Annons:
Etikettallmän-astrologi
Läst 10515 ggr
Farwuq
2014-01-24, 19:52

En nybörjares tankar om Harmonics

Allt som du kan läsa här, kan vara helt fel. En artikel av Greenseng.

Harmonics. Vad är det?

Om jag skulle svara med ett ord så vore det… Aspekter. För hur man än väljer att se på det, så är det ändå Aspekter som det egentligen handlar om. Låt vara att det kanske är något mer genomarbetat. Men Aspekter är ändå det man sysslar med här.

Men…  det är ofta betydligt mer Aspekter som används. Och ovanliga. Och reglerna för Orbis är mer allvarliga. Och det finns ofta ett uttalat filosofiskt resonemang kring Harmoniernas numeriska värde. Och sist men inte minst så använder man sig ofta av en matematisk metod som grupperar om Aspekterna, både i värde och placering. Vilket egentligen leder fram till ett helt nytt horoskop som innehåller nya spännande perspektiv.

Så… om du av någon anledning har tröttnat på ditt gamla uttittade horoskop så gå med i Harmonic-klubben. Då har du plötsligt tillgång till ett oändligt antal nya horoskop på dig själv och andra. Åtminstone teoretiskt sett. Men även i praktiken så blir det väldigt många. Ibland upplevs det kanske som lite för många. Men oftast använder man bara en bråkdel här som man av olika anledningar finner intressanta.

Och dessutom anser mästarna att man på dessa nya horoskop inte skall bry sig om varken Hus eller Tecken, utan istället bara fokusera på Aspekterna.

Men… för att ta det från början. Vad är egentligen en Harmonic? Och… Vad är egentligen en Aspekt? Och hur ser kopplingen ut mellan dem?

De sista frågorna här är egentligen de som är enklast att förklara.

En Aspekt är ju egentligen en vinkel mellan två planeter. Eller egentligen mellan två objekt. Det finns ju sk. abstrakta punkter också som Ascendenten och MC och Noderna, till exempel.

Och horoskops-cirkeln delas upp i 360°. Alltså 360 grader. Och här är 0° och 360° samma punkt på cirkeln. Så en cirkel har egentligen ingen absolut början och inget absolut slut. En cirkel är något som man kan kalla en begränsad oändlighet. Den går runt, runt, runt. Den är oändlig men ändå överskådlig. Precis som många föreställer sig rymden. Det finns en teori om att rymden faktiskt är krökt. Så skjuter du ut en superavancerad supersnabb stråle och väntar ett tag, så träffar den dig till sist i ryggen. Rymden är alltså en begränsad oändlighet. Detta har naturligtvis inte kunnat bevisas. Det finns naturligtvis också andra teorier. Det är väl egentligen en modefluga hur man ser på det hela. Underhållning.

Men låt oss ta två planeter som står mitt emot varandra på cirkeln. Alltså har 180° vinkel till varandra (360° delat i två). Vilken Harmonic har dessa i sådana fall? Jo. De har Hamonic 360° dividerat med 180°. Eller 360°/180°. Eller 360° delat med 180°.

360°/180°=2  .  Eller, om man så vill… 2*180°=360°

Lägg märke till att 360°/180°=2  där 2 alltid är ett heltal.

En Harmonic måste alltid vara ett heltal.
Alltså inte ett decimaltal eller bråktal.
Jag har aldrig sett något undantag från den regeln.

Alltså: Harmonic 2. (Aspekten kallas vanligtvis för Opposition).

Om vinkeln mellan planeterna är 120° så får vi 360°/120° och det ger Harmonic 3. (Aspekten kallas vanligtvis för Trigon).
Om vinkeln är 90° så blir det 360°/90° och vi får Harmonic 4. (Aspekten kallas vanligtvis för Kvadratur).

(Kolla med din mini-räknare om du inte tror mig. Tror du mig inte så ljuger jag mer). Tyst

Om de båda planeterna står på samma ställe så är vinkeln 0°. Och vilken Harmonic blir det då?
Ja… det skulle ju i sådana fall bli 360°/0°. Men här står vi inför ett problem. Om man dividerar 360° med ett extremt litet tal så blir resultatet extremt stort. Om vi exempelvis dividerar 360° med det extremt lilla gradtalet 0.0001° så får vi resultatet
Harmonic 3 600 000. Och om vi dividerar med det absolut minsta talet som överhuvud taget existerar, alltså 0, så får vi ett oändligt stort tal eller ∞.
Och det anses inte vara definierat.

Och vad gör vi då?

Jomen… eftersom 0° är detsamma som 360° så väljer vi 360° här istället. (Fördelen med en begränsad oändlighet).
Och då får vi 360°/360° vilket ger Harmonic 1. Aspekten kallas vanligtvis för Konjunktion.
Alltså… planeterna står på ungefär samma ställe.

Alltså har vi sambandet: 360°/Aspektens vinkel=Harmonic värde.

Eller enklare: 360°/Aspekt=Harmonic.

Här gäller naturligtvis också att 360°/Harmonic=Aspekt.
Det är faktiskt det vanligaste sättet att använda formeln på.

Alltså har vi sambandet att: Harmonic*Aspekt=360° där Harmonic är ett heltal.

Trivialt… eller hur?
(Så säger alltid professorerna i matte när man sitter som ett fån och stillsamt undrar om man inte råkar ha kommit fel på något sätt. Men det gör de bara för att de tycker det är roligt. Professorer brukar nästan alltid ha en smula sadistisk humor). Skrattar

Då har vi alltså rett ut kopplingen mellan en Harmonic och en Aspekt. Bra!

[Neeej… Vänta lite här nuuuu… dividerat… vaddå dividerat… fattar nada… okay… kanske har en liten svag intuitiv odefinierad känsla här men… ahh… vad dåå? Det är ju kvinnlig gyttjebrottning på dumburken. Lite kul får man väl kosta på sig. Har jag tur så åker domaren i också. Bye, bye.] YrarGalen

En aspekt är en vinkel sade vi. Och en vinkel är egentligen bara en sträcka på en cirkel.
Men… hur tänkte egentligen de som började med de här sakerna för länge, länge sedan?

Deras tänkande var: Allt är Ett. Sol

De kom sedan underfund med att detta var inte greppbart för förnuftet och sade då:
Allting är en Helhet. Tårta

Och denna helhet kunde delas upp i likvärdigt stora delar.

Man strävade alltså efter att dela upp en cirkel i ett antal exakt lika stora delar.
Det är faktiskt detta som ligger bakom bråk-räkning i skolans matte.

Tänk dig att du har en pizza (rund). Och skall dela upp den i tre lika stora delar.
Okay. En rund pizza är en cirkel. Och är 360° runt om.
Delar vi upp den rättvist i tre delar så får vi automatiskt en vinkel på 120° som varje bit har.
Alltså 360°/3=120° .

Men… det är inte vinkeln som var det viktiga för de som började med det här. Det var att helheten (pizzan) hade delats upp i tre lika stora delar. Talet 3. Det var det som var viktigt. Varje tal hade en innebörd för dem.

Harmonic 3.

Med andra ord Harmonics. Pokal

Så… Vad har vi lärt oss? Funderar

Jo… att om man delar upp en rund pizza till några barn, så är det viktigt att pizzan delas upp i exakt lika stora delar. Annars blir det ett himla liv. Det blir ingen harmoni. SkrattarNörd

Och för att få vinkeln eller Aspekten så dividerar man  360° med antalet bitar man skar upp på pizzan.
Alltså 360°/Harmonic=Aspekt

Och vill man snobba sig lite så använder man den generella formeln:
Harmonic*Aspekt=360°  Och Harmonic är alltid ett heltal.

Men… vad är det nu för speciellt med Harmonics dåååå…?

När man tittar på Harmonics så tittar man ju på ett visst tal. Och detta tal symboliserar något som kan hända mellan exempelvis två planeter.

Låt oss kika lite på några tal.

Och ta nu inte beskrivningarna alltför allvarligt. Jag är trots allt en nybörjare.
Nätet är fullt av beskrivningar. Ibland totalt motsägande. Funderar

Eftersom det astrologiska arbetet och syntesen av helheten av horoskopet är väldigt personligt, så väger din egen erfarenhet med tiden tyngre och tyngre.

Harmonic 1 visar på en situation där planeterna står på ungefär samma plats.
Här används båda planeternas energi i ett samarbete. Ofta blir det som att energierna smälter ihop.
Tänk dig två som står och gnolar på samma melodi i samma tonart.
Låter ibland si så där men… de gör trots allt något tillsammans.
Planeterna står oftast i samma tecken och delar då samma element och kvalitet.
Lägg märke till ordet oftast.
Aspekten kallas Konjunktion. Vinkeln är 0°.

Harmonic 2 visar en situation där planeterna står mitt emot varandra.
Här uppstår en spänning för de strävar åt olika håll. En slags dragkamp bildas.
Mycket energi skapas här. Och kan planeterna samsas så får man en konstruktiv användning av den energin.
Kan de inte samsas så kan det bli lite rörigt. Men trots allt så finns det energi att hämta.
Och energin kan användas till att driva fram en dold potential.
Två personer sjunger men en vill höras mer och ligger en oktav högre.
Planeterna står här oftast i besläktade element. (Samma laddning).
Typ eld och luft, t.ex. Vädur-Våg. Eller vatten och jord, t.ex. Kräfta och Stenbock.
De har oftast samma kvalitet. Vädur,Våg, Kräfta, Stenbock t.ex är alla kardinala tecken.
Aspekten kallas Opposition. Vinkeln är 180°.

Harmonic 3 visar en situation där alla är glada, nöjda och avspända. Lätt att samarbeta.
Harmoni och talang kan vara kodord här.
Personerna i en kör sjunger tonerna i ett C-ackord. C, E, G. Och allt låter bara sååå bra.
Här kan en förmåga eller potential formas så att den kan användas rätt.
Och allt är så lätt så man kan bara njuuuuta. Livet leker.
Därför är denna Harmonic allmänt älskad.
Men ibland övergår njutandet i ren slapphet.
Och då är det lätt att potentialen eller förmågan blir outnyttjad.
Men… spelar roll? Livet är ju så.. skööööönt.
Planeterna står här oftast i samma element. Precis som i Konjunktionen.
De har oftast olika kvalitet.
Aspekten kallas Trigon. Vinkeln är 120°.

Harmonic 4 visar en situation där de inblandade har totalt olika åsikter och man anar en konflikts uppsegling.
Här alstras energi minsann. Kan man lösa dilemmat så har man plötsligt tillgång till en otrolig energimängd.
Men oavsett hur det går så kommer energin att driva fram en förmåga eller potential.
Men om inte dilemmat är löst så är det inte säkert att potentialen blir formad rätt.
Och då väntar ofta mer arbete.
Kan du se (höra) Birgit Nilsson och en manlig motpart sjunga den sista noten i en opera och Birgit ligger två oktaver högre?
Den manliga motparten blir formligen brutalt musikaliskt massakerad.
Planeterna står här oftast i samma kvalitet men i olika element.
Aspekten kallas Kvadratur. Vinkeln är 90°.

Harmonic 5 visar en situation som behöver förändras. Eller en vilja att förändra.
Här vill vi röra oss bort från en jobbig Kvadratur eller Opposition. Till en mer trevlig Trigon eller Sextil (kommer senare).
Eller åt andra hållet. Från de bortskämda Trigonerna eller Sextilerna som nu bara ölmagar sig i soffan och ber dig hämta chipsen som är bara någon decimeter från deras slappa händer, som bara duger till att blippa på fjärrkontrollen. Till de mer energiska Oppositionerna eller Kvadraturerna där det åtminstone är action, action, action.
En Harmonic 5 innehåller alltid mycket energi i rörelse.
Här trängs nytänkande, skapande, genialitet men också opportunism, revolution och ointresse för det vardagliga.
Punk och Heavy Metal är utmärkta musikaliska exempel här. 
En människa med en utpräglad Harmonic 5 situation i sitt horoskop är aldrig tråkig.
Ibland blir hon anklagad för att vara bipolär, även om hon faktiskt inte alls är det.
Aspekterna kallas Kvintil och Bikvintil. Vinklarna är 72° och 144°.

Harmonic 6 påminner om Harmonic 3. Även om den inte har Trigonens fulla styrka.
Den är dock en tillgång med sin hjälpsamhet och mjukhet. Den är ett stöd.
Det är en Harmonic man gärna vill ha tillgång till. Allt går så mycket lättare då.
Tänk dig någon som småplockar lite harmoniskt på en gitarr.
Dock kan det glöda till lite ibland som faktiskt kan upplevas som något överraskande.
Aspekten kallas Sextil. Vinkeln är 60°.

Nedan visas exempel på Harmonics 1-6 i form av en Storsextil och en Storkvintil. För absoluta nybörjare så är en Aspekt då en rät linje.

Sextilen är en vit linje med "*" på sig.
Trigonen är grön med "Δ" på sig.
Oppositionen är röd med "☍". Syns lite otydligt här.
Kvadraturen är röd med "☐".
Konjunktionen syns i den högra kartan och har "☌".
Kvintilerna är gula och hittas i den högra kartan. Kvintilen är den korta gula linjen och Bikvintilen den långa och de formar stjärnan.

Storsextilen i den vänsta kartan är en sällsynt konstellation. Med en Orbis på max ±5° så uppkommer den ca. 2 ggr på 100 år.

Storkvintilen i den högra kartan är något vanligare.

Stor bild här.

Harmonics 1-6

Harmonic 7 visar på en ordnande karaktär. Åtminstone som jag ser det (nu).
Annars finns det hur mycket idéer som helst om Harmonic 7.
Allt från det mest himmelska… till extremt kaos och ondska.
Men…
Ord som struktur, ordning och syfte säger kanske en del här.
Det är kanske därför som utpräglade Harmonic 7 människor så lätt blir lockade av det andliga i någon form.
Att kunna jobba för en högsta ordnande makt.  Ett högre syfte. Antagligen väldigt lockande.
Och symboler… Ofta så älskar de symboler. Även om de inte alltid direkt visar det.
De älskar att vara en ordnande hand i grupper.
En kör-ledare kanske?
Gifter du dig med en Harmonic 7 person så vet du vem som kommer att bestämma vart skåpet skall stå.
Fast ändå på ett ganska snyggt, ibland omärkligt, sätt.
Aspekterna kallas Septil, Biseptil och Treseptil. Vinklarna är cirka 51° 26', 102° 52' och 154° 17'.

Harmonic 8 visar på en situation där det är totalt kört.
Här ligger operasångerskan inte två, men hela tre oktaver högre.
Och kristallglasen exploderar.
Här är det liksom ingen idé att kämpa emot längre.
Det är bättre att lite försynt styra situationen rätt för att minimera skadorna.
Här har man nytta av att ha använt Harmonic 2 och 4 att träna på.
Så man har blivit expert på att hantera jobbiga situationer och energier.
Träning, träning, träning.
Kan du med lätthet hantera en Harmonic 8 situation.
Då är du en mästare. Aspekterna kallas Semikvadratur och Sesquikvadratur. Vinklarna är 45° och 135°.

Harmonic 9 är kanske harmoni personifierat. Och i praktiskt användbar form.
Det beror matematiskt och numeriskt på att 3*3=9.
Talet tre som symboliserar harmoni är här multiplicerat med sig självt.
Betyder alltså 3+3+3.
En kör i meditation som i flera stämmor mässar mantrat OM.
Ger också kärlek, inspiration, talang och en förmåga att hantera mörker och konflikter.
Därför är den populär för att använda i äktenskapsanalys och i förhållanden.
Den är tydligen väldigt populär i Indien bland astrologerna.
Framför allt när det handlar om giftermål.
Och även om det matematiskt naturligvis inte är ett primtal, så ses nian här ibland som ett alldeles eget speciellt litet primtal.
Aspekterna kallas Novil, Binovil och Quadronovil. Vinklarna är 40°, 80° och 160°.

Harmonic 12 är växandets potential. (Tycker jag).
Alltså… man kämpar på och får motstånd. Men till sist löser det sig, nästan magiskt i vissa fall, och allt blir plötsligt väldigt bra.
Dvs. om man har hanterat motståndet på rätt sätt.
Orkestern har kämpat på men generalrepetitionen blir en katastrof.
Men… premiären blir en fantastisk oväntad succé.
Kan kanske bero på den numeriska konfigurationen 2*2*3=12.
2 brukar leda till en tuffare påverkan och här är två tvåiga tvåor.
Men till sist tar harmonin i talet 3 över och allt blir bra.
Detta fenomen finns faktiskt i Harmonic 6 också. 2*3=6.
Men det är inte så märkbart ty talet 3 verkar vara dominerande här.
Aspekterna kallas Semisextil och Quincunx .  Vinklarna är 30° och 150°.
(Eller Cunx och Quincunx). Vilka ord!
(Eller Semisextil och Inconjunkt). Inconjunkt??? Funderar

Nedan visas exempel på Harmonics 7, 8, 9 och 12.

Harmonics 8 och 12 är i den vänstra kartan.
Där visas Semikvadratur med en röd linje märkt "∠".
Sesquikvadratur är också röd och märkt "⚼".
Där visas också Semisextil med en vit linje märkt "⚺."
Quincunx är också vit och märkt "⚻".

Harmonic 7 och 9 visas i den högra kartan.

Septilerna är ljusblå och har längd efter grad.
Septilen är alltså kortast och Treseptilen längst.
De bildar en ljusblå triangel här.

Novilerna är mörkblå och har också längd efter grad.
Den mörkblå triangeln består av en Novil och två Quadronoviler.
Binovilen är fristående.

Semikvadraturen är 45° men Sesquikvadraturen är 135°.
Kan tyckas märkligt med 135° men det är helt enkelt 180°-45°.
Eller 90°+45°.

Samma sak med Quincunx som är 150°.
Semisextil är 30° och Quincunx är 180°-30°.
Eller 120°+30°.

Stor bild här.

Harmonics 7, 8, 9 och 12

Harmonic 10 och 11 har jag ingen direkt erfarenhet av.
Harmonic 10 ser dock en del astrologer som en förfining av Harmonic 5.
Alltså att den energi som är i rörelse, så typisk för Harmonic 5, då kan bringas under kontroll och praktiskt användas.
Den sträcks oftast ut då i sociala sammanhang, t.ex. i grupper, och styr gruppens energi i en positiv och konstruktiv riktning.
Är den däremot inte under kontroll kan resultatet bli förödande.
För Harmonic 10 Kallas vinklarna Decile och Tredecile. Och vinklarna är 36° och 108°.

Harmonic 11 är lite speciell eftersom 11 är ett primtal. Det kan alltså inte delas med ett annat heltal förutom 1 och 11.
Det verkar som om att primtalen faktiskt definierar en viss typ av energi eller ett visst sätt att använda rå energi.
En åsikt som man naturligtvis måste hantera med en viss försiktighet eftersom man kan matematiskt bevisa att det faktiskt finns oändligt många primtal. Och blir nivåerna här för många så bör det väl sluta på något sätt som att inte se skogen för bara träd.
Man sätter alltså förstoringsgraden så hög att skärpan försvinner och allt flyter ihop.
Man fokuserar helt enkelt på för små korrelationer.

En del ser Harmonic 11 som något som har att göra med gruppdynamik. Jämför med Hus 11. Starkt socialt medvetande är ett uttryck som också har använts här. Många talar om föreställningsförmåga och fantasi här.
För Harmonic 11 är vinklarna 32° 44', 65° 27', 98° 11', 130° 55' och 163° 38'.

Det finns hur många Harmonics som helst, men jag tror vi lugnar oss lite här nu.
Jag ville bara presentera idén om Harmonics och detta är en början.

När man går ut på nätet och tittar så ser man att det finns många sätt att förklara Harmonics. En del kan till och med verka motsägande. Men detta är egentligen inte så konstigt.

Harmonics är än så länge bara i sin linda. Det pågår mycket forskning och experimenterande och funderande här.
Och astrologi handlar egentligen i grunden om energier och energimönster och förändringar av dessa.
Och att översätta detta till vardagliga företeelser och händelser är naturligtvis inte det lättaste.
Det är alltför lätt att glömma bort detta.

_Men… tänk på primtalen.

1: Blandning, samverkan och syntes.
2: Energialstrare. Motsättning, olika viljor men till sist acceptans och förståelse vilket åter leder till samverkan.
3: Harmoni.
5: Strävan efter förändring. Energi i rörelse. Vill ha ett mål. Genialitet.
7: Strävan efter ordning. Struktur. Ofta andligt intresse.
11: Gruppdynamik. Starkt socialt medvetande. Fantasi._

En Harmonic som då inte är ett primtal kan då delas upp i de ingående primtalen den är uppbyggd av.
Av detta så kan det finnas en möjlighet att komma underfund med hur den egentligen hanterar de ingående energierna.

Det jämna primtalet 2 (det enda jämna primtalet) alstrar energi men har ofta någon typ av… ok. kalla det konfrontativ påverkan.
Men som i de flesta fall kan balanseras och bringas till mer samverkande natur.

Primtalet 3 däremot har ett starkt harmoniskt inslag.

Vid Harmonic 12 exempelvis så delas 12 upp i 2*2*3. Och där bildas talet 4 som man möter verkan av först och som upplevs som ganska jobbigt. Men till sist brukar talet 3 ta över och det hela blir betydligt mer harmoniskt.
Felet som är lätt att göra här är att duka under för provokationen från talet 4. Och därmed starta en svårlöst konflikt. Eller lämna en situation som, faktiskt bättre skött, skulle bringa något väldigt positivt.

När primtal blandas så är det bra att ta sig en funderare över deras samverkan. Alltså… hur deras energier fungerar tillsammans.
Harmonics kan vara ganska spännande.
Man kan ju tycka att när man ökar Harmonic-graden så flödar horoskopet över av aspekter och det hela blir väldigt oöverskådligt.
Men ju högre Harmonic desto mindre Orbis. Och det är ofta de mer exakta positionerna av planeterna som är de viktigaste och som har mest inflytande. Alltså när aspekten är så nära 100% som möjligt. I en Kvintil-aspekt t.ex. så är det när planeterna står väldigt nära 72° eller 144° (Bikvintil) som effekten är mest uttalad.

Så när man arbetar med Harmonics så undersöker man ofta om det finns någon Harmonic som har en situation där Aspekten mellan planeterna är extremt exakt. Men undersöker sedan vad detta energimönster säger när det får hantera de ingående planeterna. 

Vi har också sett att man ofta i Harmonics inte betraktar bara en vinkel när det gäller samma Harmonic, utan många gånger flera. Hur fungerar detta?

Det har med den likvärdiga uppdelningen av cirkeln med Harmonic-talet att göra.

Men man kan också koppla det till det vi talade om innan. Nämligen, begränsad oändlighet.

En cirkel kan snurra hur många varv som helst. Ett varv är 360° och två varv är 2*360°=720°. Oftast beskriver man det med en symbol, exempelvis "n" och låter n vara ett heltal från 1 och uppåt. Alltså n*360°=v° där v är en vinkel. Vid n=3 så blir alltså v=3*360°=1080°.

Har vi då att göra med Harmonic 3 t.ex så får vi att n går från 1 till 3. Detta ger 1*360°/3=120°, 2*360°/3=240° och 3*360°/3=360°.
Alltså: 120°, 240° och 360°.

120° känner vi redan till och det är vinkeln som vi benämner Trigon. 360° är detsamma som att vi har gått ett helt varv på cirkeln och är tillbaka där vi startade. Alltså ursprungs-planeten. Alltså har vi 240° kvar. Men om vi minskar 240° med 360° så får vi -120° och det innebär att vi går 120° åt andra hållet. Alltså återigen en Trigon men den är riktad åt andra hållet.

Det är en regel att om man passerar 180° så minskar man 360° med vinkeln och tittar i motsatt riktning.
Så när det gäller Trigoner så använder man sig bara av en vinkel. Men man kan då naturligtvis gå åt båda hållen.

För Kvintiler, som tillhör Harmonic 5, Så gäller följande: 1*360°/5, 2*360°/5, 3*360°/5, 4*360°/5 och 5*360°/5.
Okay: 72°,  144°, 216°, 288° och 360°.
Men 216°-360°=-144° och 288°-360°=-72° och vid 360° så har vi gått runt.

Så egentligen rör vi oss bara med vinklarna 72° och 144° här.
-72° och -144° innebär bara att vi rör oss i den andra riktningen på cirkeln.

Ibland så sammanfaller en Harmonic med en annan Harmonic. För Harmonic 4 får vi:
1*360°/4=90°, 2*360°/4=180°, 3*360°/4=270° och 4*360°/4=360°.

270°=-90° och är alltså en Kvadratur och tillhör Harmonic 4. Men 180° är egentligen en Opposition och tillhör Harmonic 2.
Om man tittar på det så ser man att 90° är den s.k. mittpunkten på cirkeln mellan 180° och 0°.
Och som vi redan sett och kommer att få se mer av så är Harmonic 2 och Harmonic 4 besläktade.
De är ju en effekt av primtalet 2.

Oftast bryr man sig naturligtvis inte om sådana saker som begränsade oändligheter utan tittar bara på hur många gånger en cirkel kan delas av ett visst tal.
I Harmonic 3 så ser det då ut så här. 360°*1/3=120°.   360°*2/3=240°.   360°*3/3=360°=0°.

Eller man tar för givet att man utgår från en cirkel som har 360° och tittar bara på multipler av harmonin:
1/3=Trigon.   2/3=-1/3=Trigon.

Eller enklare: n/Harmonic där "n" då är ett heltal som går från 1 till Harmonic-talet.
Glöm inte att ett Harmonic-tal alltid är ett positivt heltal.

Om en Aspekt blir högre än 180° så gör man operationen 360°-Aspekten och går åt andra hållet på cirkeln.

När man tittar på multipla aspekter av samma Harmonic så brukar tolkningen vara densamma för alla de ingående aspekterna i Harmonin. Alltså… en Kvintil (72°) och en Bikvintil (2*72°=144°) brukar tolkas på samma sätt. Dock finns det astrologer som har en annorlunda åsikt här. Men trots det så brukar man se samma "färgning" även här.

därmed är vi väl färdiga att gå till nästa nivå av Harmonics. Gäspar

Först måste vi titta på något som kallas Orbis eller Orb. Alltså den felmarginal man har när det gäller aspekterna.
Det är ju sällan man har en aspekt som är absolut exakt. Ofta skiljer det flera grader.
Och hur många grader och minuter den får skilja kallas Orbis eller Orb.
Normalt så väljs den ganska godtyckligt för de olika aspekterna.
Men i Harmonics så utgår man från en grund-Orbis. Det brukar bli, av skäl som framkommer senare, Konjunktionens Orbis.
Och Konjunktionens Orbis används sedan för att räkna fram aspektens Orbis.

Formeln för detta ser ut så här:   Konjunktionens_Orbis/Harmonic=Aspekt_Orbis

Så om Konjunktionens Orbis=16° och vi vill titta på Harmonic 4 så får vi:

16°/4=4°   Alltså 4°. (Egentligen ±4° eftersom Orbisen räknas från båda sidor av planetens position).

Så använder vi en Orbis på 16° till Konjunktionen så blir automatiskt Harmonic 4 eller Kvadraturens Orbis 4°.

Vill vi titta på Orbisen till Harmonic 8 så får vi:

16°/8=2°

Alltså ±2°. Varken mer eller mindre.

16° Orbis till Konjunktionen kan kanske tyckas lite högt. Och jag instämmer till fullo här.
Men vi ser att Orbisarna snabbt minskar för de olika aspekterna.
Vi får en OppositionsOrb på 8°. Men en KvadraturOrb på 4°
Och sedan TrigonOrb på 5° 20'. Men en SextilOrb på 2° 40'.

40' här är 40 minuter. 60 minuter=1°.
1°=60'

Jag menar… Normalt har jag en Orbis på 7° på alla "vanliga" aspekter förutom Sextilen.
Där har jag 5°.

Så här ser vi att vi egentligen hanterar ett helt annat system och tänkande.

Och ju mindre vi väljer Konjunktions_Orben, desto mindre blir de efterföljande Orbisarna.

Även 12° KonjunktionsOrb används  ofta.

Då blir OppositionsOrben 6° och KvadraturOrben 3°.
Och sedan TrigonOrben 4° och SextilOrben 2°

Även så låga KonjunktionsOrbisar som 9° och 4° 30' används.

  Då vet vi något om Aspekter och deras förhållande till Harmonics.
Men … varför tala om Harmonics när det hela tiden handlar om Aspekter?

Astrologerna har ett tricks när de sysslar med Harmonics. De tittar på aspekterna som toner. Och när de talar om Harmonic 1 så syftar de egentligen inte till bara en Konjunktion oftast. Utan mer till naturen av hela horoskopet.

Det beror på att de ser aspekterna som toner eller vågor. Konjunktionen i Harmonic 1 blir då grundtonen. Eller grund-frekvensen. Och genom att introducera en högre Harmonic så tittar de alltså på en typ av övertoner istället. Exempelvis Harmonic 2 har då en kortare våglängd (högre frekvens) än Harmonic 1. Och vad man gör är att presentera dessa övertoner som vanliga toner. Men vet att det är övertoner man har att göra med.

Rent praktiskt går det till så att man multiplicerar alla planeters positioner med Harmonic-talet. Och om positionen då blir större eller lika med 360° så subtraherar man 360°. De positioner jag talar om nu är alltså absoluta positioner och inte relativa positioner. 20° Oxen är alltså en relativ position. Men den absoluta positionen är 50°. Väduren börjar vid 0° och har 30°. Och vid 30° är det 0° Oxen relativt sett. Så 20° Oxen relativt, måste då läggas till 30° för att få den absoluta positionen. Så den absoluta positionen blir 50° på cirkeln (30°+20°).

Den absoluta positionen relaterar till cirkeln som helhet och startar på 0° Väduren. Men ökar sedan 30° för varje tecken som passeras. Det finns 12 tecken så när vi gått cirkeln runt så har vi 12*30° vilket ger 360°. Men då är vi tillbaka till startpunkten så 360° är också 0°

Varje planet här har alltså inte bara en relativ position som exempelvis 20° Oxen utan också en absolut position som här då är 50°.

Om man nu vill titta på Harmonic 2 med denna metod så multiplicerar man alla planeters absoluta position med 2 och bygger upp en ny karta. Och i denna karta kommer alla Harmonic 2 konstellationer, alltså Oppositioner som denna Aspekt kallas, visa sig som Konjunktioner istället.

Alltså… I en Harmonic 2-karta så visar sig Oppositionerna som Konjunktioner. Planeterna som förut stod med 180° separation står nu istället på samma plats ungefär.

Ett exempel:

Tänk dig att Solen står i 0° Väduren. Alltså 0° absolut position. Och Månen står i 0° Vågen vilket är 180° absolut position.
Okay. Vi multiplicerar de absoluta positionerna med 2 då eftersom vi vill titta på en Harmonic 2 karta.

För Solen blir det då 2*0°=0°. Och för Månen blir det 2*180°=360°. Men 360° är också 0° så både Solen och Månen hamnar på den absoluta positionen 0°. Vilket då relativt är 0° Väduren. Solen och Månen står nu på samma plats, alltså i Konjunktion.

Alla Oppositioner i kartan förvandlas alltså nu till Konjunktioner.

Men vad händer då med alla andra Aspekter i kartan? Ja, de förändras naturligtvis också. En Sextil exempelvis förvandlas till en Trigon i en Harmonic 2 karta. En Sextil har ju vinkeln 60° och  får då 2*60°=120°. Trigon.
Eller… den har Harmonin 6 och då blir det matematiskt som 6/2 = 3. Och det betyder att den nu har Harmonin 3 istället. Alltså Trigon.

Nedan är ett exempel på hur en vanlig karta ser ut i jämförelse med en Harmonics-karta.

Den vänstra kartan är då det vanliga födelse-horoskopet.
Den andra kartan visar då dess Harmonic 2 karta.

Lägg märke till att Oppositionen mellan Solen och Jupiter nu har förvandlats till den Konjunktion mellan Solen och Jupiter vi ser längst upp i den högra kartan. Och de två Kvadraturerna mellan Solen och  Månen och mellan Jupiter och Månen nu har blivit Oppositioner istället.

Även Kvadraturen mellan Merkurius och Neptunus har blivit en Opposition. Och de två Sextilerna har uppgraderats till Trigoner istället.

Observera att två av de tre ursprungliga Konjunktionerna fortfarande finns med och kan verka en smula förvirrande. Man förväntar ju sig att alla konjunktioner skall ha varit Oppositioner innan.

Stor bild här.

Harmonics-karta

Och… nu är det kanske lättare att förstå varför man väljer Konjunktionens Orbis till grundorbis för Harmonics.

Säg att vi har Orbis 16° för Konjunktionen. Då får vi Orbis 16°/2=8° för Harmonic 2 eller Oppositionen.
Om Merkurius nu står i 0° Väduren och Neptunus 8° Vågen så räcker det precis till Orbisen för en Opposition (8°-0°=8°).
Den absoluta positionen för Merkurius blir 0° och för Neptunus 188°.

Om vi vill ha en Harmonic 2 karta nu så får vi multiplicera dem (och alla andra planeter) med 2.
Då får Merkurius värdet 2*0=0° vilket ger det relativa värdet 0° Väduren.
Och Neptunus 2*188=376°.  376°-360°=16° vilket ger det relativa värdet 16° i Väduren.
De står nu precis i Konjunktion i Väduren.

Vi ser att när vi hade dem i en "vanlig" karta, som också benämns Harmonic 1 karta, så räckte Orbisen precis till en Opposition när 8° användes som Oppositionens Orb.
När vi tog in dem i en Harmonic 2 karta så fick de Orbisen 16° (16°-0°) som räcker precis till en Konjunktion.

Och det är just därför som formeln för Orbis ser ut som den gör. Alltså Konjunktions_Orbis/Harmonic.
Vilken Harmonic du än väljer så kommer den valda Aspekten alltid att rymmas i Konjunktionen.
Detta beroende på att planeternas positioner multipliceras med Harmonic-värdet i fråga.

Om vi tittar på en karta för Harmonic 3 så kommer alla Trigoner att visa sig som Konjunktioner.
Men Sextilerna visar sig då som Oppositioner. En Sextil håller ju 60°. Men multiplicerar vi 60° med 3 så får vi 180° som är en Opposition.
Ett annat sätt att se det är att Sextilen är en Harmonic 6. Om vi dividerar 6 med 3 så får vi 2. Alltså Harmonic 2.

Om man tittar på en annan Aspekt än Konjunktionen i en Harmonic-karta och vill veta den ursprungliga aspekten i Harmonic 1 kartan, så multiplicerar man Aspektens Harmonic-tal med kartans Harmonic-tal.
Alternativt kan man dividera Aspektens vinkel med kartans Harmonic-tal för att få den ursprungliga Aspekt-vinkeln i Harmonic 1 kartan.

Som exempel kan vi tänka oss att vi tittar på en Harmonic 3 karta. En Opposition där är en Aspekt med Harmonic-talet 2 och vinkeln 180°. I ursprungskartan, alltså Harmonic 1 kartan, så är då denna aspekt en Harmonic 6 (2*3) eller en Sextil 60° (180°/3).

På detta sätt får astrologerna en helt annan överblick över horoskopet. Genom att välja ut en speciell Harmonic-karta så har man också valt ut ett speciellt tema som man vill titta närmare på. Och aspekterna kommer då att vara färgade av detta tema. Och underliggande aspekter som man normalt inte bryr sig så mycket om kommer nu att framträda i en annan form.

Om man t.ex. vill titta på energi som vill åstadkomma förändring. Eller genialitet. Så väljer man kanske Harmonic 5.
Men då kommer Aspekter som egentligen tillhör Harmonic 10, alltså Deciler att visa sig som Oppositioner.
Och detta kan ju ibland bli en nyhet. Om man inte har Deciler utmärkta på grundkartan så blir man alltså varse dem i Harmonic 5 kartan som Oppositioner. Och därför kan man ibland få diverse överraskningar.

Något man man måste tänka på här är att en mycket exakt Konjunktion i grundhoroskopet (Harmonic 1) kan följa med även till de högre Harmonic-horoskopen. Om man exempelvis har Solen och Månen stående på exakt samma ställe, alltså med en Orbis på 0° så spelar det ingen roll hur högt tal de multipliceras med. De kommer fortfarande att stå i Konjunktion. Det kan ibland ställa till med en del förvirring.

Och… idag behöver du inte bekymra dig om uträkningarna. De flesta seriösa astrologi-program gör detta automatiskt.
Något vi skall vara väldigt glada över. Att räkna ut det för hand är en absolut vattentät metod för att få ett nervöst sammanbrott.

Något man inte får glömma i de här sammanhangen är att i Harmonic-horoskop så tittar man inte längre på Hus och Tecken.
Eftersom planeterna flyttas runt hejvilt så anses husen och tecknen inte ha någon betydelse längre. Även om flyttningen inte är direkt slumpmässig utan har en bestämd tanke bakom. Astrologerna tittar alltså konsekvent bara på aspekterna.

Men trots detta...
Många astrologer bara älskar den överblick man får här. Fast… jag misstänker att det förmodligen behövs lite träning här.

Osv. osv…

Och det var lite tankar om Harmonics. Hoppas ni inte blev alltför uttråkade av matten.
Vill ni komma undan matten så finns det säkert utmärkta platser på webben.
Lycka till! Tummen upp

हूं

Värd: för Astrologi. Medis: för Astronomi, Filosofi & Finland

Annons:
Magi-cat
2014-01-25, 08:10
#1

Tack för en fantastisk artikel! 🏆🌺

(Antar att man fattar mer ju fler gånger man läser den! 👍)


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Farwuq
2014-01-25, 08:19
#2

😃

Värd: för Astrologi. Medis: för Astronomi, Filosofi & Finland

[greenseng]
2014-01-25, 15:23
#3

#1

  Lite lång, kanske. Men jag tycker det är så tråkigt att splittra upp en artikel. Och man kan ju läsa den som man vill och när man vill.

Om man vill. 😃

För de som redan kan Harmonics är kanske förslagen till tolkningarna av de olika harmonierna eller aspekterna kanske det som är intressantast. Oavsett om man instämmer i tolkningarna eller inte.

Personligen så är jag väldigt intresserad av en variant av Harmonics som heter Axial Harmonics. Det har inte bara en bättre fördelning av Orbisarna utan även den bakomliggande filosofin är mycket intressant.

Men innan man ger sig i kast med Axial Harmonics så misstänker jag att det kan vara bra att känna till vanliga Harmonics först.

Farwuq
2014-01-27, 08:36
#4

Jag säger det igen, Greenseng.

Du borde bli författare.

👍

Värd: för Astrologi. Medis: för Astronomi, Filosofi & Finland

Magi-cat
2014-01-27, 08:45
#5

Instämmer glatt! 🏆🙂


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

[greenseng]
2014-01-27, 19:17
#6

  Det borde nog du med, Draken. Och du också, Magi-cat. 🙂

Och vem vet… någon av er, eller båda, kanske redan är etablerade författare. Men kan ju aldrig så noga veta…

Annons:
Farwuq
2014-01-27, 19:19
#7

Nä… folk drar sig för att läsa mina alster.

😉

Allt för högre karma:

❤️🌺💋

Värd: för Astrologi. Medis: för Astronomi, Filosofi & Finland

Magi-cat
2014-01-27, 19:23
#8

#6 Nä. För lat och oföretagsam för att skriva böcker. Månne även för kort i rocken.

Men tack ändå! 🌺 Den kommentaren får du en myckenhet av god karma för! 👍✨🌺


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Farwuq
2014-01-27, 19:26
#9

😃🌺

Värd: för Astrologi. Medis: för Astronomi, Filosofi & Finland

[greenseng]
2014-01-27, 22:35
#10

  Ja, du store tid… detta med karma. 🤔

Jag har upptäckt att jag har extremt låg karma jämfört med de flesta.

Vem vet… Det kanske är fråga om Karma-Tid!! 😃

Farwuq
2014-01-28, 06:21
#11

😃🌺🍸

Värd: för Astrologi. Medis: för Astronomi, Filosofi & Finland

Mirjah
2014-02-01, 22:31
#12

Författare borde ha ett inslag av siffran 3 i numerologi. Har ni det? Kommunikatören.

[greenseng]
2014-02-02, 19:30
#13

#12

  Numerologi är jag inte insatt i.

När jag kom till en sida på nätet så kunde man knappa in namn och födelsetal och så kom en siffra fram. Men det var inte 3. (Och inte 666 heller 😈). Utan talet 7. ???

Antar att något blivit fel någonstans. 😃 Jag brukar aldrig ha en koppling till talet sju.

I min astrologiska karta kan man kanske se talet 3 om man tittar riktigt noga. Inte för att jag har något i Hus 3 (förutom Chiron då som har fått för sig att gå baklänges). Men Tvillingarna är det tredje tecknet och där har jag Mars och MC.

Om jag någon gång ställer ett horoskop så tittar jag alltid först på var Mars är. För där har då personen sin råa energi fokuserad. Det kan ibland berätta en hel del. Lägg märke till ordet ibland. 😃

Annons:
Farwuq
2014-02-02, 19:35
#14

Har du en länk till den där numerologin?

☝️

Värd: för Astrologi. Medis: för Astronomi, Filosofi & Finland

[greenseng]
2014-02-02, 19:43
#15

#14

Får kolla historien…

[greenseng]
2014-02-02, 20:02
#16

Jo… hittade faktiskt länken.

http://dagenshoroskop.info/Lyckotal.aspx

Man får alltså två tal här. Men enligt tidigare information (som jag fick på en annan sida och som jag inte vet ett dyft om) så skall man addera de här två talen.

Det första är ett tal från dina födelsedata. (Här har jag faktiskt 3 ser jag nu. Det hade jag helt glömt bort. Var bara intresserad av summan).

Det andra är ett tal från ditt fullständiga namn. [Här hade jag 4. Ett kinesiskt olyckstal, tror jag. Låter som ordet för död. Förutom i en speciell dialekt (eller vad det nu är) där det är ett lyckotal].

Sedan har de visst ett tredje tal. Men det verkar inte så intressant. Verkar vara byggt på vokaler.

Magi-cat
2014-02-02, 21:51
#17

Fyra är lärarens tal, händelsevis…😉


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

[greenseng]
2014-02-03, 00:28
#18

  Jag skulle aldrig kunna tänka mig att vara lärare. 🤪

Först skulle man ju vara tvungen att ha svart bälte och 7 Dan i någon Martial Art. 🦸‍♂️

😴

Farwuq
2014-02-03, 07:03
#19

Lyckotal = 2 (födelsedag)

Lyckotal = 1  (namn)

Själsnummer = 1

🤔

Undras vad detta kan innebära för mig?

Värd: för Astrologi. Medis: för Astronomi, Filosofi & Finland

Magi-cat
2014-02-03, 09:27
#20

#18 Men jag menade att du är lärare här! 🙂

Med astrologi, med solar, månar och planeter, med trigoner, kvadratiler och heptagoner, vinklar och grader, toner och harmonics….✨🌛☀️


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Annons:
[greenseng]
2014-02-03, 17:40
#21

#19

  Att du är författare, naturligtvis. 🙂

Om du adderar ihop siffrorna (födelsedag+namn) så blir det 3.

Du får tjata på förlagen lite mer. Efter att jag läst en del artiklar om författare (läste detta för flera år sedan så fråga inte om källorna 🎧) så kom jag fram till att man för att nå framgång i den litterära världen måste refuseras av 21 förlag. Då kommer det 22-a förlaget att publicera.

Påminner om Tarotens major arcana. Där är först 21 kort. Men det 22-a som då är kort 0 (the fool) erbjuder framgång. Kodordet för the fool är ju att ett val erbjuds (åtminstone för mig). Det som inte kan bli känt och därför inte heller har en möjlighet att beskrivas, blandar sig helt plötsligt in i spelet och erbjuder ett val. Detta har vanligtvis oanade konsekvenser. 🥵

[greenseng]
2014-02-03, 17:44
#22

#20

  Jag är inte lärare här. Jag är elev här. Och förhoppningsvis lär jag mig mer och mer med tiden. Alltså… förhoppningsvis. 😓

Farwuq
2014-02-03, 17:57
#23

😃

Vi lär alla, vi lär av varandra.

👍

Värd: för Astrologi. Medis: för Astronomi, Filosofi & Finland

Kyllan56
2014-02-21, 18:11
#24

Mycket intressant pedagogisk artikel du skrivit Farwuq! Den karamellen får jag suga på länge. Jag ska läsa om artikeln flera gånger så jag får en djupare förståelse för vad du skriver. Min utbrända hjärna förlorar sig lätt i texten och så får jag läsa om vad jag precis läst.

”När Hjärtat och Sinnet är i balans… Då är allt möjligt”

Farwuq
2014-02-21, 19:41
#25

Det är Greenseng som skrev, jag para publicerade den åt honom.

😉

Greenseng är en stjärna.

👍

Värd: för Astrologi. Medis: för Astronomi, Filosofi & Finland

Kyllan56
2014-02-21, 23:10
#26

Jag hade skrivit Greenseng från början, men när jag såg ditt namn ändrade jag det. 🤦‍♂️Jag förstår att du tycker han är en stjärna!

Greenseng det jag skrivit i #24 är ämnat till Dig!

”När Hjärtat och Sinnet är i balans… Då är allt möjligt”

[greenseng]
2014-02-21, 23:46
#27

  Ha, ha, ha.😃

Stjärna! Om inte nätet funnits så hade jag inte ens varit en liten meteorit. 😉

Annons:
Farwuq
2014-02-22, 06:57
#28

Bättre ett gruskorn i kosmos, än en stenbumling begravd i jorden.

😃

Värd: för Astrologi. Medis: för Astronomi, Filosofi & Finland

[greenseng]
2014-02-22, 21:20
#29

😃

[greenseng]
2014-02-22, 21:32
#30

#26

  Du vet… Om man inte ens klarar att lägga upp artiklarna, då är man nog inte mycket till stjärna precis.

Jag får alltid problem med försätts-bilden. Den fungerar aldrig att lägga upp för mig av någon outgrundlig anledning.

Nu har jag insett att ifo har problem att hantera png-bilder på rätt sätt. De komprimerar om dem till jpg (om de bryr sig om den alls). Och den komprimerings-algoritm som används är alldeles för snålt satt. De har inte riktigt insett att ibland blir png-filerna faktiskt mindre även om de är betydligt bättre.

Så i fortsättningen får jag använda mig av en bra komprimerad jpg och be till gud om att ifo inte komprimerar om dem också. 😃

Farwuq
2014-02-23, 07:05
#31

Om man kör komprimeringen själv, och sätter in en egen jpg bild med hygglig standard.

☝️

Värd: för Astrologi. Medis: för Astronomi, Filosofi & Finland

Upp till toppen
Annons: