Annons:
Etikettplaneter
Läst 16189 ggr
AnteMsson
2009-05-12, 22:01

3 Planeternas hastighet och lutning.

I denna tredje och näst sista del i min artikelserie, kommer jag skriva om rörelserna i solsystemet och dess mekanik och hur viktig den är för en grundläggande förståelse för astrologin. Framför allt om man skall se ett mönster långt fram i tiden eller göra en prognos i större sammanhang. Samtidigt gäller ju samma om man skall påvisa tidigare tendenser och trender, genom astrologiska kalendrar och dess sammanfallande av vad vi kallar historia.

Planeterna färdas i sin bana runt solen, så de återkommer till en punkt med jämna mellanrum. Detta kallar vi på jorden för ett år.
Hastigheten, däremot, varierar en aning i banan.
Dessutom går planeterna olika fort i relation till omloppsbanans omkrets.

Genomsnittlig hastighet i omloppsbanan, beräknat i kilometer per timma:

Merkurius:         175 760
Venus:              130 130
Jorden:             109 850
Mars:                 89 570
Jupiter:              49 010
Saturnus:           35 490
Uranus:              25 350
Neptunus:           20 280
Pluto:                         ?

De planeterna närmast solen har en kortare omloppstid och en mycket högre hastighet i omloppsbanan än de planeterna längre ut.

Merkurius:              88 dagar
Venus:               224,5 dagar
Jorden:             365,25 dagar
Mars:        1 år och 322 dagar
Jupiter:                        12 år
Saturnus:                  29,5 år
Uranus:                       84 år
Neptunus:                  165 år
Pluto:                        248 år

Förutom denna bana runt solen, rör de sig också åt samma håll runt sin egen axel. Detta kallas diurnal rotation.

Den tiden som behövs för ett sådant varv är:

Merkurius:                  24,5 tim
Venus:                       23,5 tim
Jorden:                         24 tim
Mars:                         24,5 tim
Jupiter:                         10 tim
Saturnus:                   10,5 tim
Uranus:                       9,5 tim
Neptunus:                            ?
Pluto:                                  ?
Solen:                        608 tim

Planeternas ungefärliga lutning av dess axel är nu enligt följande:

Grader:
Merkurius:                        72
Venus:                             60
Jorden:                          23,5
mars:                               25
Jupiter:                              3
Saturnus:                         26
Uranus:                          102
Neptunus:                       155
Pluto:                                 ?
Solen:                             7,5

Nu är det på sin plats att "erkänna" att ovanstående tabeller inte alltid sammanfaller med den erkända vetenskapen.
Men jag kan faktiskt heller inte säga att jag ställer mig bakom de vedertagna teorier som finns att detta inte över tider ändras.
Vetenskapen, den vedertagna (som vi håller för sann och riktig), visar starka indikationer för att det har varierat.
Trots det finns det fortfarande andra vetenskapsmän som direkt säger att det omöjligt kan ändras.
Att detta kan variera så kraftigt kommer av en vågrörelse som kallas nutation. Likt en snurrleksak som man skickar iväg. Den roterar runt sin egen axel, den har en bana som vrider sig i riktningen den roterar och den vaggar fram och tillbaka samtidigt som den tippar eller reser sig i förhållande till rotationshastigheten.
Denna tredje rörelse är väldigt långsam men inte helt försumbar om man ser över en lång tid.

Den gör att nordpolen kommer peka rakt mot solen igen.
Det är på grund av detta som det har funnits både glaciära och tropiska områden över hela vår planet under historiens gång.

Vilket i sin tur åter visar till det jag skrev i artikel nummer ett.
Hur strålningens vinkel påverkar allt liv.

© Text, bild och layout: Astra et Clerum
(Sol 22° Taurus, Luna 3° Capricorn)- 2009 E.V.

Detta material får kopieras fritt och användas av alla. Spridning får ske i oförändrad form och enbart mot skäliga kostnader för eventuella utskrifter och porto.

Annons:
AnteMsson
2009-05-13, 02:12
#1

Ja.. jag vet att denna är lite tråkigare, men det är ändå viktigt att ha detta att gå tillbaka på sedan *s*

Jodrena
2009-05-14, 00:37
#2

#1 hehe. Ja det finns ju inte särskilt mycket om att säga denna. Åtminstone just nu. Visserligen tror jag att jag lärde mig något men det är personligt.

Ayena
2009-05-14, 21:04
#3

Lite spontana tankar och undringar.

Detta med nutation-effekten. Är detta knutet med de olika astroligiska tidsåldrarna?

AnteMsson
2009-05-14, 22:21
#4

#3

Korrekt iakttaget. Kort sagt.

Upp till toppen
Annons: