Annons:
Etikettde-astrologiska-husen
Läst 19185 ggr
Farwuq
2014-03-31, 07:07

Hussystem

Hussystem är märkliga saker. En sorts astrologins paradox. Jag tror faktiskt, att om det vore enklare att tillverka ett hussystem så skulle nog varje astrolog ha ett eget hussystem. Och kanske även varje astrologi-intresserad. En artikel av Greenseng

Hussystem är märkliga saker. En sorts astrologins paradox.

Jag tror faktiskt, att om det vore enklare att tillverka ett hussystem så skulle nog varje astrolog ha ett eget hussystem. Och kanske även varje astrologi-intresserad.

Det som upplevs som ett hinder här är naturligtvis matematiken. De flesta astrologi-intresserade är ofta inte ett dugg intresserade av matematik. Kanske till och med fruktar matematiken som ibland kallas Guds språk. Eller åtminstone ett av språken.

Jag läste en gång en journalists bok om astrologi. Vad han var ute efter var att göra en så neutral beskrivning av astrologin som möjligt.  Men ändå visa på de grundläggande begreppen. Så att den kritiske kan bilda sig en uppfattning. Boken är faktiskt bra.

Han sade att om man är intresserad av att tillverka ett hussystem så kan man faktiskt göra hur man vill. Det bör dock ha en logisk mening för en själv. Och han gav exempel på några av de vanligaste hussystemen och visade även hur planeternas placering i husen skiftade med hussystemen.

En del hussystem ger väldigt lika positioner. T.ex. Placidus och det Topocentriska systemet ger väldigt lika huspositioner. Egendomligt nog eftersom det Topocentriska systemet utformades mycket efter utfrågningar av personer och deras egenskaper. Eller… kanske just på grund av det.

Placidus är väl egentligen även idag det vanligaste systemet. Ett default-system. Kommer man till en sida på nätet där man kan få sitt horoskop uppritat så är det alltid Placidus system som används. Även om man ibland har möjligheten att ändra här. Och när exempelhoroskop visas fram så är det vanligtvis Placidus system som gäller.

De flesta förklarar det med att när man inte hade tillgång till datorer utan fick bekväma sig till att rita upp horoskopet själv, så var de tabeller man hade tillgång till just byggda på Placidus system. Och så har det varit en lång tid. Men det är nog inte hela sanningen, misstänker jag. Placidus system är nog matematiskt sett det mest avancerade systemet. Och väldigt väl genomtänkt. En del sätter Kochs system som det mest avancerade. Men matematiskt sett är Kochs system en barnlek jämfört med Placidus system. Åtminstone som jag ser det.

Nackdelen med det är att det inte fungerar på högre latituder. Kommer man upp högt i norrland så går det helt enkelt inte att använda. Men… även de flesta andra system blir extremt konstiga på högre latituder. Eller går inte att använda.

Omvänt kan man säga att alla hussystem ser nästan precis likadana ut vid ekvatorn. Vid ekvatorn så blir alla system otroligt lika Lika Hus-systemet. Det system som förmodligen var det första hussystemet. (Även om det naturligtvis finns delade meningar här. Och skulle det inte finnas det så skulle vi se en väldigt unik situation här i världen). Skrattar

Och detta har naturligtvis använts när man kritiserat mångfalden av hussystem.

Men hur uppkom egentligen hussystemen? Vad är egentligen ett hussystem?

Jag kan inte säga vad jag vet här. Det kan nog ingen. Jag kan bara visa fram mina aningar.

Från början hade man alltså inga hus. Man tittade bara på tecknen och gjorde tolkningarna beroende på vilka stjärntecken planeterna befann sig i. Och eventuellt aspekter.

Men till sist så ville man ha något mer. Man ansåg att Ascendenten var otroligt viktig. Alltså den punkt där ekliptikan skär horisonten och där stjärntecknen och planeterna stiger upp i öster. I och med att den ändrades så fort så fick man något som trots allt var unikt för en person. Och när något steg upp vid horisonten så markerade det en början. En slags fingervisning eller omen över människan och hennes kommande liv.

Till sist fick man idén att göra en ny zodiak. Som nu startade med Ascendenten. Och också delades in i tolv delar. Men som blev mer beskrivande när det gäller det mer vardagliga livet.
(Jag misstänker att jag tar gigantiska kliv i tiden nu).

Efter ett tag upptäckte man också att det egendomligt nog fanns kopplingar mellan delarna och tecknen. Och delarna fick till sist benämningen Hus. Tecken nr 2 Oxen var alltså kopplat till Hus 2. Märkligt, utan tvekan, men detta var inget man kom underfund med över en natt precis. Det tog sin lilla tid. Och man var minst lika skeptisk till saker och ting som folk är idag. Även om de flesta kanske inte tror detta. Men skepticism har alltid funnits och kommer alltid att finnas.

Men till sist accepterades hussystemets teori och astrologin hade erhållit ett nytt, mycket användbart och efterlängtat redskap.

Man hade alltså ett hussystem där husen var lika stora var man än befann sig på jorden. Det så kallade Lika Hus-systemet. Och namnet kommer just utav husens lika storlek.

Det bildades också ett annat hussystem som egentligen bygger på samma princip. Man utgår från Ascendenten. Men man tittar då i vilket tecken Ascendenten befinner sig i och detta teckens början markerar då början på Hus 1. Ungefär som att alla himlakroppar i varje tecken på himlen också fick ett hus på jorden att vistas i. Det kallas Hela Tecken-systemet och många tror att detta är det första hussystemet. Det gör däremot inte jag. Ascendentens betydelse är för kraftig och viktig för det. Jag tror att det var ett system som senare blev populärt i de östligare delarna av världen. I Indien t.ex. Eller så utvecklades de samtidigt. Skulle egentligen vara ganska naturligt i och med att de grundar sig på samma idé, nämligen Ascendentens position. Men naturligtvis kan jag ha helt fel här. Tyvärr är historiker och arkeologer inte speciellt intresserade av astrologi.

En punkt som också ansågs som viktig var den punkt där solen står som högst på himlen. När den alltså står i söder. Den så kallade MC (Medium Coeli). Där ansåg man att människan hade sin höjdpunkt. Och det kopplades då, som alltid, till karriären. Men här uppstod alltså ett problem. Hus 10 i Lika Hus-systemet är just det hus som har med karriären att göra. Och i Lika Hus-systemet så markerar den ekliptikans högsta punkt. Men problemet här var att MC behövde inte alls sammanfalla med Hus 10. Och de som eventuellt hade tankegångar att en människas höjdpunkt i livet inte alls behövde ha med karriären att göra, blev förmodligen nedtystade.

En astrolog vid namn Porphyry löste detta problem genom att helt rått och brutalt sätta MC till början på Hus 10 och sedan dela upp avståndet mellan MC och Ascendenten i tre lika delar. De andra husen erhölls på samma sätt genom att dela upp kvadranterna i tre lika delar. Detta var det första sk. kvadrant-hussystemet. Alltså ett system som baserades på att MC sattes till tionde husspetsen och Ascendenten till första husspetsen. Alltså början på Hus 10 och Hus 1.

Här räcker det alltså med att veta Ascendent och MC och sedan kan man klura ut resten själv utan större problem.

Därefter börjar matematiken på allvar komma in i bilden. Innan räckte det med att räkna ut Ascendenten och MC (inte direkt enkelt, men ändå) men nu började man laborera med tid och positionsangivelser. Och snart var maskineriet i full gång. Och karusellen snurrar på än idag.

Det intressanta är kanske att den första pionjären här efter Porphyry nämligen Alchabitius tog fram ett kvadrant-system som faktiskt fungerar på de högre latituderna. Husen blir kanske inte alltför vackra om MC ligger alltför nära Ascendenten eller alltför långt ifrån men… det fungerar. Och när de mer allvarliga astrologerna använder sig av ett kvadrantsystem, alltså ett system som bygger på att Hus 10 börjar med MC, då föredrar de i allmänhet detta urgamla system, Alchabitius. En av anledningarna är då just att det fungerar över hela globen.

Men det fanns andra tankegångar i hussystems-tänkandet också. Man tänkte att ifall vi tittar på en människas mer vardagsnära göranden och låtanden så kanske man skulle använda ett mer lokalt betonat referens-system. Ekliptikan är ett referenssystem som refererar till zodiaken. Eller planeternas rörelse över stjärnhimlen. Ett mer lokalt betonat referenssystem är då Öst, Syd, Väst och Nord-systemet. Alltså de fyra väderstrecken. Och det är här MC kommer in eftersom det representerar Syd. Och axeln MC-IC i horoskopet (IC är Imum Coeli och står mitt emot MC. Alltså Norr.) refererar till de fyra väderstrecken.

Och här är grundbulten i problemet med de MC-relaterade systemen. Man blandar ihop två helt skilda referenssystem. Något som alltid leder till svårlösta problem. Man blandar ihop det ekliptiska referenssystemet med de fyra väderstreckens referenssystem.

Man har då försökt lösa detta med att helt utgå från de fyra väderstreckens referenssystem. Två exempel på detta är Meridian Hussystem och Morinus Hussystem. Men nackdelen här är att Ascendenten då kan hamna lite var som helst. Och det har aldrig varit populärt.

Man vill helst att Hus 1 skall börja med Ascendenten. Men Ascendenten tillhör det ekliptiska referenssystemet. Och så vill man att Hus 10 skall börja med MC. Men MC tillhör de fyra väderstreckens referenssystem. Och här är vi alltså idag.

Så hussystemen har en Ascendent och MC. Men de har bestämda positioner och är lika i alla hussystem. Likadant med Ascendentens motpol, Descendenten. Och MC's motpol, IC. Alla fyra är lika i alla hussystem. Det är de mellanliggande husen som skiljer mellan hussystemen. Och där det är olika matematiska metoder för att bestämma husspetsarna här.

Det finns också tankar om att alla hussystem har sin speciella fokusering i ett horoskop. Och det är intressanta tankegångar. Ett hussystem kunde exempelvis fokusera mer på en människas andliga karaktär. Ett annat på hennes materiella karaktär. Ett tredje på hennes mer inre psykologiska sfär. Ett fjärde på hennes sociala beteende. Osv.

Dessa saker skulle man naturligtvis kunna se alla i vilket system som helst men vad jag menar är att det blir mer fokuserat i det valda systemet. Mer framträdande.

Ungefär som när man använder olika objektiv på en systemkamera. Du väljer objektiv beroende av vad du vill titta på.

Jag har exprimenterat lite här och tycker mig faktiskt ana att några hussystem visar fram vissa saker starkare. Men det är alldeles för få exempel och kan lika väl vara inbillning. Däremot tycker jag att Lika Hus-systemet fungerar lite som ett normal-objektiv på en systemkamera. Men det kanske är för att jag är mest van vid det.

Men problemet vid olika latituder då? Är folk så slätstrukna vid ekvatorn så att alla hussystem visar samma? Och är folk så extrema upp i norr eller nere i söder att de ibland får en massa tecken i samma hus och att vissa hussystem inte ens kan användas?

Mmm… ett i sanning besvärligt dilemma.

Men det kan också vara så att det är mätinstrumenten som har en begränsning. Ett teleskop kan inte se hur långt bort som helst. Det fungerar bäst inom ett visst intervall. Samma sak med ett mikroskop. Och detta kan naturligtvis gälla hussystemen också. I och med att ett hussystem egentligen inte är något annat än ett mätinstrument.

Men jag tror knappast att vi behöver oroa oss. Det kommer säkert nya fräscha idéer. 

Och nya fräscha hussystem.

/Greenseng

Värd: för Astrologi. Medis: för Astronomi, Filosofi & Finland

Annons:
Farwuq
2014-04-01, 12:24
#1

Mycket bra.

👍

Värd: för Astrologi. Medis: för Astronomi, Filosofi & Finland

Kyllan56
2014-04-01, 12:33
#2

Instämmer med Farwuq! 😃

Intressant och väcker tankar och funderingar. 🤔Man får också börja fundera över varför man använder ett visst "objektiv". För min egen del hänger Placidus kvar från den tiden innan astrologiska datorprogram, när man räknade ut och ritade upp  horoskopet för hand.

”När Hjärtat och Sinnet är i balans… Då är allt möjligt”

[greenseng]1
2014-04-01, 14:20
#3

  Tackar.

De flesta använder nog Placidus utan att fundera närmare över det. Hussystem är komplicerade saker och Placidus är väl att betrakta som ett default-system.

Jag skrev ett mer utförligt svar för några minuter sedan men då kraschade datorn. 🤔 Misstänker starkt att det börjar bli dags för en ominstallation av systemet. 🥵 Jobbigt.

Men alla operativsystem mår bra av en ominstallation emellanåt. Jag är ganska säker på att ingen riktigt vet vad som egentligen försiggår inuti ett operativsystem när det är igång. En dag kanske hela världen får höra sina datorer och smartphones säga: - Hej. Jag är superdatorn Allan och nu tar jag över världen. 😃 Och jag tänker tacka Bill Gates för min existens genom att tömma hans bankkonton. 👍

Usch, sån jag är. 😃 Jag bara skojar, förstås. 🚬

Nej, Nu skall jag ägna mig åt en mycket avslappnande sysselsättning. Jag skall diska. 😮 En av somliga aktiviteter i livet jag ogillar starkt.

Sedan får det nog bli lite natur, misstänker jag. Jag har alltför lätt att fastna framför datorn.

cu all

Kyllan56
2014-04-01, 23:02
#4

#3 Att fastna framför datorn har även jag lätt för, dock har jag de senaste två dagarna knappt varit inne på den. Ibland knackar även det reella livet på dörren och pockar på uppmärksamhet.🥵 Har haft mycket att göra. Igår besiktigade jag bilen som gick igenom utan anmärkning.😃

Även jag har en del fel på mjukvaran, som är högst irriterande och jag måste också förbereda mig på att ominstallation av systemet, vilket jag drar mig för. Det tar sådan tid. Usch!😕

”När Hjärtat och Sinnet är i balans… Då är allt möjligt”

[greenseng]1
2014-04-01, 23:47
#5

#4

  Det reella livet är fruktansvärt irriterande. 😃

Det som tar mest tid vid en ominstallation är att spara undan allt man vill ha kvar. Jag missar alltid något. Och om man har Windows så tar alla uppdateringar värsta tiden. Och till sist att återställa allt så det så det ser ut ungefär som innan. Med alla undansparade program som måste återinstalleras och alla filer och inställningar. Allt detta kan ta hela dagen. (Inklusive diverse kafferaster).

Och så är det naturligtvis alltid något som inte går som man tänkt.

En gång fick jag ominstallera tre gånger på raken. Jag höll på att smälla av.

Och med det här sega T-korset där teknikens planet Uranus ingår så är det väl detsamma som att be om problem om man ominstallerar.

Får kanske vänta till Uranus har några lätta aspekter som lyfter det hela något. Just nu har den en Konjunktion till Solen, men den anses visst vara neutral. Kan alltså vara både bra och dålig. Även om jag skulle tippa att den är mest bra.

Men det kommer väl några Trigoner och Sextiler så småningom, antar jag.

Kyllan56
2014-04-02, 13:45
#6

#5 

Även jag har en T-kvadratur med Uranus. 😕Uranus kvadratur med kommunikationsplaneten Merkurius, gör inte saken bättre. Jag har aldrig behövt installera om 3 gånger, men har haft en hel del problem. Men å andra sidan kan jag en hel del för att vara i min ålder. Inget ont utan att det medför något gott. Ingen hjälp att få så långt ögat kan nå, så därför blir det, "Bra kvinna reder sig själv". Men i April och maj kommer en massa fina aspekter till Uranus,😃 så då ska jag nog passa på.

”När Hjärtat och Sinnet är i balans… Då är allt möjligt”

Annons:
Farwuq
2014-04-02, 13:52
#7

Det börjar bli dags att ominstallera även på en dator här hemma. Jag tror att det får bli någon variant av Linux. 

Linux är betydligt bättre än Windows och dess utom gratis.

👍😉

Värd: för Astrologi. Medis: för Astronomi, Filosofi & Finland

Kyllan56
2014-04-02, 14:14
#8

#7 Jag har nästan bestämt mig för att köpa en Mac-dator nästa gång. Har tröttnat på Windows och att man måste köpa en massa tilläggsprogram. Att inte få ett riktigt ordbehandlingsprogram till är dåligt och det blir dyrt i längden. Det ingår i Mac. Linux känner jag inte alls till.

”När Hjärtat och Sinnet är i balans… Då är allt möjligt”

Farwuq
2014-04-02, 14:20
#9

Linux har en hel svit med från installation, helt gratis. Ge Linux en chans, det är inte helt olikt det som MAC-burkarna kör med. På jobbet har jag Edubuntu i en burk. Men jag varnar lite för den förskräckliga skrivbordsmiljön  som den rena Ubuntun kör med.

☝️

Värd: för Astrologi. Medis: för Astronomi, Filosofi & Finland

Kyllan56
2014-04-02, 14:27
#10

#9 

Är Linux kompatibelt med Norton antivirusprogram? Hur är möjligheten att ladda ner tilläggsprogram?🤔

”När Hjärtat och Sinnet är i balans… Då är allt möjligt”

Farwuq
2014-04-02, 14:29
#11

Tilläggsprogram finns att ladda ner gratis. Det behövs normalt inte antivirus på Linux.

Värd: för Astrologi. Medis: för Astronomi, Filosofi & Finland

Kyllan56
2014-04-02, 14:31
#12

#11

Är det för att virusskaparna inte riktar in sig på Linux?

”När Hjärtat och Sinnet är i balans… Då är allt möjligt”

Farwuq
2014-04-02, 14:33
#13

Ja, delvis. Men oxå för att du måste godkänna förändringar i systemet på ett helt annat sätt. Du kör normalt som en användare i Linux och blir bara administrator när det påkallas.

Värd: för Astrologi. Medis: för Astronomi, Filosofi & Finland

Annons:
Kyllan56
2014-04-02, 14:37
#14

#13

Aha, då förstår jag! Tak så mycket Farwuq!😃 Får ta en en funderare vad jag ska göra. 🤔

”När Hjärtat och Sinnet är i balans… Då är allt möjligt”

Farwuq
2014-04-02, 14:40
#15

Testa går alltid. Linux finns i olika versioner och är oftast väldigt resurssnålt. Du kan få liv i en gammal dator och slipper gå till krämaren och tjacka en ny.

Värd: för Astrologi. Medis: för Astronomi, Filosofi & Finland

Moonwing
2014-04-23, 21:43
#16

😃..Astrologer o Datorer verkar vara väldigt tajta…, nå kan passa på å tipsa den windows-älskande till något (gratis) som heter Zorin..är helt suveränt om man vill att Datorn i alla fall skall se ut som en windows..

😉Har den själv i 2 datorer..fungerar utmärkt!

http://zorin-os.com/

Ps.Tack för artikeln Greenseng!, har inte riktigt tålamod att sätta mig in i hela Det Astrologiska Mysteriet..😊..men försöker allt begripa en del..denna artikeln var väldigt lättläst!🙂Ds.

Tänk nu blev tråden till OT och OT;en till tråd..som det kan bli!😞🤪

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Farwuq
2014-04-24, 06:36
#17

Jag ska testa Zorin. Min gamla XP-dator i köket har kraschat, så detta kom lägligt. Jag har funderat på Mint, det verkar OK även det.

👍

Värd: för Astrologi. Medis: för Astronomi, Filosofi & Finland

Moonwing
2014-04-24, 16:40
#18

Ja, den är värd att prova! Har själv en gammal xp-lapt. som jag skall slänga ner denna i , eftersom jag älskar skrivbordsmiljön (KDE).

https://www.youtube.com/watch?v=S001M3_1m5I

Det bästa med Linux är att det finns en för alla smaker!😉

(mint är fin, men jag har tyckt den strulat lite när man vill ha tex extrakonto osv, de säger de har åtgärdat det nu..får väl se när jag kör in den i "lappen"! annars är grafiken helt suverän..🤤)

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

[greenseng]1
2014-04-24, 21:17
#19

  Zorin kan vara intressant.

Testade "grund"-Ubuntu men blev inte speciellt imponerad. Inget sätt att ställa in grafiken, åtminstone inte på min dator. Inget sätt att göra en grafik-färg-test. En massa meddelanden stup i kvarten om något fick installeras men ingen information om vad och vem och varför. Och krascher.

Kompisen har en men han har inga problem alls. Men å andra sidan så kräver han inte mycket. Bara något syns på skärmen så är allt bra och alldeles utmärkt.

Innan folk blev medvetna om att det finns något som heter data-virus så sade jag åt honom att han måste installera ett bra anti-virus-program.

- Trams, svarade han. Det räcker med att hålla Windows uppdaterat. Är du så obotligt intelligensbefriad att du lägger ut pengar på sådant skräp så får du skylla dig själv.

Och… några dagar efteråt så spreds alla hans känsliga mail ut över nätet med teknikens obarmhärtiga vind. Han gillade inte det något vidare.

- Och jag som trodde att Windows var säkert och att Bill Gates vet vad han gör, sade han.

- Bill Gates vet mycket väl vad han gör. Det är därför han är världens rikaste man idag. Och det är också därför Windows inte är säkert och aldrig kommer att bli det, svarade jag.

Funderar på att roota min smartphone. Men om man inte gjort det förut så är det en riskfylld process. Så det är inget jag rekommenderar till nybörjare som jag t.ex. 😃 Fast nybörjare och nybörjare. Vad är en smartphone egentligen? Det är en dator, så klart. Och då kanske jag egentligen inte är en nybörjare. Även om det alltid är säkrast att betrakta sig själv som en sådan.

Men om jag rootar sin smartphone så är det jag som har kontrollen. Jag kan bli av med allt skräp som är där som jag aldrig använder och får tillbaka en massa minne som gör att jag kan använda appar som är för stora idag. Dessutom kan jag sätta in en brandvägg och ge Google och andra spion-appar lång näsa. 😛 Och därför drar den också minst 30% mindre batteri och surfar inte på nätet när jag inte vill det.

Kanske värt att ta risken, trots allt. 😃

cu all

Moonwing
2014-04-24, 23:03
#20

Ja, Zorin är ett riktig bra alternativ till Windows, vill man ha grafik å en massa "härligheter", är Mint fantastisk, speciellt den senaste versionen, verkar det som.

Jag har en gammal KDE skrivbordsmiljö, på sen 2011, på en av datorerna , men naturligtvis kommer nya saker hela tiden (som just fixade buggar å sånt) I love it!🙂. 

Ubuntu är precis som du säger-en ren "skolkänsla" med, allt finns färdigt och är nog mer för de som inte vill anpassa sin dator eller "förvränga den till trevlig oigenkännlighet" 😃

Jag testade också Ubuntun först (som nog de flesta)..men ledsnade på just tråkigheten och det andra du beskriver, lite "tjurigt" OS.

Det går även att slänga in verktyg för antivirus i Linux om man är nojjig-men då måste man göra det manuellt. Här kan man läsa lite om riskerna;http://www.linux.com/learn/tutorials/284124-myth-busting-is-linux-immune-to-viruses (det är en gammal artikel, men jag anser att samma gäller idag om man vill "vara hundra".)

I windows skall man absolut ha antivirus,och en brandvägg i alla fall!

Jag har en "rootad" android, och en "vanlig"-batteri-åtgången är markant skillnad på, jag har som du säger även mer minne å plats på den rootade..men det var lite tillfälligheten att jag rootade den pga den redan hade låst sig, så jag hade ju inte mycket att förlora..en lite jobbig process var det om man skall vara ärlig-här finns ju en sida; "Android IFokus", som faktiskt är ok (om man vill ha lite hjälp).

Har du lite datorvana, så klara du med all säkerhet det, första gången är som bekant alltid svår.🤪😃

Ja,det var lite ot till det..😂🎧

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Annons:
[greenseng]1
2014-04-24, 23:37
#21

  Jo… Zorin eller Mint. Kanske blir till att testa båda.

Det är väl med data-system som med hus-system inom astrologin. Man upptäcker väl till sist vilket man trivs bäst med. Om man nu vill lägga ner jobb på det.

Läste en artikel på nätet i en av våra vanligaste tidningar att antivirus-program till en smart-phone är helt obehövligt. Istället så skall man se till att hålla allt uppdaterat.

Men vad hon inte skrev så mycket om var att många program uppdaterar sig inte för att öka sin säkerhet. De gör det istället för att minska din säkerhet. Och jag misstänker att ett antivirus-program till en smartphone är nog ingen dum idé. En smartphone är trots allt en dator.

cu

Moonwing
2014-04-25, 22:07
#22

Jopp, gör du så..🙂du kommer med all säkerhet hitta din favvis, de har en mängd "typ", Astro-program i deras "gratis-prgr.bank"!😉

.. du har fullkomligt rätt 😎..nu, har jag säkerhet i alla våra androider-chansar inte på telefonerna längre, finns nog mycket skräp ute nu, även på de "säkra" apparna, även om man inte tillåtit tredjeparts.prog. så slinker det nog ner ett å annat..😕

Finns även falska säkerhetsprogram, så det är smart att kolla upp dem innan man drar ner dem..

Bättre var det förr..då man satte  kroko-klämmor på en telefonledning å det raspade så folk hörde när de blev avlyssnade…man visste var hoten fanns..lixom..😃🚬..möjligen var även det en stor illusion.🤪

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

[greenseng]1
2014-04-26, 00:21
#23

#22

  Och senare så bandades man. Och när rullen var slut så bröt de helt rått samtalet och körde inte igång systemet igen förrän en ny rulle var på plats.

De är väl för smarta. 🙂

Kände en snubbe som var proffs på allt sådant däringa. 😃

Moonwing
2014-04-26, 00:35
#24

#23 😂..Du förgyller ju bara tillvaron du, greenseng!🌺😃

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

[greenseng]1
2014-04-26, 03:24
#25

:-)

Farwuq
2014-04-26, 06:51
#26

Annat var det förr.

😂

Värd: för Astrologi. Medis: för Astronomi, Filosofi & Finland

Moonwing
2014-04-26, 17:09
#27

😃jomen, kanske inte konstigt världen ser ut som den gör…🤪🎧

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Annons:
AstroLong
2014-09-28, 15:34
#28

SAMMANFATTNING: Aspekterna och tecknen är mycket viktigare än husen, men Porphyry är det klart bästa hussystemet.

MOTIVERING. Placidus m.fl. är omöjliga att använda norr om polcirkeln, och faller därmed bort. Lika hus systemet låter MC fladdra omkring hur som helst, istället för att vara husgräns, vilket är orimligt om Ascendenten skall vara husgräns och kunna bilda aspekter. Bort det!

PORPHYRY däremot sätter MC som den tionde husspetsen och delar sedan in kvadranterna på samma sätt som vi gör med aspekterna, alltså i grader på ekliptikan. En sextil är som bekant en sjättedel av ekliptikan mätt i grader,
en trigon är en tredjedel osv. Det tionde huset är alltså en tredjedel av antalet grader från MC till Ascendenten, elfte huset är nästa tredjedel, osv. Övriga hus beräknas på samma sätt, lätt som en plätt och klart som kristall, kan användas överallt och inga undantag.
Att sedan Ascendenten och MC kan "luta" mot eller från varandra är en annan historia som fö gäller alla hussystem.

PORPHYRY har också en oväntad matematisk skönhet. Andra och tolfte husspetsen har alltid samma "siffror" även om husen är olika stora. Motsvarande gäller tredje och elfte husspetsen, och därmed givetvis också de fyra husspetsarna mittemot. Vackert och nästan rörande och kanske en vink från ovan om hur husen skall delas..?

Här är min metod för beräkning av födelsekarta  på webben.
http://personkemi.webs.com/gratisutrkning.htm

Kolla husspetsarna så ser ni!

Farwuq
2014-09-28, 16:37
#29

Mycket intressant, jag hade inte hört talas om Porphyry tidigare.

Värd: för Astrologi. Medis: för Astronomi, Filosofi & Finland

[greenseng]1
2014-09-29, 04:46
#30

  Porphyry är förmodligen ett av de tidigaste hussystemen.
Det tävlar antagligen med Lika Hussystemet om 1:a platsen.
Även om Lika Hussystemet pga sin enkelhet är väl förmodligen det första systemet. Man behöver ju bara veta om Asc-s position.

(Alltför många förmodligen här). 😃

Ett problem man bör ha brottats med i den tidiga astrologin var att tionde huset ju visar på ambitioner och karriär.  Men det MC visar är då på något liknande.  Även om det också kan indikera andra saker. Det upplevdes antagligen som "störande" när MC föll utanför Hus 10 i Lika Hussystemet. Och ett sätt att fixa detta var att helt enkelt sätta MC till spetsen på Hus 10. Och sedan dela in kvadranterna i tredjedelar för att få fram husen som i Porphyry.

Om man känner Asc och MC så behövs ingen avancerad matematik för att få fram husen i Porphyrys system. Det är ungefär lika lätt som i Lika Hussystemet.

Sedan följde mer komplicerade beräkningar. Alcabitius, Campanus, Regiomontanus och Placidus för att nämna några.

Placidus leder ofta till problem när man passerar Latitud ± 66°. Det finns tydligen utökade beräkningar för detta men i originalversionen så klappar matten igenom här. Här kan man dock ersätta Placidus med det Topocentriska systemet där en annan matte används. Skillnaden när det gäller husspetsarna mellan Placidus och det Topocentriska är ca. 1°. Det Topocentriska systemet ses ofta som en approximation av Placidus system.

Placidus system är uppkallat efter astrologen, matematikern och munken Placidus de Titis på 1700-talet men hittas i arabisk litteratur redan på 1300-talet.

Porphyry lär ha levat någonstans mellan 200-300 eKr.
Alcabitius någonstans mellan 900-1000 eKr.

Alcabitius är väl därför antagligen den första att utmana Porphyry (det bör naturligtvis finnas andra också. Det är ju trots allt en väldigt lång tidsrymd mellan dem). Väldigt enkelt kan man kanske förklara hans hussystem med att han (om jag förstått det någorlunda rätt 😃) helt enkelt tittar på den sträcka (tidsvinkel) jorden roterat från Asc till MC. Han delar då in den sträckan i tre lika stora delar och projicerar dem sedan på zodiaken. Väldigt enkelt förklarat, alltså. 😃 Resultatet påminner lite grand om det där typiska att man delar en apelsen lite snett på grund av att zodiaken lutar lite snett gentemot ekvatorn. Men… det är trots allt ett väldigt logiskt system. Och markerar väl en början på de mer avancerade beräkningarna när det gäller hussystem. Det skiljer sig då från Porphyry då husen i allmänhet får olika storlek.

Han utmanas sedan av  Campanus (1220-1296) som utgår från storcirkeln från öster till väster. Men detta tyckte Regiomontanus (1436-1476) var helt puckat och utgick istället från den himmelska ekvatorn vilket ledde till mindre distorsion vid högre latituder.

Och till sist kommer då Placidus som jag misstänker utgår från detsamma som Regiomontanus men räknar om punkterna så att de istället blir exakta Ascendenter vid de olika tidpunkter i den tredelning som systemen ger. Dock måste jag erkänna att jag är lite osäker här.  😃 Har ännu inte trängt djupare in i matten som används här. 🤔

Att andra och tolfte husspetsen osv. i Porphyrys system får samma siffror är helt naturligt egentligen. Det följer automatiskt ur matematiken här i och med att det är en exakt tredelning av kvadranterna. Det kommer alltid att skilja 60° mellan  2-a och 12-e husspetsen. Det är ju 180° mellan MC och IC. Om vi kallar avståndet mellan Asc och MC för x . Då är avståndet mellan Asc och IC 180-x. Om vi delar avståndet mellan Asc och MC med 3 och avståndet mellan Asc och IC också med 3 så får vi om vi lägger ihop dessa x/3+(180-x)/3=x/3+180/3-x/3=180/3=60. Lite hipp-happ förklarat, jag vet, men jag är ingen matematiker och dessutom är jag 😴 så då blir det som det blir. Fast…  som  du säger… det kan ju vara en vink från ovan trots det.

Men Porphyrys system är utan tvekan intressant eftersom det är ett av de första systemen. Och naturligtvis också när det gäller aspekter om man väljer det sättet att se det på. Det är ju en exakt tredelning av kvadranterna.

Skulle väl egentligen hålla mig borta ifrån datorn just nu när jag varken är i sk. astro-mood eller matte-mood. Vet inte riktigt vad jag är i för mood just nu. 😃

Förutom att jag är 😴.

Farwuq
2014-09-29, 07:25
#31

Tack för era uttömmande förklaringar.

👍🌺

Värd: för Astrologi. Medis: för Astronomi, Filosofi & Finland

Mirjah
2014-10-04, 18:51
#32

Skummat igenom lite här eftersom jag vill veta vilket hussystem som ska vara mest tillförlitlig. Vill ju så gärna tro på astrologi! :) fantastiskt att ha en karta av dig själv med alla tänkbara svar till en sökare som jag, eller hur? ;) Men om husen är helt fel fördelade så är ju kartan om Mirjah gagnlös.

Kyllan56
2014-10-05, 00:34
#33

#32 Nej det är det inte Mirjha. Den tyska skolan använder inte hus, utan mittpunkter. Redan tecken, planeter, punkter element, kvalitet  och aspekter kan förklara hur en människa fungerar i olika situationer. Om hussystemen finns många åsikter. Det svarar greenseng dig bättre på än jag.

”När Hjärtat och Sinnet är i balans… Då är allt möjligt”

AstroLong
2014-10-05, 14:27
#34

Mittpunkternas stora mästare var naturligtvis den Tyske astrologen Reinhold Ebertin. (1901-1988)

http://en.wikipedia.org/wiki/Reinhold_Ebertin

I Sverige lanserades hans tankar av Ivan Wilhelm, som även översatte Ebertins berömda verk KdG till Svenska. Vad gör Ivan Wilhelm nu för tiden?

En viktig del av KdG är hur planetparen, alltså ungefär aspekterna, skall tolkas.
Lyckligtvis har någon *HOST* lagt ut detta på Webben till glädje för alla som tolkar aspekter.

http://personkemi.webs.com/planetparen2.htm

Där finner man även sociologiska och biologiska aspekter på tolkningen,
som annars är svåra att finna på Svenska.
Här delar av planetparet Månen/Ascendenten…
------------------------------------------------------------

Princip: Personligt förhållande till andra personer.

Psykologisk motsvarighet:

+ Ger uttryck för sin natur på ett harmoniskt sätt i andra personers närvaro, anpassningsförmåga, en tillmötesgående person.

- Har en disharmonisk inställning till andra personer, känslighet, blir lätt förargad.

Konjunktion:

Är tillmötesgående på ett personligt sätt, tycker om förändringar, växlar ofta sinnesstämning.

Sociologisk motsvarighet:

Kvinnor i omvärlden.

---------------------------------------------------------------------------------------

För övrigt anser jag att Porphyry är det enklaste och bästa av alla hussystem!

Annons:
Farwuq
2014-10-05, 14:31
#35

Bra, nu kan man förkovra sig ytterligare en bit.

👍

Värd: för Astrologi. Medis: för Astronomi, Filosofi & Finland

[greenseng]1
2014-10-05, 17:51
#36

#32

  Hussystemen är kanske ett problem inom astrologin. Vilket är egentligen det rätta hussystemet? Som en fd. flickvän brukade svara när jag kom med en svår fråga:

- En mycket bra fråga. Har du fler bra frågor? 😃

.

Men jag brukar se det som så att hussystem är som olika slags glasögon… eller kanske ännu bättre… som olika typer av kameraobjektiv.

Ett normalobjektiv på en kamera ger omgivningen ungefär som man ser den med ögonen på vanligt vis.

Med ett vidvinkelobjekt så ser man den närmaste omgivningen ur ett vidare  perspektiv. Man kan se mera "runt om". Som en kanin. Och därför blir sträckor ofta böjda. När vidvinkeln blir extrem så får man ett "fisheye"-perspektiv och bilden liknar en kristallkula. Alltså helt rund.

Med ett tele-objektiv så ser man mycket längre. Men den närmaste omgivningen blir helt ointressant. Och det kan bli svårare att bedöma avstånd mellan olika objekt.

När det gäller hussystem så ser jag ofta Lika Hussystemet som ett normalobjektiv. Det ger då en översiktsvy över personen.

Om man vill accenturera en mer inre bild av personen, vad som oftast är viktigt för personen som barn men som filas bort med tiden eller får ge plats för andra saker i vuxenvärlden, då väljer jag Campanus system. Det fokuserar mer på den "egentliga" människan bakom masken.

Och om jag vill titta på en mer vuxen vardaglig karriärsbetonad bild så väljer jag Placidus eller det Topocentriska systemet.

Men det är mitt nuvarande sätt att angripa problemet med olika hussystem. Och det är än så länge på experimentstadiet. Egentligen kanske det är helt "far out". Vem vet? Har ingen aning hur jag kommer att se på problemet hussystem i framtiden.

Om man har problem med att välja hussystem så föreslår jag Lika Hussystemet. Att det är enkelt behöver inte betyda att det är sämre. Och att det är gammalt, kanske till och med det första hussystemet, behöver heller inte betyda att det skulle vara sämre. Mycket av "di gamles" kunskap är förlorad idag men jag har en känsla av att de visste mycket väl vad de höll på med.

Och i Lika Hussystemet så ger MC betydligt mer information än i de andra systemen pga. att den kan falla i olika hus. I de andra systemen markerar den början på Hus 10.

Om MC i Lika Hussysstemet faller i Hus 10 så har vi ofta med en människa att göra där karriären kommer främst. Om den faller i Hus 9 så kan karriären naturligtvis fortfarande vara viktig men att på olika sätt tillförskaffa sig kunskap om världen, t.ex. genom resor eller genom studier, blir då det personen egentligen ser som sitt huvudsakliga intresse. Och om den faller i Hus 11 så är människor i grupper väldigt viktigt. Ofta med ett idealistiskt motiv att göra världen bättre på något vis. Ofta "brinner" man då för detta.

MC ger den punkt på himlen där solen kommer att stå som högst relativt oss. Alltså när solen står i söder. Hus 10 i Lika Hussystemet ger zodiakens högsta punkt. Detta glöms alltför ofta bort och att negligera zodiakens högsta punkt tror jag är ett misstag.

Många ser Lika Hussystemet som sämre pga. att husen alltid har samma storlek. Man tycker då att olikstora hus då ger en bättre fördelning av människotyper.

Men… man kan lura sig här. I ett system som exempelvis Placidus kan två människor som är födda ganska nära inpå varandra ha en planet som för båda två ligger i Hus 1. Medans den i Lika Hussystemet ligger i Hus 1 för den ena personen och i Hus 2 för den andra. Vi får alltså just här en bättre fördelning med Lika Hussystemet. Och även om det motsatta fallet kan uppkomma så visar ändå detta exempel på att det är lätt att dra förhastade slutsatser ibland.

Och Lika Hussystemet är ett logiskt "säkert" system. Med de andra systemen kan svårsvarade frågor uppkomma. Exempelvis: - Varför är alla hussystem lika vid ekvatorn? Är det något väldigt speciellt med människor som föds där?

eller…

- Varför får ofta människor som föds vid de högre latituderna så konstiga husuppsättningar med de andra systemen? Är det något väldigt speciellt med ett barn som råkar födas där?

Om man använder Lika Hussystemet så är man säker här. Det fördelar sig rättvist över hela planeten. Och man behöver inte famla efter dimmiga svar på enkla frågor.

😃

.

Om man är experimentellt lagd så föreslår jag att man jämför Lika Hussystemets bild med Placidus bild av en person man känner väldigt väl. Jag misstänker att när man gör horoskop på personer som man känner väl så lär man sig astrologins nyanser bättre än när man läser astrologers analyser av kändisar.

Dock är huvudsaken att man använder hussystem som man trivs med. Och ibland kanske det är svårt att förklara varför man trivs med just det hussystemet. Det behöver inte bara vara så att det ger en positiv bild av en själv. Det kanske på något sätt är mer anpassat till ens eget sätt att se på världen och människorna.

.

[greenseng]1
2014-10-05, 18:15
#37

#34

  Har inte tittat så speciellt mycket på just mittpunkter. Men i och med att de tycks gestalta en blandning av två olika energier så är de så klart intressanta.

… -"För övrigt anser jag att Porphyry är det enklaste och bästa av alla hussystem!"

Det måste naturligtvis kännas skönt att ha ett hussystem som är den klara favoriten. 😃

.

Farwuq
2014-10-05, 18:36
#38

Man skaffar sig lätt favoriter här i livet, det gör allt så mycket enklare.

😃

Värd: för Astrologi. Medis: för Astronomi, Filosofi & Finland

[greenseng]1
2014-10-05, 19:42
#39

  Jo… Nog är vi sådana, alltid…

AstroLong
2014-10-05, 21:33
#40

Egentligen har man väl hussystem för att beskriva en himlakropps läge i förhållande till Ascendent- och MC-axeln. Lika hus systemet gör inte detta, och är alltså underkänt. Det ger en dimmig bild av planetens läge och försummar den viktiga MC-IC axeln.

[greenseng]1
2014-10-05, 21:47
#41

  För att få det egentliga svaret på hussystemens mysterium så får man nog sätta sig i en tidsmaskin, misstänker jag. 🙂

Men visst… att kvadrantsystemen kan ge en viss information om en himlakropps läge via Asc och MC.

Annons:
Upp till toppen
Annons: