Annons:
Etikettde-astrologiska-husen
Läst 16892 ggr
[MargaretaA]
2009-01-21, 09:16

Det 11:e huset - Socialt engagemang

Det elfte huset är förbundet med vänskap, grupper och andra former av sociala relationer.

Det beskriver våra behov av en speciell sorts socialt liv. Detta hus har också en förbindelse med våra ideal.

Planeter i detta hus visar sig ofta genom ett engagemang inom en socialt eller politiskt inriktad grupp.

Elfte huset beskriver våra förhoppningar och drömmar, med tonvikt på framtiden, inte bara för oss själva utan för mänskligheten som helhet.

Planeter i detta hus visar på hur vi lätt, eller med svårighet integrerar oss socialt, först i skolan och senare inom de sociala kretsar vi är verksamma.

Det elfte huset står också för vänskapliga relationer.

Annons:
[MargaretaA]
2009-01-21, 09:38
#1

Din Sol i hus elva

Det elfte huset styr det sociala livet och alla gemensamma ansträngningar. Det tecken, och de planeter som eventuellt finns här, beskriver hur vi passar ihop och beter oss med andra i en grupp.

Detta är huset för altruistiska och humanitära mål, av vänskap och gemenskap, där vi arbetar hårt för att förverkliga vår vision om en bättre värld för alla.

Då det elfte huset styr alla former av gemensamma utmaningar, kommer du att upptäcka ditt sanna jag genom att arbeta för det allmännas bästa, eller i någon gruppaktivitet där du är i kontakt med dina medmänniskor.

Du arbetar bra i grupp och växer av den feedback och den känsla av tillhörighet du får när du delar gemensamma mål med andra.

Det elfte huset styr också det sociala livet och vänskap, vilket kan betyda mer för dig än nära en-till-en relationer och äktenskap. Det är ofta genom dina vänner du upptäcker nya horisonter och tar till dig nya trossatser.

Du är både lätt att umgås med och lojal mot dina vänner, men du bör se upp med att bara identifiera dig med gruppen, utan försöka att också skapa dig en egen identitet.

Detta är en extrovert position för Solen och du skulle passa för en karriär där du får arbeta med andra mot delade mål.

[MargaretaA]
2009-01-22, 10:55
#2

Din Måne i Hus Elva

Med din Måne i elfte huset känner du trygghet och fungerar bäst när du är involverad i olika gruppaktiviteter. Eftersom den passiva Månen reflekterar andra människors attityder och känslor, finns risken att du känner dig medsvept i den kollektiva andan av vad det än är du är involverad i.

Du kanske inte är en vindflöjel, men det går att påverka dig; du kan också ändra dig - och dina mål - lika snabbt som den ständigt föränderliga Månen. Detta kan göra det svårt för dig att fullfölja projekt eller att gå dina egna vägar.

Detta är hursomhelst en mycket social position för Månen och du kommer aldrig att sakna vänner som behöver dig för stöd och goda råd.

[MargaretaA]
2009-01-28, 10:20
#3

Din Merkurius i det Elfte Huset

Med Merkurius här, trivs du bäst, och lär dig mest, när du kan dela dina erfarenheter med andra. Du är ingen enstöring, och du älskar att spendera en kväll pratandes med dina vänner, lösandes världsproblemen, eller att bolla dina idéer med likasinnade.

För det mesta väljer du dina vänner för den intellektuella stimulans de kan ge dig. Det sociala livet är en viktig del i din tillvaro och du vet vanligen precis vad som händer i dina vänners liv.

Du älskar också att teoretisera i sociala frågor och kan mycket väl komma på några rationella lösningar till världens problem.

[MargaretaA]
2009-02-03, 18:53
#4

Din Venus i det Elfte Huset

Med Venus här, kan ditt sociala liv vara fyllt av action, för du älskar människor och trivs bäst i sällskap. Din lättsamma charm och grace gör dig alltid populär i vilka cirklar du än rör dig.

Du kan passa in nästan vart som helst, då du genast skaffar dig vänner, därför att du är öppenhjärtig, diplomatisk och född sällskapssjuk. Eftersom du vet hur man skaffar vänner och påverkar dem, är du vanligen välplacerad i livet.

I sociala frågor, är ditt mål att förbättra livskvaliteten hos dem mindre lyckligt lottade än du själv, och du kan arbeta med andra för att försköna eller bevara miljön du lever i.

[MargaretaA]
2009-02-04, 18:59
#5

Din Mars i det Elfte Huset

Med Mars här lägger du all din energi på umgänge med andra, då det sociala livet är det som får dig att känna dig levande, och du kan ha en stor och varierad social cirkel.

Du vill också gärna vara ledaren i vilken grupp du än befinner dig, då du har en bestämd uppfattning om hur saker ska göras. Men även om du gillar att ta ledningen, är du de mindre lyckligt lottades skyddsombud, och har ett stort intresse för sociala frågor.

Med din ridderliga själ, kan du skapa viktiga sociala förändringar; om, du är lika bra på att backa och lyssna som du är på att ta ledningen och tala.

[MargaretaA]
2009-02-10, 11:22
#6

Din Jupiter i det Elfte Huset

Detta är ett mycket social och givande position för den expansiva Jupiter, och du har utan tvekan många vänner, då andra söker sig till dig för inspiration, vägledning och stöd. Du är en född ledare, och din sociala medvetenhet gör att du kan finnas i ledningen av olika grupper som arbetar för allmänhetens välfärd.

Du är också livet och själen på varje party, då din entusiasm och optimistiska livssyn drar andra till dig. Du är också mycket generös, och hatar att se en vän i nöd, eller att roa dig när andra inte kan.

Transiterande Jupiter i ditt Elfte Hus_

Under denna period kommer vänner att bli mer viktigt för dig och du upptäcker en känsla av kamratskap. De projekt som du initierar ropar inte för döva öron eftersom du tar solidaritet och ansvar på allvar._

Om du t ex skulle planera en utflykt lägger du ner mycket möda på att välja intressanta platser och få i gång aktiviteter.

Det bästa sättet att lära sig, som du har hittat, är att tala om den framtida utvecklingen med din krets, vilket leder till diskussioner om dina olika övertygelser.

Vid denna tid behöver du en stor krets av vänner för att sporra dig och sätta dig i kontakt med nya idéer. Detta kommer också att leda till nya kontakter som kommer att inspirera din fortsatta utveckling.

Annons:
[MargaretaA]
2009-02-12, 11:14
#7

Din Saturnus i det Elfte Huset

Med engagemangets planet, Saturnus här, har du förmågan till verkliga och långvariga vänskapsrelationer. Du är inte intresserad av ytligt prat och kan ha få vänner, men de du kommer nära ser din lojalitet gentemot dem och ditt djup.

Du är en vän i alla väder och stöder dem du bryr dig om. Du har också ett välutvecklat socialt samvete och kan arbeta otröttligt för att förbättra livet för andra.

Men att bara vara spontan och ha roligt är inte så lätt för dig, eftersom du kan vara rädd för att visa vem du verkligen är innan du känner någon väl. Faktum är att du inte har någon önskan att skina i sociala situationer och låter gladeligen andra stå i centrum och sköta snacket.

Saturnus transit i ditt elfte hus

Saturnus är länkad till Vattumannen, och känner sig därför som hemma i elfte huset. Vattumannen står för kollektiv insats och Saturnus i elfte huset kommer att visa dig bättre sätt att hantera gemensamma strävanden.

_Varje gång du kommer i kontakt med andra för att arbeta mot gemensamma mål, får du erfarenheter som lär dig hur man bättre kan samarbeta inom en grupp, så länge det ligger utanför dina professionella intressen.

Om du lyckas kan du vara säker på att vinna uppskattning från de inblandade, om inte, kommer de att göra dig medveten om vad du gör för fel.
__
Allt som allt, bör denna transit främja utvecklingen av ett gruppmedvetande som kommer till uttryck genom samordnade aktiviteter. Saturnus kommer att leda dig dit på sitt eget sätt, men det sker inte nödvändigtvis helt smärtfritt._

piri-piri
2009-02-13, 00:34
#8

Om man inte har några planeter i 11:e huset, är det inte så viktigt då?

[MargaretaA]
2009-02-13, 08:44
#9

Man brukar säga att i de hus (livsområden) som inte innehåller några planeter flyter livet på utan några större toppar och dalar. Det är de hus som innehåller planeter där det mesta händer. Vi har alla många tomma hus, så det är inget att bekymra sig för.

Vill man ändå veta lite mer om ett tomt hus så ska man titta på husspetsen (där huset börjar). Vilket tecken ligger den i och vilken planet härskar över det tecknet? Kolla sedan den planetens position och aspekter till andra planeter.  Då kan man få en del svar.

piri-piri
2009-02-14, 13:44
#10

#9 Mitt 11:e hus börjar i Skorpionen. Neptunus har jag i Skorpionen i kvadratur med jupiter och merkurius och i sextil med mars.

Upptäckte att det var i olika Hussystem som mitt 11:e hus var tomt.

[MargaretaA]
2009-02-16, 11:23
#11

Hm, menar du att du har Neptunus i 11.e huset?

Då kommer du kanske att läsa nedanstående med större intresse Flört

[MargaretaA]
2009-02-16, 12:16
#12

Din Neptunus i det elfte huset

Med Neptunus här, kan du ha en utopisk vision av en bättre värld och försöker att förverkliga dina drömmar genom att förena dina krafter med andra likasinnade.

Din medkänsla med mänskligheten och din känslighet mot lidandet i världen, motiverar dig att göra något för att lindra dess sorger. Du kan också söka din egen frälsning i någon form av gruppsträvanden.

Vissa med Neptunus här är också dragna till den glamorösa världen av konstnärer, rebeller och romantiska drömmare, då de inte är nöjda med ett liv i den vanliga världen.

_Neptunus Transit i ditt Elfte huset

I klassiska bemärkelsen rör elfte huset ditt beteende och din ställning i olika grupper utanför din yrkesverksamhet. I en utvidgad mening ger den en beskrivning av de enskilda ideal om att leva tillsammans i en större familj, som kommer att beskriva de inblandade och deras framtida planer tillsammans._

Denna fas är en bra tid att gå med i en grupp som behandlar andliga och esoteriska frågor. Som alltid när Neptunus är med i leken är det viktigt att hålla huvudet klart och inte glida ut i euforiskt illusioner.

Besvikelser är nästan oundvikligt. Denna husposition kan ange att du har blivit desillusionerad av dina vänner eller vice versa. Om du alltid försöka uttrycka dig klart och ärligt kan dessa problem undvikas.

evrekaw
2009-02-16, 18:30
#13

Jag har venus och uranus i 11:e huset. Venus har du berättat om redan - men vad innebär uranus - eller att man har dem båda där?

"There is nothing more despicable than respect based on fear."

Annons:
piri-piri
2009-02-16, 23:36
#14

#12 det där var inget jag kände igen, måste var något annat som är starkare i mitt horoskop.

[MargaretaA]
2009-02-17, 10:02
#15

#13

jag såg att jag hade hoppat över Uranus, som egentligen kommer efter Saturnus. Han kommer härnedan.

#14

Neptunus är en hemlig och svårgripbar planet som har ett ganska subtilt inflytande för de flesta av oss. Vi är normalt sett inte särskilt medvetna om Neptunus påverkan i våra liv. Detsamma gäller transiterna. De är bara de allra känsligaste av oss som märker av dem. Egentligen borde det stå i texterna. Tack för att du uppmärksammade mig på det piri-piri Glad

[MargaretaA]
2009-02-17, 10:14
#16

Din Uranus i det Elfte Huset

Uranus styr det elfte huset, och alla människors lika värde, med allt vad där tillhör, är vad du strävar mot. Du känner ett släktskap med hela mänskligheten och har inte något tålamod med dem som inte delar din vision av en bättre värld.

Du är inte intresserad av det sociala livet för dess egen skull, utan ansluter dig hellre till andra i arbete mot gemensamma ideal. Vänskap betyder också mer än kärlek för dig.

Frihet är något bra i dina ögon och i din idealvärld finns inte svartsjuka och ägandebehov. Mellan själsfränder, bör inte finnas någon anledning till tvivel och rädsla, utan endast frihet att kunna arbeta mot målen, tillsammans eller var för sig.

_Transiterande Uranus i Elfte Huset

Inom de närmaste sju åren kan dina vänner och de aktiviteter du väljer komma att vara helt förändrade. I elfte huset, Vattumannens hem, är Uranus hemma också._

Det här huset är kopplat till framtiden, och till dina ideal och drömmar. Kanske är en vision av framtiden på väg att utvecklas just nu och visar dig möjligheten att leva ett liv med en helt annan inriktning.

Om du anser att dessa förändringar skulle göra dig gott, så låt dem bli mer konkreta. Tillåt dig att reagera på andra "revolutionära" tendenser med större flexibilitet. I princip handlar alltihop om att göra sig av förlegade beteenden.

Människor som kommer in ditt liv kan leda dig till att prova nya beteende. Med Uranus i sitt eget hus borde det inte vara svårt för dig att ställa upp på utmaningarna i denna process

piri-piri
2009-02-17, 14:17
#17

#15 Men borde man inte känna igen någonting av neptunus och dess påverkan även om man inte är så känslig? Hur mkt påverkar det vilka aspekter man har till neptunus och i vilket tecken de planeterna är.

Det där med grupper är ingenting för mig, trivs bäst ensam eller med några få som jag känner väl och trivs med.

Visst vore det fint med en bättre värld men jag kan inte påstå att jag jobbar aktivt på det.

evrekaw
2009-02-17, 15:27
#18

#16 Gjorde ett "pesronlighetstest" via arbetsmarknadsinstitutet innan jag gjorde mitt val ang. vad jag skulle utbilda mig till. Inser att jag lika gärna kunde vänt mig till en astrolog…

För vad mitt elfte hus visar och vad testet visade var i stort sett samma sak! Glad

Har ingen intention att byta yrkesbana - är precis där jag ska vara!

"There is nothing more despicable than respect based on fear."

[MargaretaA]
2009-02-17, 20:37
#19

#17

Det beror vilka andra planeter Neptunus kontaktar (aspekterar) i ditt horoskop.

Om bara de yttre planeterna är inblandade så talar man om ett generationsinflytande eftersom alla i samma generation har samma aspekter. Det beror på att dessa planeter Uranus, Neptunus och Pluto är så väldigt långsamma.

Om Neptunus aspekterar Jupiter eller Saturnus kan man dela detta inflytande med väldigt många i sin årskull och påverkar heller inte personligt.

Inte förrän vi kommer till Ascendenten och MC och de personliga planeterna Solen, Månen, Merkurius, Venus och Mars kan vi kanske märka av Neptunus på ett personligt plan.

Som alltid måste man se hela horoskopet för att kunna ge en någorlunda trolig hint om en planets påverkan och särskilt då Neptunus.

[MargaretaA]
2009-02-17, 20:38
#20

#18

Grattis! Det är härligt att få göra det man trivs allra bäst med Glad

Annons:
[MargaretaA]
2009-02-18, 10:11
#21

Din Pluto i det Elfte huset

Med Pluto här, har du förmågan till djupa och varaktiga vänskapsrelationer som klarar av tidens gång.

Hur ofta än omständigheterna i ditt liv förändras, klarar du av att upprätthålla nära band till dem du bryr dig om, eftersom du alltid är lojal gentemot dem, med vilka du har delat förståelsen för livets djupare hemligheter.

Men du har inte lätt för att finna vänner, då du inte har någon tid till övers för ytligt prat, eller vill dela dina känslor med resten av världen. Du har också ett välutvecklat sinne för social rättvisa och kan arbeta länge och hårt för att skapa de förändringar du tror kommer att leda till en bättre värld.

_Plutos transit i Elfte huset

Grupper skulle kunna använda dig som en drivkraft för dynamiska processer. Av denna anledning kommer du alltid att spela en central roll i den grupp du befinner dig i.  De viktigaste erfarenheterna i ditt liv kommer att vara inom detta område._

Men ditt beteende i gruppen fungerar inte utan problem, och det kan visa sig på olika sätt. Beslutsamhet och strävan efter makt kan fresta dig att försöka dominera i alla grupper, inklusive dina vänner och kolleger. Grupper som är allt annat än harmlösa, kan dra dig in i deras storhetsvansinniga planer med andliga eller politiska mål.

_Älskare kan bli uppretade om du för in sexualitet i gruppen och utlöser svartsjuka, eller så kan du bara hitta vänner genom sexuell aktivitet. Det finns också risker för att gruppen upplöses och tar ut sin negativa energi på dig och sedan använder dig som en syndabock.

Oavsett vilka mekanismer som används, kan plötsliga oförutsedda händelser tvinga dig att ompröva ditt beteende och din motivation och eventuellt göra ändringar. En dag kanske du finner dig själv helt isolerad och tvingas lägga ned mycket energi på att hitta en annan krets av människor med liknande övertygelser.

Genom dessa erfarenheter kommer du att utveckla din karaktär och uppnå ett realistisk självmedvetande. Tvister inom en grupp och även allvarliga konflikter kommer att hjälpa dig att lära dig att acceptera dina svagheter. Fortfarande har du möjlighet att förbli lojal mot dina vänner och att visa styrka och engagemang, särskilt i kriser._

[MargaretaA]
2012-01-25, 20:58
#22

Skrattande

Upp till toppen
Annons: