Annons:
Etikettplaneter
Läst 13482 ggr
[MargaretaA]
2009-02-19, 10:53

Neptunus – det kosmiska medvetandet

Neptunus är mysticismens, drömmarnas och idealens planet. Dess husposition och aspekterna den gör till andra planeter i ditt horoskop, visar hur den påverkar dig personligen.

Neptunus är mysticismens, drömmarnas och idealens planet. Dess husposition och aspekterna den gör till andra planeter i ditt horoskop, visar hur den påverkar dig personligen.

Den beskriver vilken sorts fantasi du har, vad som inspirerar dig, din speciella sorts individualism, och dina drömmar. Den intresserar sig också för allt osett; dina psykiska förmågor och din sensitivitet gentemot atmosfären runt omkring dig.

Medan Saturnus står för gränser, längtar Neptunus, oceanens härskare, efter frihet från inskränkningar, och kan därför bli orealistisk. Den härskar också över falsk glamour, bedrägeri och illusion.

Eftersom Neptunus tar ungefär fjorton år på sig att resa genom ett tecken, delar du dess teckenposition med hela din generation.

Annons:
evrekaw
2009-02-19, 12:26
#1

Min Neptunus ligger aldeles vid AC - har det någon betydelse?

"There is nothing more despicable than respect based on fear."

[MargaretaA]
2009-02-19, 13:32
#2

Det har stor betydelse om de ligger så nära så de bildar en konjunktion- aspekt. Alltså c:a plus minus fem/tio grader från varandra.

Sedan kan den manifestera sig olika beroende på om Neptunus är i 12:e eller 1:a huset.

kolla gärna denna tråd, där vi precis har fundilerat om detta Flört

evrekaw
2009-02-19, 13:58
#3

#2  Den ligger i 1:a huset, hittade tråden (tack) - intressant och inte helt fel heller…

                    Glad

"There is nothing more despicable than respect based on fear."

[MargaretaA]
2009-02-23, 10:38
#4

okej evrekaw - då hoppas jag att du hittar något speciellt intressant i nästkommande inlägg Glad

[MargaretaA]
2009-02-23, 10:55
#5

Din Neptunus i det första huset

Det första huset representerar din syn på livet, linsen genom vilken du ser på världen. Det styr också din personlighet, ditt yttre och hur du framstår för andra.

Eftersom det första husets tecken var det som steg upp över horisonten vid tidpunkten för din födelse, representerar det ditt första intryck av livet - och hur du även i framtiden kommer att se på det.

Med den själsliga planeten Neptunus här, suger du upp atmosfären omkring dig som en svamp och du är medveten om även de mest subtila underströmningarna mellan människor. Faktum är att du är så sensitiv och intuitiv att du kan ha svårt att se skillnad mellan dina egna känslor och andras.

Du har också stor sympati och medkänsla, vilket drar andra till dig, men, ibland, kan de utnyttja din vänliga och självuppoffrande natur. Då det första husets angelägenheter handlar om att bygga en stark självkänsla, medan Neptunus inte känner några gränser, kan du ha svårt att se din identitet eller att uttrycka ditt verkliga jag.

Men du är mycket konstnärlig, till och med poetisk, och du har lätt för att inspirera andra med din nästan mystiska klarsynthet, då du ofta är i kontakt med verkligheter som andra kanske inte ens är medvetna om.

**Transiterande Neptunus i ditt Första hus **
Neptunus i första huset kommer att orsaka många förändringar i både ditt yttre och din inre personlighet, som kommer att bli svårt att förutse ut. Under denna period kommer du att lära känna dig själv bättre.

På så vis kommer många aspekter av din personlighet att komma till ytan, vilka Neptunus kommer att försöka använda för din fortsatta utveckling.Om Neptunus inte hade en så stark predisposition för drömmar och illusioner kunde denna process ske snabbare och mera smärtfritt.

Med andra ord den bild du har av dig själv är inte nödvändigtvis överensstämmande med verkligheten, och du kommer ständigt att ersätta den med något annat tills du har lärt dig att känna igen och acceptera dig själv och dina behov. Å andra sidan visar sig din känsliga uppfattningsförmåga ofta vara mycket användbar.

evrekaw
2009-02-23, 18:46
#6

#4 Hjälp… Det här är nästan läskigt!!!Förvånad

Jaa, jag är väldigt intuitiv, på gränsen till telepatisk… Jag vet inte hur - jag bara "vet". Ibland önskar jag att det inte var så, för det är faktiskt jobbigt emellanåt… Att ta åt sig som en svamp var rätta uttrycket.. Önskar det fanns en "stänga av knapp." 

Vill alltid alla så oändligt väl att jag kan vrida in och ut på mig själv, och visst utnyttjar en och annan detta… Har dock blivit bättre på att sätta gränser med åren…

Min identitet… Vad är det? Ha, ha…  Menar du att de finns de som vet klart och tydligt vad deras identitet består av?

Men om det stämmer som du säger att det är tydligare för andra än för mig själv så får jag väl fråga då… Flört

Om musikalitet räknas inom "konstnärlig" begreppet så… Jo, jag spelar allt - utom blåsinstrument - för det är så tråkigt - man kan inte sjunga till då…

"There is nothing more despicable than respect based on fear."

Annons:
[MargaretaA]
2009-02-23, 20:44
#7

hehe det var väl roligt att du känner igen dig till största delen i allafall Flört

Det här med identitet är knepigt att veta - jag kan inte svara för andra - de måste var och en göra själv.

jag antar att det är denna del av texten du menar:

Då det första husets angelägenheter handlar om att bygga en stark självkänsla, medan Neptunus inte känner några gränser, kan du ha svårt att se din identitet eller att uttrycka ditt verkliga jag.

De här texterna är ju (som jag har talat om i texten "Om sajten") inte mina utan skrivna av mycket duktiga engelska astrologer. Men givetvis skulle jag aldrig publicera dem om jag inte vara någorlunda ense med dem.

Notera att texen ovan säger "kan du ha svårt" den säger inte tvärsäkert att du har det. Så är det nästan alltid i astrologi - det finns inga absoluta sanningar - vi får nöja oss med sannolikheter. Glad

Neptunus är en gång för alla en dimmig och suddig planet och det den rör vid blir som regel svårt att se kristallklara konturer av. Men har man exempelvis Saturnus inblandad som ankarfäste nånstans, så kan det genast bli en annan historia. Flört

Musik ligger givetvis inom det konstnärliga, även om en del astrologer främst förknippar Neptunus med bilder. Särskilt fotgrafiska. Har jag hört Cool

hilal
2009-02-24, 23:11
#8

min Neptunus ligger i fjärde huset  och den har aspektern trigon till:

sol,Merkur och Asc

sextil med pluto, DC och något som kallas Earth i kartan (ingen aning om vad det är dockObestämd)

så har den tyvärr kvadrat med venus, jupiter och M.node

men kvadrat är väl i allafall bättre än oposition?:-p

[MargaretaA]
2009-02-25, 11:26
#9

Neptunus i fjärde huset kommer vi till lite längre ner i tråden Glad

Jag kan tänka mig att den stortrigon som bildas mellan din Neptunus, Solen/Merkurius och Asc ger dig det bästa av Neptunus inflytande och kanske förskonar dig från de mindre trevliga.

Däremot skvallar kvadraturen till Venus om en viss förvirring och att du kan vara orealistisk i hjärteangelägenheter.

kvadraturen till Jupiter kan skapa en längtan efter resor till exotiska platser men också en rastlöshet. Du drömmer dig gärna bort.

Den goda nyheten är att du har Saturnus som ankarfäste och i en god trigonaspekt till Venus/Jupiter så jag är inte så orolig för att du stannar kvar i illusionernas värld för länge - varken när det gäller kärlek eller resande Flört

Sextilen mellan Neptunus och Pluto har kommit och gått de senaste 50 åren och vi är hur många som helst som har den i våra horoskop. Inget att fästa sig vid med andra ord.

[MargaretaA]
2009-02-25, 15:11
#10

Din Neptunus i det andra huset

Det andra huset visar din attityd till trygghet, pengar och ägodelar. Det handlar också om att etablera en verklig känsla för vem du är, genom att skapa en stark position i den verkliga världen, den stabila grunden under dina fötter.I hus ett föds den första insikten om detta.

I det andra huset ger vi en solid bas till våra liv och definierar vilka vi är. Planeter i hus två visar vår potential - den vi kan förverkliga genom att ta oss an livet och deala med det. Det visar också vad vi värderar högst och vad vi hoppas att uppnå, samt hur vi värdesätter oss själva.

Med Neptunus i det område av ditt horoskop som styr över dina finanser, är din attityd till pengar ganska komplex. Du kan ha svårt att ha en jordnära inställning till det dagliga livets realiteter, och ditt sinne är inställt på långt mindre vardagliga saker.

Din medfödda generositet gentemot andra kan också betyda att de utnyttjar dig. Chansen finns dock att du ändå avgår med turen, då du har en säker känsla för kommande trender. Din fantasiförmåga är din starkaste sida, och du kan ha framgång inom filmen, i litteraturen eller inom konsten.

_Transiterande Neptunus i ditt Andra huset

I denna Neptunusfas kommer du att granska din inställning till materiella ägodelar. Vilken typ av förhållande har du till din egendom? Har du hängt upp dig på drömmar, vill du ge efter för illusioner?_

Detta kan innebära tvivelaktiga investeringar som lovar mer än de kan leverera. Om du spenderar hela veckan planerandes hur du ska spendera dina lotterivinster och sedan drabbas av besvikelse när vinnaren tillkännages, är det den sortens beteende vi talar om.

Andra huset står också för en persons värderingar och Neptunus kommer att ge dig erfarenheter som kommer att leda dig bort från tvivel och mot säkerhet. Hos Neptunus finns ingen ond kraft, men den tilltalas av frestelser.

[MargaretaA]
2009-02-27, 13:48
#11

Din Neptunus i det tredje huset

Hus tre handlar om lärande, utbildning och kommunikation av alla sorter. I hus tre samlar vi fakta, analyserar erfarenheter och delar våra idéer med andra.

Hur vi samlar information, etablerar kontakt och relaterar till grannar, syskon och klasskamrater, manifesteras genom det tecken som tredje huset står i, och av eventuella planeter som finns här - vilka också förstärker vikten av detta område i våra liv. Det är det rationella, konkreta sinnets hus.

Med den mystiska Neptunus i det område av ditt horoskop som styr tänkande och kommunikation, ser du livet som en helhet, och de mindre detaljerna i existensen går dig oftast förbi.

Medan andra samlar information, analyserar och dissekerar tankar och känslor, ser du helheten i livet och är medveten om en annan, mera mystisk dimension.

Ditt sjätte sinne för andras motiv och känslor betyder att det kanske inte behövs så många ord mellan er, eftersom du uppfattar det som förblir osagt. Med Neptunus här, kan du vara ett medium eller en healer. Du har också sinne för musik, poesi och konst.

_Transiterande Neptunus i ditt Tredje hus

Denna transit initierar förändringar i det sätt med vilket du kommunicerar med andra. Tydlighet genom att övervinna tvivel skulle kunna vara ditt motto._

_För ett exempel se på de första 14-18 åren av livet, under vilken en person utvecklar sin självbild. Den växer främst i kontakt med bröder och systrar, som också är ett ämne i tredje huset.

På en annan nivå, kan tänkandet omvandlas. Det skulle kunna göra dig gott att utforska den "esoteriska" sidan av livet, för att förstå att varje enskild person representerar en liten, liten del i ett oändligt universum._

När du har förstått det kan du skapa en trygg bas, utan illusioner, i den följande transiten genom det Fjärde huset.

hilal
2009-02-28, 13:26
#12

åh! det stämmer så precist att det nästan är lite kusligt!

är en otrolig drömmare, blir kär otroligt snabbt (har venus i väduren) och sen kan jag gå runt o drömma nån dag-eller några månaderObestämd

Har en helt otrolig fantasi-drömvärld   men det är precis som du säger jag kommer till sans till slut:-p även om det inte känns så kul med verkliga livet……

och ja jag drömmer alltid om att resa till tex Australien, Nya Zealand,Brazilien, nån Karibisk öde ö:-p

hoppas det blir verklighet nån dag……

[MargaretaA]
2009-03-02, 11:10
#13

härligt hilal! jag tror att Neptunus har många underbara gåvor att ge till oss - om vi bara ser till att behålla markkontakten Flört

Annons:
[MargaretaA]
2009-03-02, 11:21
#14

Din Neptunus i det fjärde huset

Det fjärde huset representerar det mest privata, dolda området av ditt psyke, motsatsen till din offentliga image och ansiktet du visar för världen.

Det står också för allt du bär med dig från det förflutna, dina rötter, din familjehistoria och ditt hem. Här slutar sökandet efter den kunskap som började i hus tre, och vi kommer hem till oss själva, varvar ner och återvänder till källan för vår existens.

Med den sensitiva, idealistiska planeten Neptunus här, kan du se tillbaka på din barndom som en svunnen gyllene tidsperiod, nästan som Edens lustgård, när allt var som det skulle vara.

Om det verkligen var så, eller om det bara är så du väljer att se det nu, beror på aspekterna till Neptunus från andra planeter i ditt horoskop.

En sak är dock säker; vilka områden som helst i ditt liv som kommer under Neptunus inflytande, kommer du att se genom rosafärgade glasögon.

Med Neptunus i det fjärde huset, kommer du att försöka återskapa dina ideal - eller idealiserade - barndomshem och längta efter ditt förlorade förflutna.

Eftersom du var så känslig för atmosfären omkring dig då, kunde du också ha svårt att klart skilja mellan dina egna tankar och känslor från andras som du var tillsammans med.

Som ett resultat kan det ta tid innan du formar en egen uppfattning i olika frågor.

_Transiterande Neptunus i ditt Fjärde hus

När Neptunus är i fjärde huset kommer den att arbeta många år med stabiliteten hemma. Neptunus har en del idéer om hur ett sådant hem kan se ut._

Men du bör se upp så att dina planer gällande din familj och ditt hem inte är alltför idealistiska, en dos verklighet måste finnas med i bilden.

Detta är en långsam process som så småningom kommer att hjälpa dig att se klart, som du behöver för att kunna ta ansvar för ditt liv från en säker grund.

På en annan nivå betonar det fjärde huset din relation till dina föräldrar. Förmodligen kommer du att kunna definiera dina band till dem tydligare än du kunde innan.

[MargaretaA]
2009-03-03, 12:00
#15

Din Neptunus i det femte huset

I hus fem vill vi, och behöver, stå i centrum för uppmärksamheten. Detta hus visar också hur vi utvecklar våra unika talanger och uttrycker oss själva.

Femte husets tecken och de planeter som kan finnas här, beskriver hur du njuter av livet och vad som ger dig glädje, samt hur du uttrycker din individualitet.

Traditionellt styr femte huset barn, nöjen, konst, musik och kärleksaffärer där vi ger uttryck för vår verkliga person och våra verkliga känslor.

Neptunus beskrivs ibland som "en högre oktav" av den romantiska Venus, och med Neptunus i det femte huset av kärleksaffärer, ser du kärlek som något upplyftande och gudomligt.

Det finns ingenting tråkigt eller jordnära med dina känslor och det finns tider när du hellre älskar förgäves, eller på avstånd, än blir desillusionerad av den kalla verkligheten i vardagen.

Du kan känna en dragning till dem som behöver din sympati och medkänsla - vilket du har mängder av - eller längtar efter att någon annan ska bli din räddare eller frälsare.

Med Neptunus här, är du också begåvad med en mäktig fantasi och förmågan att uttrycka dina mest subtila känslor. Du är en född konstnär, och kan bli en berömd målare, författare eller musiker.

_Transiterande Neptunus i femte huset

I denna fas är du på jakt efter en andlig och romantisk älskare, med vars hjälp du kommer att försöka uttrycka din personlighet._

Även förhållanden som inleds under detta inflytande kan ha en oklar sida. Möjligen ser du alltför idealiserat på din partner, så att en närmare titt skulle spräcka bubblorna du låtit växa så stort och vackert.

Om ditt hjärta är med och du kan försvara ditt beteende, åtminstone för dig själv, du kommer lätt att ta dig förbi alla  faror med denna transit.

Positivt sett bör denna Neptunus-position initiera en utveckling som leder till att du finner adekvata uttryck för din kreativa förmåga, som du inte ens var medveten om att du hade.

LenaR
2009-03-04, 23:10
#16

Vad betyder Neptunus i de olika stjärntecknen?


En människa kan göra vad hon vill, men inte vilja vad hon vill.

[MargaretaA]
2009-03-05, 00:13
#17

Neptunus räknas tillsammans med Uranus och Pluto till de sk generationsplaneterna eftersom de stannar många år i samma tecken. Deras inflytande märks alltså mer på ett generationsplan än ett individplan.

men om man googlar på "Neptunus i tecken" kan man kanske hitta något om det Glad

[BigMama]
2009-03-06, 22:25
#18

:bored:…Och så hoppar vi till 12:e huset!

.. 29!!!

[MargaretaA]
2009-03-06, 22:36
#19

nämen snälla… det är ju flera hus emellan som vi måste ta först. I den här såpan så måste vi ta avsnitten i rätt ordning… annars så blir det fel. tålamod kära vän.

Du vet den som väntar på något gott.. osv Flört

[BigMama]
2009-03-06, 23:53
#20

Haha, tålamod är min starkaste sida!! Flört

Fick vänta tålmodigt på Uranus i det elfte huset, vilka du för övrigt körde parallellt såsom du gör nu med Neptunus och tolfte huset..

Jag väntar så gärna, hoppas det verkligen blir ngt gott.. Obestämd

Annons:
[MargaretaA]
2009-03-09, 11:48
#21

Din Neptunus i det sjätte huset

I det Sjätte Huset förvandlar vi våra drömmar från det Femte Huset till verklighet. Här skiljer vi agnarna från vetet och bedömer vad i våra erfarenheter som är värt att spara och införliva i vår dagliga tillvaro.

Vi börjar bry oss om oss själva och intressera oss för vår hälsa. Vi analyserar våra erfarenheter och ger rutin och struktur till våra liv. Detta hus styr vårt arbetsliv, kollegor och det sättet på vilket vi hjälper andra.

Utmaningen i att organisera din dag och att uppfylla alla dina förpliktelser på ett godtagbart sätt gör att du ofta tvivlar på din förmåga. Det är möjligt att du känner dig överväldigad av plikten att hålla ditt hushåll i ordning, kraven på yrkesmässig framgång och att hjälpa dina gamla föräldrar mitt i alltihop.

Det kan också vara så, att en person med denna placering av Neptunus förkastar allt ansvarstagande och är omedveten om det faktum att ett konstant dagdrömmande och ansvarslöshet blir en börda för andra.

På något sätt känner denne sig inte tillräckligt förberedd för den grymma världen där ute och reagerar egentligen mycket sensitivt - de har till och med blivit a för att få "allergiska" reaktioner av otrevliga händelser.

Du bör se upp och försöka tolka din kropps signaler realistiskt. Att ignorera kroppens signaler kan orsaka att du förlorar kontrollen; om du inte kan lösa dina problem kan det påverka din hälsa, till exempel genom ätstörningar.

Å andra sidan; du har helande krafter och känslighet nog för att lösa problem på arbetet. När du väl står med fötterna på Jorden, vilket kan kännas obehagligt ibland, sköter du ditt arbete med inspiration och du uppnår en djup tillfredsställelse genom att hjälpa andra.

**Transiterande Neptunus i sjätte huset ** I traditionell astrologi betonar det Sjätte huset två områden, arbete och hälsa. I denna fas, som varar en längre tid, kommer du att kunna ta reda på vad som är bra för dig och vad som inte är det.

I bästa fall har du i slutet av denna transit kommit fram till ett givande tillvägagångssätt som kommer att fungera för resten av ditt liv.

Neptunus är också kungen av "verklighetsflyktiga" ämnen eller droger. Det skulle vara bra att ta reda på i vilken utsträckning frustrationer driver dig till en berusad flykt från verkligheten och vilka substanser som tar dig dit.

Få inte panik nu, detta innebär inte nödvändigtvis ett farligt narkotikamissbruk, det handlar om ditt beteende när du är besviken.

Beträffande ditt levebröd kommer du att kunna utnyttja den här transiten om du väljer ett yrke som innebär främjande av det allmänna välbefinnandet.

[BigMama]
2009-03-09, 16:46
#22

th_blissysmile

[MargaretaA]
2009-03-09, 17:59
#23

öh… ska jag tolka det som att det gick bra även med sjätte huset?

Skrattande

[BigMama]
2009-03-10, 10:41
#24

Näe, ingen neptunus i mitt 6:e hus. Men ett steg närmare bara! Skrattande

Bersel
2009-03-10, 11:33
#25

#22..Vart har du fått tag i de "roliga gubben"" Blev så glad och full i skratt av denGlad

[BigMama]
2009-03-10, 13:15
#26

#25 Det finns en smileybank på fantasy i fokus som jag brukar använda mig av. Vet tyvärr inte hur jag kopierar in länken?

Bersel
2009-03-10, 22:08
#27

Tack för det! då ska jag kolla där om jag också  kan få några roliga gubbarGlad och samtidigt testa om jag kan  att kopiera in länken.

Annons:
[BigMama]
2009-03-10, 22:11
#28

#26 Psst, Maggan har lagt in en smileytråd HÄR! Suveränt va?

[MargaretaA]
2009-03-12, 09:48
#29

Din Neptunus i det sjunde huset

Det Sjunde huset står för långvariga partnerskap, en-till-en relationer, och med allt som sammanbinder oss, och gör oss medvetna om andra. Det är samarbetets sfär.

Det tecken sjundes står i, och eventuella planeter här, visar också hur du relaterar till andra - och vilka kvaliteter du söker hos en partner. Det visar också på vilka sorters relationer vi har, samt de aspekterna av oss själva vi projicerar på andra.

Med den idealistiska Neptunus här, söker du efter en kärlek som i det närmaste är gudomlig, där du kan förena din själ med någon annans och därigenom förlora känslan av ett separat själv. Något som kan vara lite knepigt att uppnå, och ännu svårare att upprätthålla en längre tid.

Bara tanken på att slå dig till ro och börja betala elräkningarna är en styggelse för dig, och, ofta, avgudar du hellre någon på avstånd än lever med dem i den verkliga, vardagliga världen.

Eftersom dina sinnen är så finstämda, kan du uppfatta dina älskades sinnesstämningar och känslor och ha stor medkänsla med dem. Men din känslighet kan betyda att du tillåter dina älskade att diktera vad du ska göra.

Dock, om du klart kan skilja mellan verklighet och drömmar, och mellan dina egna behov och andras, kan du nå kärlekens högsta höjder med Neptunus här.

Transiterande Neptunus i ditt sjunde hus

Denna transit kommer att bringa klarhet i dina relationer. Du kommer att lära dig att se på andra, framför allt din partner, inte bara genom de rosafärgade glasögonen, men komplett, med alla svagheter.

Du kommer antagligen göra vissa smärtsamma erfarenheter på din väg dit. Du kanske ofta kommer att bli besviken, men fortfarande kommer det att leda till en förståelse av den mänskliga naturen, så att du bättre kan lita på ditt omdöme.

Det är viktigt att tala öppet och ärligt, du ska undvika att ha hemligheter.

Kanske är det också en tid när du kommer i kontakt med missbrukare eller kriminella. Eller kanske du eller din partner kommer att ses i helt fel ljus och måste ständigt ta itu med missförstånd.

I vilket fall som helst bör du lära något om mänsklig interaktion under denna långa etapp. Förmodligen kan du känna intuitivt vilka kontakter som är bra och vilka människor det vore bättre att hålla sig borta från.

[MargaretaA]
2009-03-17, 08:24
#30

Din Neptunus i det åttonde huset

Det åttonde huset står för avslutningar och nystarter, med pånyttfödelse och förvandling. Här gör vi oss av med det vi har vuxit ur för att skapa plats för det nya.

Här går vi också ända in till kärnan av saker, skalar av det ena lagret efter andra av sånt som skymmer sikten, för att avslöja sanningen eller själva essensen i det vi vill veta mer om.

Detta hus styr också arv och andra finansiella spörsmål, sexualitet och resurser vi delar med andra.

Med Neptunus, planeten som hjälper oss att överskrida våra inskränkningar och begränsningar, är du mycket öppen i dina personliga relationer med andra. Du kan ge av dig själv helhjärtat till någon och känna dig som ett med dem - och med livet - på en djup nivå.

Du kan betrakta sex som en väg till något högre, mer än bara en form av kontakt mellan två människor. Ibland, kan du också använda dina intima relationer som en flykt från den tråkiga vardagen.

När det gäller gemensamma finansiella frågor, tillgångar du delar med andra, kan du vara för generös ibland, eller låta andra övertala dig att riskera pengar på orealistiska, högtflygande idéer.

Transiterande Neptunus i ditt Åttonde Hus

Vid denna tid kommer du att försöka finna din innersta varelse, men du kan lura dig själv. Du vill hitta livets hemligheter och finna din plats i universum.

Eftersom du är känslig för dolda undermedvetna världarna,kanske du ägnar dig åt "esoteriska" studier.

I vilket fall som helst kommer det att innebära en längre utvecklande fas samtidigt som du samlar erfarenheter och förhoppningsvis kommer att se mer i slutet.

Sakta men säkert kommer gamla, trötta strukturer att dö ut att göra plats för en ny ordning i ditt liv.

Det bästa vore om du var bara köper saker som du verkligen har råd med. Bli inte för självsäker, utan räkna noga. Annars kan du felbedöma en finansiell transaktion och sluta med mindre än du investerade.

[MargaretaA]
2009-03-17, 08:29
#31

Din Neptunus i det nionde huset

Det nionde huset styr långa resor, upptäckter och vidgade vyer. Det styr inte bara långväga resor och avlägsna länder, utan också religion och filosofi, därför att många av våra resor är inre resor, upptäcktsresor för att finna meningen med existensen.

Det tecken som huset står i, och eventuella planeter här, beskriver vår resa eller vår vision av universums mening. Här kan vi stå tillbaka, se livet som en helhet, sammanfatta våra erfarenheter och känna en mening våra liv.

Med Neptunus i det nionde huset i ditt horoskop, kan du söka enighet med hela existensen genom att acceptera, och förena dig med, det du tror är en högre sanning.

Faktum är att allt som lovar dig "nycklarna till himmelen" kan vara oemotståndligt för dig och du kan vara villig att göra stora uppoffringar för att nå det du ser som ditt sanna överjordiska mål.

Du är en av världens mystiker och realiteterna i det vardagliga livet lämnar dig oberörd. "Någonstans, vartsomhelst, bort från denna världen" kunde vara ditt motto, men, eftersom Neptunus tenderar att glamorisera vad den än möter, kan du bli besviken när du upptäcker att det du drömde om inte blev vad du hoppats på.

Du älskar också att resa, och att fantisera om skönhet och romantik i spännande, avlägsna länder. Tack vare din sensitivitet och genuina medkänsla, kan du också bli en bra lärare eller guide åt andra på deras resa mot sanning och enhet med världen.

Transiterande Neptunus i ditt Nionde Hus

I denna utvecklingsfas rör sig Neptunus genom Skyttens hus. Detta handlar om andliga erfarenheter och de därav följande ändringarna i din syn på livet.

Kanske skulle du lära dig mer om astrologi och närliggande områden. Astrologi är ett mycket bra hjälpmedel att hjälpa en person att förstår sig själv och att definiera sin plats universum.

I humanistisk Astrologi ses det nionde huset som "test av ens betydelse". Det en person kan ta reda på om hans unikum och hans förhållande till den stora familjen; hela mänskligheten.

Denna läroprocess kommer att ge insikter om behovet av att ta ansvar för sig själv, men det finns fortfarande andra viktiga principer utanför detta inflytande som man måste underkasta sig.

Du kanske kommer att göra en lång resa någon gång under denna fas. Detta skulle vara en bra present till dig själv eftersom du är särskilt mottaglig för impulser från främmande kulturer.

[MargaretaA]
2009-03-17, 08:33
#32

Din Neptunus i det tionde huset

Det tionde huset representerar vår sociala image, vår karriär och position i världen. Det tecken som huset står i, liksom eventuella planeter här, visar hur vi projicerar oss själva gentemot andra och den roll vi spelar på livets scen.

Detta hus visar också vår attityd till auktoriteter och är knutet till våra föräldrar, då det är från dem vi får vårt första intryck av världen och lär oss hur vi ska fungera i den. Det är här vi ger konkret form åt den vision av världen vi utvecklade i det nionde huset, som styr vår livsfilosofi.

Att bli känd - eller ökänd - följer ofta med Neptunus här, eftersom du har en instinktiv känsla för hur man når fram till en publik.

Det är något gäckande, och glamoröst, i den gestalt du visar världen och du kan ha framgång inom film eller konst, eller inom vilket fält som helst där din förmåga att fånga publikens fantasi kommer till användning.

Men eftersom Neptunus är så vag och formlös, kan du ha svårt att välja rätt karriär, eller att slå dig till ro med rutin under någon längre tid. Du har också en välutvecklad känsla för sociala frågor, och kan finna tillfredsställelse i ett arbete där du får hjälpa andra.

Transiterande Neptunus i ditt Tionde Hus

Denna fas i din utveckling gäller din yrkesmässiga inriktning och ditt uppförande i allmänhet. Möjligen är det svårt för dig att konsekvent följa en väg och tro på dina mål.

Som alltid är fallet när Neptunus är med i spelet, måste du först ta reda på vad du kan åstadkomma under rådande omständigheter och separera realistiska mål från drömmar.

Detta är naturligtvis inte avsett som ett allmänt fördömande av drömmar, du bör tillåta dig att drömma då och då, även i samband med ditt yrke.

Dock befinner vi oss här i Saturnus hus, och Saturnus beslut görs normalt på grundval av förnuft och det är inte riktigt Neptunus stil.

Kanske kommer du att delta i att hjälpa andra att komma på fötter igen, eller någon annan vettig verksamhet.

I vilket fall som helst kommer du att inse den sanna innebörden av ditt arbete och att det kan hjälpa dig att leva ett tillfredsställande liv.

[MargaretaA]
2009-03-17, 08:45
#33

Din Neptunus i det elfte huset

Det elfte huset härskar över det sociala livet och de strävanden du delar med andra. Tecknet, och planeterna här, beskriver hur vi passar ihop med andra och hur vi fungerar i grupp.

Det är osjälviskhetens och allmännyttans hus med humanitära mål som vänskap och gemenskap, där vi arbetar hårt för att förverkliga visionen om en bättre värld för alla.

Med Neptunus här, kan du ha en utopisk vision av en bättre värld och försöker att förverkliga dina drömmar genom att förena dina krafter med andra likasinnade.

Din medkänsla med mänskligheten och din känslighet mot lidandet i världen, motiverar dig att göra något för att lindra dess sorger. Du kan också söka din egen frälsning i någon form av gruppsträvanden.

Vissa med Neptunus här är också dragna till den glamorösa världen av konstnärer, rebeller och romantiska drömmare, då de inte är nöjda med ett liv i den vanliga världen.

Transiterande Neptunus i ditt Elfte Hus

I klassiska bemärkelsen rör elfte huset ditt beteende och din ställning i olika grupper utanför din yrkesverksamhet.

I en utvidgad mening ger den en beskrivning av de enskilda ideal om att leva tillsammans i en större familj, som kommer att beskriva de inblandade och deras framtida planer tillsammans.

Denna fas är en bra tid att gå med i en grupp som behandlar andliga och esoteriska frågor.

Som alltid när Neptunus är med i leken är det viktigt att hålla huvudet klart och inte glida ut i euforiskt illusioner.

Besvikelser är nästan oundvikligt. Denna husposition kan ange att du har blivit desillusionerad av dina vänner eller vice versa. Om du alltid försöka uttrycka dig klart och ärligt kan dessa problem undvikas.

[MargaretaA]
2009-03-17, 08:47
#34

Din Neptunus i det Tolfte Huset

Det tolfte huset styr det omedvetna, och är platsen där vi söker enhet med allt liv. Telepati och psykiska krafter, intuition och förmågan att uppfatta gömda behov och känslor, både i oss själva och andra, finns här.

Det är också självuppoffringens hus, och hemligheternas, och platsen där vi är länkade till den andra sidan.

Med Neptunus i det tolfte huset, där den härskar, är den hemma och som allra starkast. Dina andliga krafter är betydande, och, ibland, verkar du veta saker som du inte har någon personlig erfarenhet av, eller få glimtar av sanningar som andra inte har tillgång till.

Du är mycket sensitiv gentemot andras känslor, för mycket ibland, vilket kan ge dig svårigheter att stå för dina övertygelser och fatta egna beslut.

Transiterande Neptunus i Tolfte huset

Under denna period i din utveckling reser Neptunus genom sitt eget hus, eftersom tolfte huset associeras med Fiskarna och Neptunus.

Även om denna fas är en intensiv introspektion betyder det inte att du kommer att dra dig tillbaka från det dagliga livet de kommande 14 till 18 åren.

Denna fas handlar mer om att integrera dina insikter i vardagen. Om du känner en benägenhet att gräva i studier av alternativa vetenskaper, är detta ett bra tillfälle att börja.

Du befinner dig på jakt efter den djupare innebörden av existensen och dess anknytning till universum. Eftersom Neptunus och tecknet Fiskarna också stå för martyrskap och "en tycka synd om sig själv" mentalitet, bör du vara försiktig med din benägenhet att tro att du måste gå ut offentligt med dessa egenskaper.

Allt som allt bör de insikter som följer av denna transit bidra till att skärpa din intuition och göra att du kan lita på din inre röst.

Annons:
[MargaretaA]
2012-02-21, 07:31
#35

putt

Upp till toppen
Annons: