Annons:
Etikettallmän-astrologi
Läst 10367 ggr
Farwuq
2013-09-06, 17:45

Grunden till dagens astrologi Ⅱa

Här kommer andra delen i Greensengs artikelserie: Okay. Då har vi alltså gått igenom vad Tecken, Hus, Ascendant och MC är. Och då är det dags att titta på resten. Jag kommer nu att kombinera tecken, hus och planeter i ett. I en metod som ibland kallas för Potential. Potential 1 är alltså då Väduren ihop med Hus 1 och den Planet som är kopplad till Väduren. I detta fall Mars. Till potentialen räknas även Aspekterna, Elementen, Kvalitéerna och Laddningen, men jag tror vi väntar lite med dessa. Det är stökigt nog som det är.

Okay. Då har vi alltså gått igenom vad Tecken, Hus, Ascendant och MC är. Och då är det dags att titta på resten.

Först, som vanligt: Detta är en del av mitt personliga sätt att se på astrologi. Det behöver inte alls stämma överens med andras synsätt. Men jag tror att de flesta har en personlig synvinkel när det gäller astrologi. Så… läs på egen risk. Glad

Jag kommer nu att kombinera Tecken, Hus och Planeter i ett. I en metod som ibland kallas för Potential. Potential 1 är alltså då Väduren ihop med Hus 1 och den Planet som är kopplad till Väduren ♈. I detta fall Mars ♂. Till potentialen räknas även Aspekterna, Elementen, Kvalitéerna och Laddningen, men jag tror vi väntar lite med dessa. Det är stökigt nog som det är.

Metoden med Potentialer är hämtat från Ann Hennings utmärkta bok "Modern astrologi". En bok som utan tvekan bör komma ut i ny upplaga.

Alltså…

Med potential menas egentligen energi-potential. Denna energi är då kopplad till ett visst tecken. Men en planet, eller ibland två, avspeglar denna energi. Denna planet eller dessa planeter sägs då vara tecknets härskare och är då kopplat till tecknet i fråga.

För att komplicera det ytterligare så är det inte bara så att ett tecken ibland kan ha två planeter som härskare, utan också att en planet också kan härska över två olika tecken. Fiskarna t.ex. har två planeter som härskare, nämligen Neptunus och Jupiter, men Jupiter härskar också över tecknet Skytten och alltså inte bara över Fiskarna. Lite rörigt kanske, men så är det. Dessutom finns något annat som också är kopplat till Potentialen. Nämligen Husen.

Husen har också en typ av energi som också kopplas till ett tecken. Här är det genast lättare att minnas för Hus 1 är ju det första huset och är också kopplat till det första tecknet, nämligen Väduren.

Potentialer kan alltså sägas vara olika energier som beskrivs i första hand av ett tecken i zodiaken men också av ett hus samt av vissa planeter. Dessa tre: tecken, hus och planeter beskriver alltså en viss typ av energi. Och denna typ av energi kallas potential och numreras i förhållande till tecknen och husen. Så Potential 1 är alltså kopplat till det första tecknet Väduren och Hus 1. Potential 1 är också kopplat till planeten Mars. Det kan ju vara lite svårare att minnas eftersom Mars inte är den första planeten. Men säg det som är absolut perfekt. Men trots allt så är ju rå energi det första som förknippas med Mars. Så det är kanske ganska naturligt att Mars då blir just den planet som visar på Energi-Potential 1.

Idén med potentialer är alltså att få en känsla för den typ av energi som ett tecken förmedlar. Och att se denna energi gestaltas i andra element i horoskopet, exempelvis Hus och Planeter. Horoskopet byggs alltså upp av 12 olika grundenergier som motsvarar zodiakens 12 olika tecken. Dessa grundenergier kallas alltså potentialer och går från Potential 1 till Potential 12. Precis som zodiaken går från Väduren till Fiskarna.

Att en planet kan vara härskare till två tecken kanske kan verka märkligt. Men planeter påminner ibland om människor och en människa kan ge uttryck för sin personlighet på olika sätt.
Om man betraktar Merkurius t.ex. så härskar Merkurius över både Tvillingarna och Jungfrun. Men Tvillingen tänker snabbt medan Jungfrun analyserar minutiöst. Båda visar en yttring av Merkurius mentala spektra.

Att ett tecken kan ha två olika planeter som härskare beror på att planeterna Uranus, Neptunus och Pluto upptäcktes relativt sent. Innan hade man endast de gamla "klassiska": Solen, Månen, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter och Saturnus. Även solen och månen betraktas inom astrologin som planeter.

Om man betraktar solen som härskare till lejonet och månen till kräftan så låter vi solen vara konungen här och han sitter då på sin tron jämte sin drottning månen. Alltså: Lejonet bredvid Kräftan. Låt Merkurius placeras i Jungfrun bredvid Lejonet och Venus i Vågen osv. fram till Saturnus i Stenbocken. Låt sedan Merkurius också kunna sitta till vänster om Kräftan i Tvillingarna och Venus till vänster om Tvillingarna i Oxen osv. fram till Saturnus i Vattumannen. Så tänkte man sig att tecknen styrdes. Man hade alltså samma planeter på båda sidor om kungaparet Solen i Lejonet och Månen i Kräftan.

Sedan kom de nya planeterna och placerades där de tycktes passa bäst in. Och detta förtydligade faktiskt tolkningen drastiskt. Alltså Uranus placerades i Vattumannen, Neptunus i Fiskarna och Pluto slutligen i Skorpionen.

Vad förstärker då en Potential? Jo, om ett teckens härskare är "hemma" och hälsar på i tecknet så förstärks tecknets potential. Det gäller även husen. Alltså om Mars är i sitt tecken Väduren så förstärks automatiskt Potential 1. Men detsamma gäller även om Solen eller Månen är i ett tecken eller ett hus. På grund av sin inneboende styrka kan alltså Solen och Månen förstärka vilken potential som helst. Men de förstärker sin egen potential mer.

Ascendenten pekar alltid på ett tecken. Det tecknets potential förstärks då drastiskt. Så drastiskt att det kommer att bli så som din omgivning först uppfattar dig. Det tecknets härskare kallas Ascendentens härskare. Om exempelvis Ascendenten pekar in i Väduren så är Mars Ascendentens härskare. Om inget annat framstår som extremt starkt i Horoskopet så kallas Ascendentens härskare ofta för horoskopets härskare. Så viktig är Ascendenten.

Nedan har jag gjort några "karikatyr"-framställningar som exempel på ovanstående. I verkligheten är de förstås extrema undantag, för det mesta. Men meningen med dem är inte att visa fram en speciell konfiguration. Meningen är att visa på de energier som kallas Potentialer. Och om man får en känsla för dessa energier så blir det lättare att läsa och tolka ett horoskop. Det tror jag åtminstone. Glad

Om ovanstående känns rörigt så läs hellre exemplen nedan. De är någorlunda mer talande och efteråt så kanske detta känns något mindre rörigt.

Potential 1

Om vi tittar på bilden nedan så får vi en ganska god uppfattning om vad som kännetecknar Potential 1. Vi ser Solen, Månen och Mars i Väduren. Väduren är Tecken 1 och varje tecken har en planet som är kopplad till tecknet i fråga. Vissa tecken har två planeter. Men Väduren har en planet och det är Mars.

Potential 1

Stor bild här.

Vi ser också här att Ascendanten pekar mot 0° Väduren. Ascendanten markerar början på Hus 1. Detta gör att Hus 1 och Väduren sammanfaller här. Och här är det ganska instruktivt.

Solen står här i Väduren. Solen står vanligtvis för den största kraften i Horoskopet. Det är därför så stor vikt ställs vid en persons soltecken. När vi frågar någon i vilket tecken personen är född i så avser vi vanligtvis inte var Uranus befinner sig någonstans. Det är Solen vi frågar efter.

Men eftersom Solen överbryggar ett sådant avstånd i personligheten, allt från andlighet och personlighet till kroppsbyggnad och utseende, så är det lite marigt att fullständigt redogöra vad den egentligen står för. Istället så lyser den upp tecknet den är i. Och det är många gånger bättre att redogöra för tecknets egenskaper. Vilket man normalt också gör när man beskriver en persons soltecken.

Månen är precis som Solen extremt överbryggande. Men den hanterar mer det känslomässiga. Det emotionella. Allt ifrån det mer euforiska till det mer depressiva. Ibland även en smula mystisk. Med Månen i Väduren väcker ord som humörssvängningar och temperament gensvar.

Men här finns också Mars. Och dessutom i sitt eget tecken Väduren. Och Mars beskriver också Potential 1 väldigt bra.

Man brukar säga att en Planet beskriver Vad. Ett tecken Hur. Och ett Hus beskriver Var.
Var beskriver alltså vanligtvis inte en geografisk position utan snarare var i personens liv eller personlighet.

Väduren är det första tecknet i Zodiaken och initierar alltså zodiaken. Och är då som ett nyfött barn fyllt av energi. Och det är just det som är kännetecknande för Mars. Energi.

Mars ses ju annars som en ganska bråkig planet. Men det är snarare ett tecken på att man inte kan hantera energin. Och ibland faktiskt ett tecken på för lite energi. Som t.ex. hos ett trött barn som absolut inte vill gå och lägga sig.

Kodordet för Väduren beskrivs som "Jag är". Och därmed har vi också kopplingen till Hus 1. Det är den utstrålande personlighetens hus. Hus 1 startar med Ascendanten. Och här fungerar Ascendanten lite som en spegel. Den visar hur andra först upplever oss. Den personlighet vi utstrålar. Men det är inte alltid vi känner igen vår egen spegelbild. Vi föredrar ofta det som vi ser som vår idealbild. Det vi strävar mot. Och den hittar vi i MC. Här har vi kanske lite att lära om oss själva.

Men att gå för djupt in här kan vara farligt. Horoskopet är alldeles för komplext för det. Men det är kanske dock en slags genomsnittslig syn på det hela.

Vädurens "Jag är" behöver inte stå för egoism. Snarare då för den spontanitet som kommer av otyglad energi utan filter. Barnets många gånger charmerande form av energi-manifestation. Men också ibland barnets ovilja att vilja avsluta det som det påbörjat. Exempelvis städa upp efter sig.

Zodiaken ses ibland som en människas hela liv. Den startar i Väduren som det nyfödda barnet som lär sig om sig själv. De första timmarna i ett barns liv, innan kroppsmedvetandet har börjat tränga sig på, så är barnet allt som det upplever. Det är faktiskt ett slags kosmiskt medvetande som ibland kan bli väldigt intressant att försöka nå tillbaka till när barnet väl blivit vuxet. Det ger en högre bild av kodordet "Jag är".

Men normalt sett så är "Jag är" ett uttryck för Vädurens ganska spontana personlighet.

Potential 7

Potential 7

Stor bild här.

I bilden ovan representeras Potential 7.

Potential 7 representeras av Vågen ♎, Hus 7 och Venus ♀. Vågens kodord är "Vi är". Alternativt "Jag balanserar". Potential 7 representerar zodiakens motpol till Potential 1. Jag har alltså inte glömt bort Potential 2 utan vill hellre visa på zodiakens inneboende balanserande funktion. Ett mynt har alltid två sidor. Väduren och Vågen står mitt emot varandra. Eller som man säger i astrologin: De står i Opposition till varandra.

Planeten som är kopplad hit är Venus. Kärleksfull, med ett inslag av erotik, feminin, skapande och med ett uttryck för skönhet så visar hon en viktig sida av vågen. Men hos vågen finns även den strävan efter balans som beskrivs i dess namn. Men om en våg många gånger ger en utstrålning av balans och harmoni så är det få tecken som visar sådan obalans som en tveksam eller disharmonisk  våg.

Hus 7 visar partnerskapets position. Äktenskapet men också samarbetets och kompanjonskapets hus. Här kommer verkligen kodordet "Vi är" till sin rätt. Här har barnet vuxit upp och insett att det faktiskt inte är ensamt i världen. Och att det inte heller vill vara ensamt i världen.

Om en Vädur och en Våg plötsligt stöter ihop så ser de naturligtvis på varandra med en viss misstro. Väduren tycker att Vågen är allmänt hämmad och tråkig medans Vågen anser att Väduren är allmänt störande och stökig. Men efter ett tag så inser de att de faktiskt har något att hämta från varandra. Och då mjukas relationen upp betydligt. Man kan kanske säga att de kompenserar varandra.

Potential 2 

Potential 2

Stor bild här.

I potential 2 är Oxen, Hus 2 och Venus aktuella.

I zodiakens skildring av en människas liv har nu barnet vuxit till sig något och kommit underfund med att det finns något som kallas "saker" eller ting i världen. Det har också kommit underfund med att det kopplas till vissa av dessa ting, eller att vissa ting kopplas till det själv. Det "äger" vissa ting. Andra ting äger det inte. De kan användas av alla, eller så är det någon annan som äger dem. Att äga något är väldigt speciellt. Det brukar kopplas till stjärntecknet Oxen. Och sköna saker till Venus.

Oxens kod-ord är "Jag har".

Nåväl. Är en Oxe då en hopplös materialist? Knappast. I och med att Venus är inblandad här så står Oxen också för skapande. Jag vet en Oxe som är musiker. Dock är han också en "samlare". Allt från cd-s och vinyl-plattor till speciella tändsticks-askar och etiketter. Och det verkar som att innan en Oxe avslöjar sina samlingar så måste du känna honom eller henne väl.

Och då förstår man efter ett tag att Oxen verkligen älskar sina saker. Och blir man ärligt verkligt imponerad av något samlarobjekt, ja då har man en vän för livet. Glad

Att Hus 2 härmed kommer att stå för personliga ägodelar och materiella ting i livet kan man nog lätt förstå. Och i våran tid är detta naturligtvis viktigt. Men det har det antagligen varit i alla tider. Ju bättre materiell standard en människa har - desto mer eftertraktad blir hon. Eller?

Vi har nu sett Venus både i Potential 2 och i Potential 7. Kanske börjar vi nu erhålla en speciell känsla för Venus, hanhända.

Potential 8

Potential 8

Stor bild här.

Här i Skorpionen och Hus 8 har jag lagt in inte mindre än fyra planeter. Ett så kallat Stellium. En konstellation eller gruppering av 3 eller mer planeter kallas ett Stellium inom Astrologin.

Rent pedagogiskt eller läromässigt är Pluto och Mars viktigast här. Solen och Månen är naturligtvis viktiga som vanligt, men Pluto och Mars är de planeter som förknippas med Potential 8. Och därmed med Skorpionen och Hus 8.

Skorpionen har väl alltid varit intressant för folk och fä på grund av att den är kopplad till könsorganen. Varje tecken är anatomiskt kopplat och det blev på Skorpionens lott att ta hand om könsorganen. Och det är ju alltid viktigt.

Skorpionen är också det första tecknet vi tittar på som faktiskt är kopplat till två planeter istället för bara en. Alltså Pluto och Mars.

Pluto anses ju vara underjordens gudom och är ansvarig för jordbävningar, vulkanutbrott och allt annat smått och gott. Anses även vara ansvarig för dödsriket. Inte direkt att leka med. Anses ibland även kunna bringa rikedom.

Mars är ju ansedd som krigets gud. Men oftast för att kunna behålla och skydda freden.

Skorpionens vanliga kod-ord är "Jag åtrår". Skorpionen skiljer sig något från Oxen här.
Skorpionen vill alltså inte bara ha en sak att infoga till samlingen. Nej, nej, nej… det är en mycket hetare koppling än så. Skorpionen vill VERKLIGEN ha den. Njuta av den och använda den till max. Jag såg en gång en video som visade när en kvinna i Paris drack ur ett Juice-paket.  Det var verkligen en upplevelse att beskåda. Hon drack inte med bara munnen. Hon drack med hela sin kropp. Hon stornjöt verkligen i sig innehållet i detta Juice-paket på ett sätt som fick mig att sluta andas. Om jag hade varit en reklam-agent så hade jag huggit henne på direkten. En reklamsnutt på henne drickandes denna juice hade ökat försäljningen med 1 miljon procent. Minst. Och jag kan slå vad om med allt jag äger och har att denna kvinna är en Skorpion. Även om hon utan tvekan var kraftigt påverkad av Venus. Skrattar

Efter att hon tömt juice-paketet så knycklade hon brutalt ihop det och kastade nonchalant iväg det. Därefter gav hon fotografen ett förföriskt leende och gick iväg. Detta ledde nästan till skilsmässa mellan fotografen och hans fru som var med vid detta tillfälle. Och därmed har jag väl gett en något träffande beskrivning på en skorpion här. Och man får här aldrig glömma det brutala ihopknycklandet av det tomma juice-paketet och det nochalanta bortkastandet av det.

Skorpionen färgas alltså starkt av Plutos oerhörda makt-potential och hänsynslöshet. Men också av Mars nära nog outtömliga energi. En som är född i Skorpionens tecken har alltid ett ansvar att på ett någorlunda hänsynsfullt sätt förvalta dessa egenskaper. Annars kan de alltför lätt bli destruktiva. Något som ibland vissa Skorpioner inte har något som helst emot.

Hus 8 färgas mycket av liv och död och även ockultism. Och av sexuallivets alla fröjder. Ibland av det mer kontroversiella slaget. Men också av affärslivets mer komplicerade sidor. Arv är inte helt ovanligt här. Men också kontroll över en stor grupps ekonomiska placeringar. Det är nästan så man vill ge Skorpionen ett extra kod-ord. "Vi har".

Det bör också nämnas att Pluto också har en annan sida som visar fram en extremt hög andlig potential. När den visas i Skorpionen så förvandlas denna skorpion till en örn. Och kallas då Örnen.

Potential 3

Potential 3

Stor bild här.

När man tänker fråga en Tvilling vilket stjärntecken hon är född i så blir man alltid överraskad. Det är nämligen tvillingen som frågar först. Just som när man har sin egen fråga på tungan. Och när man senare har kommit halvvägs hem så kommer man underfund med att man inte fick någon information om stjärntecknet av personen i fråga. Men det räcker ju för det mesta till att övertyga vem som helst om att det var just en Tvilling man hade att göra med.

Dock har tvillingen två sidor. Den ena ytterst charmerande och social. Den andra mer inbunden och tyst. Frågar man den andra sidan om samma sak så får man svaret att en sådan viktig information ger hon minsann inte bara ifrån sig så där bara.

Här någonstans börjar man ana planeten Merkurius närvaro. Merkurius står för kommunikation. I mytologin är det den gudomliga budbäraren och det är planeten närmast Solen. Tänkande är Merkurius specialitet och Tvillingens kod-ord är: "Jag tänker".

Potential 3 består alltså av Tvillingen, Merkurius och naturligtvis då Hus 3.

I Hus 3 hittar vi alltså kommunikation ofta kopplat till socialt umgänge. Och det är när barnet har kommit hit i zodiaken som det börjar bli medveten om alla människor omkring sig. Alltifrån släktingar och familj till vänner. Och barnet har börjat att lite djupare reflektera över världen och har nu människor det kan dela sina erfarenheter med.

Det finns tre tecken i zodiaken som är på något sätt två-delade. Alltså ger uttryck för två väldefinierade sidor i sin personlighet som de skiftar mellan. Det första är Tvillingen. Det andra är Vågen. Men hos Vågen är det mer fråga om balans eller icke-balans. Det tredje är Fiskarna. Här kan man också skönja två sidor som framträder markant. Visst… Alla människor svänger väl hela tiden mellan olika poler, men hos de här tre är det mer markanta framtoningar.

En del tvillingar kan vara lite speciella. Kände en "ur-tvilling" som alltid förvånade mig. Hennes kille sade en gång att vara ute och handla med henne var ett äventyr för sig. Man kom exempelvis till chark-disken. Där står en hög med tysta och inbundna människor med sin lilla  nummerlapp i handen. Efter en minut så är där något som kan beskrivas som värsta partyt. Folk skrattar och hojar och tjabblar i munnen på varandra och till och med expediterna är med. Han sade: - Jag fattar bara inte hur hon gör det?

Vill man ha ett lyckat party så skall man ha åtminstone en Tvilling med. Det brukar fungera.

Dock skall man aldrig lura sig på tvillingar. De är lättsamma - javisst - men det försiggår mer mellan öronen på dem än man först tror. Alltså Tvillingens kod-ord igen: "Jag tänker".

Potential 9

Potential 9

Stor bild här.

Potential 9 består av Skytten, Hus 9 och planeten Jupiter.
Skyttens kod-ord är "Jag ser".
Ett ganska märkligt kod-ord eftersom det kan mena så mycket.

Men i astrologi är väl upplevelse av något, och även inlevelse av något, det som kanske först ger sig till känna.

Jupiter är astronomiskt sett den största planeten i solsystemet. Mytologiskt svarar den mot ledar-guden Zeus. Den lär bringa lycka men är också kunskapens planet. Den har en egenskap att få de flesta fenomen i sin närhet att expandera ( astrologiskt sett ). Alltså, ihop med en annan planet kan den få denna planets egenskaper att expandera, utvidgas och förstärkas.

För mig verkar kunskapen vara den framträdande egenskapen i Potential 9. Men hos en skytt tycker jag mig se två egenskaper som är viktiga. Och de är frihet och obundenhet. Det kan kanske vara kopplat till skyttens önskan att utvidga sin kunskap om världen. Att vara fri och obunden så resor i världen blir möjliga. Men att också få tid till att öka sin kunskap på andra sätt, t.ex. med studier.

Hus 9 är därför mycket kopplat till resor och studier. Att öka sin kunskap. Och då även djupare kunskap. Skyttar kan ibland vara filosofiskt lagda.

Om en Skytt och en Tvilling möts så blir de nog både fascinerade och skeptiska till varandra. Tvillingen tycker kanske att skytten går lite för djupt in på saker och ting, medans skytten menar på att tvillingen har en lite för ytlig betraktelse av världen. Men efter ett tag blir skytten häpen över att tvillingen faktiskt kan se saker från ett vidare perspektiv. Och tvillingen blir nästan mot sin vilja imponerad över skyttens argumentationer men också charmerad av något som ger uttryck för ett barn i skytten. Skyttens framglimtande frihetslängtan.

Men båda ger uttryck för sitt tänkande. Fast på två olika sätt. För tvillingen är ett snabbt tänkande ett verktyg till att göra livet mer friktionsfritt medans för skytten är det ett praktiskt verktyg som kan användas till en djupare förståelse av världen.

Kod-ordet -"Jag ser" kan också ge uttryck för ett högre betraktelsesätt av världen. Att se bortom världen och därmed uppfatta vanligtvis dolda strukturer i varat.

******************************************************

Därmed är det kanske dags för en liten kaffe-paus innan nästa avdelning.

Det är dock viktigt här att påpeka att detta är inte avsett att ses som en fullständig inblick i Potentialerna. Det har skrivits hela bibliotek om tecknen, husen och planeterna. Men personligen anser jag att det viktiga i astrologin egentligen inte kan beskrivas med ord. Lika lite som en stjärnhimmel kan beskrivas med ord. Om man bara tittar på orden har man en mastodont-uppgift framför sig. Och det är slöseri med tid och energi.

Det är bättre att försöka fånga den "röda tråden" i det hela och mer få en intuitiv känsla för vad sakerna egentligen står för. Det är bättre att se zodiaken som ett energifält, uppbyggt av olika fundamentala energier som löper samman. Likt en typ av vågsystem. Man kan då se Potentialerna som ett uttryck för dessa energier.

Däremot kan man naturligtvis titta på vad astrologer skriver och försöka fånga grundidéerna bakom dessa energier. Det är väl egentligen det vår världs astrologer försöker visa fram. Och studera personer och deras horoskop och försöka se kopplingarna. Och tala och diskutera med dem. Det behöver inte vara några "kändisar". Huvudsaken är att de talar sanning.

Jag kanske också måste framhålla att vad jag visar fram är ett slags "ur-bilder". I verkligheten är det betydligt svårare att se en personlighet utifrån ett horoskop. Även om en person har solen i ett tecken så finns det oftast många andra influenser som tävlar om personlighetstypen här. Och det är inte så många personer som har planeter i sina egna tecken. Däremot så anser man att den planet som hör till Ascendentens tecken är mycket viktig i horoskopet. Så viktig att den ibland kallas horoskopets härskare. Med ascendantens tecken syftar jag alltså på det tecken ascendanten pekar på i zodiaken.

Man försöker alltså fånga det framträdande energi-mönstret.

Och en riktig födelsetid är viktig här. Det bästa är att vända sig till sjukhuset. De är oftast väldigt hjälpsamma.

Ja, just det. Kaffe var det ja. 😎

Värd: för Astrologi. Medis: för Astronomi, Filosofi & Finland

Annons:
Magi-cat
2013-09-06, 18:27
#1

Är du klar med kaffet snart? 😃

Vilken fenomenal artikel! 🏆

Så fascinerande ingående om själens resa; påminde mig om Stora Arkanan i tarot, eftersom jag inte kan något om astrologi. Eller kunde, innan denna artikel kom….😎


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

[greenseng]
2013-09-06, 20:12
#2

#1

Jo. Har äntligen kommit underfund med malningsgraden för kaffe-bönorna. Blev faktiskt själv förvånad över resultatet. 😃

Och tack för berömmet. 🙂

[Sol69]
2013-09-06, 21:07
#3

Underbart din artikel 🙂

Farwuq
2013-09-06, 21:24
#4

👍

Värd: för Astrologi. Medis: för Astronomi, Filosofi & Finland

Pagan
2013-09-06, 21:47
#5

Tack Greenseng. bokmärker även denna. Men det känns som om jag faktiskt kan börja fatta själva grejen. Eller närma mig det iallafall. Du e duktig på att förmedla.

Om du tror att du vet allt, är du dåligt underrättad

Sajtvärd Tarot

[greenseng]
2013-09-06, 22:57
#6

Tackar, tackar allesammans. 🙂

Men nu måste jag nog ha något i magen känner jag.
Varmrökt lax är väl inte helt fel. 😛😃

cu

Annons:
Farwuq
2013-09-06, 23:06
#7

Lax är gott.

Värd: för Astrologi. Medis: för Astronomi, Filosofi & Finland

[greenseng]
2013-09-07, 00:43
#8

#7

Det är det. Men nästa gång misstänker jag att det blir kallrökt. Den går att skiva och ha på smörgåsen.

Farwuq
2013-09-10, 14:28
#9

Frun min gillar gravad lax, rökt gillas inte.

🤔

Värd: för Astrologi. Medis: för Astronomi, Filosofi & Finland

Mirjah
2013-09-13, 21:36
#10

Jag vill dricka kaffe med dig greenseng!!! Mycket pedagogiskt och lättsamt förklarat. Tragglar mig igenom engelska texter för att lära mig mer om detta ämne, jag snappar upp hälften ungefär… Så tacksam för din artikel!

[greenseng]
2013-09-13, 22:03
#11

#9

Gravad lax är gott med sin legendariska sås som alla tycks ha sitt speciella hemliga recept till. 🙂

Det blev kallrökt den här gången. Men tycker att den smakar lite rå. Hade gärna haft mer röksmak.

Så nästa gång blir det rökt makrill. Det brukar vara ett säkert kort.

De har även rökta räkor??? Kanske testar. Har fortfarande skalen på. Har ingen aning vad det är. Och man kan få nyfriterade vårrullar med sig hem. Med kräftstjärtar!! Min lokala fiskhandlare, som jag hittade av en tillfällighet där han gömts sig bland några helt vanliga villor, är en ganska spännande snubbe.

Och han har alltid utmärkta varor. Inte så dumt. 🙂

[greenseng]
2013-09-13, 22:07
#12

Tack! Får väl sätta på pannan. 😃

Engelska texter är ett elände. Nu finns ju google translate men i astrologin finns många specialord.

Drar mycket tid och energi.

Farwuq
2013-09-14, 05:47
#13

#12

Jag känner igen det där.

😃

Värd: för Astrologi. Medis: för Astronomi, Filosofi & Finland

Annons:
Mirjah
2013-09-14, 12:06
#14

"Vad förstärker då en Potential? Jo, om ett teckens härskare är "hemma" och hälsar på i tecknet så förstärks tecknets potential. Det gäller även husen. Alltså om Mars är i sitt tecken Väduren så förstärks automatiskt Potential 1. Men detsamma gäller även om Solen eller Månen är i ett tecken eller ett hus. På grund av sin inneboende styrka kan alltså Solen och Månen förstärka vilken potential som helst. Men de förstärker sin egen potential mer." Hur uttrycker sig detta förstärkta hos en person? Eller om varje planet befinner sig i sitt eget stjärntecken hos någon? Jag har t ex Jupiter i fiskarna (dock inte i nionde huset).

[greenseng]
2013-09-15, 18:10
#15

#14

Att någon människa skulle ha alla planeterna i sina egna tecken… det är något vi lär få vänta på. Pluto rör sig ett varv runt solen på 248 år. Och det var inte så längesedan den var i sitt eget tecken. Torsdagen den 14 Oktober år 2230 på midnatt 00:00 piiiip… så går Pluto in i sitt eget tecken igen. Så vi får ha tålamod. 🙂

Fast, så klart… då är ju Neptunus i Kräftan så vi lär nog få vänta ett ganska bra tag innan vi har Pluto i Skorpionen, Neptunus i Fiskarna och Uranus i Vattumannen. Och det måste också stämma med de andra planeterna förstås. Saturnus maratonspringer ju inte direkt framåt och han bör vara antingen i Stenbocken eller i Vattumannen för att allt skall stämma. Men har man Pluto, Neptunus och Uranus rätt så har väl man en hygglig chans åtminstone. 😃

Min "låne"-dotter har inte mindre än fem (5) planeter i sina egna tecken. Mars i Väduren, Venus i Oxen, Merkurius i Tvillingarna ( herregud vad hon snattrar. Hon är värre än vad jag är 😃 ), Pluto i Skorpionen ( svälj ), och Saturnus i Stenbocken. Och hon är minst sagt som hon är. Moder Naturs egna lilla rackarunge. Med en energi för tio stycken minst. Fast det är klart. Hon är ju inte direkt någon unge längre. Men för mig kommer hon väl alltid att förbli en unge. 😃

Om en planet är i sitt eget tecken så förstärks tecknets egenskaper och färgas än mer av planetens energi.

Jupiter i Fiskarna anses allmänt ge en person som man har lätt att trivas med. Det är väl den allmänna uppfattningen i alla fall. Jupiter får ju det mesta i sin astrologiska omgivning att expandera och sålunda bör den få fiskarnas uttryck att förstärkas. På gott och ont. Ibland kan den få fisknaturens obeslutsamhet att temporärt öka. Och har man Jupiter i fiskarna så har man ibland kanske en lite väl utvecklad empati. Och kan därför utnyttjas av vissa element.

Något som också brukar förstärkas är väl fiskens naturliga intresse för det gåtfulla.

Oj!! Nu ringer visst en klocka här. Ja just det. Hade helt glömt av att jag bakar bröd. Bara inte degen tagit över köket. 😃 Måste rusa.

cu

Fdtr
2013-10-31, 09:38
#16

👍 (det där skall föreställa en tummen upp-smiley)

PS Rökta räkor är gott till pasta. Koka tex pastafjärilar, gör en god ljus ostsås (mjölk, en skvätt grädde, en näve parmesan, salt och vitpeppar) och skala räkorna och lägg i såsen precis när den skall hällas över pastan. (Tillagade räkor, tex rökta/kokta skall aldrig kokas utan bara bli varma. Kokar man dom i en sås blir de bara sega.)

Det är ingen vits att ha huvudet upp i det blå om du inte har fötterna stadigt förankrade på jorden.

[greenseng]
2013-10-31, 14:43
#17

#16

Låter gott. Måste testas nästa gång det är dags för pasta. Ostsås är aldrig fel. 🙂

Upp till toppen
Annons: