Annons:
Etikettde-astrologiska-husen
Läst 15954 ggr
[MargaretaA]
2008-12-21, 21:37

Det 10:e huset - Prestera

Det tionde huset representerar vår sociala image, vår karriär och position i världen.

Det tecken som huset står i, liksom eventuella planeter här, visar hur vi projicerar oss själva gentemot andra och den roll vi spelar på livets scen.

Detta hus visar också vår attityd gentemot auktoriteter och är knutet till våra föräldrar, då det är från dem vi får vårt första intryck av världen och lär oss hur vi ska fungera i den. Det är här vi ger konkret form åt den vision av världen vi utvecklade i det nionde huset, som styr vår livsfilosofi.

Annons:
Indiania
2008-12-25, 17:21
#1

Tack Margareta Glad

" Var nära naturen - var när dig själv "

[MargaretaA]
2009-01-20, 10:25
#2

Din Sol i tionde huset

Med din Sol i hus tio, Kommer du att finna din självkänsla och verkliga identitet genom din karriär och position i världen. Det är genom att se dig själv med andras ögon och genom att få ett allmänt erkännande du upptäcker ditt sanna jag.

Med Solen här, spelade din far, och spelar fortfarande, en mycket viktig roll i hur du fungerar i världen och du kan mycket väl ha blivit uppmuntrad att lysa och bli någon han kunde vara stolt över.

Du kan försöka att utmärka dig på ett sätt som reflekterar kvalitéerna i ditt soltecken. Det är vanligt att personer med Solen här klättrar högt på karriärsstegen, men de bör se upp så att deras ambitioner inte hindrar dem från att uttrycka sig även på andra områden.

[MargaretaA]
2009-01-20, 10:26
#3

Din Måne i Tionde Huset

Med Din Måne i Tionde Huset, vilket styr över din karriär och position i världen, finns chansen att det var från din moder, inte din fader, du först lärde dig hur man bäst fungerar i världen utanför barndomshemmet.

Som ett resultat, kan det vara så att du nu söker den feedback och trygghet hon en gång gav dig genom karriärsframgångar och ett offentligt liv.

Säkerligen har din mor spelat en viktig roll i skapandet av din världssyn, och du tillför till dina karriärssträvanden mängder av intuition och en naturlig förmåga att deala med offentligheten - och att känna av kommande trender.

Med Månen här kan du känna dig dragen till en karriär där du får full användning för din förmåga att tala med människor och att känna av framtiden, eller en karriär inom vård och omsorg.

[MargaretaA]
2009-01-20, 13:41
#4

Din Merkurius i det Tionde Huset

Med den snabbtänkte Merkurius här, ser andra dig som lysande, livlig och kommunikativ. Du skulle bli framgångsrik i en karriär anknuten till media, utbildning eller reklam, då du är bra med ord och för fram dina budskap med vältalighet och lättsamhet.

Du har ett klart rationellt sinne, och är kapabel till snabba beslut, vilket gör dig till en värdefull person i vilken grupp som helst. Du har förmodligen fått en bra utbildning, och en, eller båda, dina föräldrar kan ha varit artikulerade och snabbtänkta också. Det betyder också att dina mentala förmågor får erkännande från dem du möter professionellt.

[MargaretaA]
2009-01-20, 13:43
#5

Din Venus i det Tionde Huset

Med Venus här, kan du ha en mycket glamorös image och du gillar att bli erkänd av andra för din elegans, din stil och smak - och ditt vackra yttre. Du är alltid välklädd och uppdaterad med det senaste modet.

Du kanske arbetar i modeindustrin, i filmens eller konsten värd, då Venus position ger en god blick för skönhet och näsa för vad allmänheten vill ha. Eftersom du behöver harmoni omkring dig på din arbetsplats, är du en lättsam och diplomatisk kollega.

Du är också en högst social varelse, och syns förmodligen på alla rätta partyn. Du kan ha ärvt din Venuspersonlighet från den ena, eller båda dina föräldrar.

[MargaretaA]
2009-01-20, 13:44
#6

Din Mars i det Tionde Huset

Med Mars i hus tio, är du en dynamisk och ambitiös person. Inte mycket kan stoppa dig i din klättring mot toppen, och chansen finns att du med lätthet når vilka mål du än har satt upp.

Andra ser dig som en kraft att räkna med och du njuter av - och behöver - det erkännande du får. Det tecken Mars står i visar på vilken arena du väljer att lysa, medan aspekter till Mars, om det finns några, från andra planeter avslöjar mycket om hur du ser på livet.

Med positiva aspekter, kan den ena eller båda dina föräldrar ha varit goda förebilder. Om aspekterna är svåra, kan du se på hela världen som ett stort slagfält.

Annons:
[MargaretaA]
2009-01-20, 13:46
#7

Din Jupiter i det Tionde Huset

I alla frågor som handlar om karriär, vill du stå i centrum på scenen - och det lyckas du vanligen med också. Det finns något "större än livet" över dig, och framgång, till och med berömmelse, finns inom räckhåll.

Du har en medfödd auktoritet och ett genialt och lättsamt sätt, vilket gör dig populär hos dem du arbetar med, och du är ofta den som startar och leder inom vilket fält du än arbetar.

Saker händer när du är i närheten, och din entusiasm och energi inspirerar andra, och du vet hur du ska presentera idéer med stor stil och tydlighet.

Yrkesmässigt kan du känna dig dragen till politik, utbildning eller juridik.

Jupiters transit i ditt Tionde Hus

I denna fas kommer du att titta närmare på dina karriärsplaner. Upptagen med det sätt du vill att andra ska se dig, är du bekymrad för hur du bäst kan förverkliga ditt ansvar för andra.

Oavsett vad du gör, kommer du att försöka hitta en mening i det, och du kan till och med engagera dig politiskt. Antagligen har din chef insett att du är tillförlitlig och att du tar ditt ansvar på allvar, även om du märkbart njuter av ditt arbete. Eventuellt kommer du att belönas med en befordran eller en löneförhöjning.

Under denna transit kan du inta en fast hållning i olika frågor, eftersom du har tänkt på dem tillräckligt länge för att eliminera risken för att människor inte tar dig på allvar.

Kanske kommer du att engagera dig mer i sociala frågor och kanske har du redan haft en viss framgång inom detta område. Dessutom bör det vara möjligt att förbättra din relation till din pappa, om du hade problem.

[MargaretaA]
2009-01-20, 13:50
#8

Din Saturnus i det Tionde Huset

Med Saturnus i det tionde huset, där den hör hemma, är din position i världen det viktigaste för dig. Andra ser dig som pålitlig och jordnära, och ambitiöst och hårt arbetande, klättrar du metodiskt och säkert upp för karriärsstegen.

Du definierar dig själv genom det erkännande du får från resten av världen, och du respekterar världens uppfattningar och värderingar. För med Saturnus här, är du ingen rebell och har ingen önskan att bryta ny mark eller ändra på status quo, eftersom du är känslig för hur andra ser på dig.

Din laglydiga attityd har blivit inplanterad i dig av en, eller båda, dina föräldrar och du är lyckligast när du kan upprätthålla de traditionella familjevärderingarna.

Transiterande Saturnus i ditt Tionde Hus

Det tionde husets ämne är utmaningen att bestämma din position i livet. Detta inkluderar ditt yrke och din sociala status och alla dina aktiviteter som placerar byggandet av din karaktär i förgrunden. Det kan vara viktigt att tänka över dina mål och att undersöka hur långt du redan har insett dem.

Sambandet mellan Stenbocken och tionde huset bör göra att Saturnus egenskaper märks nu, och det är därför du förmodligen tar ditt ansvar på allvar och inte har några större problem med att därigenom gå miste om en och annan fritidsaktivitet.

Du bör försöka att se din roll i det större systemet realistiskt. Vid denna tid är den viktigaste uppgiften att hitta dina styrkor och svagheter och undersöka dem.

I det tionde huset känner sig Saturnus hemma, och det är också Stenbockens hus. Nu är allt centrerat på att hitta en position i livet.

Hur mycket ansvar har du visat under de senaste åren?  Har du riktat ditt liv åt rätt håll? Om så, kan du skörda frukterna av denna två till tre år långa fas och få en tydligare bild av hur ditt liv kan komma att se ut i framtiden.

Saturnus resa genom tionde huset kan tyda på någon form av professionellt avancemang i yrkeslivet. Du kommer att få se vad du kan uppnå om du vill, och du vill även göra andra medvetna om det.

Det bör inte finnas några hinder mot detta i allmänhet, men du bör se upp så att din verksamhet inte tar sig alltför omfattande former, annars kan din kropp komma att få betala priset för det så småningom.

[MargaretaA]
2009-01-20, 14:03
#9

Din Uranus i det Tionde Huset

Du är en av samhällets rebeller, och du har inget emot att ses som en sådan. Dina idéer är progressiva och du kan vara en stark kraft till förändring.

Möjligheten är stor att du byter arbete många gånger under ditt liv, då du upplever att ett projekt inte längre är värt mödan, bryter du dig loss och börjar på nytt.

Du har ingen respekt för chefer; faktum är att du hatar auktoritet, tradition och konvention och du kommer att slåss mot alla som försöker få dig att inordna dig.

Transiterande Uranus i ditt Tionde Hus

Uranus kommer säkerligen att skapa en hel del uppståndelse i det här huset, som är ägnat att hitta din position. Eftersom du roas av att experimentera med ditt offentliga inflytande, kan du oroar dig för dina mål.

Kanske har du velat byta yrke under en längre tid, men var inte riktigt säker på din förmåga att starta något annat.

Om du alltid har haft problem att hantera myndigheter, kommer det att bli än mer märkbar under denna fas och det kan även leda till konflikt med din chef eller arbetsledare.

Denna transit kommer att vara i cirka sju år, så du kommer förmodligen inte att ständigt byta arbetsplats under denna tid, men du bör strukturera din professionella situation så att du är motiverad och ditt intellekt inte försummas.

På jobbet kan du få ett speciellt ansvarsområde. Det är också ett bra tillfälle att göra sig oberoende. Du ska noggrant planera dina drag och inte agera på plötsliga impulser.

Ta gärna med dina föräldrar i planeringen. De kan vara till stor hjälp i dina strävanden.

[MargaretaA]
2009-01-20, 14:13
#10

Din Neptunus i det tionde huset

Det tionde huset representerar vår sociala image, vår karriär och Att bli känd - eller ökänd - följer ofta med Neptunus här, eftersom du har en instinktiv känsla för hur man når fram till en publik.

Det är något gäckande, och glamoröst, i den gestalt du visar världen och du kan ha framgång inom film eller konst, eller inom vilket fält som helst där din förmåga att fånga publikens fantasi kommer till användning.

Men eftersom Neptunus är så vag och formlös, kan du ha svårt att välja rätt karriär, eller att slå dig till ro med rutin under någon längre tid. Du har också en välutvecklad känsla för sociala frågor, och kan finna tillfredsställelse i ett arbete där du får hjälpa andra.

_Neptunus transit i ditt tionde huse

Denna fas i din utveckling gäller din yrkesmässiga inriktning och ditt uppförande i allmänhet. Möjligen är det svårt för dig att konsekvent följa en väg och tro på dina mål._

Som alltid är fallet när Neptunus är med i spelet, måste du först ta reda på vad du kan åstadkomma under rådande omständigheter och separera realistiska mål från drömmar.

Detta är naturligtvis inte avsett som ett allmänt fördömande av drömmar, du bör tillåta dig att drömma då och då, även i samband med ditt yrke.

Dock befinner vi oss här i Saturnus hus, och Saturnus beslut görs normalt på grundval av förnuft och det är inte riktigt Neptunus stil.

Kanske kommer du att delta i att hjälpa andra att komma på fötter igen, eller någon annan vettig verksamhet.

I vilket fall som helst kommer du att inse den sanna innebörden av ditt arbete och att det kan hjälpa dig att leva ett tillfredsställande liv.

[MargaretaA]
2009-01-20, 14:17
#11

Din Pluto i det Tionde huset

Med Pluto här har du ett större behov än de flesta att hitta den rätta karriären, då det är mycket viktigt för dig att ditt yrke är meningsfullt och tillfredsställande.

Tills du har hittat rätt väg, kan du mycket väl ändra riktning flera gånger, experimenterande tills du har funnit det som passar dig bäst.

Du behöver också känna att du har kontroll över din tillvaro, och du kan använda de krafter du har, över kollegor och underordnade för att du ska känna dig mera säker.

Du kan känna en dragning till arbete inom finansvärlden, eller i någon form av vetenskaplig forskning, som psykologi eller kriminologi, då du har ett välutvecklat sinne för andras motiv.

Plutos transit i det Tionde Huset

Den tionde huset är Stenbockens hem, tecknet för den(politiska) makten.

Pluto kommer att hjälpa till vid turbulenta händelser under sin långa resa genom det här huset att stödja dig att bestämma din position i livet. Särskilt om den bildar aspekter till andra planeter kan du göra stora förändringar i dina livsmål.

Pluto kan inte bara utplåna befintliga mål utan hjälper också till vid skapandet av nya. Om du inte arbetar mot något särskilt kommer du att bli förvånad över hur nya perspektiv utvecklar sig under åren.

Slutligen, se upp att du inte använder din makt-potential för egoistiska syften, det kan förminska Plutos eskapader i viss utsträckning.

[MargaretaA]
2011-12-29, 10:54
#12

putt

Farwuq
2014-08-31, 16:21
#13

Bra förklaringar.

👍

Värd: för Astrologi. Medis: för Astronomi, Filosofi & Finland

Annons:
Upp till toppen
Annons: