Annons:
Etikett4-mysticism-astrologi
Läst 5416 ggr
Tarzan88
2009-12-20, 11:49

Vattumannen!

Någon som vet hur en vattuman är?sen hur är det uppdelat? i vilken tid av detta tecken är man en "REN" vattuman?

Hmmm dum fråga men kanske någon som vet det?

Annons:
Farwuq
2009-12-21, 20:50
#1

Jag vet inte så noga, men…

Man brukar oftast säga att de är egensinniga men/och humana.

…Farwuq som är född på Allahjärtans dag…

Värd: för Astrologi. Medis: för Astronomi, Filosofi & Finland

Acerventus
2012-07-25, 23:07
#2

Hej! Läste just att Vattumannens gudom är "himlens gud". Vad menas med det?? Jag kopplar då till guden Tyr. Men efter lite sökande, så får jag fram att han är kopplad till fiskarna..

Farwuq
2012-07-26, 11:21
#3

Ingen aning, men det finns andra uppslag.

När vi nu talar om "Himlens Gud" så associerar jag direkt till Bibeln. Det står nämligen riktigt konstifika saker i Uppenbarelseboken.

Om du läser Johannes uppenbarelse, kapitel 4 så finner du som följer.

"Framför tronen syntes ock likasom ett glashav, likt kristall; och runt omkring tronen stodo fyra väsenden, ett mitt för var sida av tronen, och de voro fullsatta med ögon framtill och baktill.

Och det första väsendet liknade ett lejon, det andra väsendet liknade en ung tjur, det tredje väsendet hade ett ansikte såsom en människa, det fjärde väsendet liknade en flygande örn."

Vad har detta med astrologi att göra?

Läs sista versen, där räknas upp fyra varelser: Lejon, Tjur, Människa och Örn.  Det är dessa som omger Guds tron. Lejon och tjur begriper man lätt. Örn på hebreiska kommer från en ordstam som betyder "slår häftigt", "är våldsam". Samma stam används för att beteckna skorpionen.

Så…

Vi har tre djur som vi känner igen som zodiaktecken. Den fjärde den med ett ansikte som en människa är Vattumannen.

Det finns nog mycket att diskutera, men dessa fyra som står runt tronen är dessutom i kvadratur i astrologin.

Värd: för Astrologi. Medis: för Astronomi, Filosofi & Finland

Magi-cat
2012-07-27, 19:34
#4

vattumannen är visionären….


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Acerventus
2012-07-28, 00:06
#5

#3 Jag tänkte eftersom att Vattumannen är ett stjärntecken och har med astrologi att göra.

Hmm, nej alltså det ska nog vara någon slags guddom. Tror det står bättre på andra stjärntecken. Men på Vattumannen stod det bara "himlens gud". Det finns ju olika gudavärldar, i vilka olika gudar har olika syften eller förknippas med olika platser. T ex den grekiska där man nog kan säga att Zeus är himlens gud. I vår nordiska gudastam har vi nog Thor och Tyr, vad jag förstår.

Ja, det finns ju en hel del olika. Beroende på vilken trosbild man ser till. Jag tänkte om det var nån som visste att det är en specifik gud, och vilken denna isf är?? Eller om det är någon form utav fri tolkningsfråga..

Moonwing
2013-03-17, 15:37
#6

Rent spontant.. (eftersom jag råkade sitta och läsa på "andlig utveckling  i ifokus")

-Såg jag en rätt intressant tråd som (i alla fall till en början) handlade en del om "Vattumannens tidsålder", dvs upplysningens tid-som många anser detta är en början på. ("Är vi alla Guds barn?")

"Vattumannens tidsålder som vi nu går in i symboliserar att vi medvetet kommer att komma till insikt om att vi är En själ och En mänsklighet."

"Kristus visade på denna era när han sa till sina lärjungar: "När ni kommer in i staden möter ni en man som bär på en vattenkruka. Följ efter honom till det hus som han går in i"  (Lukas 22:10)

"Den esoteriska symbolen för Vattumannen är vattenbäraren - en man som bär ett vattenkrus."

********************************************************* Detta är synnerligen intressant -att man tom inom Astrologin, kan hitta paraleller emellan olika synsätt att förstå världsbilden.

Som en parentes är det även intressant att Jesus uttrycker sig med  ordet "Hus"..spännande -om man ser det ifrån en Astrologi-intresserads synvinkel.( "..till det hus som han går in i..")

Tror att de mesta synsätten går ut på att Vattumannen står för "Livets vatten" -den symboliska men ibland oupptäckta kunskapen "som leder till evigt liv" (upphöjelsen-esoteriskt sett). Vattnet och dess bärare inom alla religioner och trossätt står för "bäraren av insikt", liv, och därigenom fortlevnad, på alla plan -och framför allt Kunskap!

Inte för alla Vattumän delger sin kunskap på ett smidigt sätt😉, men de är ofta "våg-brytare" och startar upp saker, kanske sen inte så duktiga eller uthålliga på att hålla igång projekten-men där kommer Vattumännens olika aspekter osv in i bilden.

Vad är en "ren" Vattuman..Hmmm..-där har jag för lite kunskap, om man nu menar symboliskt eller rent teoretiskt.., faktum är att jag själv är nyfiken på hur "nära" man kan komma, -så man räknas som sådan.

Skall kolla detta med "Gudomen"-har även jag passerat det någonstans, men minnet mitt är lite skralt..😎..återkommer i den frågan..😉

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Annons:
Moonwing
2013-03-25, 14:48
#7

Lovade ju att återkomma med detta om "Himmelens Gud", det fanns faktiskt en civilisation som som fann Vattumannens kontellation som en av deras heligaste!

Det var sumerna, det första folkslag man hittat lämningar av på jorden. Det finns massor att läsa om deras sätt att tolka himlen, men har lite ont om tid idag, men går man via sumernas bakgrund-hittar man det du tänker på!😉

För dem föreställde stjärnbilden Himmelsguden An, där han häller odödligt vatten över människorna.

"Anu (An hos sumererna) var i babylonsk mytologi i Mesopotamien gudarnas fader.

Anu parade sig med jordgudinnan Ki som födde Enlil, luftens gud. Anu tillbads i Uruk tillsammans med sin dotter Ishtar. Han efterträddes sedermera som den högste guden av Enlil.

Sumerisk mytologi

Sumererna praktiserade en polyteistisk religion och den sumeriska mytologin innehöll gudar och gudinnor som representerade naturkrafter och närvararon av andliga väsen på ungefär samma sätt som gestalterna i den grekiska mytologin.

 Ursprungligen troddes gudarna ha skapat människorna som sina tjänare men därefter befriat dem från dessa tjänande uppgifter när de blev för svåra att handskas med.

Många av berättelserna i den sumeriska religionen påminner starkt om berättelserna i andra religioner iMellanöstern. Till exempel liknar Bibelns beskrivning av människans skapelse och Noas ark sumeriska berättelser.

Sumerernas gudar och gudinnor liknar också dem hos akkadernakanaanéerna och andra folk. Även till den grekiska mytologin finns många paralleller, till exempel mellan Inannas nedstigande till underjorden och Persefones.

Universum blev till när Nammu, en formlös avgrund, kollapsade och gav upphov till An, himmelsguden, och Ki eller Ninhursag, jordgudinnan. Dessa gudar skapade Enlil, vindguden som blev gud över de andra gudarna.

 Enlil blev emellertid fördriven från den himmelska boningen Dilmun efter att ha våldtagit Ninlil som födde honom mångudinnan Sin, också känd som Nanna.

 Sin och Ningal födde därefter Inanna, krigets och kärlekens gudinna, och Utu (alternativt Shamash), solguden. Under sin tid i exil blev Enlil fader till tre andra underjordsgudar, bl.a. Nergal.

Nammu födde också Enki, vattenavgrunden Abzus gud och den som hade makten över Me, de heliga dekret med vilka den fysiska världen och samhällets lagar styrdes.

Detta gav upphov till världen så som vi känner den."

Källa;Wikipedia

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Farwuq
2013-03-25, 16:38
#8

När jag läser ditt inlägg wingen, så kommer jag att tänka på Enoks bok.

http://www.svenskagnostiskabiblioteket.se/Forord.htm

Värd: för Astrologi. Medis: för Astronomi, Filosofi & Finland

Upp till toppen
Annons: