Annons:
Etikettallmän-astrologi
Läst 10174 ggr
[greenseng]
2013-09-14, 10:53

Grunden till dagens astrologi Ⅱb

Förra diskussionen handlade om om potentialerna kopplade till Hus 1, 2 och 3 samt Hus 7, 8 och 9. Hus 1, 2 och 3 kallas Kvadrant Ⅰoch Hus 7, 8 och 9 kallas Kvadrant Ⅲ. Nu skall vi titta lite på potentialerna i Kvadrant Ⅱoch Ⅳ. Alltså Hus 4, 5 och 6 samt Hus 10, 11 och 12. Kvadranterna bygger upp en slags kors-liknande struktur i horoskopet.

===

Förra diskussionen handlade om om potentialerna kopplade till Hus 1, 2 och 3 samt Hus 7, 8 och 9. Hus 1, 2 och 3 kallas Kvadrant Ⅰoch Hus 7, 8 och 9 kallas Kvadrant Ⅲ. Nu skall vi titta lite på potentialerna i Kvadrant Ⅱoch Ⅳ. Alltså Hus 4, 5 och 6 samt Hus 10, 11 och 12. Kvadranterna bygger upp en slags kors-liknande struktur i horoskopet.

Potential 4

Potential 4

Stor bild här.

Ovanstående bild hänvisar till potential 4. Den är kopplad till Kräftan, Hus 4 och Månen. Och Månen håller en stark känslo-potential vilket avspeglar sig i Kräftan.

När barnet i sin utveckling nått den 4-e potentialen så har det blivit uppmärksam på vidden av en basstation. Ett hem som symboliserar en grundpunkt i dess tillvaro. För kräftan är trygghet och säkerhet något mycket viktigt. Samt att ta hand om sin omgivning. Därmed blir barn och omvårdnad ofta viktigt för Kräftan. Och detta visar sig också i Hus 4.

Månen har, liksom Solen, ett mycket starkt inflytande i horoskopet. Månen speglar mer känslolivet, men också olika cykler. Månen har alltid stått för det fördolda i och med att den är kopplad till natten. Och den är starkt förknippad med det feminina. Bilden av häxor som dansar runt en brasa på fullmånens natt är inte direkt taget ur luften minsann. Samtidigt som vargarna ylar. Glad

En kräftas hem är en kräftas borg. Hemmet är viktigt för en kräfta och kräftan känner sig alltid starkare innanför dess trygga väggar än utanför. Kräftor är ofta bra på matlagning så missa aldrig en middags-invit av en kräfta. Men det är bäst att ta det lugnt med mer känslomässiga diskussioner. En kräfta ger sig aldrig där och tycker bara att hon blir orättvist påhoppad. Att hon själv kan vara orättvis ibland tycks hon inte alls lägga märke till. Skrattar

Att de flesta kräftor har en speciell positiv inställning när det gäller barn är väl ganska välkänt. Men det är väl få människor som hatar barn så …  vad skiljer kräftan från andra stjärntecken när det gäller detta?
Det kan kanske vara svårt att uttrycka i ord. Men för en kräfta är ett litet nyfött barn inte bara ett litet nyfött barn. Det är något heligt. Ungefär som om kräftan faktiskt instinktivt anar varifrån det ursprungligen härstammar.
Åtminstone ett sätt att försöka uttrycka kräftans speciella egenhet.

Det är nog nu ganska uppenbart att Kräftans nyckelord är: "Jag känner".

Potential 10

Potential 10

Stor bild här.

Mitt emot Kräftan står Stenbocken. Den är kopplad till Hus 10 och har Saturnus som Planet. Hus 10 är starkt kopplad till karriär och yrkesliv. I Lika Hus-systemet som används här så markerar det Zodiakens högsta punkt. Och därmed förknippas det med höjdpunkten i en människas liv.

Detta ledde så småningom till problem eftersom Solens högsta punkt på himmelen, den så kallade MC-n också betraktades som den högsta punkten i en människas liv. Man försökte då lösa dilemmat genom att låta Hus 10 börja med MC. Och sedan justera de andra husen efter detta. Och det är det som gett upphov till alla dessa Hussystem som egentligen bara skiljer sig åt genom tekniken att justera de mellanliggande husen. Vilket har gett upphov till extremt bråk inom astrologin.

Ordning och reda - pengar på freda´. Det är ett ordstäv som speglar stenbocken ganska väl. En stenbock tycker om en ordnad struktur i tillvaron. Slarv och hafs är inte populärt här. Här märks tydligt planeten Saturnus inflytande.
Noggrannhet och plikttrogenhet. Stenbockens karriärs-medvetenhet är väl nästan legendarisk. Och en stenbock arbetar mot ett definierat mål och med tiden nås oftast detta mål.

Om en stenbock skulle råka vara engagerad i någon typ av grupparbete så tycker den bäst om att vara den ledande gestalten inom gruppen. Annars trivs den bäst med att arbeta för sig själv.
En stenbock kan vara en utsökt och charmig konversatör. Men sitt privatliv behåller stenbocken helst för sig själv.

Stenbockens kod-ord är: "Jag gör". Och det avspeglar stenbockens förmåga att få sina ideér att förvandlas till praktisk handling. Inte undra på att man ofta hittar stenbockar på viktiga poster i samhället.

Astrologiskt sett så står Stenbocken och Kräftan i opposition till varandra. Så att de ofta betraktar varandra med en viss misstro är kanske inte så konstigt. Stenbocken tycker att kräftan kanske är lite väl känslig medans kräftan tycker att stenbocken verkar lite för "torr" och borde kanske öppna upp lite mer. Men de har båda en hel del att lära av varandra.

Potential 5

Potential 5

Stor bild här.

Rävhonan retade lejoninnan för att bara ha fått en unge när hon själv fått fem. Lejoninnan svarade: "En - men ett Lejon". ( Aisopos ).

( Måste erkänna att jag "lånade" detta citat från Ann Henning's bok "Modern Astrologi").

Om Kräftan representerar det drottninglika tecknet i zodiaken på grund av att hon har Månen som planet, så är Lejonet definitivt det konungslika tecknet. Vilket också brukar märkas. Han har nämligen självaste Solen som planet. Och hit är också Hus 5 kopplat.
Hus 5 står för kreativitet men också självprojektion. Och jakt på, låt oss säga, lite mer romantiska upplevelser. Samt umgänge, spel och lek i alla former.

Om man ser zodiaken från ett barns perspektiv så har väl barnet hunnit bli tonåring här och livet har blivit både mer spännande men också frustrerande. Det vuxna livets värld börjar sakta men säkert smyga sig på. Och barnet vägrar hårdnackat att acceptera att det bara är en nybörjare här. Vilket naturligtvis leder till komplikationer. Livet är inte alltid bara en lek.

Ett lejon är alltid en mycket speciell person. Det kan ofta ha en viss högstående fördragsamhet med våra allmänna brister, men man skall akta sig väldigt noga med att påpeka lejonets egna små svagheter. Och om man absolut måste göra detta så är det bäst att inkludera en smula lättsam humor. Lejonets naturliga heder och ära får absolut inte naggas i kanten.

Lejonet är ofta fullt av ideér, förslag och lösningar på tillvarons alla problem. Och är extremt kreativt. Om det hade lika lätt att slutföra det som det påbörjat vore allt perfekt. Här påminner det lite grand om Väduren.
Det är ofta alltför lätt att förstå att kod-ordet för Lejonet är: "Jag vill".

Ett lejon ser sig alltid som den födde naturlige ledaren. Och ser alltid folk som obotligt imbecilla om de inte förstår detta självklara samband.
Om lejonet inte har en omgivning där det kan få utlopp för sin genialitet inom allt, så blir det deprimerat och förtvinar lätt.
Det är sannerligen inte lätt att tillhöra det konungsliga galleriet.

Potential 11

Potential 11

Stor bild här.

Mitt emot Lejonet står Vattumannen. Också en typ av ledargestalt på grund av en naturlig fallenhet för att agera inom grupper. Till potential 11 hör alltså Vattumannen, Hus 11 och inte mindre än två planeter. Nämligen Uranus och Saturnus.
Uranus är den nyare planeten medans Saturnus är den äldre. En egendomlig kombination, kanske, men speglar väldigt lätt Vattumannen. Utan Saturnus mer ordnande natur hade Uranus eccentriska, rebelliska men också genialiska inflytande kunnat gå helt överstyr.
Att någon med en sådan kombination av egenskaper har framgång i olika typer av sociala grupperingar bland människor är ganska självklart. Utstrålning, ideér, handlingskraft och en god portion omedveten charm bäddar för en smittande kreativitet.

Vattumannens kod-ord är: "Jag vet". Detta avspeglas lätt i att Uranus blivit vetenskapens beskyddande planet. Och naturligtvis i Vattumannens hemliga tankar: "Jaså. Du säger det. Men… jag Vet minsann hur det egentligen ligger till".

Hus 11 står för sociala grupperingar. Organisationer, vänner och olika typer av ideologier. Olika strävanden på ideélla plan. Här är vattumannen på hemmaplan.

En vattuman kan vara eccentrisk. Men har trots det ett väldigt koncist och ordnat tänkande. Ibland irriterande precist när vattumannen sätter fingret på svagheten i våra resonemang.
Hos vattumannen kan man hitta den där skrattande glimten i ögat som säger: - Ja, ja. Jag har redan sett i genom dig och känner dina små svagheter och hemligheter. Fniss, fniss.
Som tidigare framhållits… vattumannens kodord är: "Jag vet".

Om man ställer lejonet mot vattumannen så ser naturligtvis lejonet sig som den födde ledaren. Men vattumannens leende säger: - Jodå. Visst kan det vara intressant att leda ett projekt. Men… hur är det egentligen med erfarenheten?
Och om man ser till Hus 11 så hittas det näst sist i horoskopets cirkel. Om horoskopet speglar ett liv så är detta i sen medelålder med ett livs erfarenhet och lärdomar lagrade.

Det är intressant att vi just nu befinner oss i den känsliga övergången från Fiskarnas nästan dogmatiska Tro-eon till Vattumannens experimentella Vetande-eon.

Spännande värre, skulle jag vilja säga.

Potential 6

Potential 6

Stor bild här.

När barnet har nått potential 6 så är det väl egentligen inget barn längre. Om man ser potential 5 som kanske tonåringens potential så tar man klivet in i vuxenvärlden på allvar i potential 6. Och även yrkeslivet blir aktuellt här.
Här börjar man också komma underfund med begreppet hälsa och en sund kropp. Något man kanske inte tänkte så mycket på som barn. Plikt och pålitlighet är också begrepp som auktualiseras här.

Jungfrun, Hus 6 och planeten Merkurius är de tre enheter som först förknippas med potential 6. Merkurius stiftade vi ju bekantskap med i potential 3 hos Tvillingarna. Då handlade det om tänkande.
Och det gör det här också. Fast nu mer på ett analyserande vis. Jungfruns kodord är: "Jag analyserar".

Att försöka finna en struktur i tillvarons kaos; att hitta en ordning. Det är jungfruns specialitet. Även om hon egentligen inte alltid är speciellt medveten om detta genuina beteende.
Ibland kan det övergå till rent pedanteri och upplevas som ganska arbetssamt för omgivningen. Men jungfrun menar bara väl. Kaos är hennes stora skräck. Även om hon ibland kan bli egendomligt fascinerad av det.
Oh… denna tillvaros kaotiska och hemska filmer. Men… vem är det egentligen som i hemlighet dreglar mest över dem?

Hus 6 står ockå för arbete och hälsa. Och lär också visa fram var man upplever sina begränsningar och hur ens självkritik är riktad. Starkt kopplat till moral och plikt.

När man läser begrepp som "plikt" och "pålitlighet" och liknande kan man lätt få för sig att en jungfru är en ganska tråkig figur. Men detta är helt fel. Jungfrun är ofta väldigt fascinerande, faktiskt. Om detta beror på ett intressant analyserande intellekt eller en ofta charmig mjuk framtoning, vete sjutton. Men en sak är helt klar:

Utan jungfrun skulle världen gå under i kaos. Skrattar

Potential 12

Potential 12

Stor bild här.

Potential 12 tycker jag personligen är den potential som är svårast att få grepp om. En aning enigmatisk, minst sagt.

Potential 12 består av Fiskarna, Hus 12 och planeterna Neptunus och Jupiter. Vi har alltså slutligen nått fram till det tredje tecknet som styrs av mer än en planet.
Och det kanske är kombinationen av den drömmande men illusionistiska Neptunus och den expanderande Jupiter som gör potential 12 så svår.

När man ser Hus 12 utifrån en människas livscykel så representerar detta den sista fasen och även döden. Därför hade Hus 12 i äldre tider ett ganska dåligt rykte.
Många gånger sammankopplades det med sjukhus och fängelse. Alltså platser som man helst ville hålla sig borta från. Inspärrning mot sin vilja. Svårigheter, sjukdomar och allmänt tråkiga saker.
Idag har Hus 12 en mer mystisk framtoning. Påminner något om Hus 8 men domineras här av Neptunus istället för Pluto. Men det ockulta kan ibland få plats här också. Men kanske på ett mer psykologiskt plan.
Det undermedvetna eller omedvetna. Hemligheter. Men också besvikelser och självdestruktion. Och naturligtvis drömmar och inspiration. Neptunus har stor makt här.

Fisken är utan tvekan en känslig varelse. Men ofta med en mästerlig förmåga att dölja detta.
Jag känner en fisk som har en ganska tuff och okänslig framtoning. Men en gång såg vi ett reportage från ett av många krigshärjade länder på vår planet.
Och där visades utan förvarning en hund som segade sig fram på frambenen med resterna av de bortsprängda bakbenen släpande efter sig.
Och fiskens reaktion kan närmast beskrivas som smärtsam stark. Det tog nästan en hel minut innan han kom i balans igen och muttrade något om dessa förb… krig och att hunden hade förmodligen varit politiker i sitt tidigare liv osv. osv.

Fiskens kodord är "Jag tror". Och fisken har många gånger alltför lätt att sätta tilltro till både vissa människor som vissa ideér. Och det kan många gånger bli ett smärtsamt uppvaknande till den hårda verkligheten.
Fisken vill ju trots allt bara att allt skall bli bra och har sina drömmar och illusioner. Och om någon eller något tycks kunna uppfylla dessa ideal så är det lätt att ryckas med. Aj, aj.

Fisken är väl också ett av zodiakens tecken som tillsammans med Tvillingen visar på en markant polaritet. Vi ser två fiskar simmandes i varsin riktning. Kan visa på fiskens smått välkända svårigheter att ta ett beslut. Men också på en markant humörsförändring. Från det extremt glättiga är steget inte långt till det extremt buttra.

Det är minsann inte lätt att vara en känslig fisk i denna okänsliga och hårda värld. Och då är det kanske bäst att lära sig att dölja sin känslighet.

Epilog.

Det är inte det lättaste här i världen att skriva en kortfattad introduktion till astrologi. Beskrivningarna här skall ses som ganska "råa" och karikatyr-mässiga. Verkligheten är naturligtvis mer nyanserad. Och erbjuder en mer svårfångad och svårtolkad bild.
Men det är kanske det som fascinerar och utmanar inom astrologin.

Iden med sammanställningen är att försöka fånga de grundläggande dragen. Man kan se astrologin som ett symfoniskt samspel av grundläggande energier. Och helheten blir en bild där varje nyans och resonans som uppkommer, när dessa energier vidrör och påverkar varandra, ger en illustration till något som kan uppfattas som en personlighet.

Potentialerna ger ett ursprungs-sammanhang till tecknen, husen och planeterna. Potentialerna visar deras inbördes relation och kopplingar. Detta kan, tillsammans med lite praktisk erfarenhet, ge en genväg in till astrologins dimension och spara dyrbar tid och möda.

Det kan i alla fall ses som ett slags början.

Epilog

हूं

Annons:
Magi-cat
2013-09-14, 12:22
#1

*suck* enastående bra skrivet och en njutning att läsa! Visst psykologiskt djup kan också märkas. 

""Jaså. Du säger det. Men… jag Vet minsann hur det egentligen ligger till"." 😂(Jag vet, jag är Vattuman 🤪)

"Man kan se astrologin som ett symfoniskt samspel av grundläggande energier. Och helheten blir en bild där varje nyans och resonans som uppkommer, när dessa energier vidrör och påverkar varandra, ger en illustration till något som kan uppfattas som en personlighet."

Gillar den där bilden av symfonin. Allt behövs för att ackordet ska stämma och klangen bli hel.


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Mirjah
2013-09-14, 21:30
#2

Förstår varför jag är så moody 😬.. Neptunus i 12:e. Solen i kräftan. Jupiter i fiskarna. Månen i fiskarna. Hua.

Farwuq
2013-09-15, 08:16
#3

👍

Värd: för Astrologi. Medis: för Astronomi, Filosofi & Finland

[greenseng]
2013-09-15, 18:16
#4

#1

Tack! 🙂

[greenseng]
2013-09-15, 18:22
#5

#2

Oj!

En kraftigt förstärkt Potential 12. 🙂

Och sedan Solen i Kräftan ovanpå det. 😃

Då kan man kanske bli lite moody.

Fast… det kan man nog bli ändå. Åtminstone lite granna…

Upp till toppen
Annons: