Annons:
Etikett1-allmän-astrologi
Läst 1910 ggr
Kyllan56
2014-03-24, 13:29

Karmans astrologi

En intressant område inom astrologin är karmans astrologi. Karma som utan någon värdering betyder för orsak-verkan.

Vad är det i en människas horoskop som indikerar vilket karma man har. 

Oavsett om Saturnus är retrograd eller direkt är Saturnus en karma planet. Saturnus position i horoskopet visar vilken lärdom man ska dra utifrån tecken, hus och Saturnus aspekter. När Saturnus befinner sig på sin ursprungliga position i konjunktion med sig själv, vilket inträffar var trettionde år, är Saturnus inflytande som starkast och ger en första indikation hur man hanterar sitt karma. Den första Saturnusåterkomsten kommer när man är ca trettio år. Då man som bekant har sin trettioårskris, även om det inte gäller riktigt alla. Det är då man brukar räknas som "riktigt" vuxen.

Retrograda planeter i horoskop i våra tyder inte bara på att man vid stress i nuvarande liv, tenderar att regrediera till tidigare beteendemönster. Utan de sätter också ingång tidigare inkarnationers minnen, som fortfarande påverkar oss i våra nuvarande liv. Varthän en retrograd planet befinner i våra horoskop, har man svårare att komma framåt inom det tecken/hus planeten befinner sig i - än de planeter som rör sig direkta i horoskopet. Man försöker hela tiden i nuet lösa tidigare olösta omständigheter i livet. Vilket också innefattar trauman från tidigare inkarnationer. Därav att regressionsterapi kan lösa rädslor, fobier och svårigheter man har här och nu, som man inte kan koppla till tidigare erfarenheter gjorda i nuvarande inkarnation. 

Månens Noder har också stor betydelse. Man säger att den Södra Noden är de sidor hos oss som är naturliga och som man har utan att man anstränger sig, som utvecklas från de val man gjort i tidigare liv. 

Den Norra Noden beskriver den individuella och moraliska sida hos oss, som man i denna inkarnation "valt" att utveckla. Valen ligger på ett omedvetet plan och vårt förhållningssätt formas av de upplevelser och erfarenheter man gör.

Av alla hus är det 12:e huset karmans hus. I 12: e huset - som är det omedvetnas hus - har man möjlighet att avtäcka omedvetna konflikter och trauman gjorda i tidigare inkarnationer (och i sitt nuvarande liv), som är begränsande. Det gör att alla planeter - men speciellt Saturnus, Månens Noder och retrograda planeter i 12:e huset, utifrån ett karma perspektiv - fördubblar sin påverkan i jämförelse med de övriga 11 husens inflytande.

Karma människor emellan är ett helt nytt kapitel för sig, men nedan finns en bok av Martin Schulman jag kan rekommendera. Sedan är Linda Goodmans bok "Relationstecken", väl värd att läsas. Hon skriver i sin bok, mycket underhållande, kunnigt, positivt och med glimten i ögat, även om karmans synastriaspekter människor emellan. 

Följande böcker kan jag rekommendera,  

Martin Schulman "THE MOON´S NODES AND REINCARNATION", Volume1

Martin Shculman "RETROGRADES AND REINCARNATION", Volume 2

Martin Shculman "Karmic relationships

Donald H Yott "ASTROLOGY AND REINCARNATION".

”När Hjärtat och Sinnet är i balans… Då är allt möjligt”

Annons:
Farwuq
2014-03-24, 16:54
#1

Jag vågar inte titta på mitt horoskop nu längre. Men en sak kommer jag ihåg Saturnus är direkt. Alla de övriga yttre planeterna är retrograda.

😕

Jag har tydligen mycket "skit" att vända runt i.

😭

Värd: för Astrologi. Medis: för Astronomi, Filosofi & Finland

Kyllan56
2014-03-24, 18:31
#2

#2 Jag också Farwuq. Saturnus är direkt men Jupiter, Uranus, Neptunus och Pluto är retrograda i mitt horoskop. 😕

”När Hjärtat och Sinnet är i balans… Då är allt möjligt”

Farwuq
2014-03-24, 18:39
#3

Vilket öde.

😕

Värd: för Astrologi. Medis: för Astronomi, Filosofi & Finland

[greenseng]1
2014-03-26, 01:20
#4

  Ett mycket intressant inlägg. Har själv funderat på karmas betydelse och kännetecken i horoskop. Det bör alltså finnas kopplingar. Vore märkligt annars.

Hus 12 verkar vara en naturlig koppling. Jag upplever Hus 12 som "mystiskt". Har svårt att få grepp om det. Såg det först som en uppsamlingsplats för planeter som inte har så stort inflytande i horoskopet. Men det var när jag började titta på astrologi. Idag har jag en helt annan uppfattning.

Men… jag tycker fortfarande att det är ett "svårt" hus. Med mycket dolda influenser på något märkligt sätt. Att det kopplas till karma är antagligen ganska naturligt.

Att retrograda planeter skulle vara kopplade till karma har jag inte ens reflekterat över. Men egentligen en ganska logisk tanke. Förvånar mig lite att jag inte tänkt den själv. Det är ju egentligen en ganska naturlig tanke i och med att de går baklänges. Tur att det finns folk som funderar lite. 😃

Retrograda planeter fascinerar mig. De måste ju ha en stor betydelse på något sätt. Man går inte baklänges utan anledning.

När jag jobbade på ett eget astro-program så beslöt jag att inte bara markera retrograda planeter. Utan också planeter som stod helt stilla. I och med matematiska skäl så kan det vara lite svårt att hantera. Speciellt när det gäller de mer långsamma planeterna Uranus, Neptunus och Pluto. Men det går om man använder sig av sk. differenser eller skillnader i hastighetsförändring inom ett tidsintervall.

Jag satte då symbolen "S" som då står för Static. Alltså statisk,med mening: ej rörlig. Jag har för mig att jag någon gång på nätet såg att jag var inte den enda som hade denna idé. Och det är ju kul.

Men jag tror att nomenklaturen här kan förbättras. Det kan ju vara skillnad från statisk till retrograd och statisk till framåtgående.

Vad det skulle innebära har jag ingen aning om. Men är ju det som jag vill ta reda på.

Noderna lär visst ha en extremt stark karmisk koppling. Först irriterade det mig att det är en sådan avsevärd skillnad mellan vårt västerländska sätt att se på dem och det mer "österländska" då oftast det indiska sättet att hantera dem.

Men om man funderar lite på det så är det kanske ganska naturligt. Jag misstänker att det ursprungliga indiska sättet att hantera dessa punkter var extremt kopplad till meditativ andlig utveckling där det materiella perspektivet snarare var ett hinder.

Men… som jag har för mig att Buddha redan sade: - Man skall undvika överdrifter. (Han gick alltid till överdrift i sitt liv. Det har han själv medgivit. 😃 Det höll ju till och med att ta död på honom. Få tänker på att det faktiskt var en kvinna som räddade hans liv. Jag tror att detta egentligen har en oerhörd betydelse som alltför ofta helt ignoreras).

Så jag har inget emot det mer västerländska synsättet. Och jag tror att om man vet vad man håller på med så går båda synsätten säkert att förena.

Men jag misstänker att de här sakerna är de mer "drastiskt" eller tydligt kopplade punkterna i horoskopet till karma. Egentligen måste väl allt i horoskopet på det ena eller andra sättet vara karmiskt kopplat.

Vi föds vid en exakt karmisk tidpunkt. När kosmos erbjuder den bästa tiden och platsen för oss att utvecklas.

Och vi kommer också att lämna den här platsen vid en exakt karmisk tidpunkt. När det är bäst för vår fortsatta utveckling.

Men de här sakerna är svåra och kan lätt missuppfattas och missbrukas. Därför måste man se dem från en rimligt hög nivå.

Kyllan56
2014-03-26, 11:28
#5

#5 Roligt att du gillade mitt inlägg. Visst är det kul att astrologer tänkt till, så intresserade och även en amatör som jag får glädje av det.🙂

Du greensing fick genom din kommentar mig att tänka, vilket jag gillar!

Har aldrig tänkt på statisk till retrograd- och statiskt till direkt planet. Att det finns en mellanstation där inte så mycket händer, men att den visar på varthän det lutar. Måste klura lite på det.🤔

Personligen ser jag inte retrograda planeter som något negativt, utan en oerhörd möjlighet till personlig utveckling. För att utvecklas som människa måste man också kunna gå tillbaka och se vad det är som begränsar och bromsar en person från att komma vidare. 

Med de långsamt gående planeterna är man ju inte precis ensam om att ha retrograda planeter, för alla personer som föds i en viss period delar den erfarenheten.

Jag håller med greenseng att 12:e huset är kanske det svåraste att komma underfund med. Men eftersom det är det omedvetas-, det doldas- och hemligheternas hus, så ligger det i sakens natur att alting inte står skrivit i pannan på oss. Men desto äldre vi blir - med transiters och progressioners hjälp - utvecklas och mognar vi som människor. Hus 12:s omedvetna hemligheter i vårt horoskop blir mer och mer tydliga för oss. Både horoskopets psykologi och karma blir mer framträdande ju äldre vi blir. Så våra vuxna horoskop säger egentligen inte allt om vem vi är idag som människor. De ger en bild av fundamentet i våra horoskop. Hur vi förvaltat vårt horoskop och dess möjligheter kan bara nuet ge en fingervisning om.

När jag var ung och började med astrologi, ville jag inte kännas vid mina hårda aspekter. Utan jag frossade i de mjuka positiva. Men ju äldre jag blev desto mer insåg jag att för att utvecklas som människa, var jag tvungen att möta mina demoner och titta mina svagheter djupt i ögonen. För det är de dynamiska aspekterna som ger mig möjlighet att förändra och uppdatera den som är Jag. De mjuka aspekterna kommer naturligt till mig, vilket ger mig en plattform att vila på när saker och ting gungar kring mig. 

I mångt och mycket har jag en dialektisk syn på tillvaron. Den psykodynamiska teorin springer ur dialektiken och säger att det är konflikterna som för utvecklingen framåt, såvida man löser dem på ett konstruktivt sätt. Hårda aspekter skapar konflikter i vårt horoskop. Om man bara har mjuka aspekter i sitt horoskop. Är möjligheten till förändring inte stor och man går lallande genom livet och nöjd med att sitta vid sin läst. Inte mycket till utveckling sker då. Måste ändock medge att periodvis hade det varit skönt .

I mitt horoskop ligger 12:e husets härskare Månen på Ascendenten i 12:e huset. Månen som ligger så nära Ascendenten att  den till stora delar tolkas i 1:a huset. Men ger även för handen att här finns känslor som ligger djupt, begravda, dolda och omedvetna för mig. Även min retrograda Uranus ligger här. Utan att djupdyka i mitt horoskop är det kanske inte så konstigt att jag bland annat gått en steg 1 utbildning till psykodynamisk terapeut och i egenterapi. 12:de husspetsen ligger i Kräftan som står för familj, hem och rötter, vilket ger mig drivet att på djupet fånga mina känslor.  Månen ger mig förmåga att ta emot signaler från omvärlden och använda mig av dem, som inte alltid är så uppenbart för andra. Månen på Ascendenten som gör mig till en person som är tydlig med det jag känner, vilket får människor att reagera på mig. Dessa reaktioner är har privat varit en källa för mig att spegla mig i, på gott och ont, som jag kan välja att använda mig av för att dra lärdom se mig själv som person. Uranus retrograd tvingar mig att gå till botten med mina svårigheter att bejaka mig själv, som jag bär med mig från barndom, men även från mitt karma. För att utvecklas som person har jag varit tvungen att göra mer än en känslomässig djupdykning i mitt omedvetna. 

Mitt karma har föranlett att jag blivit född i en familj som givit mig grogrunden för de problem, som jag i livet blivit tvungen att lösa om jag ska växa som människa. Processen och förädlingen är alltid igång till den dagen jag lämnar jordelivet.

Så trots allt ve och elände som jag varit med om i mina dagar, vilket förmodligen är förutbestämt, så har jag även genom mitt horoskop givits nycklarna till att låsa upp blockeringar. 

När jag dammade av mina karma astrologiböcker och läste vad det stod när man som jag har Norra Månnoden i Skytten och den Södra i Tvillingarna, blev jag stum. För i flera år har jag velat flytta ut på landet. Ju äldre jag blir desto starkare känner jag så. Då läser jag i en egen översättning av engelska. Vid en tidpunkt i livet kommer man gå igenom en period, om man ska bo på landet eller i en storstad. Konflikten handlar egentligen om fortsättningen på ens förra livs behov av att vara med människor och ens nuvarande livs önskan/behov att vara ifrån dem.

Så är det jag har med åldern blivit mer benägen att trivas i mitt eget sällskap och har inte det behov av människor som jag tidigare haft. Ju äldre man blir ju mer går man mot/till sin Sol.

”När Hjärtat och Sinnet är i balans… Då är allt möjligt”

Farwuq
2014-03-26, 13:50
#6

Ni två, är makalösa tillsammans.

👍

Värd: för Astrologi. Medis: för Astronomi, Filosofi & Finland

Annons:
Farwuq
2014-03-26, 14:11
#7

På tal om transiter, karma och sådant.

Om jag inte räknat fel så är Saturnus på 22° Skorpion nu. Där den närmar sig min Norra Nod som är på 24°. Vad kan detta innebära?

🤔

Har det något med karma att skaffa?

Värd: för Astrologi. Medis: för Astronomi, Filosofi & Finland

[greenseng]1
2014-03-26, 17:08
#8

  #7

  Förmodligen. Men hur det kommer att yttra sig ligger ljusår från min erfarenhetssfär. Karma i astrologi har jag än så länge undvikit att fördjupa mig i. Jag har problem nog med själva grunden. 😃

Vad som också är intressant är att du har en Sextil mellan dagens Norra Nod och din födelse Pluto (eller det heter förmodligen Natala Pluto. Jag har ibland svårt för benämningar). Den ligger på endast 0° 29' och är i ankommande fas. Den blir alltså starkare och starkare.

Eftersom den Norra Noden och den Södra Noden alltid är i Opposition så leder detta automatiskt till att du också har en Trigon med samma värden mellan dagens Södra Nod och din Natala Pluto.

Men jag misstänker starkt att detta måste vägas in i en tolkning. Jag har en Orbis på bara 1° i Transit-horoskop. Så de Transiter jag då ser är betydelsefulla. Ibland "fuskar" jag med en Orbis på 2° men redan då tenderar horoskopet att bli alldeles för komplext med massor med aspekter.

Men Sextiler och Trigoner tenderar att vara väldigt positiva aspekter om än kanske lite för bekväma ibland. 😃

Vad jag misstänker här (mest på grund av min fantasi 😃) är att du kommer att få ett fördjupande perspektiv på ditt liv och förstå det på ett djupare sätt. Du kommer förmodligen att känna dig ganska nöjd och det är kanske dags att öppna Champagnen. 🍸

Eftersom vi tittar på Transiter så kan jag i förbigående nämna att du just nu har två Sextiler till din Natala Mars. De är kopplade till dagens Merkurius och Jupiter. Ger mycket positiv och stimulerande energi när det gäller intellektuella göranden och diskussioner. Åtminstone som jag tolkar läroböckerna (för nybörjare 🙂).

Dock finns det något i diitt Transithoroskop som jag kanske borde nämna något om. Det handlar om de mindre aspekterna men som man förmodligen inte skall negligera när orbisen är stark.

Det är alltså en ankommande Sesquikvadratur "⚼" mellan dagens Pluto och din natala Pluto. Orbisen är nu på 0° 50'. Kombinerat med en Sesquikvadratur mellan dagens Jupiter och din Sol. Och något som måste läggas till detta är också en Bikvintil mellan dagens Sol och din Natala Pluto. Den tillför energi till en förändring. Men är dock avtagande nu och på 0° 31'. Vilket eventuellt kan antyda att om något negativt varit aktuellt så har det redan passerat.

Om du hade haft en negativ Mars-Transit inblandad här så hade jag gett dig en allvarlig varning. Sådana konstellationer är inget man direkt leker med. Det vet jag av egen erfarenhet. Men nu är dina Mars-influenser istället ovanligt positiva och även dina andra Pluto-influenser. Och eftersom Bikvintilen är på avtagande så kanske det redan är förbi. Eller något som kunde blivit negativt men som istället har neutraliserats.

Eftersom Pluto inte direkt har bråttom så blir negativa aspekter ofta inte alls så jobbiga som man först trott. På något sätt så anpassar man sig till situationen. Och de mindre aspekterna kan ibland passera mer eller mindre obemärkt. När man tittar på helheten här så verkar den mer vara av positiv lärorik natur.

Nämner detta bara på grund av "fullständighetens" natur. Intrycket jag får av helheten är utan tvekan positivt. Men… jag är dock ingen astrolog utan en lekande nybörjare. 😃 Så det hade kanske varit mer lärorikt att få andras synpunkter också att grunna på.

cu

[greenseng]1
2014-03-26, 17:13
#9

#5

  Kyllan56. Du kan knappast betraktas som en amatör. 😃

Farwuq
2014-03-26, 18:51
#10

👍

Jag tackar, och jag känner mig lite lättad. Vintern är över och sommaren är i antågande. Kanske både bildligt och i reella livet.

😃

Värd: för Astrologi. Medis: för Astronomi, Filosofi & Finland

Kyllan56
2014-03-26, 21:40
#11

Farwuq du har fått en ypperlig uttömmande lägesrapport av greenseng. Jag tror också att sommaren både i bildlig och symbolisk bemärkelse är i antågande.🌺😃

Jag är ledsen om jag satt lite griller i huvudet på dig med mitt inlägg om karma. Tänk på alla gånger du varit som lyckligast i ditt liv har Saturnus befunnit sig någonstans i ditt horoskop. Allt är inte ve och elände med Saturnus. Av egen erfarenhet vet jag att det ofta kommer något gott ur Saturnus, även om Saturnus är en av planeterna i min T-kvadratur. Du många mjuka aspekter till Saturnus, vilket är en klar fördel. Så framtiden har något gått i sitt sköte. Goda Mars- och Plutotransiter går inte av för hackor.

”När Hjärtat och Sinnet är i balans… Då är allt möjligt”

Farwuq
2014-03-27, 06:32
#12

🤗

Till er båda.

Värd: för Astrologi. Medis: för Astronomi, Filosofi & Finland

Kyllan56
2014-03-27, 08:58
#13

Detsamma Farwuq!🤗

”När Hjärtat och Sinnet är i balans… Då är allt möjligt”

Annons:
Upp till toppen
Annons: