Annons:
Etikett4-mysticism-allmänt
Läst 2108 ggr
AnteMsson
2009-06-01, 01:51

Dagens citat - med översättning

"_Unprepared men occasion disorder in a community, and
disorder is not compatible with the Sanctuary.
Thus it is impossible to profane the Sanctuary, since admission is not formal but real.

Worldly intelligence seeks this Sanctuary in vain; fruitless
also will be the efforts of malice to penetrate these great
mysteries; all is indecipherable to him who is not ripe; he can see nothing, read nothing in the interior._"

Dåligt förberedda personer orsakar oordning i en samling och detta är inte förenligt med helgedomen.
Det är därigenom omöjligt att befläcka helgedomen eftersom inträdet inte är formellt utan reellt.

Det världsliga söker denna helgedom förgäves och inte heller att försöka tränga sig in i dessa mysterier kan lyckas eftersom det inte kan förstås av den som inte är mogen - han kan varken se eller förstå något av det som finns däri.

- Ungefärligt översatt, men en del av metaforen förloras i översättningen oavsett..

Vad säger detta er som läser?

Annons:
Upp till toppen
Annons: