De astrologiska Husen

Det 7:e huset - Relationer

2016-07-31 20:08 #0 av: Farwuq

Det 7:e huset - motsvaras av Vågen Det sjunde huset väcker ofta nyfikenhet för flertalet. Det 7:e huset handlar om partnerskap och vänskap.

Det 7:e huset har således att göra med alla former av de seriösa sociala, intimare relationer, samt de dagliga kontakterna med andra, på en intim nivå. Här ingår även affärsrelationer och samarbetspartners. I det 7:e huset härskar Venus. Därutöver sägs Merkurius vara förstärkt här. Detta hus har även att göra med möjliga fiender och juridiska processer, det är således relationer både på gott och ont. Så… Det är inte bara de vi älskar, utan också våra ovänner, som finns i detta hus, då båda dessa typer av personer spelar en viktig roll för fenomenet ”projektion”.

Förtydligas bör: Att det 7:e huset, sett från ett kärleksparterperspektiv, berättar om betydligt mer seriösa och längre förhållanden. Det säger något om vad man har för syn på äktenskapet/samboskapet som sådant. 5:e huset handlar om kärleksförhållanden som inte är lika seriösa som de i det 7:e huset. Makan/maken är synlig i det 7:e huset och älskarinnan/älskaren, finns det 5:e huset.

Tecknet på 7:e husspetsen är viktig information om vad du söker för slags partner. så vid synastriastrologi är Descendenten av högsta vikt.

Planeter i detta hus
- eller aspekter till husspetsen - specificerar vilken sorts människor vi vill ingå en fast relation med, och särskilt då vår ”långtids kärlekspartner”; den som ska komplettera oss under en längre tid. Dessa planeter beskriver många av de egenskaper vi inte ser hos oss själva, men projicerar på andra.

Detta hus har som nämnts Descendenten som sin husspets, som ligger diametralt mot Ascendenten, d.v.s. 180° i full opposition.

Medan det första huset som inleds med Ascendenten och representerar självet (jaget), så representerar det sjunde huset som började med Descendenten den andra (duet).


× × ×

"Planeterna" i eller aspekterade till det 7:e huset
(Artikeln är under ständig uppbyggnad och komplettering, kommentera och anger gärna synpunkter och tillägg nedan)

Solen: står för de själsliga, inre behoven och för karaktärsdragen. Det är därför centralt för människan att partnerlivet på något vis gynnar solens karaktär och strävan, eller åtminstone inte motarbetar den. Det är em människa som verkligen lever för sin medspelare och för deras förhållande. En maka/make i ordets fullaste bemärkelse. Solen i sjunde huset berättar att du har ett stort behov av att ha nära kontakter med andra människor. Som vuxen är det viktigt för dig att ha en nära relation med partner.

Månen: står för det själiska och för det känslomässiga, de undermedvetna och medfödda behoven. Den som har månen i sjunde huset är innerligt och djupt engagerad i sin medspelare. Här flödar känslorna och kontakten dem emellan är väldigt djup. Besvärliga aspekter till det egna sjunde huset påpeka en frustration i partnerskapet som som är svår att bli av med, den vill helt enkelt inte dö helt. Aspekt- och kontaktlöshet mellan månen och sjunde huset visar på att människan delvis är ointresserad i relationen. Det visar på att relationen inte betyder så mycket, trots allt. Är aspekterna goda visar på stor innerlighet.

Merkurius: står för de kommunikativa sidorna, d.v.s. vad individen lyckas med att förmedla och ge uttryck för. Merkurius i sjunde huset indikerar att man tar sina förhållanden något mera lättsamt, och man har partnern mera som ett sällskap eller umgänge; det visar att man önskar att prata och utbyta tankar med partnern. En dålig aspekt, eller en obefintlig, aspekt till Merkurius i det sjunde huset, visar att de bägge i förhållandet kommer att ha svårt att tala ut och att de inte får något särskilt givande utbyte av varandra. De förblir i hög grad såsom främlingar och oförstående inför varandra. Goda aspekter till Merkurius i sjunde huset indikerar det omvända.

Venus: står för den kreativa och kärleksfulla kraften. Venus visar vad människan njuter av och har talang för, var någonstans välviljan helst uttrycker sig, och på vilket sätt den gör det. Venus är sedan länge känd som erotikens planet, och en symbol för vad man njuter av; både kärlekens sorglösa och lättsammare frukter, men även av den allvarligare och djupare kärleken. Är Venus negativt aspekterad så kan dess kraft bli inriktad på helt andra ting än vad en kärleksrelationen kan erbjuda, då kan man räkna med att personens kärlek blir aningen torr, ytlig och tjusningsfri. Eftersom sjunde huset är associerat till vågen är det länkat till luftens märke. Av det kan vi se att Venus i ett lufttecken indikerar på en lättsam, snabb och flyktig, och en inte särskilt allvarlig kärlek. Generellt och sammanfattande tyder en gott aspekterad Venus i sjunde huset på att man älskar sin partner så mycket det bara går och får man kärlek tillbaka. Venus i sjunde huset tyder på den perfekte älskarinnan/älskaren. Mycket gott kan komma av detta.

Mars: visar på temperament, vilja och aggressivitet. Dess betydelse i relationen till partnern är ungefär densamma som för omgivningen i stort, med den distinktionen att det gäller för partnern att fördra eller kunna hantera de nycker och svåra sidor som personens placering av Mars visar på. En dåligt aspekterad Mars är inte av godo i en relation till vem det än må vara. ”Mars” är den som kivas och grälar mycket med sin partner, och har svårt att hålla sams. ”Mars-individen” vill själv vara den som bestämmer. Denna olyckliga aspektering av Mars berättar också att du har svårt att förena ditt behov av att visa upp din duktighet och hävda dina egna högst personliga behov, i de nära kontakterna med andra människor. Mars är också knuten till sexualiteten, till de konkreta målen med en relation, till förförelse, erövring och det ömsesidiga ägandet av varandra. En Mars i besvärligt förhållande till 7:e huset brukar föra med sig många slitningar och konflikter, men goda aspekter visar på arbetsamhet med optimistisk anda, många tydliga och goda framsteg i relationen och värdefulla följder av detta

Jupiter: visar på vår välgång och vår lycka, liksom de rika erfarenheter som möter människan. En bra aspekterad Jupiter i förhållande till 7:e huset, visar på att att saker och ting som har med relationer att göra, löper smidigt och blir berikande. En dåligt aspekterad Jupiter tyder på bekymmer och svårigheter i relationen, den visar på motgångar och ren och skär otur.

Saturnus: är plikten och ansvaret personifierat. Saturnus i besvärliga aspekter till sjunde huset antyder samvetskval och självdisciplin, i personens förhållande till sin relation. Saturnus i goda aspekter, visar att man får partnerskapet att fungera väl med alla sina olika plikter. En svagt placerad Saturnus visar på ansvarslöshet i förhållandet, vilket kan vara vanskligt i ett partnerskap. En starkt placerad Saturnus avslöjar ett allvar, som kan vara svårt för partnern att tåla. Saturnus i 7:e huset är den som gifter sig och håller hårt på formerna. Individen är trogen sin partner ”av princip” och kräver absolut detsamma av sin motpart. Äktenskap är någonting väldigt allvarligt och innebär ett stort ansvar och en förpliktelse.

Uranus: står för det högre tänkandet och de högsta av insikter. En gott aspekterad Uranus till 7:e huset vill att samvaron med partnern ska nå höga höjder, i fråga om kommunikation. De vill samverka på ett i det närmaste astralt plan och de vill tränga ner i djupet i sin partners väsen och själ, vilket givetvis innebär att personens intresse för relationen ligger djupare än bara de normala behoven. Då har de två goda chanser att ha verkligt mycket gemen­samt, i intressen och i tänkande. Är inte Uranus relaterad till 7.e huset så spelar dess position inte alltför stor roll i förhållandet. Annat än ovanstående kan gå förlorat.

Neptunus: är fantasins och det undermedvetnas planet, planeten för drömmar och inspiration. I dåligt aspekt till det 7:e huset så visar Neptunus på små chanser för partnern att lära känna personens inre och dennes mer outtalade sidor. Vi goda aspekter, så finns det i stället stora möjligheter att de tillsammans kan glänta på luckan till varandras allra innersta och fördolda. Att de tillsammans kan göra storslagna upptäcktsfärder i de mest dolska och obskyra marker. De kan uppleva en stor och givande fascination tillsammans. Neptunus har även originella förhållanden, med dragning åt det något mera avvikande och kanske i vissas ögon opassande. Här letar man efter annorlunda upplevelser och man dras särskilt mot lite säregna, kanske aningen annorlunda människor.

Pluto: är metamorfoserna och dramatikens planet. Saknar Pluto aspekter i förhållande till 7:e huset bör partnerlivet för denne inte bli alltför äventyrligt eller särskilt händelserikt. Det kommer att känns mer vanemässigt än unikt. En Pluto som har aspekter till det 7:e huset gör att relationen får ett stänk av dramatik och spänning, både till det positiva och det negativa. De ger liksom en känsla av betydelse utöver det som är lättförklarligt. Här kan man finna det magiska och mystiska något som är mer än den vanliga vardagen. Med uttalad negativ aspekt, blir det tal om häftiga omvälvningar i relationerna. De bryts plötsligt, oförutsett och ibland mer eller mindre våldsamt. Hur som så sker det med mer eller mindre uttalad dramatik.

Chiron: brukar allmänt förknippas med olika känslomässiga sår och skador som vi får tidigt i livet. Detta kan få som följd att du kan bli rädd för relationer och partnerskap d.f.a. du är rädd för att bli avvisad i kärlek. Personer med Chiron i det sjunde huset eller dåligt aspekterad med detta att gifta sig tidigt, men med kortvarigt äktenskap/partnerskap. Detta kan upprepas med ”skilsmässor” flera gånger under livet. Detta tyder på att du behöver ta mer ansvar och disciplin på arbetet speciellt i relation till hur du uttrycker dig, du får hela relationen.

Norra noden: står för öde, gruppengagemang, framtida potential; kort sagt din livsväg vart du är på väg, ditt mål i denna inkarnation. Norra Noden i 7:e huset visar att man lär sig av relationerna i livet. Är aspekterna positiva så räkna med bli framgångsrikt genom relationen och samarbetet inom detta. Det hela är en viktig del i din utvecklingsprocess.

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi & Psykologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland


2016-08-16 04:21 #5 av: Astrologos

Descendentens tecken kan ha viss betydelse eftersom det visar vilka egenskaper man söker. En våg-ascendent kan alltså tänkas uppskatta vädurs-energier.  

Finns en planet nära är den automatiskt viktig. Den är inte bara i apposition till ascendenten utan även i konjunktion med descendenten, anser jag. Motsvarande gäller övriga aspekter också, som inte bara visar vad man skickar ut, utan också drar till sig.

Anmäl
2016-08-16 10:57 #6 av: Kyllan56

Läste din artikel Draken med stor behållning. Den är lättförståelig och konkret för alla att ta till sig. Den är essensen av 7:de huset.Glad

Decendentes tecken till sambans med Solen och Mars i en kvinnas horoskop och Månen och Venus i en mans, säger vad man söker hos en partner. 

”När Hjärtat och Sinnet är i balans… Då är allt möjligt”

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.