Annons:
Etikett2-personliga-horoskop
Läst 1178 ggr
wimla01
2017-12-18, 14:38

Mitt horoskop

Jag ska nu försöka förstå mitt horoskop haha ;) Vet ju vilket ascendenttecken jag har men när jag kollar på bilden ser jag ärligt ingenting haha, så nummer ett vart på bilden ser jag husen och vart ascendenten ligger.

Annons:
Kyllan56
2017-12-18, 15:38
#1

wilma01 Du har ascendenten i  Stenbocken, som styrs av Saturnus, som blir din Ascdenthärskare! Du har Solen precis på din Asc. vilket gör att ditt inre jag och din personlighet är enhetlig. Med så mycket Jord är du en praktisk, jordnära människa, som har lätt för rutiner!

Stenbock som Du är i Solen och Asc med Merkurius i konstallationen gör dig till en ambitiös, medveten, seg envis person som klättrar mot uppsatta mål. Du har en stor uthållighet och ansvarskänsla och lämnar inget åt slumpen. Du förverkligar det du har bestämt dig att göra och sticker inte under stolen med det. Du är stabil och verklighetsförankrad. Du hanterar världen på ett konkret sätt. Som Stenbock har man ofta ett omvänt åldrande man strävar efter attbli vuxen och kan som barn upplevas som lillgammal. Du är allvarlig och har som ung uppfattats som mogen, mycket lojal och ansvarsfull. du tänker och planerar i regel försiktigt och nsvarsfullt. Helst bedriver du studier som du direkt har praktisk nytta av. (Merkurius i Stenbocken). Ju äldre man blir desto yngre blir man. Dig kommer man inte hitta gungande i en gungstol på ålderns höst. Du verbaliserar och pratar om dem.  Du ser till tänkta konsekvenser, till det praktiska, funktionella oh verkliga i olika sammanhang. Och att du ser till konsekvenser kan tyd på en ängslan för det okända. Du är inte rädd att starta upp saker och få dem gjorda. Elementet jord har ofta en långsammare uppstart, men eftersom du har Din Sol och Merkurius på Ascendenten, så är du bättre på det än vad du annars varit.

Du uttalar dig inte gärna innan du fått fundera på och formulerar hur och vad du ska göra. 

Dina Asc-härskare Saturnus i Oxen gör dig Metodisk och uthållig. Konservativ, behärska och diskret. Principfast och orubblig.  I 3:e huset kan det vara så att du kan känna otillräcklighet i att göra dig förstådd. du kanske utgår från att du varken blir hörd eller sedd. Något du kan bära med dig från tidig barndom där du kanske upplevde att ingen tog hänsyn till dina yttranden. Du kan t.o.m. blivit hindrad från att utbilda dig p.g. a. olika omständigheter d befunnit dig i. Kanske har du haft för mycket ansvar för dina syskon. Kanske har du inte fått vara barn och inte haft så stora möjligheter att umgås med lekkamrater. Därav att du kanske inte riktigt vet hur du ska konversera andra. Däremot prata kan du, när du ska prata för eller redogöra för något speciellt. Jag menar mer att du i sociala situationer kan känna dig osäker.

Venus Kvadratur Saturnus gör att du alltid varit mer seriös och mogen än dina jämnåriga. Du kan vara försiktig i dina känslor, för att inte misstolkas. Något som bottnar i din rädsla för att bli avvisad. du kopplar ihop kärlek och ansvar. Den föreställningen har du fått i din barndom, genom att din upplevelse av dina föräldrar, genom dras sätt att förhålla sig till varandra. Du fick inag lledtrådar hur man förhåller sig till givande och tagande. Förmodligen har din mor lagt på dig för mycket ansvar. Jag tror inte din mor har trivts i sin roll som kvinna. Hon "visade" dig genom sina attityder att det innebar uppoffringar att ha den roll hon hade. Allt som betecknades som roligt lyste med sin frånvaro. Det gav dig ett för stort allvar och budkapet att det inte finns utrymme för lek och ha roligt om en partnerrelation eller familjerelation ska fungera.

Jag tror jag slutar där. Jag tor du fått en liten bild av dig. Då har jg inte gått in på Månen och den T-kvadratur du har till Mars och Neptunus. Men så mycket kan jag säga att du klarat din tunga vardag genom att fly in i dagdrömmar och en fantasivärld.

du behöver lära dig att ha kul och inte ta för seriöst och allvarligt på allt.

”När Hjärtat och Sinnet är i balans… Då är allt möjligt”

Upp till toppen
Annons: