetsbild av de starka och de svaga nyanserna i horoskopet. Nackdelen är att detta naturligtvis tar lång tid. Men det är inte så ofta jag gör ett allvarligt horoskop idag. Kostar för mycket energi.

Nedan är ett världshoroskop som är mycket instruktivt just när det gäller Noviler.
Horoskopet innehåller endast aspekter till planeterna. Inte till Ascendent och MC.
Jag använder orange till Konjunktioner, rött till de hårda aspekterna Oppositioner och Kvadraturer, grönt till Trigoner, vitt till Sextiler och en vacker djupblå färg till Noviler.

"Jaha… men var är Novilerna? frågar du säkert." 🤔

Och det är just det som är det intressanta här. Det finns nämligen inga. Inte ens med en så hög orbis som ±3°.
Och det är extremt sällsynt med ett horoskop utan Noviler med en så hög orbis.
Inte en tillstymmelse till Novilernas magiska harmoni.
Horoskopet visar det ögonblick som 2:a världskriget började.
Så egentligen är detta enda horoskop betydligt mer pedagogiskt när det gäller Noviler än allt mitt pladder.

cu

   Meditationen tar dig varsamt fram... fram mot ett uppvaknande.

Annons:
Farwuq
2016-07-14, 12:54
#1

Jag tackar för ditt uttömmande och grundliga inlägg,

Du är välkommen tillbaka Greenseng.
🌺

Värd: för Astrologi. Medis: för Astronomi, Filosofi & Finland

greenseng
2016-07-14, 15:43
#2

  Tackar!

Och det känns faktiskt skönt att vara här igen.
Och att överhuvud taget kunna existera igen.

Under en period var jag ganska övertygad om att loppet var kört. 😃

cu

   Meditationen tar dig varsamt fram... fram mot ett uppvaknande.

Kyllan56
2016-07-14, 16:55
#3

Bra att du fixade det greenseng! 😃Draken och jag var oroliga när du bara försvann. Vi har saknat dig och din kunskap!

Intressant med noviser, som jag i ärlighetens namn inte kan något om.  

Harmoni, låter bra.  Om jag förstått det rätt har jag en Novil mellan min Sol , 4,57 grader Fiskarna och Venus 15, 44 grader Väduren. Enligt ditt resonemang ger den en viss harmoni till Min T-kvadratur till där min Sol är inblandad? Det kan ju behövas.

”När Hjärtat och Sinnet är i balans… Då är allt möjligt”

greenseng
2016-07-14, 20:24
#4

  Tjao igen, Kyllan. 🙂

Har saknat er också. Men angående kunskap så säger jag som Sokrates:
"Det enda jag vet är att jag inte vet något."  😃  ( Eller något liknande. )

Jo, harmoni har man alltid ett behov av. Så Noviler är alltid välkomna.

Ja… du har en Novil mellan Solen och Venus. Men du har också en Novil mellan Månen och Solen. ( Och med den nästan exakta Konjunktionen mellan din Måne och Asc så blir det ju automatiskt en Novil mellan Asc och Solen. Dessa Noviler är nästan helt exakta.

Dessutom har du Noviler mellan Mars och Merkurius och mellan Pluto och Merkurius.

Men dina Noviler till Solen är extremt exakta. Något som faktiskt imponerar.

hmm… Solen, Merkurius, Venus, Asc, Mars, Pluto… det ringer en klocka här någonstans. Dessutom Pluto i Hus 1. Precis som med min låtsas-dotter.

Och en Konjunktion mellan Jupiter och Pluto i Hus 1. Min dotter har en Trigon här. Det bör alltså finnas vissa lika personlighetsdrag mellan er. Jag har faktiskt en stark känsla av det.

Får nog ta mig en funderare här. 😃

cu

   Meditationen tar dig varsamt fram... fram mot ett uppvaknande.

Kyllan56
2016-07-14, 21:35
#5

Ja Sokrates var en vis man! Sedan är de de som är ödmjuka inför kunskap och hur oändligt begreppet är, som ofta besitter den.😉 

Det låter bra! Äntligen något som imponerar.😂

Man säger ju att man går mot sin Sol ju äldre man blir, så det  är alltid välkommet med lite harmoni till min Sol.

Det kan ju vara roligt att hägra vilka våra likheter din låtsats-dotter och jag har.

”När Hjärtat och Sinnet är i balans… Då är allt möjligt”

greenseng
2016-07-15, 06:20
#6

#5

  Antagligen var du inte den lugnaste personen i världen som ung. hmm… 😃
Men du kommer inte i närheten av dotra min när det gäller Qvintiler.
Hon har till och med mer Qvintiler än sin mor ( Qvintiler är ofta ärftliga ).
Och hennes mor var helt galen som ung.

 Keplers  tolkning  av Kvintiler är stor förändring som kommer lätt.
De ger ofta ett starkt växlande temperament och en otrolig energi och kreativitet.
Misstänker att människor med många kvintiler av misstag kan upplevas som bipolära. Men de har egentligen bara en snabb …hmm… växlingsrytm ( i brist på beskrivande ord här ) i hjärnan eller sinnet.

Många gånger upplever jag att Qvintiler hela tiden pendlar mellan två närliggande stora aspekter. En Qvintil har 72° och tycks pendla mellan en Sextil ( 60° ) och en Kvadratur ( 90° ) och en BiQvintil ( 144° ) pendlar mellan en Trigon ( 120° ) och en Opposition ( 180° ). Vilket jag tycker mig se i de snabba temperamentsväxlingarna hos människor med många Qvintiler.

Små aspekter kan ibland vara mycket mäktiga. Framför allt om orben är någorlunda exakt. Vilket kan skönjas i nattens världshoroskop.
Det kan vara svårt att förklara det fruktansvärda dådet i Frankrike i natt när man kastar en blick på världshoroskopet. Tar man däremot med de små aspekterna så klarnar bilden. En nästan exakt Septil mellan Mars och Pluto och diverse andra typ SemiKvadratur ( 45° ), SesquiKvadratur ( 135° ) och Quincunx [ detta ord 😐] ( 150° ) kan förklara en hel del. Septiler strävar efter makt och att forcera sin egen ordning. Kan ibland vara bra och ibland extremt farligt ( terrorism och diktatur ). Framför allt när den kopplas mellan Mars och Pluto.

Både du och min dotter är förmodligen väldigt intelligenta. Min dotter har däremot en oaspekterad Merkurius vilket kan ge svårigheter att fokusera. En oaspekterad planet kör sitt eget race och i detta fallet blir sinnet "fladdrigt". Intresset springer hela tiden mellan olika objekt. Har man då också många Qvintiler så blir det automatiskt svårt med studier. Det händer ju så mycket runt omkring en och gör det inte det så blir man orolig i detta fall.

Livet är som det är. 🙂

   Meditationen tar dig varsamt fram... fram mot ett uppvaknande.

Annons:
Kyllan56
2016-07-15, 13:57
#7

Nej lugn var jag definitivt inte.😃Det började redan som bebis, när jag slog huvudet mot sänggaveln och alla skrattade och sa, nu gör kyllan sig av med sin sista energi. Vi får ju inte heller förglömma att jag har 72 % i Eld, Aktivitet, uppstart, glädje optimism, entusiasm, kreativitet m.m. Ingen Jord som kan plocka ner alla mina lysande idéer på jorden. Det gäller att få till ett samarbete om saker ska hända. Så påbörja saker med liv och lust har jag varit bra på, men avsluta dem har varit edssto värre. Jag har haft oerhört svårt för praktiska tråkiga sker som kräver struktur. Jag brukar skämta och säga att när Gud delade ut kreativiteten stod jag i första ledet och skrek mig hes, jag vill ha… Jag fick mer än vad jag behövde. Jag var så trött av allt jag vill ha-skrikande, så jag somnade när Han delade ut alla Jord-egenskaper. så för mycket och för lite skämmer allt.

All min optimism och positivism har varit det som fått mig att överleva allt jag gått igenom. Jag har haft förmågan att hitta det positiva i det negativa som händer mig. 

Om jag är så intelligent vet jag inte. Inte i traditionell bemärkelse. Min begåvning ligger mer åt att jag är mycket kreativ, en problemlösare , har förmåga att läsa mellan raderna och har en enorm intuition. Men Mensa platsar jag inte i. Intelligens kan vara så mycket.

Men en sak jag är glad för.  Är min Sol i 8:de huset. Min Ascendenthärskare. Även om jag har en kvadratur till Saturnus i 4.de huset, vilket verkligen inte varit lätt. Solen och Saturnus är inblandade min T-kvadratur . Jag ska inte utveckla svårigheterna med de aspekterna, för det kan alla som vet något om astrologi själva förstå. Men en positiv sak är. Att min personlighet - Ascedenten verkar verkar genom 8:de huset, som gör att min Sol får en djupare innebörd. 8:de huset står för bl.a. transformation, Ascendenten även för kroppen, så min personlighet är alltid i utveckling.  Jag sätter mig inte ner och vilar någon längre stund. 

Kanske inte så konstigt med all Eld och ingen Jord, att jag fått diagnosen ADHD, när jag var äldre. Även bipolär light. Astrologi är fantastisk! När min progressiva Sol gick in i Oxen - tack och lov! Halleluja😃 - så hade jag genom min förmåga att kunna hitta allt jag vill på nätet, hittat lösningen på min ADHD. Jag blev LUGN, jag kunde sitta stilla, fokusera och koncentrera mig. Genom koständring och kosttillskott. Min Bipolära - iofs light - är borttagen och idag mår jag toppen! 

En gång gjorde en man mitt indiska horoskop. Det var mycket ve och elände. Men en sak visade det. Jag hade en begåvning för astrologi. Alltid något!😂

Så även i förmågan att fokusera har din dotter och jag en likhet, även om den astrologiska orsaken inte är den samma.

”När Hjärtat och Sinnet är i balans… Då är allt möjligt”

greenseng
2016-07-15, 15:05
#8

#7

   Intressant. 🙂

Men jag får betrakta inlägget lite senare. Nu är det dags för en längre promenad.
Jag måste helt enkelt bygga upp mitt muskelsystem och kondition igen.
Inte för att jag hade speciellt mycket av dessa varor innan man nu är det mer eller mindre katastrof.

Och har jag tur så har fiskhandlaren öppet. Lite räkor vore nog inte helt fel, misstänker jag. Egentligen inget annat än ren protein och det är vad jag behöver nu. Det mår musklerna bra av.

Så det blir en omväg genom skogen till fiskhandlaren. Skogspromenader tränar kroppen mer än man tror. Och framför allt mina benmuskler behöver jobba lite.

Jag pratade med en av världens bästa pedagoger; hon är professor i psykologi och har doktorerat på just intelligens. Hon säger att det är egentligen ingen som kan definiera begreppet intelligens ur en psykologisk synvinkel. Än mindre mäta den. Så bli inte för imponerad av Mensa.

Dock kan man också tala om intelligens ur biologisk synvinkel. Och då blir det lite enklare. Det är helt enkelt förmågan att överleva. En fjäril, exempelvis, har alltså en mycket hög biologisk intelligens. Den kan flyga.

Men nu måste jag gå.

cu

   Meditationen tar dig varsamt fram... fram mot ett uppvaknande.

Kyllan56
2016-07-15, 15:38
#9

Hoppas du får en fin promenad med mycket muskeluppbyggande! Ja skogspromenader är inte att förakta! Ett tag sprang jag och gick snabbt i intervaller och det gjorde susen för benen!

Din professor har så rätt så! När jag läste på Psykologlinjen en gång i tiden fick jag en tentafråga på "Vad är intelligens?" Om man går ut och frågar människor vad intelligens är får man lika många svar som människor. vissa kan tycka att passa tiden är intelligent och med tanke på att konsten att överleva är intelligens, så ökar chanserna för det mesta i dagens samhälle. Framförallt som att passa tiden i Sverige anses som en positiv kvalitet.

Kreativitet/problemlösning att tänka utanför boxen är kvaliteter, som krävs för att överleva! Förmågan att knyta kontakter och samarbeta så, EQ, är en oerhörd viktig ingrediens i konsten att överleva. Ingen människa kan allt därför är samarbete av högsta vikt! Ja listan kan göras lång! 

Det finns redan studier på att människor med hög EQ, är mer framgångsrika än människor med högt IQ. Men det viktiga är att inse att alla människor fyller en funktion. 

Så aktuellt idag! Att fatta att man inte ska spela Pokemon när man går bland folk och kör bil, är intelligens!

”När Hjärtat och Sinnet är i balans… Då är allt möjligt”

Mirjah
2016-07-16, 01:05
#10

😊 Gillar dina pedagogiska förklaringar på astrologi greenseng!

greenseng
2016-07-16, 04:09
#11

#10

  Jag tackar och bugar. 🙂

   Meditationen tar dig varsamt fram... fram mot ett uppvaknande.

greenseng
2016-07-16, 04:14
#12

#9

  En helt underbar promenad!

Och sedan helt otroliga räkor. Men… det känns redan i benen att saker är på gång. Blir nog en saftig träningsvärk i morgon misstänker jag. 😃

   Meditationen tar dig varsamt fram... fram mot ett uppvaknande.

Farwuq
2016-07-16, 07:37
#13

👍

Det är bättre så än ben som inte känns alls.

Värd: för Astrologi. Medis: för Astronomi, Filosofi & Finland

Annons:
greenseng
2016-07-16, 19:47
#14

#13

  Nog så sant, minsann. 🙂

Det blev inte så farligt som jag trodde. Men nog känns det att man har ben minsann.

   Meditationen tar dig varsamt fram... fram mot ett uppvaknande.

Magi-cat
2016-07-17, 21:04
#15

 Välkommen tillbaka, Greenseng! ☀️🌺✨


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

greenseng
2016-07-17, 21:06
#16

#15

  Tackar. Tackar! 🙂

   Meditationen tar dig varsamt fram... fram mot ett uppvaknande.

Tarotstollan
2016-07-18, 21:03
#17

Mycket intressant artikel även om jag inte förstår så mycket av det hela.  Fick ändå ett riktigt horoskop ställt  för många år sedan. Tyckte ändå inte det var mycket som stämde med mig som person.

Igår gjorde jag ingenting och blev inte klar, så jag fortsätter idag!

greenseng
2016-07-18, 23:42
#18

#17

  Astrologi är kanske svårare än man först tror. Och det är extremt svårt att faktiskt ställa ett givande horoskop på en person. Jag tror att grundmeningen med astrologi är betydligt mer filosofisk än att egentligen ställa horoskop på folk. Även om det faktiskt kan fungera om man är en skicklig astrolog eller eventuellt har en otrolig tur.

Det är väl ungefär som med Tarot. Personligen tror jag att Taroten egentligen är en lärobok. Fast med bilder istället för med ord. Då håller den sig levande genom tid och rum och kultur utan att kunskapen går förlorad.

Men eftersom korten speglar livets skeenden så passar den naturligtvis extremt bra till att spå med. Om man kan tolka korten rätt. Ett horoskop ljuger aldrig och det gäller även Taroten. Men det är tolkningen som är svår.

Faktum är att ens intuitiva känsla är väldigt viktig här. Både för Taroten som för Horoskopet. Åtminstone som jag ser det.

Har egentligen bara ställt ett enda seriöst horoskop i mitt liv. Och då var jag en absolut nybörjare. Det tog hela två veckor. Och jag tror aldrig att jag kommer att göra om det igen. Det var otroligt tröttande. Men resultatet blev väl godkänt, kan man kanske säga. Personen i fråga sade efteråt att hon aldrig, aldrig någonsin mer skulle lämna ut sina födelsedata till någon mer. Hon blev alltså rädd. Men här hade jag egentligen något som brukar kallas nybörjartur. När jag försökte titta på ett horoskop efteråt så lyckades jag aldrig. Oftast när jag tittar på ett horoskop idag så ser jag bara en massa symboler och linjer som inte ger någon mening.

Så någon astrolog blir jag väl aldrig. Men det spelar ingen som helst roll. Jag tycker ändå att astrologi är otroligt fascinerande. Och det är väl egentligen det som är viktigt.

   Meditationen tar dig varsamt fram... fram mot ett uppvaknande.

Tarotstollan
2016-07-19, 00:01
#19

#18. Ja, det är väl det som är den stora poängen att man är fascinerad av ämnet och tycker att det är kul att lära sig mer.

Igår gjorde jag ingenting och blev inte klar, så jag fortsätter idag!

greenseng
2016-07-19, 00:43
#20

  #19

  Jo!

De senaste dagarna har jag fått mig många tankeställare.
Hade ingen aning om att de små aspekterna, när de är exakta, kunde vara så kraftfulla. När Septilen mellan Mars i Skorpionen ( Pluto's tecken ) och Pluto i Stenbocken har försvunnit kanske man kan andas ut en stund. Men vem vet…? Jag vågar inte ens titta på framtiden. Och just nu är det andra mycket svåra aspekter i omlopp. Plus en kommande Fullmåne i Konjunktion med Pluto i Stenbocken. Bäst att sätta på sig säkerhetsbältet. Pluto är aldrig att leka med. Framför allt inte när den är negativt kopplad till planeter som Mars och Månen.

Och dagen som började så bra med en massa Noviler. Men Noviler skiftar snabbt. Nu är de inte alls många längre.

Den senaste tiden har varit lärorik.

Det är synd att det är så svårt att se helheten i ett horoskop.

Men så är det. Den eviga dansen mellan ljus och mörker.

Men jag kanske skulle fundera på att dansa mig i säng. 😴

😃

   Meditationen tar dig varsamt fram... fram mot ett uppvaknande.

Annons:
Tarotstollan
2016-07-19, 00:48
#21

Jo, dansa du dig i säng!😴
Skönt att jag inte har en aning om vad som komma skall i mitt horoskop. Fullmånen skall jag bara  njuta av, om det inte blir molnigt!👍

Igår gjorde jag ingenting och blev inte klar, så jag fortsätter idag!

greenseng
2016-07-19, 00:58
#22

  Fullmånen är exakt på onsdag 00:56.

En kompis i Holland sade att de alltid har dubbel bemanning på akuten i staden där han bor när det är fullmåne.

Nej… det här duger inte. Sängen var det.

cu

   Meditationen tar dig varsamt fram... fram mot ett uppvaknande.

Tarotstollan
2016-07-19, 01:09
#23

Kan undra om det är samma kaos på akuterna runt om i Sverige också? Vet ju att de säger lika dant i USA när det är fullmåne.

Igår gjorde jag ingenting och blev inte klar, så jag fortsätter idag!

greenseng
2016-07-19, 09:07
#24

 #23

  Det är det antagligen.

Fast… Nu är det ju alltid kaos.

   Meditationen tar dig varsamt fram... fram mot ett uppvaknande.

Driver
2018-11-16, 02:19
#25

Hei, jeg besøker den her siden for første gang, og har lest det du skriver om noviler. Det var veldig interessant, jeg har nettopp kommet over info om at det finnes noe som heter deminovil. Det består av 20 grader mellom to planeter, og blir karakterisert som stabiliserende.  Ville du vært enig i det, blir den også å betrakte som en novil? Har dette aspektet i horoskopet mitt mellom merkur og neptun.

RosaKatten
2018-11-16, 17:20
#26

#25 Driver, vad roligt att du har hittat hit! Den här tråden är dock gammal och Greenseng har inte varit aktiv på ett tag. Men någon annan kanske kan svara på din fråga. Själv hade jag aldrig hört talas om noviler så jag får tacka för att du hittade den här tråden! Det är ju jätteintressant! Jag tog en titt i mitt eget horoskop och hittade faktiskt några stycken. Jag hittade också massor med noviler i synastrin med en nära vän! Det här måste jag lära mig mer om😀

Upp till toppen
Annons: