1. Allmän astrologi

Nyckelord för stjärntecknen

2013-02-09 13:54 #0 av: Amon

Nyckelord och relationer för stjärntecknen

Nummer - Tecken - Kvalité - Element - Princip

1.   Vädur:        Ledande Eld - starta
2.   Oxe:           Fast Jord - stabilisera
3.   Tvilling:     Flexibel Luft - kommunicera
4.   Kräfta:       Ledande Vatten - vårda
5.   Lejon:        Fast Eld - bejaka
6.   Jungfru:    Flexibel Jord - granska
7.   Våg:           Ledande Luft - harmonisera
8.   Skorpion:  Fast Vatten - genomskåda
9.   Skytt:         Flexibel Eld - överblicka
10. Stenbock:  Ledande Jord - organisera
11. Vattuman:  Fast Luft - reformera
12.  Fisk:          Flexibel Vatten - fantisera

Anmäl
2013-02-09 13:55 #1 av: Amon

1. Vädur

En utvecklad Vädur är rak, orädd, öppen, initiativrik, självständig, handlingskraftig, självsäker, ivrig, engagerad, okonstlad, ärlig, stridbar, spontan, med ledaregenskaper och mod.

En outvecklad Vädur är bråkig, provokativ, påstridig, otålig, egoistisk, impulsiv, gapig, dumdristig, aggressiv, ohyfsad, osaklig, omogen, enkelspårig och simpel, med samarbetssvårigheter.

Kort om relationer
1. En Vädur passar ofta ihop med de andra eldtecknen, Lejon och Skytt.
2. Ett annat förslag är de med Ascendenten (uppträdandet) i Väduren.
3. De som har Månen (känslorna) i Väduren påverkas ofta känsomässigt.

Anmäl
2013-02-09 13:56 #2 av: Amon

2. Oxe

En utvecklad Oxe är verklighetsförankrad, lugn, stabil, pålitlig, förtroendeingivande, trygg, sensuell, fridsam, praktisk, jordnära, grundlig, ihärdig, eftertänksam, tålmodig och rejäl.

En outvecklad Oxe är envis, orubblig, tjurskallig, oflexibel, lat, långsam, rutinfixerad, omständlig, trög, likgiltig, materialistisk, snål, tråkig, reaktionär och förstockad.

Kort om relationer
1. En Oxe passar ofta ihop med de andra jordtecknen, Jungfru och Stenbock.
2. Ett annat förslag är de med Ascendenten (uppträdandet) i Oxen.
3. De som har Månen (känslorna) i Oxen påverkas ofta känsomässigt.

Anmäl
2013-02-09 13:57 #3 av: Amon

3. Tvilling

En utvecklad Tvilling är kontaktsökande, snabbtänkt, verbal, kvick, övertalande, pratsam, nyfiken, kunnig, rolig, idérik, flexibel, ungdomlig, lekfull, dualistisk, mångsysslare.

En outvecklad Tvilling är ytlig, skvallrig, ombytlig, inkonsekvent, rastlös, okoncentrerad, splittrad, lögnaktig, hal, illojal, amoralisk, lättsinnig, otrogen, fräck och retsam.

Kort om relationer
1. En Tvilling passar ofta ihop med de andra lufttecknen, Våg och Vattuman.
2. Ett annat förslag är de med Ascendenten (uppträdandet) i Tvillingarna.
3. De som har Månen (känslorna) i Tvillingarna påverkas ofta känsomässigt

Anmäl
2013-02-09 13:58 #4 av: Amon

4. Kräfta

En utvecklad Kräfta är vårdande, beskyddande, omtänksam, förstående, medkännande, finkänslig, försiktig, förtrolig, känslig, trofast, hemkär, gammaldags, observerande, sparsam, med gott minne.

En outvecklad Kräfta är daltande, överbeskyddande, efterhängsen, osjälvständig, osäker, lättsårad, sentimental, blödig, gnällig, lynnig, vresig, självömkande, sluten, nedstämd, lumpsamlare.

Kort om relationer
1. En Kräfta passar ofta ihop med de andra vattentecknen, Skorpion och Fisk
2. Ett annat förslag är de med Ascendenten (uppträdandet) i Kräftan.
3. De som har Månen (känslorna) i Kräftan påverkas ofta känsomässigt.

Anmäl
2013-02-09 13:59 #5 av: Amon

5. Lejon

Ett utvecklat Lejon är självmedveten, stolt, öppenhjärtig, generös, storsint, varmhjärtad, hederlig, lojal, levnadsglad, livsbejakande, viljestark, ärelysten, världsvan, artistisk, med stort självförtroende.

Ett outvecklat Lejon är nedlåtande, intolerant, egocentrisk, självgod, inbilsk, teatralisk, lättsmickrad, anspråksfull, dryg, snobbig, uppblåst, maktlysten, domderande, oresonabel och krävande.

Kort om relationer
1. Ett Lejon passar ofta ihop med de andra eldtecknen, Vädur och Skytt.
2. Ett annat förslag är de med Ascendenten (uppträdandet) i Lejonet.
3. De som har Månen (känslorna) i Lejonet påverkas ofta känsomässigt.Anmäl
2013-02-09 14:01 #6 av: Amon

6. Jungfru

En utvecklad Jungfru är tjänstvillig, iakttagande, uppmärksam, noggrann, systematisk, analytisk, klarsynt, omdömesgill, sanningsenlig, flitig, händig, renhjärtad, anspråkslös, förfinad, hälsomedveten och välvårdad.

En outvecklad Jungfru är orolig, petig, tjatig, gnatig, missnöjd, småaktig, pedantisk, beskäftig, fantasilös, hypokondrisk, jäktad, pryd, moraliserande och sur med dåligt självförtroende.

Kort om relationer
1. En Jungfru passar ofta ihop med de andra jordtecknen, Oxe och Stenbock.
2. Ett annat förslag är de med Ascendenten (uppträdandet) i Jungfrun.
3. De som har Månen (känslorna) i Jungfrun påverkas ofta känsomässigt.

Anmäl
2013-02-09 14:02 #7 av: Amon

7. Våg

En utvecklad Våg är trevlig, tillmötesgående, sällskaplig, artig, gästfri, samarbetsvillig, medlande, diplomatisk, försonlig, rättvis, logisk, objektiv, resonerande, tolerant och elegant med god smak.

En outvecklad Våg är obeslutsam, velig, bekväm, maskande, lättledd, nöjeslysten, kärlekskrank, lättfärdig, förförisk, fåfäng, behagsjuk, inställsam, hycklande och tillgjord.

Kort om relationer
1. En Våg passar ofta ihop med de andra luft-tecknen, Tvilling och Vattuman.
2. Ett annat förslag är de med Ascendenten (uppträdandet) i Vågen.
3. De som har Månen (känslorna) i Vågen påverkas ofta känsomässigt.


Anmäl
2013-02-09 14:03 #8 av: Amon

8. Skorpion

En utvecklad Skorpion är intuitiv, genomskådande, intensiv, gåtfull, magnetisk, fascinerande, kontrollerad, respektingivande, okuvlig, kompromisslös, lidelsefull, erotisk, djupsinnig, med stor människokännedom och integritet.

En outvecklad Skorpion är hänsynslös, grym, sadistisk, elak, hatfylld, oförsonlig, långsint, hämndlysten, misstänksam, kontrollerande, obarmhärtig, lömsk, skrämmande, destruktiv, svartsjuk, snuskig och pervers.

Kort om relationer
1. En Skorpion passar ofta ihop med de andra vattentecknen, Kräfta och Fisk.
2. Ett annat förslag är de med Ascendenten (uppträdandet) i Skorpionen.
3. De som har Månen (känslorna) i Skorpionen påverkas ofta känsomässigt.

Anmäl
2013-02-09 14:03 #9 av: Amon

9. Skytt

En utvecklad Skytt är optimistisk, entusiastisk, välvillig, generös, filosofisk, visionär, sorglös, frispråkig, uppriktig, otvungen, moralisk, eldsjäl, naturbarn, äventyrare och friluftsmänniska.

En outvecklad Skytt är taktlös, sårande, okänslig, odiplomatisk, tvärsäker, fanatisk, ansvarslös, vårdslös, slarvig, disträ, bångstyrig, bullersam, klumpig, överdriven, slösaktig, fånig och larvig.

Kort om relationer
1. En Skytt passar ofta ihop med de andra eldtecknen, Lejon och Vädur.
2. Ett annat förslag är de med Ascendenten (uppträdandet) i Skytten.
3. De som har Månen (känslorna) i Skytten påverkas ofta känsomässigt.

Anmäl
2013-02-09 14:04 #10 av: Amon

10. Stenbock

En utvecklad Stenbock är ambitiös, målmedveten, effektiv, organiserad, ansvarsfull, disciplinerad, koncentrerad, självständig, konsekvent, realistisk, återhållsam, lidelsefri, traditionsbevarande, saklig, mogen och klok.

En outvecklad Stenbock är prestigefylld, streber, hierarkisk, schemabunden, pessimistisk, tungsint, misstrogen, glädjedödare, cynisk, känslokall, stel, torr, bister, snål, hämmad, gammalmodig och ensam paragrafryttare.

Kort om relationer
1. En Stenbock passar ofta ihop med de andra jordtecknen, Oxe och Jungfru.
2. Ett annat förslag är de med Ascendenten (uppträdandet) i Stenbocken.
3. De som har Månen (känslorna) i Stenbocken påverkas ofta känsomässig.

Anmäl
2013-02-09 14:05 #11 av: Amon

11. Vattuman

En utvecklad Vattuman är okonventionell, originell, fördomsfri, oberoende, osentimental, humanistisk, kamratlig, idealistisk, vetenskaplig, insiktsfull, radikal, reformvänlig, progressiv, smått genialisk och före sin tid.

En outvecklad Vattuman är excentrisk, kufisk, asocial, bohemisk, opåverkbar, rebellisk, anarkistisk, uppviglande, demagogisk, opersonlig, känslokall, tankspridd och halvknäpp.

Kort om relationer
1. En Vattuman passar ofta ihop med de andra luft-tecknen, Tvilling och Våg.
2. Ett annat förslag är de med Ascendenten (uppträdandet) i Vattumannen.
3. De som har Månen (känslorna) i Vattumannen påverkas ofta känsomässigt.


Anmäl
2013-02-09 14:06 #12 av: Amon

12. Fisk

En utvecklad Fisk är osjälvisk, uppoffrande, snäll, medlidsam, fördragsam, hängiven, följsam, sensibel, fantasirik, meditativ, romantisk, poetisk, fatalistisk, mystisk och trosviss.

En outvecklad Fisk är orealistisk, lättpåverkad, godtrogen, eftergiven, viljesvag, hjälplös, vilsen, virrig, irrationell, opraktisk, odisciplinerad, passiv, resignerad, otillförlitlig och verklighetsfrämmande.

Kort om relationer
1. En Fisk passar ofta ihop med de andra vattentecknen, Kräfta och Skorpion.
2. Ett annat förslag är de med Ascendenten (uppträdandet) i Fiskarna.
3. De som har Månen (känslorna) i Fiskarna påverkas ofta känsomässigt.

Anmäl
2013-02-10 15:35 #13 av: Farwuq

Man tackar, för en väldigt praktisk sammanställning.
Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Anmäl
2013-02-10 22:30 #14 av: Amon

Ja, jag tyckte också den var bra!

Fann den på nätet.. närmare bestämt här:  http://personkemi.webs.com/nyckelord.htm

.. här finns också mycket annat intressant man kan läsa..

Anmäl
2013-02-14 20:57 #15 av: Magi-cat

Så bra! Tack! Oskyldig

"Livet är en gåva, tiden är till låns." P. Strang

Anmäl
2013-04-03 20:04 #16 av: [Sol69]

Denna länk hade jag missat. va intressant.. Skrattar

Sajtvärd på Druid & Shaman och på Astrologi i fokus

Anmäl
2013-04-04 06:25 #17 av: Farwuq

Ja, jag gräver i arkivet och putta lite när jag finner trådarna intressanta.

Ler

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Anmäl
2013-04-08 08:55 #18 av: Terra Australis

Bra att veta.

Putta på draken så att mer av det glömda kommer upp.


Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.