Annons:
Etikettplaneter
Läst 11698 ggr
[MargaretaA]
2009-01-21, 09:11

Uranus - frigörelsens process

Uranus är planeten som står för plötsliga förändringar, bringar insikter och plötslig inspiration. Dess husposition i ditt horoskop, samt aspekterna den gör med andra planeter, visar hur Uranus påverkar dig personligen.

Uranus avslöjar var du är som mest unik och inom vilket livsområde du ges den största möjligheten till utveckling och förändring.

Dess inflytande har beskrivits som vinden som blåser bort sanden från en dold stad, avslöjar Uranus ditt sanna jag. Den visar också din attityd till auktoritet, och till det som är nytt.

Eftersom den rör sig så långsamt runt Solen, tar det ungefär tio år att resa genom ett zodiaktecken, vilket betyder att du kommer att dela dess teckenposition med hela din generation.

Annons:
[MargaretaA]
2009-01-21, 09:34
#1

Din Uranus i det Första Huset

Det första huset representerar din syn på livet, linsen genom vilken du ser på världen.

Det styr också din personlighet, ditt yttre och hur du framstår för andra. Eftersom det första husets tecken var det som steg upp över horisonten vid tidpunkten för din födelse, representerar det ditt första intryck av livet - och hur du även i framtiden kommer att se på det.

Att göra nästan allting annorlunda än andra, har blivit något av ett signum för dig. Du verkar alltid vara på gång och kläcker ständigt nya galna idéer. Eftersom du är så okonventionell, är du inte särskilt intresserad av traditionella företeelser som äktenskap. Dina idéer om samlevnad är definitivt moderna.

Du behöver utrymme för att kunna vara dig själv, och blir olycklig om du hindras från att uttrycka dina egna visioner, men ibland kan du såra andra genom ditt behov av ensamhet, även om du oftast har goda intentioner.

Du har höga ideal och kommer springandes till varje slagfält med flygande banderoller; "frihet, jämlikhet och broderskap" är ditt motto. Dina största talanger ligger inom det tekniska fältet.

_Transiterande Uranus i ditt första hus

Uranus kommer att finnas kvar i huset i cirka sju år. När det går in i första huset, kan du uppleva en del turbulens i ditt liv. Detta är inte bara på grund av den yttre situationen, utan du känner en vilja att förändra dig själv._

Det kan vara yttre förändringar, t.ex. en ny livsstil, och  inre, som avvisar tidigare beteenden som du har valt att reformera.

Det kommer inte att ske över en natt, men plötsliga förändringar i ditt liv kan lämna ett bestående intryck som inte ger någon väg tillbaka.

Du bör se till att denna utveckling är begriplig både för dig och för andra människor i ditt liv. Det säkerställer att din nya syn på livet kommer att leda till en konstruktiv utveckling.

[MargaretaA]
2009-01-22, 10:52
#2

Din Uranus i det Andra Huset

Det andra huset visar din attityd till trygghet, pengar och ägodelar. Det handlar också om att etablera en verklig känsla för vem du är, genom att skapa en stark position i den verkliga världen, den stabila grunden under dina fötter. I hus ett föds den första insikten om detta.

I det andra huset ger vi en solid bas till våra liv och definierar vilka vi är. Planeter i hus två visar vår potential - den vi kan förverkliga genom att ta oss an livet och deala med det. Det visar också vad vi värderar högst och vad vi hoppas att uppnå, samt hur vi värdesätter oss själva.

Med Uranus i det område i ditt horoskop som styr dina finanser, ser du pengar som ett medel för frihet, ingenting mer. Faktum är att du förmodligen föraktar idén om trygghet, och går hellre utan än arbetar mellan sju och fyra eller är låst av konventioner.

Men eftersom du har ett sjätte sinne för kommande trender, och en stark intuition, kan du ibland bli rik snabbt bara genom att följa dessa föraningar.

Du har också en medfödd känsla för allt som är nytt, speciellt om det är knutet till teknologi eller Internet; du kan faktiskt skapa dig en förmögenhet på denna informationens supermotorväg!

Du är anpassbar och kan få kreativ användning av dina materiella resurser och har ofta tur.

**Transiterande Uranus i ditt andra hus ** Det andra huset rör ditt förhållande till materiella ting, vilket innebär allt du anser värdefullt och nödvändigt för att säkra din existens.

Inom detta område kan plötsliga förändringar leda till en ny förståelse, och om du klarar av att reagera med flexibilitet, som gör att du kan integrera dessa förändringar, kommer detta att bli en givande tid i ditt liv, och du kan påbörja grundläggande förändringar i hur man handskas med både materiell och ideologisk "egendom".

Om du fortfarande oroas över tvivel, överraskningar och problem, kan det hända att du har fastnat i konventionella sätt att tänka och känner ett överdrivet behov av trygghet som bara kommer att hindra din utveckling.

Dela med dig av dina resurser om du vill kunna räkna med hjälp av andra, om du skulle hamna i dåliga tider. Om du har en benägenhet att utveckla ett beroende av andra människor eller av status symboler, kommer Uranus att lära dig att släppa taget om detta.

[MargaretaA]
2009-01-28, 10:13
#3

Din Uranus i det Tredje Huset

Hus tre handlar om lärande, utbildning och kommunikation av alla sorter. I hus tre samlar vi fakta, analyserar erfarenheter och delar våra idéer med andra.

Hur vi samlar information, etablerar kontakt och relaterar till grannar, syskon och klasskamrater, manifesteras genom det tecken som tredje huset står i, och av eventuella planeter som finns här - vilka också förstärker vikten av detta område i våra liv. Det är det rationella, konkreta sinnets hus.

Med Uranus i det Tredje huset i ditt horoskop, var du förmodligen en rebell i skolan, då konventionellt lärande - och konventionella kunskaper - tråkar ut dig.

Du är en lateral tänkare, och förlitar dig på din intuition eller plötsliga blixtar av inspiration, hellre än på logik. Men medan andra fortfarande adderar ett plus ett, har du vanligen redan kommit på det rätta svaret, utan större ansträngning från din sida.

Nervösa spänningar kan bli ett problem för dig, och du kan ha svårigheter att avsluta påbörjade projekt, då det oftast är de nya utmaningarna som inspirerar dig.

Du har ett originellt, till och med briljant intellekt och ditt unika sätt att ta dig an livet kan placera dig i fronten inom vilket område du än arbetar.

_Transiterande Uranus i tredje huset

Denna fas kan inleda förändringar i hur du kommunicerar. Rutinmässiga kontakter med människor kommer att mer eller mindre omstruktureras._

En tyngdpunkt kommer att läggas på din nära omgivning och du kanske flyttar och tvingas lära dig att umgås i en ny miljö.

Vid den här tidpunkten kommer du förmodligen att se det bara som en börda.

Försök att rikta uppmärksamheten på möjligheterna och se "nya tapeter" "som en intressant förändring.

Kanske har du aldrig funderat över att behöva börja från början, men du kan vänja dig vid idén, och ju mer det händer desto mer kommer ditt intellekt att stimuleras.

I slutet av tunneln kommer du att hitta en ny syn på livet som kommer att vara mer flexibel än den gamla. Astrologiska studier skulle kunna främja denna utveckling.

[Borttaget]
[Borttaget]
2009-01-31, 03:18
#4

Inlägget är borttaget

[Borttaget]
[Borttaget]
2009-02-02, 00:17
#5

Inlägget är borttaget

[Borttaget]
[Borttaget]
2009-02-03, 18:31
#6

Inlägget är borttaget

Annons:
[MargaretaA]
2009-02-03, 18:49
#7

Din Uranus i det Fjärde Huset

Det fjärde huset representerar det mest privata, dolda området av ditt psyke, motsatsen till din offentliga image och ansiktet du visar för världen. Det står också för allt du bär med dig från det förflutna, dina rötter, din familjehistoria och ditt hem.

Här slutar sökandet efter den kunskap som började i hus tre, och vi kommer hem till oss själva, varvar ner och återvänder till källan för vår existens.

Med Uranus här, kan din barndom ha varit instabil, och du kanske blev tvungen att flytta ofta. På grund av detta kan det kännas onaturligt för dig att stanna länge på en plats, då du kan bli rastlös och börja tycka illa om hemlivets begränsningar.

Ditt tidiga liv var säkerligen ovanligt och en, eller båda, dina föräldrar kan ha varit oförutsägbara och svåra att förstå. Eftersom du är en okonventionell person och behöver frihet, kan du tycka att idén med hem och familj är begränsande, och väljer att leva ensam.

Du är mycket oberoende och behöver känna att du har karvat ut din egen nisch och skapat din egen trygghet inom dig själv.

Transiterande Uranus i ditt Fjärde hus.

Trots alla de förändringar du har gått igenom, kommer du under denna period att utveckla ett stort intresse av att finna en säker fristad, där du kan uppleva värme.

Nu kommer olika händelser att skänka ett nytt ljus över ditt vanliga liv och även kontakten med dina föräldrar. Eventuellt måste du flytta och skapa ett hem på annan ort eller så kan förhållandet till dina föräldrar få en annan kvalitet.

Du kanske vill bli självständig, så att du äntligen får möjlighet att göra de stora förändringar som påverkar ditt nya liv i praktiken.

Även om du, till att börja med, har svårt att acceptera förändringar i din närmaste omgivning, är det uppenbart att Uranus inte gör något annat än att attackera stelnade strukturer. Efter att en tid har gått kommer du att uppskatta allt som har hänt dig.

[MargaretaA]
2009-02-04, 18:53
#8

Din Uranus i det Femte Huset

I hus fem vill vi, och behöver, stå i centrum för uppmärksamheten. Detta hus visar också hur vi utvecklar våra unika talanger och uttrycker oss själva.

Femte husets tecken och de planeter som kan finnas här, beskriver hur du njuter av livet och vad som ger dig glädje, samt hur du uttrycker din individualitet.

Traditionellt styr femte huset barn, nöjen, konst, musik och kärleksaffärer där vi ger uttryck för vår verkliga person och våra verkliga känslor.

Transiterande Uranus i ditt femte hus

Med Uranus i femte huset kan du förändra dina relationer till det motsatta könet. Det femte huset står för kreativitet, glädje och romantiska "eskapader".

Du kommer att lockas till nya och eventuellt exotiska fritidsaktiviteter som kan komma att ge dig en hel del intressanta erfarenheter. Dessutom kan dina relationer till barn komma att ändras.

Kanske kommer det plötsligt fram ett behov av att få barn eller de barn du redan har kanske förvånar dig med ett ovanligt beteende. Hur som helst är detta ett bra tillfälle att låta sig inspireras av barnens värld.

Om du alltid har velat vara kreativ, kommer denna transit att stödja dina ansträngningar att finna nya former av uttryck. En relation med någon av motsatt kön som inleds under detta inflytande kan erbjuda många spännande överraskningar och kommer sannolikt inte att följa de vanliga hjulspåren.

Uranus är i sitt eget element, i det femte huset som styr kreativitet och självuttryck, och du har lätt för att uttrycka ditt unika och originella jag. Du kan mycket väl ha litterära eller konstnärliga talanger, men du tillhör inte någon ”skola” eller följer flocken blint.

Mer än de flesta andra, behöver du vara kreativ för att känna dig levande, och du protesterar snart, om du tvingas att undertrycka dina talanger.

I kärlek, behöver du också leva i enlighet med dina övertygelser och du har ingen tid till övers för dem som är rädda för att lyssna till sina egna känslor.

Du är progressiv, med modet att besegra tabun och leva med vem du vill, hur du vill. Eftersom Uranus kan orsaka plötsliga förändringar, kan dina kärleksaffärer också börja - och sluta - ganska plötsligt.

[MargaretaA]
2009-02-10, 10:48
#9

Din Uranus i det Sjätte Huset

I det Sjätte Huset förvandlar vi våra drömmar från det Femte Huset till verklighet. Här skiljer vi agnarna från vetet och bedömer vad i våra erfarenheter som är värt att spara och införliva i vår dagliga tillvaro.

Vi börjar bry oss om oss själva och intressera oss för vår hälsa. Vi analyserar våra erfarenheter och ger rutin och struktur till våra liv. Detta hus styr vårt arbetsliv, kollegor och det sättet på vilket vi hjälper andra.

Du lägger mycket tankekraft i ditt arbete och vill konstant bli utmanad. Du trivs bäst i ett arbete med humanitära ideal, även om du inte tycker om att arbeta med en och samma sak för länge.

Du arbetar inte enbart utifrån en pliktkänsla gentemot din arbetsgivare, utan mera från en längtan efter att få ge dig hän. När du väl har tagit på dig en uppgift, kommer du att framföra mängder av förslag till förbättringar.

Använd ditt flexibla intellekt och kom på idéer som hjälper människor. När du är inspirerad och aktiv, är du ett gott exempel på hur man finner tillfredsställelse i sitt yrke.

Om Uranus aspekter är svåra, kan du byta jobb ofta eftersom dina förväntningar är för idealistiska. Kanske klagar dina kollegor på din flyktighet och har problem med din excentriska natur.

Kanske överbelastar du dig själv till din hälsa tar skada. Det sjätte huset visar vår relation till vår kropp. Du bör vara uppmärksam på din kropps signaler och ta dess behov på allvar.

Du är intresserad av alla nya tekniska landvinningar, och borde passa att arbeta inom forskning, då du hängivet tar dig an uppgifter utan förutfattade meningar.

Transiterande Uranus i ditt Sjätte hus

Denna transit handlar om omstrukturering av din yrkessituation. Om du har varit missnöjd med ditt arbete, kommer du nu att vara i stånd att göra grundläggande förändringar.

Speciellt det auktoritära beteendet hos din chef kommer inte längre att tyst accepteras, så i denna fas är det inte omöjligt att du byter till en ny arbetsplats.

Nu behöver det inte nödvändigtvis vara så att du byter arbetsplats. Du kanske får rätt att utöva mer frihet i hur du strukturerar det arbete du redan gör.

Om du har gjort dig oersättlig på jobbet, så att din chef inte klarar sig utan dig, kommer han eller hon inte att låta dig gå så lätt, men kommer förmodligen att ha förståelse om vad det är som du hittar fel med. Försäkra dig bara om att dina önskemål är realistiska.

Om du märker av en överdriven rastlöshet och din vilja till förändring inte leder till något annat än fördelar bara för dig själv, kan det vara ett tecken på olämplig egoism.

[MargaretaA]
2009-02-12, 10:34
#10

Din Uranus i det Sjunde Huset

Det Sjunde huset står för långvariga partnerskap, en-till-en relationer, och med allt som sammanbinder oss, och gör oss medvetna om andra. Det är samarbetets sfär.

Det tecken sjundes står i, och eventuella planeter här, visar också hur du relaterar till andra - och vilka kvaliteter du söker hos en partner. Det visar också på vilka sorters relationer vi har, samt de aspekterna av oss själva vi projicerar på andra.

För dig är säkerhet och trygghet mindre viktigt än spontanitet, verklig kontakt, frihet - och spänning - i dina nära relationer med andra. Du lever hellre ensam än står ut med de konventioner och restriktioner du tycker att de flesta människor tvingas till.

Du är en egensinnig och modig person, och du tar det utrymme som krävs för att kunna vara dig själv och leva enligt din egen personliga etiska kod.

Eftersom Uranus står för plötsliga avslut och ny början, blir du ofta kär vid första ögonkastet. Och dina relationer kan avslutas lika snabbt som de började, för du tolererar inte att bli uttråkad eller hämmad av andras krav och osäkerhet.

Med Uranus här kan du också vara dragen till människor som förkroppsligar de kvalitéer den representerar, och du kan spegla dina egna behov av frihet, på dem du är involverad med.

Transiterande Uranus i ditt Sjunde hus

Uranus kommer att avslöja allt latent missnöje i dina relationer under sin resa genom ditt Sjunde hus. Nu är det viktigt att utveckla samarbete, särskilt i dina romantiska relationer så att alla inblandade känner sig tillfredsställda.

Detta kan också betyda slutet på en befintlig relation eller starten på en ny. I det senare fallet kan du vara säker på att väcka en hel del spänning. Men inte bara sexuella relationer bör noga övervägas, utan även alla andra mänskliga relationer, som till exempel samarbete med affärspartners.

Du älskar att experimentera och är öppen för allt, det enda du inte kan tolerera är att ha tråkigt. Du bör vara medveten om att djupa relationer behöver tid och att man inte bör vara så otålig. Det är också viktigt att vara försiktig eftersom du kan komma att ångra spontana beslut som inte kan tas tillbaka.

[MargaretaA]
2009-02-16, 12:04
#11

Din Uranus i det Åttonde Huset

Det åttonde huset står för avslutningar och nystarter, med pånyttfödelse och förvandling. Här gör vi oss av med det vi har vuxit ur för att skapa plats för det nya.

Här går vi också ända in till kärnan av saker, skalar av det ena lagret efter andra av sånt som skymmer sikten, för att avslöja sanningen eller själva essensen i det vi vill veta mer om. Detta hus styr också arv och andra finansiella spörsmål, sexualitet och resurser vi delar med andra.

När det gäller dina närmaste relationer till andra är du en rebell. Det enda som betyder något för dig är friheten att upptäcka den verkliga sanningen, och leva den.Du har ingen tid till övers för dem som är rädda att vara sig själva, eller som är rädda för att bryta formen och leva livet som de vill.

När det gäller att hantera dina pengar, eller andras, kan du vara briljant och inspirerad - eller totalt oberäknelig. Du kan också plötsligt och oväntat ärva pengar. Du kan också förlora dem lika snabbt.

Uranus transit I det Åttonde Huset

I klassisk Astrologi står det Åttonde huset för de resurser som delas med andra. Uranus kommer att finnas kvar här i sju år och inleda stora förändringar i ovan nämnda område, så långt förändringar är nödvändiga.

Om du skulle ha gjort dig beroende av någon eller något kommer du att märka det med tiden. Det åttonde huset är Skorpionens hus och Pluto som berör intensiv förvandling tillsammans med förnyelse, är dess planet

Med Uranus i leken kommer det dock inte att bli en subtil process, utan snarare på ett plötslig explosiv sätt, vilket också kommer att provocera fram frågor om ödet.

Ofta förknippas döden med detta hus, men med döden behöver man inte alltid mena en absolut fysisk död. Det kan också gälla strukturer i en persons liv som inte längre är nödvändiga, och när de ändras, kan det leda till en "död" av den gamla vilket gör plats för något nytt att växa.

[MargaretaA]
2009-02-17, 10:22
#12

Din Uranus i det Nionde Huset

Det nionde huset styr långa resor, upptäckter och vidgade vyer. Det styr inte bara långväga resor och avlägsna länder, utan också religion och filosofi, därför att många av våra resor är inre resor, upptäcktsresor för att finna meningen med existensen.

Det tecken som huset står i, och eventuella planeter här, beskriver vår resa eller vår vision av universums mening. Här kan vi stå tillbaka, se livet som en helhet, sammanfatta våra erfarenheter och känna en mening våra liv.

Med sanningsplaneten Uranus, i det nionde huset i ditt horoskop, söker du meningen med din egen existens. Du är inte nöjd med ortodox religion, då du föraktar blind tro och du behöver se med egna ögon för att kunna börja förstå och veta.

Du experimenterar med olika sätt att se på världen och är mästare på de senaste, mest progressiva sätten att tänka. Du kan också ha en verklig inblick i kommande trender och vill spela en roll i byggandet av ett mera globalt och avancerat samhälle.

Transiterande Uranus i Nionde Huset

Detta hus rör utvecklingen av din livsfilosofi. Det är viktigt att träna dig själv att tänka flexibelt, eftersom Uranus kommer att ändra din syn på världen. Ju förr du kan integrera nya insikter i ditt liv, desto enklare blir det att dra de rätta slutsatserna.

_Uranus kommer alltid att kämpa mot stillastående tänkande, vare sig du vill det eller inte, och kommer alltid att vinna, såvida du inte är så högt utvecklad att du inte är i något behov av nya upplevelser. Om så vore fallet skulle du förmodligen inte fortfarande leva på planeten jorden.

Under denna period kan du plötsligt flytta till en annan plats, kanske till och med till ett främmande land. Spontana eller långa resor kan avgöra ditt liv._

Om du t ex alltid velat lära dig mer om astrologi och dess närliggande områden så ska du gå vidare och börja studera på egen hand. Den intellektuella stimulans som du får under denna transit är säkerligen tillräcklig för att leda till eftertanke.

[MargaretaA]
2009-02-18, 10:02
#13

Din Uranus i det Tionde Huset

Det tionde huset representerar vår sociala image, vår karriär och position i världen. Det tecken som huset står i, liksom eventuella planeter här, visar hur vi projicerar oss själva gentemot andra och den roll vi spelar på livets scen.

Detta hus visar också vår attityd till auktoriteter och är knutet till våra föräldrar, då det är från dem vi får vårt första intryck av världen och lär oss hur vi ska fungera i den. Det är här vi ger konkret form åt den vision av världen vi utvecklade i det nionde huset, som styr vår livsfilosofi.

Du är en av samhällets rebeller, och du har inget emot att ses som en sådan. Dina idéer är progressiva och du kan vara en stark kraft till förändring.

Möjligheten är stor att du byter arbete många gånger under ditt liv, då du upplever att ett projekt inte längre är värt mödan, bryter du dig loss och börjar på nytt.

Du har ingen respekt för chefer; faktum är att du hatar auktoritet, tradition och konvention och du kommer att slåss mot alla som försöker få dig att inordna dig.

Transiterande Uranus i ditt Tionde Hus

Uranus kommer säkerligen att skapa en hel del uppståndelse i det här huset, som är ägnat att hitta din position. Eftersom du roas av att experimentera med ditt offentliga inflytande, kan det ge dig bekymmer för dina mål.

Kanske har du velat byta yrke under en längre tid, men var inte riktigt säker på din förmåga att starta något annat.

Om du alltid har haft problem med att hantera myndigheter, kommer det att bli än mer märkbart under denna fas och det kan även leda till konflikt med din chef eller arbetsledare.

Denna transit kommer att vara i cirka sju år, så du kommer förmodligen inte att ständigt byta arbetsplats under denna tid, men du bör strukturera din professionella situation så att du är motiverad och ditt intellekt inte försummas.

På jobbet kan du få ett speciellt ansvarsområde. Det är också ett bra tillfälle att göra sig oberoende. Du ska noggrant planera dina drag och inte agera på plötsliga impulser.

Ta gärna med dina föräldrar i planeringen. De kan vara till stor hjälp i dina strävanden.

Annons:
[MargaretaA]
2009-02-18, 17:22
#14

Din Uranus i det Elfte Huset

Uranus styr det elfte huset, och alla människors lika värde, med allt vad där tillhör, är vad du strävar mot. Du känner ett släktskap med hela mänskligheten och har inte något tålamod med dem som inte delar din vision av en bättre värld.

Du är inte intresserad av det sociala livet för dess egen skull, utan ansluter dig hellre till andra i arbete mot gemensamma ideal. Vänskap betyder också mer än kärlek för dig.

Frihet är något bra i dina ögon och i din idealvärld finns inte svartsjuka och ägandebehov. Mellan själsfränder, bör inte finnas någon anledning till tvivel och rädsla, utan endast frihet att kunna arbeta mot målen, tillsammans eller var för sig.

Transiterande Uranus i Elfte Huset

Inom de närmaste sju åren kan dina vänner och de aktiviteter du väljer komma att vara helt förändrade. I elfte huset, Vattumannens hem, är Uranus hemma också.

Det här huset är kopplat till framtiden, och till dina ideal och drömmar. Kanske är en vision av framtiden på väg att utvecklas just nu och visar dig möjligheten att leva ett liv med en helt annan inriktning.

Om du anser att dessa förändringar skulle göra dig gott, så låt dem bli mer konkreta. Tillåt dig att reagera på andra "revolutionära" tendenser med större flexibilitet. I princip handlar alltihop om att göra sig av förlegade beteenden.

Människor som kommer in ditt liv kan leda dig till att prova nya beteende. Med Uranus i sitt eget hus borde det inte vara svårt för dig att ställa upp på utmaningarna i denna process.

[MargaretaA]
2009-02-18, 17:36
#15

Din Uranus i det Tolfte Huset

Det tolfte huset styr det omedvetna, och är platsen där vi söker enhet med allt liv. Telepati och psykiska krafter, intuition och förmågan att uppfatta gömda behov och känslor, både i oss själva och andra, finns här.

Det är också självuppoffringens hus, och hemligheternas, och platsen där vi är länkade till den andra sidan.

Med Uranus här har du ett sjätte sinne för vad som händer i det kollektiva psyket. Du har fingret på pulsen, och ligger oftast långt före dina samtida, när det gäller att förstå och delta i sociala förändringar.

Du kanske har mediala krafter, och kan på så vis förmedla nya, och befriande, vägar att se på världen till andra. Denna position gör dig också mycket oberoende i ditt tänkande eller i religiösa frågor.

Transiterande uranus i Tolfte huset

Uranus kommer att vara i Fiskarnas hus cirka sju år innan den korsar Ascendenten och återinträder i första huset, där den kommer att hjälpa till att hitta uttrycksmedel för personens inre.

Det tolfte huset är förenat med olika former av institutioner, och ditt förhållande till olika institutioner kan kullkastas. Du kan komma i kontakt med fängelser, även om du inte hamna där själv, kan det gälla någon nära dig.

Saker kan omstruktureras så diskret att ingen ens lägger märke till det. Det kommer att bli mycket introspektion under denna fas som kommer att inkludera kontemplation om din roll i universum, men risken finns att du närmar dig detta med otålighet och brist på stabilitet. Därför ska du inte ta på dig för mycket och försöka hålla dig avslappnad och uthållig.

[MargaretaA]
2012-01-25, 20:55
#16

Skrattande

Mirjah
2012-02-07, 09:27
#17

Underbart Maggan.

Finner inget forum i Sverige som förklarar min astrologiska karta så bra som här.

Mer, mer! Skrattande

Farwuq
2013-01-21, 17:54
#18

Uranus är något speciellt för oss Vattumän

Glad

Värd: för Astrologi. Medis: för Astronomi, Filosofi & Finland

Upp till toppen
Annons: